Movendi International

(Omdirigert fra «IOGT»)
For den norske organisasjonen IOGT, se IOGT i Norge

Movendi International (tidligere IOGT International og International Organisation of Good Templars, også kjent som Godtemplarordenen) er et internasjonalt fellesskap av frivillige organisasjoner i avholdsbevegelsen. Hovedkontoret ligger i Stockholm i Sverige og internasjonal president er Kristina Sperkova fra Slovakia.

Movendi International
Stiftet1851
LandSverige
HovedkontorStockholm[1]
FormålAvholdsbevegelsen
Donasjoner188 000 euro (2020)
Omsetning373 000 euro (2020)
Nettstedwww.movendi.ngo

Opprinnelig var IOGT en orden, «Independent Order of Good Templars», stiftet i Utica i New York i USA i 1851, som senere ble en internasjonal organisasjon, og endret derfor navnet tilsvarende. I desember 2019 vedtok en ekstraordinær verdenskongress å endre navnet på organisasjonen til Movendi International.[2]

Organisasjonens arbeid er bygget på at alle er like mye verd og har rettigheter til et meningsfylt liv.

Historie

rediger
 
Womans holy war: tegning fra 1874 som viser kvinnelige krigere som slår i stykker tønner med forskjellige former for alkohol. Har blitt mye brukt i anti-alkohol-kampanjer. Bakgrunnen var at mange arbeiderklassemenn gikk rett fra jobb og til skjenkesteder i stedet for å bruke tida på familien.

IOGT ble grunnlagt i 1851 da to avholdsgrupper i USA slo seg sammen. Den nye organisasjonen fikk mottoet «Vennskap, håp og veldedighet». De ene av forløperne var The Cadets of Temperance, som faktisk var en barneorganisasjon. Den andre var The Knights of Jericho (Jeriko-ridderne). Sistnevnte gruppe hadde den barmhjertige samaritan som sitt forbilde og lovde å avstå fra å drikke, kjøpe, selge og lage alle former for spirituøse drikker.[3] Leverett E. Coon regnes som stifteren av den første godtemplarlosjen i Utica i USA.[4] Coon tilhørte gruppen Knights of Jericho, som var en avgrening av ’’The Sons of Temperance’’. Flere slike avholdsordener hadde oppstått i 1840-årene i ruinene av den i sin tid så fremgangsrike Washingtonbevegelse. Ordenene hadde hemmelige ritualer, og var tydelig inspirert av frimurerlosjene. De lokale foreningene ble ofte kalt «Temples» og medlemmene «Templars». Da Coon og hans meningsfeller valgte betegnelsen «The Good Templars» som navn på den nye ordenen, var det for å markere avstand fra hva de oppfattet som «bad Templars».[5]

 
Ordenen tok malteserkorset som sitt symbol

Opprinnelig hadde ikke navnet noe å gjøre med middelalderens tempelriddere, men ordenen kom til å søke inspirasjon også her, og antok malteserkorset som sitt symbol. Ordet «Independent» kom inn i navnet i 1852 som følge av en strid mellom Coon, som hadde flyttet til Syracuse og lederne i Utica. Syracuse-losjen, som het Excelsior, ønsket med dette tillegget å markere at den var uavhengig losjen i Utica. Coon og hans tilhengere gikk seirende ut av konflikten.

Den første storlosjen ble opprettet i 1852 med en Grand Worthy Chief Templar som sjef. Utformingen av ordenens ritualer ble i hovedsak utformet av metodistpresten dr. D. W. Bristol, som også var frimurer.[6] Ritualene innebar krav om akseptasjon av de kristne hoveddogmer og var utformet i protestantisk ånd, noe som vanskeliggjorde ordenens fremgang blant katolikker og «fritenkere». I ordenens målsetting ble den kristne brorskapstanken spesielt vektlagt.

