Jens Stoltenbergs første regjering

Norges regjering 2000–2001

Jens Stoltenbergs første regjering ble utnevnt av Kongen i statsråd den 17. mars 2000. Den var en mindretallsregjering utgått av Det norske Arbeiderparti (Ap). Etter Stortingsvalget 1997 fikk Ap 65 mandater på Stortinget, og var avhengig av støtte fra 20 mandater fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få det nødvendige flertall på 83 mandater. Regjeringen ble utnevnt etter at Kjell Magne Bondeviks første regjering måtte gå av etter et kabinettsspørsmål, med krav om å endre forurensningsloven.

Den satt til 19. oktober 2001.

Navn Parti Fra Til
Statsminister   Jens Stoltenberg   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Utenriksminister   Thorbjørn Jagland   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Statsråd i Navn Parti Fra Til
Utenriksdepartementet (utviklingssaker)   Anne Kristin Sydnes   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Finans- og tolldepartementet   Karl Eirik Schjøtt-Pedersen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Forsvarsdepartementet   Bjørn Tore Godal   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Fiskeridepartementet   Otto Gregussen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Sosial- og helsedepartementet (sosialsaker)   Guri Ingebrigtsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Sosial- og helsedepartementet (helsesaker)   Tore Tønne   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Samferdselsdepartementet   Terje Moe Gustavsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Kommunal- og regionaldepartementet   Sylvia Brustad   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Nærings- og handelsdepartementet   Grete Knudsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Olje- og energidepartementet   Olav Akselsen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Justis- og politidepartementet   Hanne Harlem   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Arbeids- og administrasjonsdepartementet   Jørgen Kosmo   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Barne- og familiedepartementet   Karita Bekkemellem Orheim   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Landbruksdepartementet   Bjarne Håkon Hanssen   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Miljøverndepartementet   Siri Bjerke   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet   Trond Giske   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  
Kulturdepartementet   Ellen Horn   Ap   17. mars 2000   19. oktober 2001  


KilderRediger