Danmarks Adels Aarbog

publikasjon med oversikt over medlemmer av adalsfamilier

Danmarks Adels Aarbog (DAA) er utkommet siden 1884, og utgis av den private Dansk Adels Forening. Boken inneholder omfattende slektsoversikter over ca. 725 danske adelsslekter og norske slekter adlet av de dansk-norske unionskongene. Foruten stamtavlene inneholder hvert bind oversikter over nålevende medlemmer av ca. 200 gjenværende adelsslekter, såkalte «presenslister». I boken er også tatt med nålevende personer i noen norske slekter som stammer fra personer adlet av unionskongene. Boken anser disse for å være adelige i Danmark, uansett om de adelige særrettigheter ble opphevd i Norge ved lov av 1821. De adelige særrettigheter er for øvrig opphevd også i Danmark.

En utgave av Danmarks Adels Aarbog

Flere av stamtavlene over norske slekter i de eldre utgavene av årboken, har ved senere kritisk slektsforskning vist seg å ikke være holdbare. Nyere stamtavler er mer pålitelige.

Bokens slektsoppstillinger følger prinsippet om avstamming gjennom mannslinjer, det såkalte «agnatiske» prinsipp. Den tar ikke med etterkommere i kvinnelinjer fra adlete personer, og den anser en slekt for «utdødd» hvis den bare har etterkommere gjennom kvinneledd. Boken tar heller ikke med personer som er adoptert av adelige.

Boken har ikke med de såkalt «rangadelige» slektene, det vil si slekter som stammer fra personer som fikk arvelig adelskap fordi de hadde en høy rangplassering i eneveldets embetsverk.

Den første utgivelse i 1884 stod Anders Thiset og H. R. Hiort-Lorenzen for.

Hvert bind har et oppdatert register over de slektene det er stamtavler for. Registeret ble revidert i årgangen 2012-14. De fleste bind har et avsnitt med nye rettelser og tilføyelser til tidligere stamtavler.

Eksterne lenker

rediger