Åpne hovedmenyen

Anders Jahres medisinske pris

pris i biomedisinsk forskning

Anders Jahres medisinske pris er den største prisen i biomedisinsk forskning i Norden og hovedprisen har blitt tildelt årlig fra 1960. Fra 1965 har det også blitt delt ut en pris til yngre forskere. Hovedprisen er for tiden på en million kroner og prisen til yngre forskere er på 400 000 kroner. Flere av vinnerne, Sune Bergström og May-Britt og Edvard Moser, har siden fått Nobelprisen i medisin.

Innhold

PrismedaljeRediger

I tillegg til prispengene tildeles vinnere en prismedalje og et diplom. Medaljen er i gull og viser på advers et venstrevendt portrett av Anders Jahre med omskriften «ANDERS JAHRES MEDISINSKE PRIS». Reversen viser Midtbygningen (Domus Media) fra Universitetsbygningene ved Karl Johans gate i Oslo fulgt av teksten «DE LITTERIS PRAECLARE MERITO» fordelt på fire linjer over og teksten «UNIVERSITAS OSLOENSIS» fordelt på to linjer under. Medaljen har en diameter på 55 mm. Den er modellert av Nic Schiøll og gravert av Halfdan Rui. Medaljen finnes også i bronse.

PrisvinnereRediger

2018
 • Professor Claes Ohlsson, Gøteborgs Universitet. Ohlsson får prisen for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.
 • Priser til prisen til yngre forskere: Delt mellom Espen Melum, forsker ved Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, UiO for hans fremragende studier av sykdommer i gallegangene, og associate professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Aarhus Universitet for hans bidrag til vår forståelse av hvordan virusinfeksjoner blir oppdaget og bekjempet av immunsystemet.
2017
 • Professor Christer Betsholtz, ved Uppsala Universitet og Karolinska Institutet, Stockholm, for hans banebrytende bidrag til vår forståelse av hvordan blodårenettverk dannes og fungerer, og den medisinske betydningen av dette.
 • Priser til prisen til yngre forskere: Delt mellom Dr. Signe Sørensen Torekov, Københavns Universitet for hennes forskning på metabolisme og diabetes, og Professor Simon Bekker-Jensen, Københavns Universitet for hans oppdagelser av cellulære mekanismer som forbinder DNA-skader og kreft.
2015
 • Delt mellom Ludvig M. Sollid fra Universitetet i Oslo og Rikard Holmdahl fra Karolinska Institutet, for deres banebrytende forskning på henholdsvis cøliaki og leddgikt, som er autoimmune sykdommer der kroppens immunsystem går til angrep på kroppens egne celler og vev.
 • Priser til prisen til yngre forskere: Delt mellom Kaisa Haglund, Oslo universitetssykehus for fremragende studier av cellulære mekanismer som regulerer celledeling og kreftutvikling, og Pernilla Lagergren, Karolinska Institutet for banebrytende forskning på faktorer som påvirker overlevelse og livskvalitet etter kreftoperasjoner.[1]
2014
 • Kristian Helin, Københavns Universitet, for hans banebrytende bidrag til å forstå epigenetikk - kjemiske endringer i arvematerialet som slår gener av og på
 • Priser til prisen til yngre forskere: Delt mellom Rickard Sandberg, Karolinska Instituttet for fremragende bidrag innen studier av genregulering og kreft, og Sampsa Hautaniemi, Universitetet i Helsinki for fremragende forskning innen systembiologi og kreft.[2]
2013
 • Jens Juul Holst, Københavns Universitet, for hans banebrytende bidrag til behandling av type 2 (insulin-uavhengig) diabetes
 • Priser til prisen til yngre forskere: Delt mellom Christian B.F. Andersen, Aarhus Universitet for strukturbestemmelse av makromolekylære komplekser som har betydning for vitamintransport, hemoglobin-omsetning og proteinsyntese, og Yenan Bryceson, Karolinska Institutet for forskning på naturlige dreperceller og medfødte blodsykdommer.[3]
2012
 • Leif Groop, Lunds universitet for forskning på diabetes' arvelighet[4]
 • Priser til prisen til yngre forskere: Tibor Harkany, Karolinska Institutet for forskning på «hjernens egenproduserte belønningsmolekyler og hvordan de regulerer sentralnervesystemets funksjoner»
 • Kristian Pietras Karolinska Institutet for «mekanismer som regulerer blodforsyning til kreftsvulster og muligheten for å angripe disse i kreftbehandling»
2011
 • Hovedpris 2011 May-Britt Moser og Edvard Moser for «en rekke banebrytende funn knyttet til hjernens struktur og funksjon»
 • Priser til prisen til yngre forskere: Johanna Ivaska, Åbo universitet, «for sin forskning på hvordan kreftceller spres» og professor Søren Paludan, Aarhus universitet, «for sin forskning på kroppens forsvar mot virusinfeksjoner»
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

