Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Mars 2012

Februar 2012 | Mars 2012 | April 2012

mars 2012Rediger

Moss JernverkRediger

Det er et grundig og samvittighetsfullt arbeid som Ulflarsen (diskusjon · bidrag) har gjort med denne delen av norsk industrihistorie. Såvidt jeg kan bedømme, ut fra tidligere kandidatvurderinger, er dette en UA-kandidat. Hvis det er noen som kan påpeke noen mangler i forhold til det de mener er UA-nivå, så har jeg inntrykk av at UlfL er interessert i å bidra til å utbedre manglene. M Haugen 19. feb 2012 kl. 15:01 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 19. feb 2012 kl. 15:01 (CET)

UtmerketRediger

 1.   For M Haugen 19. feb 2012 kl. 15:01 (CET)
 2.   For Imponerende, vi trenger mer industrihistorie! Erik F 19. feb 2012 kl. 16:12 (CET)
 3.   For NAPkjersti 19. feb 2012 kl. 16:13 (CET)
 4.   For Cocu (d) 19. feb 2012 kl. 16:14 (CET)
 5.   For Anne-Sophie Ofrim 19. feb 2012 kl. 16:48 (CET)
 6.   For --Kaitil 19. feb 2012 kl. 20:59 (CET)
 7.   ForDanmichaelo 20. feb 2012 kl. 00:12 (CET)
 8.   For PaulVIF 20. feb 2012 kl. 11:08 (CET)
 9.   For Haakon K 20. feb 2012 kl. 18:41 (CET)
 10.   For - jeg bøyer meg i støvet! Bjoertvedt 21. feb 2012 kl. 02:03 (CET)
 11.   For - imponert! Ranværing 21. feb 2012 kl. 23:49 (CET)
 12.   For Flott artikkel, med mange gode bilder. --Halvard 23. feb 2012 kl. 18:50 (CET)
 13.   For Grrahnbahr 23. feb 2012 kl. 20:53 (CET)
 14.   For --Finn Bjørklid 26. feb 2012 kl. 18:05 (CET), puh! sier jeg, her ligger det mye arbeid bak.

KommentarerRediger

Imponerende artikkel! Navnet på den gamle hovedbygningen er skrevet ulikt under de to bildene av den. Det ser ut som Moss kommune skriver Konventionsgården. Bygningen er fredet - og var Moss' ene tusenårssted, så den fortjener kanskje noen ord i artikkelen? Jeg har sendt spørsmål til Riksantikvaren om de vet noe mer om hvem som har tegnet den (tror ikke det). Det står litt ulikt om når den ble oppført. Jeg har verken arm (muse-) eller lyst til å gå inn i denne gjennomarbeidete artikkelen, men håper hovedforfatter legger til litt informasjon om bygningen. mvh NAPkjersti 19. feb 2012 kl. 16:12 (CET)

Jeg er litt avventende til å skrive mer om selve gården, da den har en egen artikkel, Konvensjonsgården, den bør imidlertid absolutt utvides, men vet ikke om jeg er rette person til det. Kulturnett bruker navnet Konvensjonsgården, så det er hva jeg har brukt i artikkelen om den, skal korrigere i artikkelen.
Ingressen har ingen referanser, da de ligger i selve hovedteksten, ingressen skal jo ideelt sett være en oppsummering av det. Svært enig i at vi trenger mer om industrihistorie, denne artikkelens overordnede artikkel, jernverk i Norge (eller noe tilsvarende) savnes, det nærmeste vi kommer er artikkelen om jernverk og Norsk bergindustrihistorie, begge kan med fordel utvides. Så det er nok av utfordringer å gripe fatt i for den som er interessert! mvh - Ulf Larsen 19. feb 2012 kl. 16:31 (CET)
Ang. den gamle hovedbygningen: Sløvt av meg! Ikke stort mer å si om den saken! mvh NAPkjersti 19. feb 2012 kl. 17:01 (CET)
Om former/ings/huset: jeg tok en sjanse og brukte «formeringhuset» slik det fremdeles står noen linjer før der jeg «rettet». Sannsynligvis skal det være formerhuset der også? Kaitil 19. feb 2012 kl. 22:53 (CET)
Det er nok snakk om former for støping av jern, så der det forekommer så er det da formerhuset, så bare at det var endret ett sted. Forøvrig stor takk til deg og andre for korrekturlesing, når en holder på med en slik tekst lenge så blir en jo blind for opplagte feil. mvh - Ulf Larsen 19. feb 2012 kl. 23:57 (CET)

Hva med å la bildet av administrasjonsbygninga være første bilde i artikkelen? Det er vel mer illustrerende for artikkelens tema enn bildet av fossen? Haakon K 20. feb 2012 kl. 08:55 (CET)

