Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Mai 2008

April 2008 | Mai 2008 | Juni 2008

Mai 2008Rediger

Den italienske renessansenRediger

Meget bra artikkel skrevet av Bruker:Finn Bjørklid. Den har godt med bilder og er utfyllende. Jon Salte (d) 16. apr 2008 kl. 12:12 (CEST).

AnbefaltRediger

 1.   For Jon Salte (d) 16. apr 2008 kl. 12:13 (CEST).
 2.   For Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 01:46 (CEST)
 3.   For --MHaugen 18. apr 2008 kl. 13:39 (CEST)
 4.   For--Odd Eivind 20. apr 2008 kl. 17:59 (CEST)
 5.   For Ctande 1. mai 2008 kl. 06:58 (CEST) -- Endret fra   Imot
 6.   For Alle motforestillinger bør være fjernet etter dagens bidrag fra Ctande. Johannes Kaasa 1. mai 2008 kl. 17:59 (CEST)
 7.   For - Tpb 1. mai 2008 kl. 18:25 (CEST)
 8.   ForErik 1. mai 2008 kl. 18:58 (CEST)
 1.   Nøytral liten referansen. Brisckerly (msg) 25. apr 2008 kl. 15:18 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Jon Salte (d) 16. apr 2008 kl. 12:12 (CEST).
 2.   For Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 01:46 (CEST)
 3.   For --MHaugen 18. apr 2008 kl. 13:39 (CEST) Finns oversiktsartikler kan gjøre oss alminnelige dødelige olivengrønne av misunnelse.
 4.   For--Odd Eivind 20. apr 2008 kl. 17:59 (CEST)
 5.   For Ctande 1. mai 2008 kl. 06:58 (CEST) -- Endret fra   Imot
 6.   For Alle motforestillinger bør være fjernet etter dagens bidrag fra Ctande. Johannes Kaasa 1. mai 2008 kl. 17:59 (CEST)
 7.   For - Tpb 1. mai 2008 kl. 18:25 (CEST)
 8.   ForErik 1. mai 2008 kl. 18:58 (CEST)
 1.   Imot liten referensen--jskellj - The nice devil 27. apr 2008 kl. 11:16 (CEST)

KommentarerRediger

Det er to røde lenker i innledningen. De bør bli blå, ettersom de står i innledningen. Dessuten henvises det til noen ikkeeksisterende utdypingsgsartikler. Henvsningene bør fjernes evt utkommenteres til utdypende artikler er på plass. Ctande 17. apr 2008 kl. 18:35 (CEST)

