Riten av Perfeksjon

Riten av Perfeksjon var et ritual innen frimureriet og forgjengeren til den gamle og anerkjente skotske ritus i 33º.[klargjør]

Den utviklet seg i Frankrike omkring 1754 da et kapittel av Claremont ble grunnlagt i Paris med 7 grader. I 1758 ble Riten utvidet til de 25 gradene kjent som Riten av Perfeksjon.

Den 27. august 1761 ble Stephen Morin tildelt en fullmakt i Paris til å innføre riten i «den Nye Verden» (Amerika). Han etablerte riten i Kingston (Jamaica)Jamaica i 1762 eller 1763. I 1770 opprettet han et «Stor-Kapittel» for riten i Kingston, Saint-Domingue (dagens Jamaica). Morin døde i 1771 og ble gravlagt i Kingston.

I USA ble losjer opprettet i Louisiana i 1763, i New Orleans den 12. april 1764 (Loge de Parfaits d' Écosse), i Albany (New York) den 26. desember 1767 (4°-14°), i Philadelphia, Pennsylvania i 1782, og i Charleston, Sør-Carolina i 1783.

Den viktigste assistenten til Morin var en franskmann av nederlandsk opprinnelse ved navn Henry Andrew Francken. Morin utnevnte han til Deputy Grand Inspector General. Francken utarbeidet et manuskript i 1771 som beskriver ritualene i 15°-25°. To lignende manuskripter fra 1783 og 1786 beskriver ritualene i alle høygradene.

Grad Tittel
Hemmelig Mester
Perfekt Mester
Intim Sekretær. av nysgjerrighet
Utfordrer og Dommer
Planleggeren av Bygningen
Mesterens Utvalgt av 9
10° Lysende Utvalgt av 15
11° Riddernes Edle Utvalgte
12° Stormesterens Arkitekt
13° Riddere av den Kongelige Bue
14° Ytterste Perfeksjon av Symbolsk Frimureri
15° Ridder av Østen
16° Prins av Jerusalem
17° Ridder av Øst og Vest
18° Riddere av den Hvite Ørnen eller Pelikanen
19° Skotsk Mester, ved navn Stor-Pave
20° Suveren Prins av Frimureriet eller Mester ad vitam
21° Preussisk Ridder eller Noakitt
22° Ridder av den Kongelige Øks
23° Ridder av Solen, Prinsenes Adept, Nøkkelen til Frimureriet
24° Ridder av Quadosh, Nec pluss Ultra av Frimureriet
25° Den Kongelige Hemmelighet

Se ogsåRediger