Hei, opprinnelig var bildet av administrasjonsbygningen det første bildet, grunnen til at jeg endret det er imidlertid at fossen jo er ganske illustrerende, det var jo mye pga den verket ble lagt det. Jeg er imidlertid ikke avvisende til å endre det, også fordi jeg synes bildet av bygningen er bedre. mvh - Ulf Larsen 20. feb 2012 kl. 11:31 (CET)
Jeg tenker at vi pleier å begynne artikkelen med et bilde av det artikkelen handler om, ikke om bakenforliggende ting (f.eks. bilde av byggverket i en artikkel om et byggverk, ikke av arkitekten) – litt annerledes her selvølgelig, administrasjonsbygninga er jo bare en liten del av jernverket. Og jeg syns også at bildet av bygninga er bedre. Men uansett, flott artikkel! Haakon K 20. feb 2012 kl. 18:41 (CET)
Jeg har nå lastet opp flere bilder fra boken Boydell's picturesque scenery of Norway (se forøvrig diskusjonstråd på Torget), det er jo både et historisk bilde og det viser både fossen og Moss Jernverk, kan det passe bedre? mvh - Ulf Larsen 20. feb 2012 kl. 19:48 (CET)
Det er kanskje mer illustrativt, ja. Haakon K 21. feb 2012 kl. 18:56 (CET)
Jeg er som nevnt over ganske åpen for å endre hvordan ulike bilder i artikkelen blir brukt, jeg er en absolutt amatør på området. Utgangspunktet mitt mht bilder i artikler er at de bidrar til å friske opp, de fleste er vel enig i det, men antall og plassering kan og bør absolutt diskuteres, både her og i andre artikler. mvh - Ulf Larsen 22. feb 2012 kl. 07:42 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M Haugen (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 15:24 (CET)


Jupiters månerRediger

Enda en solid og ryddig oversettelse av Cocu (diskusjon · bidrag); som har 12 fine stjerner på merittlista fra før, både innen polar og astronomi. Her er det en artikkel som både er en solid artikkel om Jupiters måner, og en like solid liste over artikler om hver av månene. Godt arbeid!

På engelsk er dette en FL, tilsvarende våre Gode Lister, og det er en solid og gjennomarbeidet Liste, i tråd med det beste i våre idealer for lister. Samtidig er det såpass grundig skrevet at det godt kan være en UA. Vi har også tidligere hatt noen kandidater som kan se ut både som en GL og en AA/UA (f.eks. denne, denne og denne), og da har jeg nominert i begge retninger samtidig, og overlater til det kollektive skjønnet å vurdere hva de mener er mest naturlig. Kandidatprosessen kan selvsagt ikke ende med at Jupiters måner blir både UA og GL, den kan bare bli én av delene, og det vil være stemmetallene som avgjør hva. M Haugen 28. feb 2012 kl. 10:43 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 28. feb 2012 kl. 10:43 (CET)
 2.   For -- bra artikkel og liste! Bjoertvedt 29. feb 2012 kl. 20:49 (CET)

UtmerketRediger

 1.   For M Haugen 28. feb 2012 kl. 10:43 (CET)

God listeRediger

 1.   For M Haugen 28. feb 2012 kl. 10:43 (CET)
 2.   For Helenecatty 28. feb 2012 kl. 17:36 (CET) - Jeg vipper mer over til denne siden, da det er mer en liste enn en artikkel mtp. at halve siden brukes til dirkete liste.
 3.   For Det samme gjør jeg; lista er den viktigste delen av artikkelen. Flott arbeid av Cocu igjen. Haakon K 28. feb 2012 kl. 20:01 (CET)
 4.   For Ranværing 29. feb 2012 kl. 01:45 (CET)
 5.   For -- bra artikkel og liste! Bjoertvedt 29. feb 2012 kl. 20:48 (CET)
 6.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 1. mar 2012 kl. 00:52 (CET)

KommentarerRediger

I artikkelen nevnes jovianske måner, hva er det? Mulig at det ikke trengs en lenke, men om det gis en forklaring i parentes så er det utvilsomt en hjelp for interesserte. mvh - Ulf Larsen 1. mar 2012 kl. 00:16 (CET)

Det bør nok forklares på en måte i artikkelen, her er svaret: «Jovian is the adjectival form of the god Jupiter, or the planet Jupiter.» Mvh M Haugen 1. mar 2012 kl. 00:28 (CET)
Satte inn forklaring som en fotnote. Cocu (d) 1. mar 2012 kl. 08:51 (CET)

Denne setningen:

«Åtte av Jupiters måner er regulære satellitter med prograd og nær sirkulære baner som ikke er stort inklinerte i forhold til Jupiters ekvatorplan.»

Antar at det siktes til at de åtte ikke har særlig stor inklinasjon, om så er det kanskje bedre å skrive det klarere, som f.eks slik:

«Åtte av Jupiters måner er regulære satellitter med prograd og nær sirkulære baner som ikke har særlig inklinasjon i forhold til Jupiters ekvatorplan. »

mvh - Ulf Larsen 1. mar 2012 kl. 00:26 (CET)

Har skrevet om denne som foreslått. Cocu (d) 1. mar 2012 kl. 08:42 (CET)

Denne setningen:

«Simuleringer antyder at selv om skiven hadde en relativt lav masse til enhver tid, gikk en vesentlig del (flere titalls prosent) av Jupiters masse som var fanget fra soltåken gjennom den.»

