St. Johanneslogen Nordlyset

St. Johanneslogen Nordlyset er en St. Johannesloge i Den Norske Frimurerorden (St. Johannesloge nr. 4), og ble innviet som selvstendig loge den 10. januar 1883 i Trondhjem.

Våpenskjoldet til Nordlyset

Logens devise er Lucem adspicimus praeclaram («Mot det klare Lys retter vi Blikket»)

Nordlyset ble opprinnelig innviet den 10. januar 1882 som en deputasjonsloge under St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard, med rett til å foreta innvielser i I º, og senere også II º.

Logen var en av seks loger som ble tilsluttet Den Norske Frimurerorden den 24. juni 1891. På denne dato ble den underlagt Den Norske Store Landsloge. Den 31. januar 1915 ble den underlagt Trondhjems Provincialloge.

Ordførende Mestere rediger

# Navn Bilde Innsatt Avgikk
1 Oberstløytnant i Artilleriet
Johan Theodor Radich
(1823–1906)
10. januar 1883 17. september 1888
2 Kaptein i Artilleriet
Johan Munthe Colbjørnsen Fougner
(1834–1890)
17. september 1888 20. februar 1890
3 Grosserer og konsularagent
Claus Nissen Riiber Berg
(1832–1915)
18. oktober 1890 4. februar 1907
4 Statsråd og fabrikkeier
Bernhard Cornelius Brænne
(1854–1927)
  4. februar 1907 13. september 1910
5 Fabrikkeier og direktør
Ole Erichsen
(1863–1949)
  13. september 1910 5. juni 1934
6 Lege
Trygve Berg
(1873–1951)
5. juni 1934 11. mars 1947
7 Direktør
Reidar S. Brekke
(1888–1971)
11. mars 1947 30. januar 1950
8 Ingeniør
Gunnar Brænne
(1889–1969)
30. januar 1950 24. januar 1955
9 Cand. pharm og disponent
Leif Schanche
(1898–1986)
24. januar 1955 21. februar 1957
10 Døveprest
Lars Stokke
(1904–1958)
21. februar 1957 17. september 1958
11 Arkitekt
Wilhelm Swensen
(1894–1966)
  8. november 1958 20. september 1965
12 Reg. revisor
Oddmund Opdahl
(1903–1986)
20. september 1965 13. september 1971
13 Arkitekt
Hermann Semmelmann
(1902–1979)
13. september 1971 10. mars 1975
14 Rektor
Torbjørn Baustad
(1914–1999)
10. mars 1975 3. desember 1979
15 Distr.sjef
Trygve B. Elvsaas
(1917–1996)
3. desember 1979 17. september 1991
16 Urmaker
Karl Fridtjof Johansen
(1944–2011)
17. september 1991 7. september 1992
17 Divisjonssjef
Magne Lyngstad
(1936–2011)
7. september 1992 30. august 1999
18 Disponent
Per Terje Nordmark
(1945–)
19 Bokhandlersjef
Tor Anders Guldbrandsen
(1962–)
20 Direktør
Gunnar Garthus
(1948–)
21 Direktør
Håvard Tømmervold
(1962–)

Litteratur rediger