Jeg likte det jeg så, men er enig i innvendingene fra Ctande, spesielt på det at ikke-eksisterende utdypningsartikler ikke trenger å stå der. Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 01:50 (CEST)
Lenkene innledningsvis var lett å dekke da de eksisterte allerede. Jeg synes lenkene til utdypningsartiklene bør stå da de peker mot viktige artikler som bør komme på plass. Disse lenkene står uansett i nedre del av artikkelen. Det er viktigere for meg at disse artiklene etterhvert blir opprettet enn at denne artikkelen blir nominert. --Finn Bjørklid 19. apr 2008 kl. 20:18 (CEST)
Jeg ser at denne artikkelen presenterer et humanismebegrep som er både svevert og i vesentlig grad helt feilaktig. Det gjør seg gjeldende i avsnittet filosofi. Der fremstilles datidens katolske tro fullstendig feilaktig (det med «sjelene som den eneste absolutte virkelighet» er temmelig fremmedartet og stemmer dårlig med senmiddelaldersk katolsk filosofi og teologi som ikke var gnostisk eller dualistisk), og det oppstilles i kontrast til denne feilaktige fremstillingen av «humanistisk filosofi» som da skal avgrense seg sterkt mot denne.
Hvilke «humanistiske filosofer» det i så fall skulle dreie seg om, nevnes knapt:
Den nærmest påtenkte synes å være Pico de Mirandola, som er en av de kun to renessanseitalienere som nevnes i hele filosofiavsnittet. Hans funderinger var ikke av en slik dybde eller representativitet at det lar seg koke suppe på den spikeren, konfliktlinjen med kirken fulgte en annen front (han trodde på kabbala og annen mystikk og det klusset til meget for hans tankebyggverk), og han snudde om og ble etterhvert en apologet for kristendommen. Det underslås at humanismen den gang på ingen måte var ensartet, at den ikke kan sammenfattes på noe rimelig vis som antikristen av vesen, og at helt vesentlige pådrivere og sentrale personligheter ikke bare var kristne, men meget kirketro, og at man kan telle prester, biskoper og paver blant dem.
Den annen renessanseitaliener som nevnes i artikkelens filosofiavsnitt, Cyriakus av Ancona, må betraktes som en dyktig bibliotekstråler og kompilatør, og han arbeidet i pavenes tjeneste.
-- Jeg ser at at artikkelen er oversatt fra en lang wikiartikkel på engelsk, men det holder ikke likevel.
Verken i Italia - som denne artikkelen dreier seg om - eller i land som tok etter den italienske kulturelle tilnærming, som i Tyskland, Spania eller England - var det en slik verken eksplisitt eller implisitt motsetning. Selvsagt kan man finne enkelte som var ikke-troende og kom i et spenningsforhold til kirken (skjønt denne artikkelen nevner bare personer som til syvende og sist ikke passer dette mønster), men det endrer ikke det forhold at de aller fleste som kan innordnes som humanister på denne tid, var kirkens egne folk, var i kirkens tjeneste, eller virket uten noe spenningsforhold til kirken. Det beskjedne som for enkeltes vedkommende var av spenning, oftest (ikke alltid) hadde lite med teologi å gjøre, og mer med rivaliseringen mellom italienske småstater å gjøre (Kirkestaten var en egen stat, Firenze var en annen og man kappedes om både det ene og det andre).
I det hele tror jeg at et forsøk på å analysere seg frem til et bilde av en italiensk humanistisk renessansefilosofi som man så stilte opp med italiensk samtidskatolisisme, vil innebære for mange misforståelse og strategiske utelatelser at det blir faglig forsvarlig. Ctande 21. apr 2008 kl. 19:22 (CEST)
Hva er en bibliotekstråler? Det kan se ut som at du ikke likte innholdet i artikkelen, og laget en kommentar bygd opp slik at ingen vil kunne motsi deg. Det kan også være jeg tar veldig feil og, dette er ikke mitt område. Artikkelen er uansett oppe til revurdering som utmerket på engelsk, ser ut som at den mister statusen med bakgrunn i for dårlig dekning med referanser. Det kan sikkert være til forsvar for ikke å gi den utmerket, selv om jeg ikke er helt med på forklaringen din. mvh Grrahnbahr 24. apr 2008 kl. 20:31 (CEST)
(Jeg tror det er en bibliotek-tråler, ikke en -stråler; mao en som hentet ut kildemateriale - og kompilerte det. Mvh --MHaugen 24. apr 2008 kl. 21:34 (CEST))
Du har sikkert rett i at det er det det skal være. Poenget var at argumentasjonen for motstemmen var så uklar at jeg stiller spørsmålstegn om man kan vektlegge den. Den må tolkes, og det bør man slippe under en nominasjonsprosess. Den bærer preg av synsing og personlige oppfatninger, og vektlegger ikke eller i liten grad om artikkelen er faglig og akademisk korrekt, også sett i lys av oppgitte kilder, eller artikkelens tekniske oppbygning (encyclopedisk, korrekt og godt språk, oppbygning i samsvar med stilmanual osv). Det er ikke reist vesentlig tvil om artikkelens faglige holdbarhet på enwiki, til tross for en rekke faglig tunge brukere. Verifiserbarheten er noe omdiskutert, i og med at artikkelen er til revurdering pga manglende dekning av referanser. Grrahnbahr 24. apr 2008 kl. 23:15 (CEST)
Jeg syntes selv at jeg har vært rimelig klar, men ser nå at det var biter som kunne være tungleste i mitt innlegg. Har pusset litt på skrivefeil og en ufullstendig setning nå, og laget avsnitter.
Jeg påpekte at artikkelen på ett punkt, filosofi, er feilaktig. Jeg forklarte hvorfor. Jeg legger også godviljen til for å prøve å gjette hva forfatter(e) har ment men som de unnlater å si klart eller underbygge, og kommer med en tilbakevisning (mht til de eneste to eventuelle "filosofer" som nevnes under noen synvinkel kunne tenkes å eksemplifisere deres tese).
Om det øvrige i artikkelen, dvs mesteparten, har jeg ikke uttalt meg fordi jeg ikke har gransket det. Men hvis ett punkt er så feilaktig som det jeg har påpekt, så oppheves ikke den svakheten i en anbefakt/utmerket-prosess av at det øvrige evt er godt, har godt språk, osv. Ctande 26. apr 2008 kl. 03:53 (CEST)
Jeg tror forsåvidt at feilen jeg har påpekt kan utbedres. Men det er ikke da tilstrekkelig å rette de direkte feil. Men da skal man være klar over at det er to veier å gp: Enten å lage filosofiavsnittet langt mer omfattende for å få med hele det mangslungne bildet, eller å lage det kortere. I og med at det knapt kan hevdes at det overhodet finnes noen enhetlig utviklet filosofi i den italienske renessanse, så er nok et kortere avsnitt veien å gå. Ctande 26. apr 2008 kl. 04:53 (CEST)

Vår nye venn Brisckerly har stemt mot artikkelen, fordi den har for «liten referansen». Den motstemmen anbefaler jeg at vi ser bort fra. Finn skriver 1-3 anbef/utm artikler hver måned, og har holdt seg til det samme nivået og omfanget av referanser og litteraturhenvisninger hver gang. At hans referansepraksis nå plutselig over natta skal bli underkjent er en urimelighet. --MHaugen 27. apr 2008 kl. 20:33 (CEST)

Jeg har nå omskrevet det avsnittet jeg kritiserte, og mener i alle fall selv at det er blitt meget bedre. Ctande 1. mai 2008 kl. 06:58 (CEST)

Konstruktivt av Ctande og honnør til han for det. Om ikke FinnB eller andre har noen innsigelser så foreslår jeg at artikkelen passerer til utmerket, på tross av hva vår nye bidragsyter mener om liten referensen' mvh - Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 09:07 (CEST)
Enig der. Mvh Tpb 1. mai 2008 kl. 18:25 (CEST)
Jeg siterer:
  Det er fullt mulig (og ønskelig) å skrive en hel artikkel uten fotnoter hvis alle opplysningene er fullstendig ukontroversielle.  
Kph [1]
Altså er få referanser langt ifra en mangel ved en artikkel. H92 (d · b · @) 1. mai 2008 kl. 19:27 (CEST)