Prisvinnere 1960-2003Rediger

 • Hovedpris 1960, professor Asbjørn Følling, Oslo, "for hans banebrytende innsats ved oppdagelsen og beskrivelsen av den arvelige sykdom Oligophrenia phenylpyrouvica, hvorved han for første gang har påvist assosiasjonen mellom genetisk betingede forstyrrelser i det intermediære stoffskifte og alvorlige mentale defekter"
 • Hovedpris 1961, professor Ragnar Granit, Stockholm, "for original og betydningsfull innsats i nevrofysiologisk forskning, gjennom arbeider over netthinnens fysiologi, spesielt på fargesynets område, samt over den nervøse regulering av skjelettmuskulaturens aktivitet"
 • Hovedpris 1962, professor Jan Waldenström, Lund, "for original og betydningsfull klinisk forskning, spesielt for den måte hvorpå han ved å kombinere kliniske og biokjemiske undersøkelser har belyst medfødte stoffskifteforstyrrelser"
 • Hovedpris 1963, professor Erik Jorpes, Stockholm, "for hans banebrytende innsats i biokjemien særskilt ved karakterisering og renfremstilling av heparin og påvisningen av dets terapeutiske anvendelse som koagulasjonshindrende middel, som blant annet muliggjør bruken av hjerte-lunge-maskin og kunstig nyre"
 • Hovedpris 1964, delt mellom professor Einar Lundsgaard og professor Hans H. Ussing, begge København, "for grunnleggende undersøkelser over cellenes stoffskifteprosesser og transportmekanismen gjennom cellemembraner"
 • Hovedpris 1965, professor Ulf von Euler, Stockholm, "for hans oppdagelse av noradrenalinet som overføringssubstansen i de sympatiske nerver, og hans fortsatte undersøkelser av det sympatico-adrenaline system"
 • Pris for yngre forskere 1965, professor Peter Reichard, Stockholm, "for hans arbeider over nukleinsyrenes dannelse og omsetning"
 • Hovedpris 1966, professor Alf Brodal, Oslo, "for hans grunnleggende undersøkelser av lillehjernens og hjernestammens nervesentrer og forbindelser"
 • Pris for yngre forskere 1966, delt mellom docent Ralph Gräsbeck, Helsingfors "for hans undersøkelser over vitamin B12-omsetningen i menneskets organisme" og professor Johan Järnefeldt, Helsingfors, "for hans undersøkelser av den aktive jonetransport i nervecellene"
 • Hovedpris 1967, professor Jørgen Lehmann, Göteborg, "for hans innsats vedrørende innførelsen av antikoagulasjonsbehandlingen med dicumarol og oppdagelsen av paraaminosalicylsyren som et virksomt tuberkulosemiddel"
 • Pris for yngre forskere 1967, delt mellom førsteamanuensis Jan K. S. Jansen og førsteamanuensis Per Andersen, begge Oslo, "for deres bidrag innen utforskningen av det sentrale nervesystems fysiologi, henholdsvis synapsene og de proprioceptive refleksene"
 • Hovedpris 1968, professor Ole Maaløe, København, "for hans grunnleggende undersøkelser av mikroorganismers vekst og deling, samt reguleringen av de makromolekylære synteser hos mikroorganismene"
 • Pris for yngre forskere 1968 delt mellom dosent Morten Harboe, Oslo, "for hans forskning innen immunologien" og professor Torvard Claude Laurent, Uppsala, "for hans fysikalsk-kjemiske undersøkelser av bindevevets makromolekylære substanser"
 • Hovedpris 1969, professor Paul Owren, Oslo, "for hans banebrytende forskning over koagulasjonsmekanismen"
 • Pris for yngre forskere 1969, delt mellom docent Stig Gunnar Olaf Johansson og docent Hans H. Bennich, begge Uppsala, "for deres originale og dyptgående eggehvitekjemiske og kliniske undersøkelser av atopiske reaginer"
 • Hovedpris 1970, professor Arvo Oksala, Åbo, "for hans grunnleggende arbeider over anvendelsen av ultralyd innen den oftalmologiske diagnostikk"