I 1853 ble bevegelsen spredt til Canada og i 1855 ble det dannet en verdensomspennende organisasjon, The Right Worthy Grand Lodge. I 1874 fantes det i alt 11 850 losjer med et oppgitt medlemstall på 735  000, de fleste i USA. På denne tiden nådde IOGT sin største tilslutning i USA.[7] Det anslås at IOGT på sitt sterkeste har hatt omkring én million medlemmer. Hvor mange medlemmer som er tilknyttet IOGT International i dag er vanskelig å si, da de forskjellige organisasjonene har ulike metoder for å telle medlemmer. IOGT opplevde også medlemstap på 1920-tallet, da det ble innført alkoholforbud i USA, og den såkalte forbudstiden begynte. Forbudet ble sett på som en seier for avholdsbevegelsen og IOGT, men mange mente at bevegelsen nå var overflødig.

Fra starten av mente IOGT at kvinner og menn var likestilte og de skilte heller ikke forskjellige raser, men for å tilfredsstille folks krav om raseskille begynte også IOGT etter verdenslojemøtet i Kentucky i 1876 å skille fargede og hvite i egne losjer.[8] Det var hovedsakentlig sørstatslosjene som jobbet for dette skillet, og de fikk god drahjelp av den daværende internasjonale lederen, John Hickman. Joseph Malins, en annen sentral skikkelse i IOGT i USA, samt britene, likte ikke separeringen mellom fargede og hvite, og ønsket å oppheve paragrafen om separering, men da dette ikke gikk gjennom, brøt de ut av IOGT og stiftet en egen organisasjon. Da separeringen opphørte i 1887 ble begge organisasjonene igjen samlet under ett navn.

Tidligere var det en sterk kobling mellom lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant annet gjennom at alle losjene fikk chartere (stiftelsesbrev) underskrevet av verdenslederen. I dag er IOGT en løsere samling av organisasjoner som jobber på forskjellige måter.

I 1962 ble IGTYF (International Good Templar Youth Federation) dannet for å samle ungdomsorganisasjonene under IOGT International. Mot slutten ble IGTYF faktisk større enn IOGT International, og på kongressen i København i 1990 slo disse organisasjonene seg sammen igjen. Samtidig ble EGTYF (European Good Templar Youth Federation) stiftet for å fortsatt ha en paraplyorganisasjon for de europeiske ungdomsorganisasjonene. Denne endret i 2006 navn til ACTIVE.

En ekstraordinær verdenskongress i desember 2019 vedtok å skifte navnet på organisasjonen fra IOGT International til Movendi International. Navnet skal underbygge at organisasjonen samler en bevegelse (på engelsk movement), og spiller i tillegg på det latinske uttrykket modus vivendi, som betyr «måte å leve på».[2]

Til Norge

rediger
Utdypende artikkel: IOGT i Norges historie
 
Forsamlingshuset til IOGT i Vågå. Oppført i 1908, nå flyttet til Maihaugen på Lillehammer.
 
Barnelosje ved forsamlingshuset Breidablikk i Åsen (Levanger) en gang før 1915.

Før 1870-årene var godtemplarordenen lite kjent i Norge. Noen få sjøfolk og andre nordmenn i utlandet var blitt opptatt i den, og litt kunnskap om bevegelsen trengte etter hvert inn gjennom engelske og amerikanske aviser og avholdstidsskrifter. En som gjennom dette fattet interesse for ordenen var danskfødte Laurits Balle. Balle flyttet i 1860 til Stavanger. Han var en venn av Asbjørn Kloster, og sammen snakket de om godtemplarlosjene. Ved én anledning skal Balle ha spurt Kloster om ikke dette var noe for Norge, noe Kloster mente det kunne være, men det måtte bli Balle og andres sak.[9]

Den første godtemplarlosjen i Norge ble stiftet i Porsgrunn 8. mars 1877 av Carl Reynolds, en svenskfødt skipper som på en reise til Hull ble kjent med ordenen, og fikk stiftet losjen Første norske tilbake i Porsgrunn.

Movendi International som paraplyorganisasjon

rediger

Movendi International fungerer i dag som en paraplyorganisasjon, og det er i dag 117 medlemsorganisasjoner i 51 land.[10] Det som binder disse organisasjonene sammen, er en felles prinsipiell plattform.

