NAV

arbeids- og velferdsforvaltningen

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning) består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten (herunder Arbeids- og velferdsdirektoratet) og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene.[3] NAV har ca. 22000 medarbeidere, herav ca. 15 500 i Arbeids- og velferdsetaten og ca. 6 500 i kommunene.[4]

NAV
Arbeids- og velferdsforvaltningen
NAV Gamle Oslo
TypeEtat
VirkeområdeNorge
Etablert2006
Arbeids- og velferdsdirektørHans Christian Holte
Lokale ledd456 NAV-kontorer[1]
Motto«Vi gir mennesker muligheter»
Ansatte Ca. 22 000[2]
Nettstedwww.nav.no (no)
ErstatterArbeidsmarkedsetaten
NAV Hamar
NAV Tromsø

Lederen for NAV har tittelen arbeids- og velferdsdirektør.

rediger

Utdypende artikkel: NAV-reformen

Muligheten for en felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester ble først bedt utredet av Stortinget i desember 2001.[5] Stortinget mente dette kunne løse problemet med at personer ble kasteballer mellom arbeidsmarkedsetaten (Aetat), trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten. Bondevik II svarte med å foreslå to etater. Også Rattsø-utvalget som la fram NOU 2004:13 i juni 2004, foreslo to etater[6] for å begrense utfordringene med omstilling og ledelsesutfordringer når det gjaldt å samle et stort antall ulike oppgaver innen én etat.

I mars 2005 hadde imidlertid vinden snudd, og da Bondevik II la frem st. prp. 46 «Ny arbeids- og velferdsforvaltning»[7], ble det foreslått én etat. Forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget, og 1. juli 2006 ble NAV offisielt etablert[8]. Det første NAV-kontoret åpnet i Trøgstad i Østfold i oktober samme år.[9][10] Det siste av 457 kontorer åpnet i Kristiansand i april 2011, noe som markerte en avslutning på organiseringen av NAV-reformen.[11]

Ifølge myndighetene var hensikten med NAV-reformen å bryte med etablert norsk trygde- og stønadspolitikk, og legge kraft bak arbeidslinja: «Dagens organisering er i for stor grad preget av en historisk bakgrunn med en annen avveining mellom politiske mål og hensyn», står det i innstillingen fra Rattsøutvalget (NOU 2004:13)[12].

I kjølvannet av arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystads avgang 10.04.2015 uttalte professor Terje P. Hagen, som ledet et evalueringsutvalg av NAV i 2010, at «det var et feilgrep å etablere NAV», mens Carl I. Hagen mente at «det er for sent å reversere det nå.»[13]

NAV var opprinnelig en forkortelse for Ny arbeids- og velferdsforvaltning, men er nå et egennavn og var et registrert varemerke.[14] NAV skriver navnet med store bokstaver (majuskel, også kalt versal).[15]

Organisasjon

rediger
 
Organisasjonskart

Lokale NAV-kontorer

rediger

Det er lokale NAV-kontorer i alle norske kommuner.[16] Ved disse kontorene skal brukerne normalt møte et integrert kontor der ansatte i arbeids- og velferdsetaten og kommunens sosialtjeneste jobber sammen om å finne gode løsninger for brukerne. Det er første gang stat og kommune samarbeider så tett om en felles tjeneste. NAV ble opprettet med hjemmel i arbeids- og velferdsforvaltningsloven av 2006. NAV er i utøvelsen av sitt arbeid bundet av bestemmelsene i Forvaltningsloven.

Minstekravet til et NAV-kontor er økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (henholdsvis sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) fra kommunen og hele det statlige tjenestespekteret fra de tidligere trygdeetaten og Aetat.[trenger referanse]

Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke tjenester det enkelte kontor tilbyr utover minstekravet.

rediger

NAV Arbeid og Ytelser (NAY) utfører vedtak i NAV-systemet, basert på innstilling fra lokale NAV-kontor. De har ikke direkte publikumskontakt. Vedtak fattet av NAY skal påklages til det lokale kontoret, dernest til NAV Klageinstans.

