Åpne hovedmenyen
Avbildning av slektsvåpenet tegnet i 1887 for Danmarks Adels Aarbog av arkivar Anders Thiset.

Huitfeldt er opprinnelig en gammel dansk adelsslekt. Slekten innvandret til Norge ca.1581 med Anders Huitfeldt (o.1555-1620), da han i 1582 giftet seg med Margrete Pedersdatter (Litle), datter av befalingsmann på Akershus Peder Hanssen (Litle) og Ingeborg Nilsdatter (Gyldenløve). Anders Huitfeldt ble da eier av setegården Tronstad i Hurum, som i 220 år var i slektens eie.

Ved Hurum kirke ligger fremdeles det Huitfeldtske gravkapell, oppført av amtmann Tønne Huitfeldt tidlig i 1660-årene og fornyet i 1750. Kapellet har en av landets største og rikeste samling av gamle kister, og det er fortsatt slektens gravsted.

I Danmark går slektens sikre stamrekke i mannslinjen tilbake til Henrik Nielssen i Vedtofte på Fyn som er nevnt i 1429.

Navn og våpenskjoldRediger

Noen i middelalderen med navnet Hogenskild antas å være av samme slekt som Huitfeldt. Av disse er blant andre kjent ridderen Claus Hogenskild (nevnt 1386) og riksråden hr. Peder Hogenskild (o. 1400-1478), samt Magnus Hogenskild som rundt 1440 ble inngiftet i Finneslekten på Voss.

Slekten tok i 1526 navnet Huitfeldt i henhold til kong Frederik Is pålegg til den danske adel om å ta faste slektsnavn. Navnet Huitfeldt er dannet ut fra våpenskjoldet; et hvitt felt (dvs. sølv skjold) med en rød skråbjelke. Hjelmen har fem vekselvis røde og hvite faner. Skjoldet har påvirket Hurums kommunevåpen, fra 1979, som har på sølv bunn to blå skråbjelker dannet ved bølgesnitt.

Gods og gårderRediger

Slekten har eid en rekke gods og gårder i Norge, bl.a. Tronstad i Hurum, Skjelbred i Eiker, Tomb i Råde, Elingård i Fredrikstad, Kjølberg Herregård i Fredrikstad, Sanne i Sarpsborg og Hafslund hovedgård i Sarpsborg.

Noen kjente medlemmerRediger

Mange av slektens medlemmer har hatt framstående stillinger og vært berømte i både Danmark og Norge:

Slektstre med bare noen av de mest kjente Huitfeldtene[1]
Treliste
 • Otte Clausen til Orebygård og Berritsgård (–ca. 1529). Tok i 1526 navnet Huitfeldt. Gift med Barbara Blå.[1]
  • Christoffer Huitfeldt til Berritsgaard (1501–59), riksråd,lensherre i Trondhjem og på Bergenhus. Ble g. Øllegaard Trolle, søster av Herluf Trolle
  • Peder Huitfeldt til Engestofte (–1584), norsk kansler 1547–65
  • Povel Huitfeldt (ca. 1520–92), lensherre i Nordfjord 1546–56, i 1572 utnevnt i det nyopprettede embetet som stattholder i Norge, befalingsmann på Akershus festning og lensherre over Akershus len. Han var samtidig amtmann i Akershus og Troms 1572–77, og i Troms fra 1581 til sin død
  • Claus Huitfeldt til Krumstrup (ca. 1515–90), landsdommer på Lolland
   • Anders Huitfeldt (ca. 1555-1620), gift 1582 med Margrete Pedersdatter (Litle), datter av befalingsmann Peder Hanssøn Litle og Ingeborg Nilsdatter (Gyldenløve). Eide Tronstad Gård i Hurum
    • Hartvig Huitfeldt til Skjelbred (–1637), berghauptmann g. Bente Jensdatter Skak (-1622). 1 barn:
     • Margrethe Huitfeldt (1608–83) legatstifter til Sundsby i Båhuslen
     • Jacob Huitfeldt til Tronstad (død 1632), tollforpakter g. Elsebe Gabrielsdtr Akeleye
      • Tønne Huitfeldt (1625–1677), oberst i Halden. Gift 1662 m. Helle Nold, og i 1673 m. Sophie Rosenkrantz, datter av Maren Bjelke (søster til Ove Bjelke, Henrik Bjelke og Jørgen Bjelke)
       • Iver Huitfeldt til Tronstad (1665–1710), sjøhelt og kommandør, g. Kirsten Røyem
        • Claus Huitfeldt (1649–1789) g. Anne Huitfeldt
         • Iver Huitfeldt til Tronstad (1742–1800), med ham døde denne grenen
       • Henrik Jørgen Huitfeldt til Elingård, Kjølberg og Sande (1674–1751), generalløytnant, gift med dikteren Birgitte Christine Kaas (1682–1761)
       • Hartvig Huitfeldt (1677–1748), general, g. Karen Werenskiold (1700–78), datter av Niels Werenskiold fra Hafslund hovedgård, som de overtok. Karen solgte Hafslund c. 1757 og flyttet til Danmark, der hun 1757–67 var overhoffmesterinne
        • Sophie Huitfeldt (1723–76) g. general og kammerherre Fredrik Chr. Otto Wedel (1718–76)
        • Matthias Huitfeldt til Clausholm (1725–1803), stiftsamtmann i Aarhus, geheimekonferensråd, opprettet det Hvitfeldtske fideikommiss, g. hoffrøken Sophie von Linstow (1731–53) og Charlotte von Raben (1731–98)
         • Frederikke Juliane Huitfeld (1757–1819) g. Heinrich Friccius von Schilden-Huitfeldt (1745–1816), arvet Clausholm, ingen barn.
         • Birte Huitfeldt (1768–88) g. stiftamtmann Gebhard Moltke (1764–1851), ble stamfar til de danske grevene Moltke-Hvitfeldt.
Familiebilder

LitteraturRediger

Norsk

Utenlandsk

ReferanserRediger

 1. ^ Terje Bratberg, Huitfeldt i Store Norske Leksikon, sist lest den 2. juni 2016.