Regesta Norvegica er en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente dokumenter til Norges middelalderhistorie. Serien inneholder regester, det vil si korte sammendrag på moderne norsk, av middelalderdokumenter som har med Norge, nordmenn og norske forhold å gjøre. I tillegg gis det opplysninger om dokumentenes datering, utstedelsested, oppbevaringssted, trykkested m.m. Hvert bind er også utstyrt med navneregister (person- og stedsnavn) og sakregister. Serien er ment som et supplement til kildeserien Diplomatarium Norvegicum og er en viktig innfallsport til middelaldermaterialet.

Regesta Norvegica bind IX. Illustrasjonen viser dronning Margretes sekretsegl fra perioden 1381–1409, tegnet av seglkonservator Odd Fjordholm.

Historikk rediger

Gustav Storm ga ut et hefte med tittelen Regesta Norvegica i 1898. Dette inneholdt 630 regester, og omfattet tidsrommet 9911263.

I 1966 kom arbeidet med serien for alvor i gang. Det ble opprettet et arbeidsutvalg for serien, og ansvaret for de første bindene ble lagt til landets universiteter. Arbeidet med serien ble fra og med fullførelsen av bind VI overført til Seksjon for kildeutgivelse ved Riksarkivet, tidligere Norsk Historisk Kjeldeskriftinstitutt.

Seriens omfang rediger

Hittil har det kommet ut ti bind i denne serien. Disse dekker tidsrommet 8221430.

 • Bind I, 822–1263, ved Erik Gunnes, 1989.
 • Bind II, 1264–1300, ved Narve Bjørgo og Sverre Bagge, 1978.
 • Bind III, 1301–1319, ved Sverre Bagge og Arnved Nedkvitne, 1983.
 • Bind IV, 1320–1336, ved Erik Gunnes og Halvor Kjellberg, 1979.
 • Bind V, 1337–1350, ved Erik Gunnes, 1979.
 • Bind VI, 1351–1369, ved Halvor Kjellberg, 1993.
 • Bind VII, 1370–1390, ved Gunnar I. Pettersen og Knut Sprauten, 1998.
 • Bind VIII, 1391–1404, ved Anne-Marit Hamre, 2006.
 • Bind IX, 1405–1419, ved Gunnar I. Pettersen, 2010.
 • Bind X, 1420–1430, ved Gunnar I. Pettersen, 2015.

Bind XI (1431–1440) er under arbeid. Konkrete planer for flere bind er foreløpig ikke lagt, men det er naturlig at serien fortsetter fram til reformasjonen slik at den dekker norsk middelalder i sin helhet.

Digital versjon rediger

Bind I–IX av Regesta Norvegica er digitalisert i et samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivet og Enhet for Digital Dokumentasjon (tidl. Dokumentasjonsprosjektet) ved Universitetet i Oslo.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Nasjonalbiblioteket rediger

 1. Regesta Norvegica. [s.n.] 1989. ISBN 8254800391. 
 2. Regesta Norvegica. [s.n.] 1978. ISBN 8254800391. 
 3. Regesta Norvegica. [s.n.] 1979. ISBN 8254800391. 
 4. Regesta Norvegica. [s.n.] 1979. ISBN 8270612707. 
 5. Regesta Norvegica. [s.n.] 1993. ISBN 8270612707. 
 6. Regesta Norvegica. [s.n.] 1997. ISBN 8254800391. 
 7. Regesta Norvegica. [s.n.] 2006. ISBN 8254800391. 
 8. Regesta Norvegica. [s.n.] 2010. ISBN 8254800391. 
 9. Regesta Norvegica. [s.n.] 2015. ISBN 9788254801307. 
 10. Regesta Norvegica. [s.n.] 2015. ISBN 9788254801307.