 • Pris for yngre forskere 1970, delt mellom professor Kåre Berg, Oslo, "for hans klarleggelse av visse arvelige egenskaper i blodserum hos mennesker" og professor Bengt Ingemar Samuelsson, Stockholm, "for hans biokjemiske undersøkelser over mekanismen for de såkalte prostaglandiners dannelse"
 • Hovedpris 1971, professor Torbjörn Oskar Caspersson, Stockholm, "for hans undersøkelser over nuclein-syrenes funksjon i cellene"
 • Pris for yngre forskere 1971, delt mellom professor Kjeld Adrian Marcker, Århus "for hans undersøkelser over igangsetting av eggehvitedannelse i levende organismer", og professor Fritz Gustav Folke Sjöqvist, Linköping, "for hans forskning over legemidlers virkninger hos mennesket"
 • Hovedpris 1972, professor Karl Sune Detlof Bergström, Stockholm, "for hans arbeider vedrørende gallesyrer og prostaglandiner"
 • Pris for yngre forskere 1972, delt mellom overlege Jacob Natvig, Oslo "for hans arbeider vedrørende antistoffer (immunglobuliner)", og dosent Kaare Norum, Oslo, "for hans arbeider vedrørende lipidstoffskiftet og en arvelig betinget sykdom innen dette området"
 • Hovedpris 1973, professor Rolf Luft, Stockholm, "for hans omfattende innsats i klinisk endokrinologisk forskning"
 • Pris for yngre forskere 1973, docent Åke Bernhard Vallbo, Umeå, "for hans nevrofysiologiske undersøkelser hos mennesket, særlig av det nervøse grunnlag for vilkårlige muskelkonsentrasjoner"
 • Hovedpris 1974, professor Arvid Per Emil Carlsson, Göteborg, "for hans undersøkelser over de biogene aminers betydning for nervesystemets funksjon og det grunnlag som derved er lagt for behandling, særlig av Parkinsons sykdom"
 • Pris for yngre forskere 1974, spesiallege Erik Thorsby, Oslo, "for hans studier av transplantasjonsimmunologiske mekanismer og deres biologiske grunnlag"
 • Hovedpris 1975, professor Erik Strömgren, Århus, "for fremragende innsats i nordisk psykiatrisk forskning"
 • Pris for yngre forskere 1975, docent Ove Bertil Lundgren, Göteborg, "for hans undersøkelser over tarmens kretsløpsfunksjoner"
 • Hovedpris 1976, professor Lorentz Eldjarn, Oslo, "for hans betydningsfulle arbeider vedrørende diagnostikk og biokjemisk kartlegging av arvelige stoffskiftesykdommer"
 • Pris for yngre forskere 1976 delt mellom professor Göran Möller, Stockholm, og professor Lennart Rudolf Hans Wigzell, Uppsala, "for deres grunnleggende undersøkelser over immunreaksjoners start og deres regulering"
 • Hovedpris 1977, dr. med. Niels Alexander Lassen, København, "for hans grunnleggende innsats i utviklingen av metoder for undersøkelser av blodsirkulasjonen hos mennesket, spesielt i hjernen, og deres kliniske anvendelse"
 • Pris for yngre forskere 1977 delt mellom docent Erik Martin Ritzén, Stockholm, og dr. med. Vidar Hansson, Oslo, "for deres banebrytende undersøkelser av mannlig forplantningsfysiologi, spesielt de forhold som regulerer sedcellenes utvikling"
 • Hovedpris 1978, professor Bengt Erik Gustafsson, Stockholm, "for hans banebrytende innsats i studiet av bakteriefrie dyr og tarmbakterienes rolle for det normale stoffskiftet"
 • Pris for yngre forskere 1978, dosent Ole Didrik Lærum, Bergen, "for hans eksperimentelle undersøkelser over kontroll av cellevekst og utvikling av kreft"
 • Hovedpris 1979, delt mellom professor Knut Lundbæk, Århus "for hans studier av diabetes og sykdommens komplikasjoner" og professor Esko Antero Nikkilä, Helsingfors, "for hans klinisk-eksperimentelle studier av fettomsetning og karsykdommer"
 • Pris for yngre forskere 1979, delt mellom docent Tomas Gustav Magnus Hökfelt, Stockholm, og forsker dr. med. Sjur Olsnes, Oslo, "for deres studier av toksiske lektiners biokjemi og virkemåte"