-synes uklar, gikk gjennom hva? mvh - Ulf Larsen 1. mar 2012 kl. 00:33 (CET)

Gjennom skiven. Har presisert dette. Cocu (d) 1. mar 2012 kl. 08:42 (CET)

I litteraturlisten virker det som både bøker og artikler i tidsskrift er angitt i anførselstegn, kun sistnevnte skal ihht vår stilmanual ha anførselstegn, bøker skal angis i kursiv. mvh - Ulf Larsen 1. mar 2012 kl. 00:52 (CET)

Bøker er så langt jeg kan se angitt i kursiv. Var det noens spesielle du tenkte på? Cocu (d) 1. mar 2012 kl. 08:42 (CET)
Hei, ser ut som jeg har blingset her, virker som litteraturlisten er satt opp helt i henhold, med kursiv for bøker og anførselstegn for artikler. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 16:31 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M Haugen (diskusjon) 6. mar 2012 kl. 15:12 (CET)


Peter I ØyRediger

Her snakker vi i aller høyeste grad om «et lite stykke Norge», og atter en gang er det 4ing (diskusjon · bidrag) som har oversatt en stjernemerket engelsk artikkel. Den er litt kortere enn det vi vanligvis tenker på som AA-nivå, men den er dekkende, godt skrevet og med god kildebruk. Vi har også noen andre korte AA-artikler etterhvert, så lengden trenger ikke å være noe prinsippielt problem. M Haugen 28. feb 2012 kl. 16:20 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen 28. feb 2012 kl. 16:20 (CET)
 2.   For Haakon K 28. feb 2012 kl. 19:51 (CET)
 3.   For --Helenecatty 28. feb 2012 kl. 23:40 (CET)
 4.   For --Finn Bjørklid 29. feb 2012 kl. 00:53 (CET)
 5.   For --Ranværing 29. feb 2012 kl. 01:48 (CET)
 6.   For --Bjoertvedt 29. feb 2012 kl. 20:44 (CET) - fin artikkel!
 7.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 15:25 (CET)
 8.   For Grrahnbahr (diskusjon) 3. mar 2012 kl. 15:06 (CET)
 9.   For Cocu (d) 3. mar 2012 kl. 20:56 (CET)
 10.   For En meget god oversettelse. Eisfbnore 4. mar 2012 kl. 00:37 (CET)

KommentarerRediger

Fin artikkel, det er ikke så mye mer å skrive om et ubebodd sted som så vidt har vært besøkt. Haakon K 28. feb 2012 kl. 19:51 (CET)

Artikkelen er fin, men et bilde eller to hadde fullført den mye bedre. Akkurat nå er det ingen bilder unntatt de i taksoboksen. --Helenecatty 28. feb 2012 kl. 23:40 (CET)

Det finnes ikke flere bilder på Commons. Mvh.Anne-Sophie Ofrim 28. feb 2012 kl. 23:51 (CET)
Disse historiske bildene må vel være falt i det fri: http://www.polarhistorie.no/ekspedisjoner/Norvegia%20II; http://sorpolen2011.npolar.no/no/visste-du-at/2011-12-03-peter-1-oy.html. Hilsen GAD 29. feb 2012 kl. 07:44 (CET)
Tenker du under Commons:Template:PD-Norway50? - 4ing 29. feb 2012 kl. 09:44 (CET)
Tja, jeg har aldri studert bruken av lisensmaler på Commons og veit ikke hva utvalget er. Men jeg trur vi trygt kan fastslå at disse to fotografiene ikke kommer inn under det utvida vernet for fotografiske verk. Da er frihetsregelen 50 år etter at bildet er tatt og 15 år etter at fotografen døde. Det første kravet er klart oppfylt. Vi veit ikke hvem som er fotografen, skjønt polarkjennere kan kanskje utlede det ved å se hvem av ekspedisjonsmedlemmene som er med og hvem som ikke er med på det ene bildet. Om vi antar at fotografen minst var 20 år gammel på fototidspunktet, vil det gi oss 1909 som seineste sannsynlige fødselsår. Da ville fotografen vært 88 år gammel i 1997 (femten år før i år). Det er naturligvis ikke umulig, enda om middellevetida for menn født på denne tida var rundt 55 år. Jeg ville ikke tru at vi tok veldig store sjanser ved å bruke bildene, men det mest korrekte er sikkert å høre med Polarinstituttet om de veit hvem som er fotograf. Hilsen GAD 29. feb 2012 kl. 10:28 (CET)
Så vidt jeg skjønner, krever Commons at bilder som legges inn med PD-Norway50 må ha vært frie i 1996 (A Norwegian work that is in the public domain in Norway is in the public domain in the U.S. only if it was in the public domain in Norway in 1996), og dermed må fotografen være død før 1981. Middellevetiden for en 20-åring i 1930 var for øvrig vesentlig høyere enn for en nyfødt i 1910 (pga. barnedødlighet). Jeg har lastet opp et bilde av «Norvegia» tatt av Gunnar Isachsen (1868–1939) med lisensen PD-Old (over 70 år siden fotografen død), men nøyer meg foreløpig med å benytte det i artikkelen om fartøyet. - 4ing 29. feb 2012 kl. 13:07 (CET)
Du har naturligvis rett med hensyn til forventa levealder. Jeg gremmes. (Ikke over at du har rett, men ...) Den greia med amerikansk rett er også kilen. Må tenke litt. Hilsen GAD (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 22:34 (CET)
Jeg heller mot at bildene du lenker til ovenfor kan lastet opp på Commons både med PD-Norway50-lisens og PD-Old-lisens (70 år). Bildearkivet til Norsk Polarinstitutt ser ut til å oppgi fotograf dersom h*n er kjent. - 4ing (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 22:48 (CET)