IsraelRediger

Hovedbidragsyter anser artikkelen som ferdigstilt etter en omfattende oversettelse fra tilsvarende artikkel på engelsk wikipedia (som er UA vel å merke). Han har, med god hjelp fra Mewasul, også oversatt en rekke støtteartikler til Israel. Se blant annet: Israels historie, Israels utenlandske relasjoner, Relasjoner mellom Norge og Israel, Stor-Israel og Israels kultur for å nevne noen. Jeg legger lista på utmerket med det samme. Kjidel (d) 18. apr 2008 kl. 11:20 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Kjidel (d) 18. apr 2008 kl. 11:20 (CEST)
 2.   For Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 19:18 (CEST)
 3.   For Snoddy 19. apr 2008 kl. 00:12 (CEST)
 4.   For – Mvh Tpb 20. apr 2008 kl. 11:14 (CEST)
 5.   For Bjoertvedt 21. apr 2008 kl. 01:46 (CEST)
 6.   For — Erik (d · b · @) 21. apr 2008 kl. 18:25 (CEST)
 7.   For --MHaugen 22. apr 2008 kl. 08:20 (CEST)
 8.   For -- Etter 4-5 timers redigering, korrigering og språkvask - så absolutt. 91 23. apr 2008 kl. 04:18 (CEST)
    For – Mvh Tpb 23. apr 2008 kl. 10:05 (CEST)
 9.   For burde holde til en anbefalt. Mye jobbing er gjort på artikkelen den siste uken, men den er kanskje noe lang. Har ikke helt føling med kriteriene for utmerket så da overlater jeg den avgjørelsen til andre--Ezzex 23. apr 2008 kl. 23:52 (CEST)
 10.   For Ctande 26. apr 2008 kl. 16:39 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Kjidel (d) 18. apr 2008 kl. 11:20 (CEST)
 2.   For Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 19:18 (CEST)
 3.   For Snoddy 19. apr 2008 kl. 00:12 (CEST)
 4.   For – Begrunnelse under kommentarer. Mvh Tpb 20. apr 2008 kl. 11:14 (CEST)
 5.   For — Erik (d · b · @) 21. apr 2008 kl. 18:25 (CEST)
    For – Nå er også det språklige forbedret, så jeg går for utmerket. Mvh Tpb 23. apr 2008 kl. 10:05 (CEST)
 6.   For Brisckerly (msg) 23. apr 2008 kl. 13:36 (CEST)
 7.   For --MHaugen 23. apr 2008 kl. 14:41 (CEST) Imponerende løft på to dager! Endrer fra #{{mot}} 22. apr 2008 kl. 08:20
 8.   For Ctande 26. apr 2008 kl. 16:39 (CEST)
 9.   For --Finn Bjørklid 26. apr 2008 kl. 18:27 (CEST)
 10.   For Bjoertvedt 21. apr 2008 kl. 01:47 (CEST)

KommentarerRediger

Synes den inneholder en del/noen uheldige- og for ladede/følelsesmessige ord og begrep som f.eks «Stor-Israel» og «det lovede land». Man burde heller benytte begrep som «det gamle Israel» eller «Oldtidens-Israel». «Det lovede land» er et begrep jeg nesten ikke fikk noen googletreff på, og «Stor Israel» har politisk sprengraft som enkelte høyreekstreme sionister bruker i sin retorikk for å bevege opinionen i den hensikt å radikalt øke Israels grenser med krig som virkemiddel - «gjennerobre difuse områder fra en svunnen tid» osv. Ser ellers ut som en ganske omfattende og rik artikkel --Ezzex 18. apr 2008 kl. 13:46 (CEST)

Mine googletreff gir Det lovede land – 4040 treff, Stor-Israel – 7920 treff, Det gamle Israel – 4 250 treff og Oltidens-Israel – 595 treff. Jeg er likevel enig i at vi kan begrense «Det lovede land» til der det henvises til Israel i Bibelen («det lovede land» er bibelsk). «Stor-Israel» har jeg veldig liten føling på, så jeg vet ikke helt hvordan uttrykket bør brukes. --Eivind (d) 18. apr 2008 kl. 14:11 (CEST)
For øvrig brukes «Stor-Israel» kun tre ganger og «Israels lovede land» seks ganger («Det lovede land» ingen steder), så det er ikke mer enn du kan komme med konkrete forslag på hvilken betegnelse du mener er korrekt for hvert sted. --Eivind (d) 18. apr 2008 kl. 14:14 (CEST)
Prøv å søk på «lovte land» da... Skal lese artikkelen litt senere, denne blir spennende. Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 17:18 (CEST)
Vet ikke hvordan det er her på nowiki, men på engelsk er de strikse med at referansene ikke skal scrolles. Jeg tror det har noe med utskrift å gjøre, at referansene skal komme med hvis man skriver ut artikkelen. Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 17:22 (CEST)
Det gir 966 treff, så det kan jo være en mulighet. Det med printing hadde jeg ikke tenkt på en gang, men scrollefunksjonen kan vi gjerne fjerne om det er ønskelig .. det er opp til folket :) --Eivind (d) 18. apr 2008 kl. 17:36 (CEST)

Artikkelen er vel lang, men kan samtidig ikke peke ut noe som med fordel kunne ha vært forkortet. Et par ting, under regjering og politikk er det lenket til en wikinews-sak midt inni artikkelen. Jeg synes den ser litt malplassert ut, og det gjør det ikke bedre at den ikke er på norsk. Og under sport, heter det «World Chess Championship»? Stort pluss for tillagt avsnitt om Israels relasjoner til Norge. Grrahnbahr 18. apr 2008 kl. 19:30 (CEST)

 1. Har flyttet nyhetsartikkelen ned til eksterne lenker. Den inneholder et intervju med den Shimon Peres, så jeg anser den som interessant nok til å være med, men enig i at den var malplassert
 2. Scrollelisten på referansene ble fjernet av Ulflarsen, så den er grei nok
 3. World Chess Championship ble fikset av Tpb, som ga det navnet «Verdensmesterskapet i sjakk»
 4. Har forandret noe på begrepsbruken som Ezzex reagerte på. Har ikke gått for ett navn i hele artikkelen, men har prøvd å få frem at flere navn blir benyttet for samme begrep. --Eivind (d) 19. apr 2008 kl. 00:52 (CEST)

Har akkurat begynt å lese, men har allerede etter ingress og mal noen spørsmål.