Fullt medlemskap kan gis til frivillige medlemsorganisasjoner eller sivilsamfunnsnettverk som støtter plattformen. Delegater fra organisasjoner med fullt medlemskap kan delta på og har stemmerett på verdenskongresser, og deres medlemmer kan inneha alle typer verv i organisasjoner. Tilknyttet medlemskap kan gis organisasjoner, institusjoner, stiftelser nettverk og andre enheter som støtter plattformen, men ikke aktivt fremmer en livsstil uten bruk av alkohol og andre rusmidler. Delegater fra tilknyttede medlemmer kan delta på verdenskongresser, men gis ikke stemmerett og kan heller ikke inneha verv.[11]

Medlemsorganisasjoner i Norge

rediger

I Norge har Movendi International følgende medlemsorganisasjoner: IOGT i Norge, DNT Edru Livsstil, Juvente, junior- og barneorganisasjonen JUBA og FORUT.

Medlemsorganisasjoner i andre land

rediger

Europa

rediger
 •   Albania: Youth Solidarity Albania, Free Youth Albania
 •   Belarus: Trezvennost-Optimalist
 •   Bosnia-Hercegovina: Center for Youth Education, LINK, Celebrate Recovery (tilknyttet)
 •   Danmark: IOGT Danmark
 •   Estland: IOGT Estland, Juvente Eesti
 •   Finland: Juvente Finland, IOGT Finland, Raittiuden Ystävät ry, UNF Finland
 •   Færøyene: IOGT Færøyene
 •   Irland: The Edge
 •   Island: Null Prosent, IOGT Island, IOGT Junior Island
 •   Italia: AICAT, European School of Alcohology and Ecological Psychiatry (tilknyttet)
 •   Latvia: Center for Mental Education, The Latvian University Temperance and Health Education Promotion Society (LUAVIV), IOGT Latvia, Latvian Youth Temperance Federation
 •   Litauen: Baltu Ainai, Baltu Ainai Youth
 •   Nord-Makedonia: REACT
 •   Polen: IOGT Polen
 •   Portugal: SAAP (Portuguese Temperance Society)
 •   Romania: Dunare.EDU
 •   Russland: Trezvost, Youth Anti-Drug Federation, IOGT Youth Federation, Independent Sobriety Association (ISA), International Academy of Sobriety, The NAN Foundation
 •   Serbia: Center for Youth Work, Together Against Drugs (TAD)
 •   Slovakia: Healthy Lifestyle Society, NOM Slovensko
 •   Storbritannia: East London Alcohol and Drug Prevention Movement, IOGT England, Scotland and Wales
 •   Sverige: Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutforbund, Junis, IOGT-NTO
 •   Sveits: Juvente Sveits, IOGT Sveits, Kinder im Mittelpunkt Sveits
 •   Tyskland: Kinder im Mittelpunkt, FORUT Tyskland, IOGT Tyskland, Juvente Tyskland
 •   Ukraina: Ukrainian Society for Temperance and Health, Scientific Practical Centre Nadiya, Youth Temperance Movement Better


Afrika

rediger
 •   Burundi: IOGT Burundi
 •   Den demokratiske republikken Kongo: Action Companion For Family Development
 •   Gambia: IOGT Junior Education Service Gambia, IOGT Gambia
 •   Ghana: The Institute of Leadership and Development (INSLA), Network for Youth Advancement and Peace Foundation (NEOYAP), Vision for Alternative Development (VALD), Children Foundation and Peace Development (CFPD), IOGT Ghana
 •   Guinea: IOGT Guinea Conakry
 •   Guinea-Bissau: IOGT Guinea-Bissau
 •   Kamerun: Value Health Africa
 •   Kenya: Students' Campaign Against Drugs, IOGT Kenya
 •   Lesotho: Anti Drug Abuse Association of Lesotho
 •   Liberia: DEVCORPS Inc, IOGT Liberia
 •   Malawi: IOGT Malawi
 •   Mali: IOGT Mali
 •   Nigeria: Nigeria Alcohol Prevention Youth Initiative, IOGT Nigeria
 •   Senegal: Senegalese Youth Network on Population and Development, IOGT Jeunes Senegal, IGOT Senegal, Association Sénégalaise pour la Paix, la lutte contre l’Alcool et la Toxicomanie
 •   Sierra Leone: Foundation for Democratic Initiatives and Development, IOGT Sierra Leone
 •   Sør-Afrika: The Independent Order of True Templars
 •   Tanzania: Future For Marginalised Community, Iringa Development of Youth, Disabled and Children Care, Cradle of Hope, Women and Child Vision, SOBER Tanzania, Arusha NGO Network (tilknyttet), Tanzania Media Womens Association (tilknyttet)
 •   Uganda: Action for Fundamental Change And Development, Kawempe Youth Development Association, Hope and Beyond, SOBER Uganda, Uganda National Association of Community and Occupational Health (tilknyttet), Uganda Youth Development Link (tilknyttet)
 •   Zambia: Citizens Welfare Concern
 •   Zimbabwe: Africa Foundation for Development and Tolerance, Zimbabwe Young Men's Christian Association, Youth Against Alcoholism and Drug Dependency, Action24

Asia og Stillehavsregionen

rediger
 •   Australia: Dalgarno Institute
 •   Bangladesh: Jatiya Tarun Sangha, Young Power in Social Action
 •   Filippinene: Citizens Crime Watch
 •   India: Temperance Association of Orissa, HRIDAY, Sarvodaya Samiti, Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh, Brain Society, MASOS Guild, Amar Deep, Alcohol and Drug Information Center India, Nada India Foundation
 •   Iran: Monadi Tarbiat Art and Cultural Institute
 •   Kambodsja: Khmer Youth Association, People Center for Development and Peace
 •   Nepal: Nepal Health Society
 •   Pakistan: Sunny Trust International, HORIZON
 •   Sri Lanka: Women Organization for Development, Equality, Peace and Temperance (WODEPT), Healthy Lanka Alliance for Development, Foundation for Innovative Social Development, Sri Lanka Interactive Media Group, Sri Lanka Temperance Association, Non-Violent Direct Action Group, All Ceylon YMMA Conference, Temperance Youth Club of Sri Lanka, Temperance Youth Organisation of Sri Lanka (TYOS), Sri Lanka Amadyapa Samiti Sammelanaya, Lanka Jatilka Sarvodaya Shramadana Movement, ADIC Sri Lanka
 •   Thailand: StopDrink Network, IOGT Thailand
 •   Vietnam: IOGT Vietnam

Amerika

rediger

Referanser

rediger
 1. ^ EUs transparensregister-ID 100748931218-91, besøkt 25. januar 2022[Hentet fra Wikidata]
 2. ^ a b Sperkova, Kristina (10. januar 2020). «Let Me Introduce: Movendi International» (engelsk). Movendi International. Besøkt 7. februar 2020. 
 3. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. oktober 2009. Besøkt 19. desember 2009.  Besøkt 19. desember 2009
 4. ^ https://runeberg.org/authors/coonleve.html Project Runeberg, ’’Leverett E. Coon’’, besøkt 9. juni 2010
 5. ^ Fuglum, Per (1972). Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904 (norsk). Universitetsforlaget. s. 279-280. ISBN 82-00-08831-6. 
 6. ^ «IOGT bildades 1879 i». Arkivert fra originalen 24. desember 2004. Besøkt 6. september 2010. 
 7. ^ Fuglum, Per (1972). Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904 (norsk). Universitetsforlaget. s. 280. ISBN 82-00-08831-6. 
 8. ^ MOTIV 04.09, side 18 og 19
 9. ^ Fuglum, Per (1972). Kampen om alkoholen i Norge 1816-1904 (norsk). Universitetsforlaget. s. 281. ISBN 82-00-08831-6. 
 10. ^ «About Us». Movendi International (engelsk). Besøkt 7. februar 2020. 
 11. ^ Constitution. As amended by the 69th Session of the IOGT International World Congress, Sigtuna, Sweden, August 6-11, 2018 (PDF). IOGT International. 2018. 

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger