Begivenheter i året 2022 i Norge.

2022 i Norge
År i Norge
2021 | 2022 | 2023 | 2024
Humaniora og kultur
Arkeologi | Arkitektur | Film | Filosofi | Kunst | Litteratur | Lyrikk | Musikk | Radio | Religion | Tegneserier | Teater | TV | Videospill
Samfunnsvitenskap
og samfunn

Avis | Konflikt | Politikk | Sport | Økonomi
Teknologi og vitenskap
Polarhistorie | Meteorologi | Teknologi | Vitenskap
Land
Danmark | Frankrike | Japan | Norge | Sverige | Sør-Korea | USA
Ledere
Statsledere
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram leser forslaget til statsbudsjett for 2023.
Nye Nasjonalmuseet åpnet i juni.
Blomster med regnbueflagg etter Masseskytingen i Oslo i juni.
Hvalrossen Freya.

Generelt rediger

Økonomi rediger

I likhet med store deler av verden ble Norge rammet av høye energipriser. Mens strømprisen (spotpris) i Norge i 2020 var på gjennomsnittlig 11,6 øre pr kWh og i 2021 på 63,4 øre så var spotprisen i 2022 over fire kroner i gjennomsnitt for september i deler av Norge, og med enkeltdager på over 10 kroner pr kWh.[1][2][3] Regjeringen forlenget derfor strømstøtteordningen gjennom hele 2022.[4] Det ble utbetalt til sammen 32,6 milliarder i strømstøtte til norske husholdninger i 2022.[5]

Økt strømpris, sammen med økte priser på blant annet drivstoff og matvarer, gjorde at inflasjonen (årlig prisstigning) lå på 7,5 % i oktober og 6,5 % i november.[6][7] Inflasjonen endte i desember på 5,9 %, med en kjerneinflasjon (inflasjon justert for energipriser og avgiftsendringer) på 5,8 %.[8]

Norges Bank, sentralbanken i Norge, har som hovedoppgave å holde inflasjonen «nær 2% over tid».[9] På grunn av den økte inflasjonen økte Norges Bank derfor styringsrenten flere ganger gjennom 2022, fra 0,5% ved inngangen til året, til 2,75% i desember.[10][11]

Den 6. oktober la Regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2023. Grunnet Russlands invasjon av Ukraina, som ga større usikkerhet i Europa, så foreslo regjeringen en økning i budsjettet for Forsvarsdepartementet på 6,8 milliarder kroner, til 75,8 milliarder.[12]

Samfunn rediger

Et tema som preget nyhetsbildet i 2022 var endret status i gamle straffesaker. I Baneheia-saken ble Viggo Kristiansen frikjent etter å ha sonet 21 år i fengsel. Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud ba 21. oktober 2022 om at Kristiansen frifinnes.[13] En senere frifinnende dom i Borgarting lagmannsrett anses som en formalitet og kan skje skriftlig («kontorforretning») eller i rettsmøte.[14] Den 15. desember ble han offisielt frikjent, av Borgarting lagmannsrett.[15] I Birgitte Tengs-saken ble i august mann i 50-årene siktet for drapet, og og samme person ble også siktet for drapet på Tina Jørgensen i år 2000.[16][17]