 1. Setningen "Vestbredden og Gazastripen, som delvis administreres av den palestinske selvstyremyndigheten, er også medregnet." - utifra sammenhenger lurer jeg:medregnet i hva da? Israel eller landene som grenser til Israel? Eller er det bare en oversettelsesglipp: eng: "The West Bank and Gaza Strip, which are partially administrated by the Palestinian National Authority, are also adjacent."
 2. Jeg har prøvd å oppdatere upresise tall i tabellen (areal/befokning) med tilhørende noter men det ble format kræsj. Fint om noen med større teknisk innsikt enn meg kan fikse dette. Uansett hvilket tall som velges må det presiseres om den inkluderer/ekskluderer de okkuperte områdene. Finn Rindahl 19. apr 2008 kl. 23:07 (CEST)
 3. kræsj med KjetilHelt enig i innvendingene mot Stor-Israel som begrep, den artikkelen bør flyttes til Israels land som er både mer nøytralt og også en korrekt oversettelse av Eretz Yisrael. Finn Rindahl 19. apr 2008 kl. 23:22 (CEST)
 1. Det ser ut som en oversettelsesblemme, og er fikset
 2. Så det ble tull i tabellen, og dette er fordi de to tallene, areal og befolkning, brukes for å automatisk utregne befolkningstettheten. Derfor likte ikke malen referansene dine. Håper det er noen som vet hvordan dette fungerer.
 3. «Israels land» høres ut som et godt, nøytralt alternativ. --Eivind (d) 19. apr 2008 kl. 23:26 (CEST)
Jeg flyttet Stor-Israel til Israels land, og prøvd å rette tilsvarende i artikkelen, men dette kan gjerne dobbeltsjekkes av andre igjen. Mvh. Mewasul (d) 20. apr 2008 kl. 16:05 (CEST)

Jeg ser artikkelen bruker begrepet «aliyah». Skrives ikke dette «aliya» på norsk? --Kjetil_r 19. apr 2008 kl. 23:17 (CEST)

Hm, forresten, det ser ut som begge former blir brukt. --Kjetil_r 19. apr 2008 kl. 23:21 (CEST)
Det er jeg som har opprettet artikler om aliyah (1, 2, 3), artikkelen samsvarer med dette, og jeg aner ikke hva som er riktig, for å være ærlig. Søkte på aliyah med norsk språk, og fikk treff, derav valget. Om aliya er bedre begrep, er det ikke noe problem å bytte dette. :) Mvh. Mewasul (d) 20. apr 2008 kl. 16:05 (CEST)

Denne artikkelen (med underartikler) har jeg lest gjennom mange ganger. Det er ingen tvil om at sluttproduktet har blitt tilfredsstillende og vel så det. En meget solid jobb, og at det har blitt utvidet med en artikkel (og derav en seksjon) om relasjonene mellom Norge og Israel, gjør at helhetsinntrykket blir enda bedre. En av Wikipedias mest gjennomførte artikler, tatt i betraktning alle underartiklene som er skrevet i forbindelse med prosjektet. Mvh Tpb 20. apr 2008 kl. 11:14 (CEST)

 • «Forbindelser mellom de to landene ble også sterkere etter at den tidligere statsministeren Tony Blair arbeidet for å dele staten i to.» Hvilken stat vil Blair dele i to? Israel? Det kan vel i såfall umulig styrke båndene mellom landene?
 • «Dette signaliserte en større norsk forståelse overfor palestinernes elementære krav.» -- Hva er et elementært krav i denne sammenhengen?
 • «[...] som innebærer tjenestegjøring ved sykehus, skoler og andre sosiale velværsrammeverk.» -- hva er et «velværsrammeverk»?

--Kjetil_r 20. apr 2008 kl. 15:54 (CEST)

 1. Jeg endret setningen til: «Forbindelser mellom de to landene ble også sterkere etter at den tidligere statsministeren Tony Blair arbeidet med å få til en løsning med to stater», som nok er mer riktig og gir mer mening.
 2. Kanskje grunnleggende er et bedre ord enn elementære? Ordet grunnleggende ble i hvert fall brukt av utenriksdepartementet [2].
 3. Dårlig oversettelse. Rettet til «velferdsetater» ... Noen som har et bedre ord?
For øvrig mange takk for mange gode rettinger. --Eivind (d) 20. apr 2008 kl. 16:11 (CEST)
 • «Israels åtte offentlige universiteter er subsidiert av staten» -- er ikke dette nettopp det som er definisjonen av et offentlig universitet? Kanskje denne setninger er overflødig? --Kjetil_r 20. apr 2008 kl. 16:23 (CEST)
Ja, eller ev. omformulere til: «Israel har åtte offentlige universiteter». --Eivind (d) 20. apr 2008 kl. 16:26 (CEST)
Jeg endret den som du foreslo. --Kjetil_r 20. apr 2008 kl. 16:31 (CEST)