Den eksterne lenken til Polarinstituttet virket ikke og jeg tok meg den frihet å endre lenken til en ny side hos Polarinstituttet som også viser et topografisk kart. --Finn Bjørklid 29. feb 2012 kl. 00:53 (CET)

Fint at du oppdaget den døde lenken. Jeg finner ikke ut av hvorfor ikke malen fungerer (den fungerer for andre stedsnavn, også med norske tegn og mellomrom), men nå har jeg lagt inn hele URLen manuelt. Det topografiske kartet på denne siden er mye mer detaljert enn på siden du la inn. Jeg synes imidlertid begge de eksterne lenkene er relevante, så jeg har beholdt lenken du la inn. - 4ing 29. feb 2012 kl. 09:37 (CET)

Jeg syns artikkelen kunne trengt et kart over øya, så jeg lagde et kjapt: Fil:Peter I Øy kart.png. Er dette noe som kan brukes? Haakon K (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 02:51 (CET)

Så bra! Selvsagt kan vi bruke dette. Men kanskje du kan rette opp tre mindre feil? Stadnamn i norske polarområde viser at Nils Larsenbreen (med én s), Lars Christensentoppen (uten bindestrek) og Zavodovskijbreen (med ий transkribert til ij) er offisielle skrivemåter på norsk. Det topografiske kartet til Norsk polarinstitutt har for øvrig samme feil for Zavodovskijbreen. - mvh 4ing (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 08:40 (CET)
Så klart. Det russiske navnet kom fra kartet jeg brukte som referanse, bindestreken fra min egen rettskrivingssans, og den ekstra s-en vet jeg ikke hvor kom fra :) Haakon K (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 09:12 (CET)
Der er det fiksa. Haakon K (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 09:32 (CET)
Artikkelen ble med ett mye bedre med det kartet, bra jobbet til Haakon K! --Helenecatty (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 15:20 (CET)

I ingressen er denne setningen:

" Den 1. mai 1931 ble øya inndratt under norsk overhøyhet, og siden 24. mars 1933 har den hatt status som norsk biland."

Jeg stusser over uttrykket inndratt, hva med i stedet å skrive f.eks følgende: "ble øya lagt inn under norsk overhøyhet"? mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 15:12 (CET)

Enig. Har rettet opp. - 4ing (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 15:20 (CET)

Leste denne i går. Er meget bra, og kunne likegodt vært nominert til UA. Grrahnbahr (diskusjon) 3. mar 2012 kl. 15:00 (CET)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M Haugen (diskusjon) 6. mar 2012 kl. 18:47 (CET)


Historiske steder og kulturminner i AntarktisRediger

En velorganisert og interessant oversikt som gir en spesiell innfallsvinkel til historien om utforskningen av Antarktis, pent utført av 4ing (diskusjon · bidrag), som også har en imponerende og tillitvekkende merittliste på Antarktisartikler fra før. M Haugen 28. feb 2012 kl. 15:42 (CET)

God listeRediger

 1.   For M Haugen 28. feb 2012 kl. 15:42 (CET)
 2.   For Haakon K 28. feb 2012 kl. 21:42 (CET)
 3.   For Ranværing 29. feb 2012 kl. 01:49 (CET)
 4.   For --veldig bra! Bjoertvedt 29. feb 2012 kl. 20:46 (CET)
 5.   For Helenecatty (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 15:24 (CET)
 6.   For Cocu (d) 1. mar 2012 kl. 20:10 (CET)
 7.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 02:08 (CET)

KommentarerRediger

Veldig bra liste, men jeg undres litt over bruken av fet skrift for å markere lenker, som i første oppføring. At flaggstang er uthevet med fet skrift er greit, men den geografiske sørpol markeres jo uansett ved at det er en intern lenke, virker litt som «smør på flesk» at den også angis i fet skrift. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 1. mar 2012 kl. 23:59 (CET)

Uthevingen av "hovedartikkel" kom etter forslag fra Morten, og viser normalt til artikkelen der kulturminnet er beskrevet. Jeg synes dette ble en grei løsning for denne lista der bare noen få av selve postene har egen artikkel. - 4ing (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 12:27 (CET)
Den er god, da er det et system i det og jeg synes det virker fornuftig. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 16:44 (CET)

For nummer 54 og 55 er det ikke oppgitt noen nasjon som forvalter minnnet. Ulf Larsen (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 00:59 (CET)

