Åpne hovedmenyen
Anders August Jahre
Anders Jahre.jpg
Anders Jahre, norsk skipsreder
Født28. mai 1891
Sandar
Død26. februar 1982 (90 år)
Ektefelle Bess f. Børresen (1946)
ForeldreJørgen og Anne Susanne Jahre
UtdannelseJuss
Beskjeftigelse Advokat, skipsreder
Nasjonalitet Norsk

Midtåsen sett fra parkanlegget mot sør
FLK «Kosmos», Anders Jahres første hvalkokeri, overlevert i 1929, senket av tysk hjelpekrysser i 1940
JaKeFa - Jahres Kemiske Fabrikker, Kosmos III og IV i forgrunnen, 1956.

Anders August Jahre (født 28. mai 1891 i Sandar, død 26. februar 1982) var en norsk skipsreder. Jahre grunnla i 1922 Anders Jahres Rederi. Mest kjent er han som eier av hvalfangstselskapet Kosmos A/S, som opererte ut fra Sandefjord. Han etablerte Jahres Fabrikker A/S, som drev med fettherding. Jahre står bak Anders Jahres Humanitære Stiftelse.

FamilieRediger

Anders Jahre giftet seg i Sandefjord med Dagny Brun (født 7. januar 1896, død 12. november 1940) Han giftet seg på ny i 1946 med Bess Fredie Børresen (født 18. januar 1921, død 9. juni 2006) fra Tronstad Bruk i Finnemarka i Lier. Hun bodde på Midtåsen fram til sin død 9. juni 2006.

Hovedhuset med parkanlegg, skulpturer, trapper, fontener med bassenger er idag fredet som kulturminne. I hovedhuset er Anders Jahres kontor, Arnebergsalen og hovedsoverommet (Det grønne værelset), tre sentrale rom som er helt fredet med alt av interiør. I 1931-34 fikk Anders Jahre bygget villaen Midtåsen, den ble omgjort/påbygget i midten av 1950-årene og ferdigstilt ved innvielsen av «Arnebergstuen» i 1960. Eiendommen ble tegnet av Arnstein Arneberg. Hovedhuset ligger på en 60 mål stor tomt med tilhørende parkanlegg.

Anders Jahre eide også Osbyholms slott i Skåne fra 1939.

Utdannelse og yrkeRediger

Etter middelsskoleeksamen i Sandefjord og examen artium i Larvik i 1910, ble Jahre i 1914 cand. jur. og straks deretter overrettssakfører. Etter ett år som dommerfullmektig i Nordland, etablerte han i 1916 juristvirksomhet i Sandefjord. Han drev sakførerforretningen frem til 1928, hvoretter rederivirksomheten overtok all hans tid og arbeidskraft.

Anders Jahre dannet i 1928 det første Kosmos-selskapet, og i tiden 1929–30 ble seks hvalfangstselskaper stiftet på hans initiativ. Dessuten startet han blant annet fettherdingsbedriftene Jahres Kjemiske Fabrikker og Sandar Fabrikker, samt passasjertrafikk mellom Oslo og Kiel. I tillegg til å være reder og administrerende direktør for egne selskaper, var han i tiden mellom 1922 og 1978 styreformann eller -medlem i en rekke industri-, hvalfangst- og skipsselskaper.

SamfunnsbidragRediger

Anders Jahre bidro med betydelige midler til byutvikling i Sandefjord. Blant annet finansierte han drøyt halvparten av rådhuset i byen. Han ble i 1950 utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden og i 1962 kommandør med stjerne for sine samfunnsnyttige bidrag. I 1951 ble Jahre utnevnt til kommandør av Order of the British Empire for sitt arbeid for å fremme norsk-engelsk kulturelt samkvem. Han ble i 1961, som første norske borger, utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo, og han ble også æresdoktor ved Lunds universitet og æresmedlem blant annet ved Vitenskapsakademiet, i Det Nordiske Medisinske Selskap i Stockholm og i Det Norske Medisinske Selskap i Oslo. Han var dessuten innehaver av en lang rekke internasjonale ordener.

Anders Jahres navn er i dag i første rekke knyttet til Anders Jahres fond til vitenskapens fremme (stiftet i 1953), Anders Jahres Humanitære Stiftelse (stiftet i 1966), Anders Jahres kulturpris og Anders Jahres medisinske pris. Andre kjente gaver er Sandefjord Bymuseum, Ekeberg krematorium i Sandefjord og formidling av 40 millioner kroner til Sandefjord rådhus.

SkattesakenRediger

Fra 1980-årene innledet norske skattemyndigheter undersøkelser mot norske rederier og rederdødsbo for å avdekke mulige skatteunndragelser i 1960- og 1970-årene, så også mot Jahre etter hans død.[1] Den norske stat hevdet at Jahre og hans hjelpere hadde omgått norske skatteregler ved å plassere skjulte formuer i utenlandske skatteparadiser, og staten har skattekrav mot dødsboet.[1] NRK laget en dramaserie om dette, Affæren Anders Jahre, som ble sendt i 1992. Jahres nære medarbeider Bjørn Bettum kritiserte serien, og omtalte den som «usann, falskt, ufullstendig og misvisende».[2]

I 2002 vant staten delvis fram med noen av kravene,[1] og deler av formuen ble tilbakeført fra Caymanøyene.[3] Saken ble endelig avsluttet ved skiftesamling for Anders Jahres dødsbo den 12. juni 2012 i Sandefjord tinghus. Bostyrets jakt på Jahres utenlandsformue hadde innbrakt én milliard norske kroner,[4] av det gikk 400 millioner til kreditorene (staten, Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune), mens resten gikk til bostyrets arbeide gjennom 20 år.[5]

LitteraturRediger

ReferanserRediger

  1. ^ a b c Utdypende artikkel på SNL
  2. ^ Hvem Hva Hvor 1993, s. 327.
  3. ^ «Jakten på Jahre-formuen er over» NRK 1. november 2008
  4. ^ «Godt og vel én milliard kroner, som i sin tid tilhørte Anders Jahre, har bobestyrerne hentet hjem. Ifølge bostyrerne antar de at formuen i realiteten kan ha vært dobbelt så stor.», fra «60 prosent av Jahre-formuen brukt opp», artikkel i Dagens Næringsliv, side 6-7, 13. juni 2012
  5. ^ «Flere runder i rettsapparatet, søksmål og rettstvister i skatteparadiser har imidlertid tæret. 411 millioner kroner står igjen til fordeling til fordringshaverne i boet; kemneren i Sandefjord og staten.», fra «60 prosent av Jahre-formuen brukt opp», artikkel i Dagens Næringsliv, side 6-7, 13. juni 2012

Eksterne lenkerRediger