Artikkelen er bra den, men den har et preg av engelsk oversettelse som det vil være svært mye jobb å bli kvitt. Den holder likevel til anbefalt med god margin. Jeg er litt mer tvilende til om den holder til utmerket. --Kjetil_r 20. apr 2008 kl. 16:48 (CEST)

 • Det er en veldig bra artikkel, så jeg går god for at den kan bli utmerket. — Erik (d · b · @) 21. apr 2008 kl. 18:25 (CEST)

Mine innvendinger til artikkelen. Artikkelen er omfattende, og er et godt stykke arbeid, og det føles som å være gretten når jeg stemmer imot, i håp om å lokke fram noen forbedringer til artikkelen. Jeg regner med at endringene/tilføyelsene er lette å få på plass, og at jeg i løpet av et par døgn kan endre min stemme. Først: jeg får inntrykk av at fremstillingen i demografi/religion blander sammen jøde som etnisitet og som religion. Hvis jeg husker riktig finnes det både kristne og muslimske jøder. Dette bør sorteres ut, eller tilbakevises.
For det andre finnes det flere store hull i framstillingen av landets samfunn og sivile sektor. Hvis jeg sammenligner artikkelen som den står med min (fremdeles helt uoffisielle) Stilmanual for landartikkel ser jeg at den mangler avsnitt om Massemedier, Kriminalitet/rettsvesen, Samferdsel, Organisasjonsliv og Bankvesen/statsfinanser.
Til sist noen litt bagatellaktige språkblomster: «Likevel har grupper som Amnesty International og Human Rights Watch ofte ikke gått god for Israels menneskerettsrulleblad»; «større importvarer til Israel – som utgjør 47,8 milliarder USD i 2006»; «den støtten foreventes å avslutte i 2008» (og når jeg ikke har endret dem selv, er det fordi jeg mistenker at de kan være del av et mønster som må sees over i sin helhet). Men som sagt: jeg regner med at det meste av dette lar seg utbedre raskt. Mvh --MHaugen 22. apr 2008 kl. 08:20 (CEST)

La til litt om atomvåpenarsenal da det nesten ikke var nevnt i artikkelen--Ezzex 22. apr 2008 kl. 10:35 (CEST)

Takk for gode tilbakemeldinger MHaugen! Et større avsnitt om massemedier er snart ferdigstilt, samt at Mewasul arbeider med rettsvesenet på Bruker:Mewasul/sandkasse/Israels politiske system. Tror vi skal komme i mål med de manglene som er påpekt. --Eivind (d) 22. apr 2008 kl. 11:32 (CEST)
Eivind, avsnittet om massemedier ble veldig langt. Min sandkasseartikkel omhandler ikke først og fremst rettsvesenet, men jeg kan alltids jobbe med det også, får kanskje litt tid på slutten av uka. Jeg savner oversettelse av «High Court of Justice», som forøvrig er lenket feil til i artikkelen. Mvh. Mewasul (d) 22. apr 2008 kl. 13:22 (CEST)
Mewasul: Massemedier er forkortet. Sånn ellers begynner ting å falle på plass, og nå er vel snart alle MHaugens påpekte punkter dekket. Skulle gjerne hatt litt mer info fra MHaugen på hva han mener/ønsker seg på Organisasjonsliv, slik at jeg ikke bommer helt med hva han forventer seg. --Eivind (d) 22. apr 2008 kl. 16:35 (CEST)
Her går det unna, og Eivind og Mewasul leverer raskt og dyktig. Med organisasjonsliv tenker jeg både på fritids- og interesseorganisasjoner (i artikkelen om Norge vil det være naturlig å nevne 4h, turistforening, idrettsforbund, sanitetsforening og evt religiøse foreninger; jeg vet ikke hvilke foreningstyper som er betydningsfulle i Israel), og på partene i arbeidslivet og andre næringslivsorganisasjoner. Jeg aksepterer at det kan være vanskelig å hoste opp stoff om det første, men det siste bør vel være mulig å dekke?
«High Court of Justice» er vel kanskje Israels høyesterett?? Mvh --MHaugen 22. apr 2008 kl. 16:48 (CEST)
High Court of Justice er en domstol som ligger under Supreme Court, som så vidt jeg vet tilsvarer høyesterett. Mvh Tpb 22. apr 2008 kl. 16:50 (CEST)
Mi ordbok oversetter High Court of Justice med overrett, eventuelt lagmannsrett. hilsen GAD 25. apr 2008 kl. 17:11 (CEST)
Tja, jeg vet ikke – overrett har jeg ikke hørt før, men et par søk viser at det blir brukt, i alle fall innen andre rettssystem. Lagmannsrett forbinder jeg kun med det norske rettsystemet, og skal det sammenlignes, ligger det nok mer på nivå med distriktsdomstolene. Har forsøkt å sjekke opp med noen andre leksika for å sjekke hva de bruker, uten å finne utdypende nok informasjon til at det er nevnt. Mvh. Mewasul (d) 26. apr 2008 kl. 08:09 (CEST)
SNL kaller overrett for en «tidligere domstol». «En høyeste appellrett omfattes av domstolene: en overrett (tidligere kalt stiftsoverrett). I sivile saker var det regelen at avgjørelser av underdomstolene ble appellert til en overrett (high court)», skriver de videre. Et annet sted står det «Rettsvesenet omfatter høyesterett, appellretten, en overrett, distriktsretter, magistratretter og primærretter». Ikke lett å forstå hvorvidt det faktisk er en tidligere domstol, eller om slike fortsatt er i bruk, men jeg tror det går greit å oversette high court til overrett, noe de også gjør her. Mvh Tpb 26. apr 2008 kl. 10:45 (CEST)
Min føling med hva SNL mener, er at de ikke har globalt perspektiv på leksikonartikkelen, og ser overrett fra norske øyne. Tror jeg går for det. Og, videre spørsmål samme område: magistratrett(er) vs. magistrat(er)? (selv om dette kanskje ikke er tingen å diskutere på kandidatsiden?) Mvh. Mewasul (d) 26. apr 2008 kl. 10:51 (CEST)
En magistrat er en fungerende dommer i en magistratrett, men jeg vet ikke om lekdommere går inn under denne betegnelsen. En magistratrett tar seg av mindre kriminelle saker etc. Mvh Tpb 26. apr 2008 kl. 11:04 (CEST)
Jeg vet ikke hva 4h er, og jeg er ikke enig i at det er naturlig å nevne nevnte organisasjoner i en artikkel om Norge. Jeg synes det ville vært i grenseland til litt for trivielt eller utenfor mål. Grrahnbahr 22. apr 2008 kl. 21:10 (CEST)
Hvor viktig eller typisk 4H er kan selvsagt diskuteres. Mitt poeng er at man får et mer fullstendig bilde av Norge som samfunn (og ikke bare som stat), dersom man vet at Norges idrettsforbund har 2,1 mill medlemmer, og at Den Norske Turistforening har 215 000 medlemmer. Det sier noe om hva nordmenn er opptatt av; og jeg synes det er naturlig å nevne folkebevegelser med tilsvarende oppslutning i en beskrivelse av andre land. Jeg kan leve med at Grrahnbahr og jeg er uenige om dette. Mvh --MHaugen 22. apr 2008 kl. 21:39 (CEST)