De offisielle oversiktene er like tomme. Dette er kulturminner relatert til USAs Antarktis-virksomhet, og det er nærliggende å anta at de ikke har ønsket å påta seg noen formelle forpliktelser i forbindelse med forvaltningen. - 4ing (diskusjon) 2. mar 2012 kl. 12:27 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M Haugen (diskusjon) 6. mar 2012 kl. 18:47 (CET)


StjørdalRediger

Jeg har skrevet mesteparten av artikkelen selv, men har mottatt nyttige innspill til forbedring fra MHaugen underveis, og har forsøkt å følge opp disse. Det er mye man kan si om en kommune, så noe må utelates, men jeg håper denne tilfredsstiller kravene til en UA. Erik F 3. mar 2012 kl. 16:12 (CET).

Oppdatering: Med nærmere ettertanke så ønsker jeg heller å nominere artikkelen til AA, blant annet med henblikk på lengde, men det betyr ikke at vi skal nedjustere kravene som vi har vært innom i denne prosessen. Erik F 7. mar 2012 kl. 11:42 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For Erik F 3. mar 2012 kl. 16:12 (CET)
 2.   For M Haugen (diskusjon) 3. mar 2012 kl. 17:35 (CET)
 3.   For SOA
 4.   For Bjoertvedt (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 21:39 (CET)
 5.   For la til litt om geologien. Bjoertvedt (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 21:39 (CET)
 6.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 8. mar 2012 kl. 00:08 (CET)
 7.   For Ranværing 8. mar 2012 kl. 02:13 (CET)

KommentarerRediger

Artikkelen er satt opp i tråd med stilmanualen, den er i og for seg lang nok til UA, og den inngår i en solid artikkelsuite av artikler om kommunen. Erik har bidratt til at Stjørdal kanskje er den kommunen som er best dekket på no:wp. Når jeg likevel foreløpig bare stemmer for AA, og ikke UA, skyldes det at jeg tror artikkelen kan løftes litt til, i tråd med de innspillene jeg kom med på Diskusjon:Stjørdal i høst: For det første «Tendensen til å presentere kommunen som deltager i en konkurranse mellom kommuner.» For det andre tror jeg at mitt innspill til geografi-avsnittet fremdeles er relevant: Avsnittet inneholder fremdeles mange tall, og ville fått et løft hvis man la inn et overordnet perspektiv gjennom en skildring av Stjørdalselvas landskapsformende rolle. Mvh M Haugen (diskusjon) 3. mar 2012 kl. 17:35 (CET)

«I tillegg har Stjørdal tilvekst i form av flyplassen og som et logistisk sentrum for sitt område i Trøndelag og store deler av kommunene i umiddelbar nærhet.» – Hva betyr «logistisk»? Jeg finner ordet hverken i Riksmåls- eller Bokmålsordboken. Eisfbnore 3. mar 2012 kl. 21:31 (CET)
Jeg har tonet ned noen steder og skåret vekk mindre vesentlige ting. Andre bidragsyteres (og sikkert også min) trang til å sammenligne med spesielt Steinkjer, skal det nå være lite igjen av. Enkelte sammenligninger kan dog ha merverdi for leseren. Jeg skal se hva jeg kan få til med hensyn til Stjørdalselva. «Logistisk» er nok en nyskapning med rot i «logistikk». Jeg skal omformulere setningen til normert norsk. Erik F 3. mar 2012 kl. 23:28 (CET)

Litt vel mange rødlenker under kultur synes jeg, blir det flere blålenker der stemmer jeg for, ettersom den ser veldig ryddig og fin ut ellers. Tenker på Stjørdalshallen, Øverlands Minde, Blues in Hell. Personlig synes jeg artikkelen også mangler noe om stedet som rekruttskolested for mange luftforsvarssoldater. Mvh --Migrant (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 23:19 (CET)

Det ser veldig rødt ut fordi mange av idrettslagene er lenket, jeg tror ikke artikler om dem gjør så mye fra eller til for helhetsinntrykket av artikkelen og artikkelsuiten. Men jeg er enig med Migrant i at i alle fall bluesfestivalen (og museet) bør ha artikler. Mvh M Haugen (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 23:26 (CET)
Jeg nevnte ikke idrettslagene spesielt (fordi jeg er usikker på deres respektive notabilitet), men seksjonsoverskriften hvor dette var lagt inn. Jeg valgte heller å fokusere på idrettsarenaene og den kjente musikkfestivalen, som blant annet friidrettsstadion, fotball-arenaen og tidligere skøytebanen på Øverlands Minde som har arrangert flere norgesmesterskap, så er uten tvil notabel av den grunn. Kan også fortelle at siden Stjørdal er så nært tilknyttet en nasjonal storflyplass så har den også tiltrukket seg flere forskjellige nasjonale idrettsting og særforbundsting gjennom årenes løp. Sluttkommentaren skulle referere til ca. 120 år med forsvaret på stedet som jeg synes speiles i artikkelen for dårlig. --Migrant (diskusjon) 5. mar 2012 kl. 00:38 (CET)

Bra artikkel og jeg heller mot å stemme for utmerket. Jeg synes imidlertid at det er i overkant mange «røde lenker». Det er ikke noe krav at en utmerket artikkel bør være fri for «røde lenker», men det bør ikke være mange, håper hovedbidragsyter kan sette inn et støt her de nærmeste dagene. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 6. mar 2012 kl. 16:47 (CET)

Takk. Jeg skal gjøre det, og vil prioritere de som Migrant nevner. Erik F 6. mar 2012 kl. 17:46 (CET)

Siden jeg har hatt min tildelte tid på Værnes må jeg vel kommentere denne.