 • Hovedpris 1980 delt mellom professor Björn Folkow, Göteborg "for hans sirkulasjonsfysiologiske studier og deres betydning for klinisk medisin" og professor Fredrik Kiil, Oslo, "for hans studier i nyre- og sirkulasjonsfysiologi og utviklingen av en kunstig nyre"
 • Pris for yngre forskere 1980 delt mellom professor Jens Frederik Rehfeld, Århus, og professor Lars Terenius, Uppsala, "for deres studier av biologisk aktive peptider i tarmkanalen og i hjernen"
 • Hovedpris 1981, professor Inga Marie Nilsson, Malmö "for hennes grunnleggende studier av blødersykdommers årsak og behandling"
 • Pris for yngre forskere 1981 delt mellom professor Leif C. Andersson og professor Carl G. Gahmberg, begge Helsingfors, "for deres immunologiske og biokjemiske studier av cellemembraners struktur og funksjon"
 • Hovedpris 1982, professor Flemming Kissmeyer-Nielsen, Århus, "for hans banebrytende arbeid med immunreaksjoner ved transplantasjon"
 • Pris for yngre forskere 1982 delt mellom professor Jan Holmgren, Göteborg, "for hans studier av sykdomsmekanismen og forebyggelse av kolera" og dosent Bjørnar Olaisen, Oslo, "for hans studier av genetiske markører i seruproteiner, spesielt kompliment"
 • Hovedpris 1983, professor Viktor Mutt, Stockholm, "for hans banebrytende arbeid med isolering og strukturanalyse av hormoner i tarmkanalen"
 • Pris for yngre forskere 1983 delt mellom docent Anders Björklund, Lund, "for hans studier av regenerasjon i nervesystemet etter skader" og forsker Per Ottar Seglen, Oslo, "for hans studier av levercellers biologiske egenskaper og funksjoner"
 • Hovedpris 1984, professor Kari Kivirikko, Uleåborg, "for hans fundamentale biokjemiske studier av bindevev"
 • Pris for yngre forskere 1984, delt mellom universitetslektor Jens Juul Holst, København "for hans studier av virkningsmekanismer i tarmkanalen" og professor Mårten Wikström, Helsingfors, "for hans studier av cellens energiomsetning"
 • Hovedpris 1985, professor Jon Bremer, Oslo "for hans fremragende biokjemiske studier av mekanismene for fettomsetningen i cellene"
 • Pris for yngre forskere 1985 delt mellom docent Rolf Kiessling, Stockholm, og dosent Tuomo Timonen, Helsingfors, "for deres studier av medfødt immunitet og klarleggelse av reaksjonsevnen for NK-cellene (Natural Killer Celles)"
 • Hovedpris 1986, professor Morten Simonsen, København, "for hans banebrytende studier innen immunologien og oppdagelsen av graft-versus-host reaksjonen"
 • Pris for yngre forskere 1986 delt mellom docent Bengt Gustafsson, Göteborg "for hans biofysiske studier av nervecellenes funksjon" og docent Carl-Henrik Heldin, Uppsala, "for hans studier av vekstfaktorer og deres virkningsmekanismer, spesielt platelet growth factor"
 • Hovedpris 1987, professor Lars Svennerholm, Göteborg "for hans grunnleggende biokjemiske studier av hjernens lipider og arvelige sykdommer"
 • Pris for yngre forskere 1987 delt mellom professor Kari K. Alitalo, Helsingfors, "for hans studier av proteiner i bindevev og onkogener" og professor Lars-Inge Larsson, København, "for hans studier av peptider i nerver"
 • Hovedpris 1988, delt mellom professor Per Brandtzæg, Oslo, og professor Lars Å. Hanson, Göteborg "for deres banebrytende arbeider innen grunnleggende og klinisk immunologi"
 • Pris for yngre forskere 1988 delt mellom professor Jan Lundberg, Stockholm, "for hans grunnleggende analyse av peptiders rolle i nerveledningen" og professor Karl Åkerman, Åbo "for hans originale forskning over kalsiums betydning for cellenes biologi"
 • Hovedpris 1989 delt mellom professor Albert de la Chapelle, Helsingfors, og professor Alexander Pihl, Oslo, begge for fremragende kreftforskning
 • Pris for yngre forskere 1989 delt mellom docent Magnus Nordenskjöld, Stockholm, og forsker siv. ing. Kirsten Sandvig, Oslo, begge for fremragende kreftforskning