«offisielt Staten Israel» i innledningen bør settes i parentes eller rammes inn med kommaer – slik står det nå (sett bort fra parentesene): «Israel offisielt Staten Israel, er et land i Midtøsten, på den sørøstlige Middelhavskysten.» Synes setningen i det hele tatt er litt klønete til å være først i en A/U-artikkel. Pirker :-) Btd 23. apr 2008 kl. 00:39 (CEST)

Da er det i orden, og det lyder nå «Israel, offisielt Staten Israel, er et …» ... det var ikke det mest krevende kravet jeg har fått på artikkelen hittil :D --Eivind (d) 23. apr 2008 kl. 00:53 (CEST)

Flott med språkvask, 91, men er du sikker på at alle versalene du har fjernet bør fjernes? Tror f.eks. det osmanske rike(t) bør ha stor D, og er også usikker på oldtidens-israel (hvorfor skal det være bindestreker her, forresten?), det lovede land og det gamle Israel. Tpb: Har ikke du stemt dobbelt ved anbefalt nå? Mvh. Mewasul (d) 23. apr 2008 kl. 10:31 (CEST)

Det stemmer, takk for din årvåkenhet. Mvh Tpb 23. apr 2008 kl. 13:57 (CEST)

MHaugen, moro å se at du ville endre imot-stemmen! Ting har vel begynt å falle mer og mer på plass, men vil gjerne invitere deg til å se på artikkelens disponering, det vil si header-størrelsene, hvilke avsnitt som ligger hvor, hva som bør være underavsnitt av hva, hva som bør komme tidligere og hva som bør komme senere i artikkelen. Føler jeg har sett meg litt blind på dette etter all skrivinga. --Eivind (d) 23. apr 2008 kl. 15:11 (CEST)

Jeg skal se på disposisjonen, og legge frem et forslag på Diskusjon:Israel.
Men det er en annen sak som ryddes opp: artikkelen blander fremdeles sammen religionen jødedom og folkegruppen jøder i avsnittene demografi/religion, som når man skriver om «det jødiske folket» og «de av jødisk slekt» i åpningssetningen i avsnittet #religion. Dette er en grov, klassisk og pinlig feil. Mitt forslag vil være å splitte de to avsnittene i disposisjonen, slik at premissene blir tydeligere, og forvirringen blir mindre. Mvh --MHaugen 23. apr 2008 kl. 18:33 (CEST)
Artikkelen har en omfattende referanse- og litteraturliste på engelsk. Ikke en eneste på norsk eller nordisk for øvrig selv om Osloavtalen mm. viser at Norden har vært sentrale i det politiske spillet. En oversettelse på wp bør sette artikkelen i snevrere perspektiv om enn ikke ensidig med hensyn til innhold. --SOA 26. apr 2008 kl. 19:22 (CEST)
Noe norsk er det blant referansene, blant annet med avsnittet som har med Israel/Norge å gjøre. Jeg skilte norsk og engelsk litteratur fra hverandre, og føyde på et par bøker til. Denne kan sikkert utvides ytterligere. (MHaugen: Kunne du sett på måten det er satt opp på, og event. rette?) Ang. lenker, så kan kanskje et par av lenkene i Relasjoner mellom Norge og Israel#Referanser inkluderes? Mvh. Mewasul (d) 27. apr 2008 kl. 09:23 (CEST)
Artikkelen har et eget avsnitt som omhandler Norges forhold til Israel. At andre ting, som historien, utdanningsystemet, militærvesenet etc. etc. skal skrives i et snevrere perspektiv forstår jeg rett og slett ikke meningen med. For øvrig enig med Mewasul, fint å få med et par av lenkene fra Relasjoner mellom Israel og Norge. --Eivind (d) 27. apr 2008 kl. 12:32 (CEST)
Bra med de endringene som ble gjort, men tilgjengeligheten er fremdeles en begrensning for ikkefagfolk. Oversettelsen kan henvise til enwiki og skjære ned på de engelske referansene og lenkene. Overvekt av norske lesere vil ha interesse for Norges offentlige syn og henvisninger til norske referanser. --SOA 27. apr 2008 kl. 17:34 (CEST)