 • I innledningen burde det vel komme fram at den ligger nært Trondheim (og Sør-Trøndelag), og mange pendler dit selv om den ikke grenser direkte til Trondheim.
 • Er det egentlig nødvendig å opplyse om en kommunesammenslåing som ble gjennomført for femti år siden i introen?
 • Geografien nevner ingenting om sjøområdene (fiske?). Enklavene er også en kurriosit i norsk sammenheng og kan gjerne utdypens
 • Samfunn: Høy grad av dagpendling fra (...) Du kan nesten få inntrykk at dette ikke eksisterer utpendling, men bare innpendling til kommunen (1977 pendler fra Stjørdal til Trondheim f.eks, 1126 andre veien jf ssb.no). Korrigeres riktig nok i #Demografi og #Næringsliv
  • Demografi: Fint å få alderssammensetningen, vurdert å sette en tabell hvor det sammenliknes med fylke/landet? Nå står det bare at det er yngre. f.eks
Alder Stjørdal Nord-Trøndelag Norge
Under 18
20-25
osv.
 • Tusenårssted tror jeg fort kunne blitt lagt inn under en annen overskrift, en så lite avsnitt skiller seg ut blant de andre lengre avsnittene
 • Er ikke (nær)bilder av noen personer. Legge inn bilde av en lokal kjentmann? eller ordfører? Mvh Røed (d) 6. mar 2012 kl. 21:59 (CET)

Fin artikkel, det jeg savner er noen flere referanser. Jeg har satt på {{tr}} der jeg mener det absolutt bør komme referanser, kanskje er det flere steder også. Haakon K (diskusjon) 6. mar 2012 kl. 22:07 (CET)

Jeg skal ta en titt på det. De merkede setningene skal være kurante å skaffe kildehenvisninger til. Takker også for gode innspill fra Røed. Erik F 7. mar 2012 kl. 11:39 (CET)

Har fjernet et par «røde lenker» jeg syns var marginale (nedlagt gratisavis og lokal TV stasjon) og har begynt på artikkelen om Microplast. Til sistnevnte, det er jo en interessant bedrift, hva med å utvide den noe og illustrere både den og hovedartikkelen med et passende bilde? I tillegg til at det er bra for oss så kan det kanskje også vekke litt interesse hos det lokale næringsliv om Erik F tar med seg kamera og gjør en innsats her. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. mar 2012 kl. 19:53 (CET)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M Haugen (diskusjon) 11. mar 2012 kl. 09:13 (CET)


FinskekrigenRediger

I norsk wikipedias tidligste tider ble det skrevet mye krigshistorie, og det er godt å se at den gamle kriger Ulflarsen (diskusjon · bidrag) holder tradisjonene ved like. En solid og godt kildebelagt artikkel om en viktig begivenhet i svensk og finsk (og russisk) historie, godt innenfor marginene til AA. M Haugen (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 23:09 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M Haugen (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 23:09 (CET)
 2.   For 3s (diskusjon) 5. mar 2012 kl. 21:02 (CET)
 3.   For Helenecatty • (diskusjon) 5. mar 2012 kl. 22:21 (CET)
 4.   For Bjoertvedt (diskusjon) 7. mar 2012 kl. 00:58 (CET)
 5.   For Ranværing 7. mar 2012 kl. 02:54 (CET)
 6.   For Haakon K (diskusjon) 7. mar 2012 kl. 05:56 (CET)
 7.   For PaulVIF 7. mar 2012 kl. 15:04 (CET)

KommentarerRediger

Jeg skulle gjerne hatt denne artikkelen til utmerket, men den er ennå ikke i nærheten av det. Samtidig er det en for norske øyne svært interessant hendelse, enkelt sagt var det tapet av Finland som fikk Sverige til å ta Norge i 1814.