Statsledere rediger

Hendelser rediger

Pågående: Norge under koronapandemien

 • 31. mai
  • Apekoppper påvises for første gang i Norge
  • Broen på E6 i Badderen i Kvænangen kommune skades av store vannmasser, og omkjøring for å passere stedet må gjøres via Finland
 • 1. juni
  • Stortinget stemmer imot et forslag om å gi 16-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg[18]
  • Stortinget stemmer imot et forslag om å endre Grunnloven ved å åpne opp for republikk i Norge[19]
 • 2. juni
 • 3. juni
  • Stortinget vedtar en forsvarsavtale med USA, der det etableres «omforente områder» på Rygge, Sola og Evenes flystasjon, og på Ramsund orlogsstasjon. På disse områdene kan USA etablere militær infrastruktur, etter godkjenning av Norge. Infrastrukturen vil bli norsk eiendom.[20]
  • LOs kongress vedtar å jobbe for en internasjonal boikott av Israel.
 • 7. juni – Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjør sin forlovelse[21]
 • 9. juni – Dødsårsaksregisteret rapporterer 241 dødsfall av overdose for 2021, det laveste tallet siden 2013.
 • 10. juni
  • Regjeringen besluttet å terminere kontrakten på Forsvarets 14 NH90-helikoptre, levere tilbake de helikoptrene som er levert, og kreve tilbake 5 mrd kroner fra leverandøren, fordi leveransen er forsinket
  • NHO og Finans Norge beslutter å slå seg sammen
 • 11. juni – Det nye Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design åpner i Vika i Oslo
 • 14. juni – Stortinget vedtok at fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark, samt Ålesund kommune, skal deles opp fra 1. januar 2024
 • 15. juniElsparkesykler omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn», og får dermed promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og krav om hjelm for barn under 15 års alder
 • 18. juniMinnesmerket ved Utøya, etter terrorangrepene 22. juli 2011, ble offisielt åpnet
 • 25. juniMasseskytingen i Oslo 2022
 • 28. juni – Stortingsdirektør Marianne Andreassen trekker seg fra stillingen etter at Datatilsynet ila Stortinget et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner på grunn av uaktsomhet i forbindelse med dataangrepet mot Stortinget i 2020.
 • 29. juni – Et større dataangrep (tjenestenektangrep) rammer mange norske nettsider, som Altinn, ID-porten, NRK, Politiet, Arbeidstilsynet og NAV. Angrepet ble tidlig knyttet til en russisk hackergruppe, Killnet.
 • 1. juli
  • Markedsføringsloven endres, slik at reklame som viser retusjerte bilder skal merkes.
  • Fergestrekninger med under 100 000 passasjerer i året (52 fylkesvegferger og sju riksvegferger) blir gratis å bruke[22]
  • Svalbard: Regjeringen innfører krav om tre års botid i Norge for å ha stemmerett til Longyearbyen Lokalstyre, og for å kunne stille til valg i Lokalstyret. Kravet gjelder personer som ikke er norske statsborgere.[23]
 • 5. juli – Utenriksminister Anniken Huitfeldt signerte formelt Norges godkjenning av Finland og Sveriges søknader om medlemskap i NATO.
 • 6. juli – Et nytt dataangrep (DDoS) rammer flere norske aviser, som VG, Bergens Tidende, Aftenposten og Stavanger Aftenblad, som opplevde noen timer med ustabilitet på grunn av dette.
 • 22. juliStatens vegvesen rapporterer om 63 døde i trafikken i Norge første halvår, en dobling fra samme periode i 2021, da tallet var 31.[24]
 • 14. augustHvalrossen Freya, som var observert i flere land rundt Nordsjøen siden 2019, ble avlivet av Fiskeridirektoratet i Frognerkilen i Oslo.[25]
 • 24. august – Den nye basen for redningshelikopter i Tromsø ble åpnet.[26]
 • 2. september – Et jordras i Valsøyfjorden i Heim kommune rammet et hus, og én person omkommer.
 • 9. septemberStatsråd vedtok samiske navn på Trondheim og Røros kommune, henholdsvis Tråanten tjïelte og Rossen tjïelte.
 • 10. septemberOslo Pride ble arrangert, med cirka 72 000 deltakere.
 • 19. september – Ekstraordinært «strømmøte» på Stortinget, i forbindelse med energikrisen og de høye strømprisene. Til sammen 94 forslag til tiltak ble foreslått av ulike stortingsrepresentanter.[27]
 • 20. septemberStatens pensjonsfond («Oljefondet») varslet i sin klimahandlingsplan at de har som mål at selskaper de eier aksjer i, skal ha netto nullutslipp av klimagasser innen år 2050.
 • 28. september - Støres regjering foreslår grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft, og økt grunnrenteskatt på vannkraft.
 • 10. oktober - Søketjenesten Kudos (https://kudos.dfo.no/) lanseres, for å lette søk etter offentlige dokumenter i statlig sektor
 • 14. oktober - Henningsvær kulturmiljø ble fredet, som et kulturmiljø med nasjonal verdi, av Kongen i statsråd.[28]
 • 18. oktober - Statkraft kjøpte Norges største privateide eiendom, Meraker Brug, for 2,65 milliarder kroner[29]
 • 21. oktober -
 • 23. oktober - TV-aksjonen 2022 var for Leger Uten Grenser og DNDi, og innsamlingen satte ny rekord med 266,2 millioner kroner[31]
 • 7. desember - Borgarting lagmannsrett forkastet Nei til EU sin anke i søksmålet mot Stortinget for overføringen av myndighet til ACER, etter at Nei til EU tapte saken i Oslo tingrett
 • 8. desember - Stortinget besluttet å avvikle ordningen med fritt behandlingsvalg i helsevesenet
 • 9. desember -
  • Norge gir 30 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond og 20 millioner kroner til Røde Kors, til humanitær bistand. Norges samlede bistand til FNs nødhjelpsfond ble med det 480 millioner kroner i 2022.
  • Endelige tall for TV-aksjonen viser en innsamlet sum på 291 millioner kroner.
 • 14. desember -
  • Stortinget besluttet å senke elavgiften med 6 øre, til 9,16 øre pr kWh, fra 1. januar 2023 til 31. mars 2023.
  • Språkrådet valgte «Krympflasjon» som årets ord i 2022.
  • Nettstedet Resett la ned sin virksomhet, fordi de ikke greide å ansette ny ansvarlig redaktør
  • Norges Bank hevet styringsrenten til 2,75%, i årets siste rentemøte
 • 15. desember -
 • 16. desember -
  • Regjeringen freder 54 skogområder i ti ulike fylker, for å hjelpe truede dyrearter
  • Helse Sør-Øst vedtok å legge ned Ullevål sykehus, og bygge to nye sykehus; ett på Aker og ett på Gaustad.[32]
 • 19. desember - Skatteutvalget, ledet av professor Ragnar Torvik, leverte utredningen «Et helhetlig skattesystem».
 • 30. desember - Oslo Børs avslutter året med en nedgang på 1,03% i 2022.

