Huitfeldt er opprinnelig en gammel dansk adelsslekt. Slekten innvandret til Norge ca.1581 med Anders Huitfeldt (o.1555–1620), da han i 1582 giftet seg med Margrete Pedersdatter (Litle), datter av befalingsmann på Akershus Peder Hanssen (Litle) og Ingeborg Nilsdatter (Gyldenløve). Anders Huitfeldt ble da eier av setegården Tronstad i Hurum, som i 220 år var i slektens eie.

Avbildning av slektsvåpenet tegnet i 1887 for Danmarks Adels Aarbog av arkivar Anders Thiset.
Portrett av Tønne Huitfeldt (1625–1677). Bildet tilhører Trondheim byarkiv.

Ved Hurum kirke ligger fremdeles Det Huitfeldtske gravkapell, oppført av amtmann Tønne Huitfeldt tidlig i 1660-årene og fornyet i 1750. Kapellet har en av landets største og rikeste samling av gamle kister, og det er fortsatt slektens gravsted.

I Danmark går slektens sikre stamrekke i mannslinjen tilbake til Henrik Nielssen i Vedtofte på Fyn som er nevnt i 1429.

Navn og våpenskjold rediger

Noen i middelalderen med navnet Hogenskild antas å være av samme slekt som Huitfeldt. Av disse er blant andre kjent ridderen Claus Hogenskild (nevnt 1386) og riksråden hr. Peder Hogenskild (o. 1400–1478), samt Magnus Hogenskild som rundt 1440 ble inngiftet i Finneslekten på Voss.

Slekten tok i 1526 navnet Huitfeldt i henhold til kong Frederik Is pålegg til den danske adel om å ta faste slektsnavn. Navnet Huitfeldt er dannet ut fra våpenskjoldet; et hvitt felt (dvs. sølv skjold) med en rød skråbjelke. Hjelmen har fem vekselvis røde og hvite faner. Skjoldet har påvirket Hurums kommunevåpen, fra 1979, som har på sølv bunn to blå skråbjelker dannet ved bølgesnitt.

Gods og gårder rediger

Slekten har eid en rekke gods og gårder i Norge, bl.a. Tronstad i Hurum, Skjelbred i Eiker, Tomb i Råde, Elingård i Fredrikstad, Kjølberg Herregård i Fredrikstad, Sanne i Sarpsborg og Hafslund hovedgård i Sarpsborg.

Noen kjente medlemmer rediger

Mange av slektens medlemmer har hatt fremstående stillinger og vært berømte i både Danmark og Norge:

Slektstre med bare noen av de mest kjente Huitfeldtene[3]
Treliste
Familiebilder

Litteratur rediger

Norsk rediger

Utenlandsk rediger

Referanser rediger

  1. ^ Holbek, Finn. «Skeel, Schaffalitzky og Ahlefeldt: Otte Clausen Huitfeldt, til Skibelundgaard». finnholbek.dk (dansk). Besøkt 28. september 2023. 
  2. ^ «Généalogie de Valentin Wilhelm Hartvig HUITFELDT». Geneanet (fransk). Besøkt 28. september 2023. 
  3. ^ Terje Bratberg, Huitfeldt i Store Norske Leksikon, sist lest den 2. juni 2016.