Å skrive om krig er tilnærmet umulig. For den som har sett et sønderskutt Mogadishu eller passert frontlinjene i Bosnia-Hercegovina, hvor en det ene minuttet ser velholdte landbyer, som så raskt skifter til ruiner ettersom frontlinjen gikk der så er krig svært håndfast og dog uvirkelig. Samtidig er jeg skeptisk til ideen om å skrive historie for å unngå gjentagelse, å vise hvor vi kommer fra, hva som er vår basis og vårt felles kunnskapsgrunnlag får holde. Sist men ikke minst, jeg er som i nesten alle andre sammenhenger på Wikipedia også her en amatør. Kritisk gjennomlesning er derfor ønskelig. Ulf Larsen (diskusjon) 4. mar 2012 kl. 23:49 (CET)

Interessant artikkel og et viktig emne. Det har likevel skjedd et par forglemmelser. Blant referansene finnes bl.a. Sjöfästningen Sveaborgs fall, side 56, og Det stora nederlaget, side 125. Hvilke bøker dreier dette seg om? Her burde forfatterens navn gå frem av Litteraturlisten. Ranværing 5. mar 2012 kl. 01:19 (CET)

Jeg oppdaget nå at Det stora nederlaget er tittelen på en nyutgivelse av Allan Sandströms tidligere bok Sveriges sista krig. Skal tilføye den under litteratur. Så gjenstår Sjöfästningen Sveaborgs fall. Ranværing 5. mar 2012 kl. 01:32 (CET)
Sjöfästningen Sveaborgs fall 1808: förräderi eller krigslist av Magnus Ullman (2008) er nå tilføyd litteraturlisten, så bare glem hele spørsmålet mitt. Ranværing 5. mar 2012 kl. 02:09 (CET)

Et par kommentarer:

 1. I avsnittet «Ujevnt parti» står det: «Storbritannia større fokus på sin allierte Portugal og Spanias motstand mot Frankrike». Er dette en skrivefeil for «sine allierte» eller var Spania og Portugal å forstå som en enhet på dette tidspunktet? I såfall bør det ikke lenkes til begge landene slik det står nå.
 2. Overskriften «Vinteren 1808-1809, Finland er tapt» er POV. Det kan like godt sies at Finland er vunnet. Må endres.

Mvh 3s (diskusjon) 5. mar 2012 kl. 21:02 (CET)

Til 3s: Endret punkt to til «Finland erobret», er åpen for andre og bedre forslag. Når det gjelder punkt en så ser jeg at det ikke er helt presist, samtidig er jeg usikker på hva som bør stå. Det var Portugal som Storbritannia var alliert med, Spania var på den tiden i ferd med å utvikle et opprør mot de franske styrkene i landet - så Frankrike hadde følgelig problemer med begge, men kun en av de var i formell allianse med Storbritannia. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 5. mar 2012 kl. 21:38 (CET)

Jeg ser at bidragsyter Haakon K har endret fra arméen til armeen, men såvidt jeg kan se fra bokmålsordboken så er det førstnevnte vi bruker? Noen som vet noe om dette? mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. mar 2012 kl. 05:29 (CET)

Den aksenten forsvant ved en feil da jeg retta andre ting, jeg trodde jeg hadde satt den tilbake igjen, beklager det. (Det er forøvrig valgfritt, men hovedbidragsyter bestemmer selvsagt.) Haakon K (diskusjon) 8. mar 2012 kl. 00:10 (CET)
Jeg finner ingen tilfeller av «armeen» uten aksent i artikkelen, så da jeg tror jeg jeg fikk lagt den til igjen i den påfølgende redigeringa, slik jeg trodde. Haakon K (diskusjon) 8. mar 2012 kl. 00:17 (CET)

Holder anbefalt med god margin. Flott innsats av Ulf. Med hensyn til armé/arme, er dette en såkalt akutt aksent, som er den vanligste aksenten på norsk og markerer et særlig trykk på stavelsen. Dette særlig ved utenlandske navn etc, men i dette tilfellet er det valgfritt om en vil markere trykket på «e»-en. Men hvorfor brukes den keiserlige fanen som flagg i infoboksen? Tenker det er mest korrekt med statsflagget  ? PaulVIF 7. mar 2012 kl. 15:04 (CET)

Har endret ikon for flagg, tror det er noe gammelt jeg har dratt med meg, sjekket med tilsvarende artikkel på andre språk og samtlige bruker det russiske flagget. Når det gjelder armé/arme så er jeg der (som mange andre områder her på Wikipedia) en enkel amatør, så lar det stå slik Haakon K endret det.

Det er fem kart til artikkelen, jeg fikk laget de av en frilanser, de er ikke helt korrekte og ei heller oversatt, men en bra begynnelse syns jeg. Om noen kartinteresserte vil gjøre en innsats der så er de selvfølgelig hjertelig velkommen! mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. mar 2012 kl. 18:41 (CET)

Pål, Ulf: Den røde, hvite og blå trikoloren ble ikke statsflagg før i 1894. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det riktige er å bruke File:Imperial Standard of the Tsar of Russia (1700).svg. Hilsen Kjetil_r 7. mar 2012 kl. 19:37 (CET)
Det kan være, og er interesssant at du sier. Men det stemmer ikke med Russlands flagg eller de andre wikienes flaggbruk i denne artikkelen. Fint om du kunne fylle på i artikkelen Russlands flagg. PaulVIF 7. mar 2012 kl. 20:52 (CET)
Prinsipielt mener jeg vi bør bruke de navn og flagg som var kjent på gjeldende tildspunkt, omtaler vi Norges hovestad på 1800-tallet så bør vi følgelig skrive Christiania. Russiske flagg vet jeg imidlertid ikke noe om så jeg overlater diskusjonen om flagg til Kjetil r og PaulVIF, har ikke noe å tilføre der, om det er enighet om å endre flagg så er det bare å gjøre det for min del. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 8. mar 2012 kl. 07:23 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M Haugen (diskusjon) 11. mar 2012 kl. 22:03 (CET)