 • Hovedpris 1990 professor Thomas Hökfelt, Stockholm, "for hans epokegjørende innsats med kartlegging av nervesystemets kjemiske anatomi"
 • Pris for yngre forskere 1990 delt mellom professor Thue W. Schwartz, København "for hans arbeider innen molekylær endokrinologi" og prosektor Ole Petter Ottersen, Oslo "for hans arbeider med kartlegging av flere nervebaner i sentralnervesystemet"
 • Hovedpris 1991 professor Kai Simons, Heidelberg "for hans fremragende forskning innen moderne cellebiologi, spesielt for arbeider med plasmamembraner og intracellulær transport"
 • Pris for yngre forskere 1991 delt mellom førsteamanuensis Tore Jahnsen, Oslo "for hans grunnleggende forskning over hormonelle systemer" og forsker Rune Blomhoff, Oslo "for hans internasjonalt anerkjente forskning vedrørende opptaksmekanismer, intracellulære transportprosesser og virkningsmekanismer for vitamin A"
 • Hovedpris 1992 professor Jan-Åke Gustafsson, Stockholm "for hans banebrytende forskning vedrørende steroidhormoners regulering av geners aktivitet"
 • Pris for yngre forskere 1992 delt mellom professor Leena Peltonen Palotie, Helsingfors "for hennes grunnleggende forskning vedrørende arvelige sykdommer, spesielt Marfans syndrom" og professor Mads Melbye, København "for hans originale forskning vedrørende infeksjonssykdommers epidemiologi, spesielt smittemekanismen for AIDS"
 • Hovedpris 1993 delt mellom professor Ulf Lindahl, Uppsala "for hans grunnleggende biokjemiske forskning om heparin og andre proteoglycaner, stoffer som både regulerer blodets koagulering og har betydning for celledeling og vekst i bindevevet" og professor Dick Heinegård, Lund "for hans fremragende forskning om bindevevets biologi, spesielt for studier av proteiner av betydning for benvevets og bruksvevets struktur og funksjon, studier som har gitt større forståelse av rheumatiske sykdommer"
 • Pris for yngre forskere 1993 delt mellom professor Markku Jalkanen, Åbo "for hans arbeider med bindevevets biokjemi, spesielt molekylærbiologiske studier av interaksjon mellom celler og bindevevets strukturproteiner" og professor Rolf Reed, Bergen "for hans forskning vedrørende ødemets fysiologi og bindevets strukturproteiner"
 • Hovedpris 1994 professor Thomas Olivecrona, Umeå "for hans fremragende og langvarige forskning om lipoprotein lipase, et enzym av stor betydning for kroppens fettstoffskifte"
 • Pris for yngre forskere 1994 delt mellom professor Taina Pihlajaniemi, Uleåborg "for hennes epokegjørende forskning vedrørende kollagen, som er den viktigste komponenten i kroppens bindevev" og overlege Trond Halstensen, Oslo "for hans grunnleggende forskning omkring de immunologiske mekanismene til flere kroniske tarmsykdommer, som ulcerøs colitt og glutenintoleranse"
 • Hovedpris 1995 delt mellom professor Anders Björklund, Lund, og professor Lars Olson, Stockholm "for deres fremragende nevromedisinske forskning"
 • Pris for yngre forskere 1995 delt mellom professor Hannele Yki-Järvinen, Helsinki "for hennes studier av sukkersyke" og forsker Lorenz Poellinger, Stockholm "for hans studier av virkningsmekanismen for miljøgiften dioxin"
 • Hovedpris 1996 delt mellom professor Jens F. Rehfeld, København "for banebrytende forskning på signalpeptider" og professor Mårten Wikström, Helsingfors "for fremragende studier av cellenes energiproduksjon"
 • Pris for yngre forskere 1996 delt mellom professor Lena Claesson-Welch, Uppsala "for studier av vekstfaktorer" og professor Patrik Rorsman, Lund "for studier av mekanismer for hormonutskillelse i bukspyttkjertelen"