Sport rediger

Se også Norge under Vinter-OL 2022, der Norge vant 16 gullmedaljer

Referanser rediger

 1. ^ Energi Norge - Derfor er strømprisen uvanlig høy Arkivert 9. desember 2022 hos Wayback Machine., besøkt 9. desember 2022.
 2. ^ Elekt.no - Historiske strømpriser 2021/2022, besøkt 9. desember 2022.
 3. ^ Nettavisen - I dag passerer strømprisen 10 kroner, besøkt 9. desember 2022.
 4. ^ Regjeringen.no - Tidslinje - strømstøtte til husholdningene, besøkt 9. desember 2022.
 5. ^ Regjeringen.no - 32,6 milliardar kroner i straumstøtte i 2022, besøkt 5. april 2023.
 6. ^ SSB - KPI opp 7,5 prosent siste tolv måneder, besøkt 9. desember 2022.
 7. ^ SSB - Konsumprisindeksen, besøkt 9. desember 2022.
 8. ^ DN.no - Inflasjonen dempet seg til 5,9 prosent i desember: – Følger samme trend som Europa og USA, besøkt 11. januar 2023.
 9. ^ Norges Bank - Inflasjon, besøkt 9. desember 2022.
 10. ^ Norges Bank - Rentebeslutninger, besøkt 9. desember 2022.
 11. ^ Norges Bank - Rentebeslutning desember 2022, besøkt 16. desember 2022.
 12. ^ Regjeringen.no - Styrker Forsvaret og prioriterer daglig beredskap og operasjoner, besøkt 9. desember 2022.
 13. ^ Mjaaland, Ola (21. oktober 2022). «Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes». NRK. Besøkt 21. oktober 2022. 
 14. ^ Waaler, Ingrid Emilie (21. oktober 2022). «Viggo Kristiansen vil møte i retten på nytt». NRK. Besøkt 22. oktober 2022. 
 15. ^ a b Kaupang, Mathilde Moe (15. desember 2022). «Viggo Kristiansen frikjent: – I dag starter resten av livet mitt». NRK. Besøkt 15. desember 2022. «Da Kristiansen ble dømt i Baneheia-saken, ble han også dømt for to andre forhold som han har erkjent. For disse sakene ble Kristiansen dømt til fengsel i ti måneder. Kristiansen skal ikke sone for dette, siden han allerede har sonet i 21 år» 
 16. ^ Christina Quist; Hanna Haug Røset; Morten S. Hopperstad; Ådne Husby Sandnes; Gordon Andersen (3. september 2021). «Pågrepet mann er tidligere avhørt i etterforskningen av begge drapene». VG. Besøkt 3. september 2021. 
 17. ^ Lise Marit Kalstad; Gisle Jørgensen; Marte Skodje; Sverre Holm-Nilsen; Ola Mjaaland; Runar Henriksen Jørstad; Kjersti Hetland; Rosa Iren Villalobos; Ingvild Taranger; Josef Benoni Ness Tveit (17. oktober 2022). «Riksadvokaten har tatt ut tiltale i Tengs-saken: – Er skuffet og lei seg». NRK Rogaland. Besøkt 17. oktober 2022. 
 18. ^ NRK.no - Stortinget seier nei til stemmerett for 16-åringar, besøkt 1. juni 2022.
 19. ^ NRK.no - Norge skal fortsatt være monarki, besøkt 1. juni 2022.
 20. ^ Regjeringen.no - Dette betyr forsvarsavtalen med USA for dere lokalt, besøkt 3. juni 2022.
 21. ^ Kongehuset.no - Gratulasjoner i anledning forlovelsen, besøkt 7. juni 2022.
 22. ^ Nyheteridag.news - Flere gratis ferger i Norge, besøkt 1. juli 2022
 23. ^ Regjeringen.no - Endrer reglene for valg til Longyearbyen lokalstyre, besøkt 1. juli 2022.
 24. ^ NRK.no - Antall omkomne på veiene doblet første halvår, besøkt 23. juli 2022.
 25. ^ «Skjøt Freya med rifle og fraktet henne vekk med båt». www.aftenposten.no. Besøkt 16. august 2022. 
 26. ^ Statsministerens kontor (24. august 2022). «Ny redningshelikopterbase i Tromsø styrker beredskapen i nord». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. oktober 2022. 
 27. ^ VG.no - Dette er de 94 strømforslagene, besøkt 21. september 2022.
 28. ^ Riksantikvaren - Henningsvær – prosjekt kulturmiljøfredning, besøkt 14. oktober 2022.
 29. ^ NRK.no - Bekreftet: Meraker Brug solgt til Statskog, besøkt 21. oktober 2022.
 30. ^ NRK.no - Lagmannsretten vil gi saken høy prioritet, besøkt 21. oktober 2022.
 31. ^ Svelstad, Oda Elise (23. oktober 2022). «Rekordinnsamling for TV-aksjonen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 24. oktober 2022. 
 32. ^ VG.no - Styret i Helse Sør-øst har vedtatt å legge ned Ullevål og bygge to nye sykehus, besøkt 16. desember 2022.