Høygradssystemer i frimureriet

høygradssystemer i Grand Orient

Høygradssystemer i frimureriet er en fellesbenevnelse på en rekke ulike grads-systemer i frimureriet. Den Norske Frimurerorden praktiserer det svenske frimurersystem.

Eksempler på høygrads-systemer er:

Se ogsåRediger