JacobprisenRediger

Jeg har de siste ukene jobbet med å skrive og utvide biografier om mottagerne av Jacobprisen: brukskunstnere, møbeldesignere, arkitekter, interiørarkitekter, kunsthåndverkere osv. 36 artikler er nyskrevet, 28 artikler er utvidet, og noen av biografiene var såpass greie fra før at jeg ikke har gjort noe med dem. Interessante mennesker alle sammen, og verdt å merke seg at få av dem har interwiki, det kan tyde på at verken no:wp eller en:wp har hatt noe særlig stort fokus på disse fagområdene før. M Haugen (diskusjon) 9. mar 2012 kl. 23:17 (CET)

God listeRediger

 1.   For M Haugen (diskusjon) 9. mar 2012 kl. 23:17 (CET)
 2.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 09:29 (CET)
 3.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 14:58 (CET)
 4.   For Ranværing 10. mar 2012 kl. 19:26 (CET)
 5.   For Vidariv (diskusjon) 11. mar 2012 kl. 14:33 (CET)
 6.   For Haakon K (diskusjon) 11. mar 2012 kl. 21:15 (CET)
 7.   For NAPkjersti (diskusjon) 12. mar 2012 kl. 10:40 (CET)
 8.   For - Mr. Hill (diskusjon) 12. mar 2012 kl. 11:11 (CET)
 9.   For H@r@ld (diskusjon) 13. mar 2012 kl. 20:05 (CET)

KommentarerRediger

Jeg stusset over at det ikke var noen eksterne lenker, og fant lenke til siden om Jacobprisen under referanser, synes hovedbidragsyter bør vurdere om den heller bør plasseres under eksterne lenker. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 00:18 (CET)

Lenke er på plass. Mvh --M Haugen (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 00:48 (CET)

Ingen info om hva prisen består i reint fysisk og/eller økonomisk? Hilsen GAD (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 00:57 (CET)

Opplysning hentet fra prishjemmeside og tilføyet. Ingen penger, ser det ut til. Masse ære. --M Haugen (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 01:36 (CET)

Jeg har lagt inn et semikolon, hovedbidragsyter bør se på om han synes det er på sin plass. En sak til, i listen med prismottakerne så er årstallene lenket. Om lenkene hadde vært til f.eks designåret, så hadde det etter min mening fungert, men en lenke til den generelle artikkelen om et år er jeg skeptisk til i en slik liste. Jeg testet det på en av mine arbeidskolleger og hans oppfatning var den samme. I tillegg så nevnte han at på mobil (som han brukte) så ser man ikke underliggende lenke, følgelig kan man ikke se hvor man kommer. Jeg synes følgelig at lenkene på årstallene, i listen, bør fjernes, men overlater vurderingen av det til hovedbidragsyter. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 10:01 (CET)

Det er mulig å fjerne lenking til årstall, det har liten merverdi, og jeg har ikke sterke følelser i saken selv. Men jeg har inntrykk av at mange bruker lenkingen som et grafisk/visuelt argument, for å framheve årstallet som en viktig sak i disposisjonen av ei liste. --M Haugen (diskusjon) 12. mar 2012 kl. 14:57 (CET)
Ok - vi lar det stå, jeg har ikke noe tunge fakta å underbygge med. mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. mar 2012 kl. 19:52 (CET)Æ

Dette er en relativt kort artikkel, men jeg synes den er veldig bra og den viser vår styrke, en «komplett artikkel» med alle relevante underliggende artikler. Sammenlign f.eks med tilsvarende fra «vår konkurrent». Så godt jobbet til M Haugen! mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. mar 2012 kl. 09:47 (CET)

Flott og omfattende liste. Da Morten H. oppførte en artikkel som kandidat til å bli anbefalt for en tid siden; skrev han at det ville komme flere fotografier. Det er en grei informasjon å få. Det som skjedde nå, var at jeg straks jeg så kandidatsiden - og artikkelen uten bilde av trofeet - skrev til Norsk Form og spurte om de hadde et fotografi man kunne få lov til å laste opp på Commons. Jeg visste ikke om at hovedbidragsyter allerede hadde en avtale om at de sender bilder neste uke. Grei informasjon å få, som sagt! mvh NAPkjersti (diskusjon) 12. mar 2012 kl. 10:39 (CET)

Ja, jeg har vært i kontakt med Norsk Form om bilder og juryuttalelsene; men jeg ville ikke framheve det før jeg hadde bildene i hende, da jeg var redd for å legge unødvendig press på min kontakt der. Jeg ser at det kunne ha vært gjort annerledes, og beklager det merarbeidet jeg påførte andre. Mvh --M Haugen (diskusjon) 12. mar 2012 kl. 14:57 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M Haugen (diskusjon) 17. mar 2012 kl. 10:39 (CET)