Ikke alle fylker har en NAY-enhet, det er 21 avdelingskontorer med 10 underavdelinger.[17] Saker må dermed tidvis behandles i et annet fylke enn det NAV-klienten bor i.

Hierarkisk[18] er NAY direkte underordnet Arbeids- og velferdsdirektoratet.

rediger

NAV har hjelpemiddelsentraler knyttet til de lokale avdelingene. Sentralene har ansvar for å bistå funksjonshemmede med nødvendige hjelpemidler. Offentlige instanser og andre med ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer kan bruke sentralene som ressurs- og kompetansesenter. Hjelpemiddelsentral ene skal sikre at hjelpemidler forvaltes forsvarlig og i tråd med folketrygdens regler.

Historikk

rediger
rediger

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse var et kompetansesenter tilknyttet NAV[19] som ble nedlagt 31. desember 2016. Det skulle bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne ble inkludert i utdanning og arbeidsliv. Kompetansesenteret skulle bistå i komplekse brukersaker for funksjonshemmede i utdanning og arbeidsliv, men også for de som ikke kunne delta i arbeidslivet.

I mars 2011 ble fire spesialenheter innen NAV Hjelpemidler og tilrettelegging slått sammen til et nasjonalt fagmiljø. Kompetansesenteret var lokalisert i Oslo, og besto av 55 ansatte (pr jan 2012) fra de tidligere kompetansemiljøene:

 • Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
 • NAV Nordnorsk IKT-senter (NONITE)
 • NAV Senter for IKT-hjelpemidler (NAV SIKTE)
 • NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA)

Referanser

rediger
 1. ^ Om NAV Arkivert 13. november 2013 hos Wayback Machine.
 2. ^ NAV: Organiseringen av NAV. besøkt 19. mars 2024
 3. ^ Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)
 4. ^ [1]
 5. ^ «Innstilling fra sosialkomiteen om samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten». Stortinget. 13. mai 2003. 
 6. ^ «Bakgrunnen for NAV-reformen». Arbeids- og sosialdepartementet. 09.06.2010. 
 7. ^ «Ny arbeids- og velferdsforvaltning». Arbeids- og sosialdepartementet. 
 8. ^ «St.meld. nr. 9 (2006-2007) - Mål og prinsipper for arbeids- og velferdsforvaltningens organisering og arbeidsmåte». Arbeids- og sosialdepartementet. 
 9. ^ Milepæler i NAV-reformen (regjeringen.no)
 10. ^ Bakgrunnen for NAV-reformen (regjeringen.no)
 11. ^ Det siste NAV-kontoret er åpnet (regjeringen.no 12. april 2011)
 12. ^ «NOU 2004: 13 - En ny arbeids- og velferdsforvaltning». Arbeids- og sosialdepartementet. 
 13. ^ «– Det var et feilgrep å etablere Nav». nrk.no. 10.04.2015. 
 14. ^ Varemerket "nav" Innehaver "Arbeids- og velferdsetaten (NO)"[død lenke] "Kombinert eller rent figurmerke" hvor "nav" er satt i minuskel(små bokstaver) Patentstyret.no
 15. ^ Kva er NAV? nav.no "Kva tyder NAV? NAV er namnet på Arbeids- og velferdsforvaltninga. NAV var opphavleg forkorting for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. NAV er no eit eigenamn og ei merkevare, og vi skriv det med store bokstavar. "
 16. ^ Finn NAV-kontor Arkivert 16. januar 2017 hos Wayback Machine.
 17. ^ «Adresser til NAV Arbeid og ytelser for krav om sykepenger - www.nav.no». NAV (norsk). Arkivert fra originalen 19. januar 2019. Besøkt 19. januar 2019. 
 18. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 19. januar 2019. Besøkt 19. januar 2019. 
 19. ^ «NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse - Arbeid - NAV». archive.is. 27. juni 2013. Archived from the original on 27. juni 2013. Besøkt 19. januar 2019. 

Eksterne lenker

rediger