 • Hovedpris 1997 professor Liv Kristin Hatle, Linköping "for hennes pionérinnsats og banebrytende forskning på bruk av ultralyd i moderne hjertediagnostikk"
 • Pris for yngre forskere 1997 delt mellom professor Olli-Pekka Kallioniemi, Tammerfors "for studier av genetiske endringer ved kreft" og universitetslektor Søren Nielsen, Aarhus "for studier av mekanismer for regulering av kroppens væskebalanse"
 • Hovedpris 1998 professor Karl Tryggvason, Stockholm "for banebrytende forskning på det genetiske grunnlaget for nyresykdommer"
 • Pris for yngre forskere 1998 delt mellom professor Lars Fugger, Århus, og professor Ludvig Sollid, Oslo "for studier av betydningen av vevstypeantigener for utviklingen av immunologiske sykdommer"
 • Hovedpris 1999 professor Irma Thesleff, Helsingfors "for banebrytende forskning på de prinsippene som styrer organismens utvikling"
 • Pris for yngre forskere 1999 delt mellom professor Søren K. Moestrup, Århus "for studier av reseptorer for absorpsjon av vitamin B12 og andre makromolekyler" og professor Harald Stenmark, Oslo "for studier av mekanismer for intracellulær transport"
 • Hovedpris 2000 professor Klas Kärre, Stockholm "for hans banebrytende forskning på immunforsvaret mot kreft"
 • Pris for yngre forskere 2000 delt mellom dosent Lauri Aaltonen, Helsingfors "for grunnleggende studier på genetiske mekanismer for kreft, spesielt når det gjelder tarmsvulster. Han har avdekket nye mekanismer og identifisert nye gener som forårsaker unormal cellevekst" og professor Tomi Mäkelä, Helsingfors "for klarlegging av mekanismer som regulerer vekstsyklus av normale celler og kreftceller". Aaltonen og Mäkelä har samarbeidet om å karakterisere funksjonen av et nytt genprodukt som er involvert i intracellulær signalformidling.
 • Hovedpris 2001 Professor Hans Wolf-Watz, Department of Cell and Molecular Biology, Umeå University "for hans banebrytende forskning innen infeksjonsmedisin"
 • Pris for yngre forskere 2001 deles mellom dosent Leena Ala-Kokko, Department of Medical Biochemistry, University of Oulu "for hennes oppdagelser vedrørende det genetiske grunnlaget for visse alvorlige bindevevssykdommer" og Ass. professor Jonas Frisén, Department of Cellular and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Stockholm "for viktige bidrag til forståelsen av stamcellers opprinnelse og funksjon i sentralnervesystemet"
 • Hovedpris 2002 Professor Carl Erik Mogensen, Medical Department M, Aarhus Universitet, "for hans banebrytende innsats i forskning på sukkersyke og nyresykdom."
 • Pris for yngre forskere 2002 deles mellom professor Kalle M. Saksela, Institute of Medical Technology, University of Tampere, "for sine grunnleggende studier av HIV-infeksjon og AIDS" og professor Kjetil Taskén, Institute of Medical Biochemistry, University of Oslo, "for kliniske betydningsfulle studier av kroppens immunceller og deres regulering"
 • Hovedpris 2003 Professor Terje Lømo, Department of Physiology, University of Oslo, "for hans banebrytende oppdagelser av hvordan nervecellenes impulsaktivitet bestemmer utvikling og funksjon av hjerne og muskler"
 • Pris for yngre forskere 2003 deles mellom dr. Anu Suomalainen-Wartiovaara, Biomedicum Helsinki, University of Helsinki, "for hennes grunnleggende studier av mekanismene for arvelige mitokondriesykdommer" og professor Johan Ericson, Department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institute, Stockholm, "for hans oppdagelser vedrørende det molekylære grunnlaget for nervesystemets utvikling"

LitteraturRediger

 • «Ny norsk universitetsmedalje», Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad, nr. 9, 1962, s. 174–175

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger