Modus vivendi

Modus vivendi er et latinsk uttrykk som brukes om en foreløpig ordning inntil en endelig avgjørelse finner sted.

Karikaturtegning fra det tyske magasinet Kladderadatsch nr. 14/15 (18. mars 1878). Bildeteksten lyder: Paven: «Nå, vær vennlig og sjener Dem ikke!» Kansler Bismarck: «Takk, det samme!»

Modus kan oversettes med måte eller metode, mens vivendi er en form av vivo, som betyr leve. Uttrykket kan derfor oversettes med «måte å leve [på]», og brukes om en måte å håndtere en komplisert situasjon; «en måte å leve med noe».

I internasjonalt diplomati brukes modus vivendi om en uformell og ofte midlertidig enighet eller avtale mellom parter i påvente av en permanent løsning, for eksempel en traktat. Våpenhvile er et eksempel på modus vivendi.