Artikkelen har nå fått en ny inndeling etter forslag fra MHaugen. Språk er snart på plass + avsnittene som nevnes ovenfor, hvor det fryktes at to begreper blir blandet sammen, er skilt. --Eivind (d) 29. apr 2008 kl. 00:06 (CEST)

Fjernet noen titalls millioner innbyggere, men tallet i infoboksen må samsvare med artikkelen, jeg tok korrigert tall fra enwiki, hovedbidragsyter bør se på det. mvh - Ulf Larsen 29. apr 2008 kl. 21:35 (CEST)

Mea Culpa, ble en null for mye. Tallet 7 262 000 i artikkel og tabell stammer fra Israels statistikkbyrå [3] som artikkelen oppgir som kilde. Jeg besøkte nettstedet på nytt og fikk ferskeste tall (februar 2008) men tastet litt for fort... Finn Rindahl 29. apr 2008 kl. 22:36 (CEST)

Jeg fant ikke i artikkelen hva Israels høyeste fjell heter, det bør med.Johannes Kaasa 30. apr 2008 kl. 15:40 (CEST)

Uløst problem. Jeg har to ganger, for mer enn en uke siden, påpekt at stoffet i avsnittene Demografi og Religion er ulogisk fordelt, dere kan jo gjette hvor følgende sitat er hentet fra «Omtrent 68 % av de israelske jødene er født i Israel, 22 % er immigranter fra Europa og Amerika og ti prosent er immigranter fra Asia og Afrika». Denne sammenblandingen er spesielt grov i dette tilfellet, fordi det er en meget utbredt feilkobling mellom tro og etnisitet. De to avsnittene er nå skilt fra hverandre, men det må gjøres en redigeringsjobb med å fordele innholdet i avsnittene riktigere. Jeg beklager å si det, men hvis ikke dette blir ordnet, må jeg trekke tilbake min {for}-stemme. Mvh --MHaugen 1. mai 2008 kl. 09:26 (CEST)

forsøk Mvh. Mewasul (d) 1. mai 2008 kl. 10:11 (CEST)
Innledningen er for lang. Innholdsfortegnelsen bør komme frem i åpningsbildet. Angående Israels høyeste fjell så betegnes høydeområdene for åser eller bare høyde. Avsnittet om geografi og klima er litt rotete. En presisering av landskapsformene ville lette dette og også presisering av klimasone. --SOA 1. mai 2008 kl. 10:21 (CEST)
Innholdsfortegnelsen kommer frem i mitt åpningsbilde. Jeg synes ikke den er for lang, men det gjør heller ikke noe om den blir forkortet – men det lar jeg noen andre ta. Jeg omskriver avsnittet om geografi og klima, er enig i krtikk. Mvh. Mewasul (d) 1. mai 2008 kl. 14:00 (CEST)
Enda et forsøk. Mvh. Mewasul (d) 1. mai 2008 kl. 14:58 (CEST)

Artikkelen avviker i forhold til eksisterende utmerkede artikler som Tsjad. Nå er det ikke automatisk gitt at vi skal følge den disposisjonen, men om den bør endres så bør endringen tilbakeføres til artikkelen om Tsjad og andre landartikler. Hvis vi klarer å ha en mal over hva vi bør ha med så gir det leserne et mer helhetlig inntrykk av nettstedet. Hovedoverskriftene i artikkelen om Tsjad er:

 • Historie
 • Politikk
 • Administrativ inndeling
 • Geografi
 • Økonomi
 • Demografi
 • Kultur
 • Referanser
 • Eksterne lenker

-mens det i artikkelen om Israel er som følger:

 • Etymologi
 • Historie
 • Geografi
 • Stat og styring
 • Næringsliv
 • Samfunn
 • Kultur
 • Referanser
 • Litteratur
 • Eksterne lenker

Igjen, det er ikke gitt at vi skal følge Tsjad slavisk, men våre artikler gir et bedre inntrykk om de har en viss struktur som går igjen i beslektede artikler. Når det gjelder landartikler er det følgelig en fordel, tror jeg, om vi etablerer et visst hiearki, med underpunkter og følger det, spesielt til artikler til anbefalt og utmerket. Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 13:36 (CEST)

Jeg er enig i at det bør være en generell struktur, men værsåsnill å ta det et annet sted enn akkurat her, f.eks. har Bhutan igjen et helt annet oppsett, og også Polen og Sveits har litt annen inndeling. En generell struktur er mer omfattende enn at den skal tas på en enkel kandidatside. Så kan man heller flytte avsnittene etterpå, såvidt jeg ser er det ingen av avsnittene som mangler – de er bare disponert på en annen måte. (Har du konkrete forslag til hvordan noe skal endres for at artikkelen skal bli bedre, kun med tanke på denne, er det velkomment.) Mvh. Mewasul (d) 1. mai 2008 kl. 14:00 (CEST)
Veldig enig med Mewasul. En omdisponering har allerede funnet sted, med da etter MHaugens premisser, bortsett fra at jeg motsatte meg at geografi skulle komme før historieavsnittet. Når jeg ser på Ulf Larsens inndeling slår det meg at forskjellene mellom Tsjad og Israel ikke er så store, bortsett fra at denne artikkelen er en del større, og derfor også har flere overskrifter som ikke eksisterer i Tsjad (dette er selvfølgelig intet problem. Hvis så: et luksusproblem). Sett bort ifra dette ser jeg at Ulf gjerne skulle hatt geografien lenger ned, mens MHaugen i sitt forslag ville ha den helt øverst (Se Diskusjon:Israel). Personlig anser jeg Israels geografi som et av de mest uinteressante avsnittene i artikkelen (pga. av landets lille størrelse sett i forhold til landets historie og emne for internasjonalt søkelys). Jeg mener – personlig – at inndelingen bør sees på enkeltvis, da forskjellige land har forskjellige særegenheter som bør få mer fokus enn annet. Israel, med nærliggende områder, er vel kanskje blant verdens mest omstridte områder, noe Wikipedia ikke skyver under stol. Direkte ønsker om omdisponering med påfølgende slående argumentasjon vil jeg gledelig ta til etterretning, men listen til Ulf gir ingen konkrete forslag til hva som bør endres. For øvrig mener jeg Mewasuls forsøk på klargjøring og forbedring av avsnittene som henholdsvis MHaugen og SOA har krevd endring på, er tilstrekkelig. Regner med at de igjen vil si ifra om de ikke er fornøyd, og da også med hva som bør og kan forbedres. --Eivind (d) 1. mai 2008 kl. 17:20 (CEST)
Vi kan ta den prinsippelle diskusjonen et annet sted: Men jeg trodde det var udiskutabelt at et lands geografi setter premissene for liv, samfunn og historie. Forholdet mellom ørken, hav og fruktbart land er såvidt jeg forstår et grunnleggende motiv i Israels historie, og i jødenes tro, historie og mytologi. --MHaugen 1. mai 2008 kl. 22:24 (CEST)
Jeg har sendt ballen til bruker Orland og han tar den, så vi får en egen diskusjon om disponering av artikler om land. For ordens skyld så har jeg ingen sterke meninger om hva som bør komme først og sist, jeg fokuserer mer på at brukerne bør kjenne seg igjen fra artikkel til artikkel innen samme område. Men jeg tar bruker Mewasuls kommentar til etterretning og tar diskusjonen rundt Orlands forslag og ikke her. mvh - Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 22:27 (CEST)

Underpunktet om atomvåpen bør flyttes inn under militærvesen og ikke stå som et punkt på samme nivå som det. Ulf Larsen 3. mai 2008 kl. 09:45 (CEST)

Slik? Mvh. Mewasul (d) 4. mai 2008 kl. 08:59 (CEST)
Ja, det virker mer konsistent. mvh - Ulf Larsen 4. mai 2008 kl. 13:03 (CEST)
Ad. setningen: «Norge har i ettertid fulgt opp disse fredsavtalene med politisk innsats på flere forskjellige områder.» Dette bør strykes - den er meningsløs og antageilig feilaktig. --SOA 4. mai 2008 kl. 13:19 (CEST)
Nei, det er ikke feilaktig. Norge er formannskapet i giverlandgruppen Ad Hoc Liason Committee, som sikrer det økonomiske grunnlaget for oppbygningen av den palestinske selvstyreenheten. UD har også, siden 1995, hatt sin egen «Midtøsten-seksjon» som jobber med relaterte saker. Vi har ved siden av dette representasjonskontorer i Det palestinske selvstyreområdet og et Norad-kontor i Gaza. Dette utdypes i artikkelen Norges forhold til Israel. Jf. FN om Norges rolle – Palestina og Israel, som er kilden. --Eivind (d) 5. mai 2008 kl. 09:34 (CEST)
Norge har til stadighet trukket frem Oslo-avtalen, og diplomatiske forbindelser er forsøkt opprettholdt til både Israel og Palestina. Handlingene i Israel og Libanon har imidlertid vist den reelle situasjonen. Verken Norge, Sverige eller Island har noen politisk inflytelse i dag og avtalene støver ned. --SOA 8. mai 2008 kl. 17:31 (CEST)
Oslo-avtalen var sett på som en nesten ubetinget suksess på store deler at 90-tallet og Norge ble t.o.m. skjøvet litt til siden da andre stormakter forsøkte å sole seg i glansen av den. Etter 2000 er historien en helt annen--Ezzex 8. mai 2008 kl. 17:35 (CEST)
Alt dere har gode referanser på kan dere skrive om i artikkelen Norges forhold til Israel. Alle påstander og synsing uten dekkende referanser, vil bli fjernet (har lav toleranse for påstander uten belegg i artikler som dette). --Eivind (d) 8. mai 2008 kl. 17:38 (CEST)
Jeg tror den beskrivelsen jeg gav er ganske riktig. Oslo-avlaten fikk den første store prøven da Rabin ble skutt i 1995. I 2000, og særlig etter Sharons inntreden i 2001, ble Oslo-avtalen en levning fra fortiden som stort sett ble uglesett og som det ikke lenger var noen prestisje å bli assosiert med.--Ezzex 8. mai 2008 kl. 17:43 (CEST)

Artikkelen Israel er allerede vurdert som utmerket. Fortsett eventuelt diskusjonen på egne eller artikkelens diskusjonssider. Finn Rindahl 8. mai 2008 kl. 17:52 (CEST)


Ålgård FotballklubbRediger

En av vinnerne i artikkelkonkurransen som har blitt oppdatert foran ny sesong. Shauni 28. apr 2008 kl. 20:48 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Shauni 28. apr 2008 kl. 20:48 (CEST)
 2.   For --MHaugen 28. apr 2008 kl. 20:51 (CEST)
 3.   For Ctande 1. mai 2008 kl. 06:08 (CEST)
 4.   For Bjoertvedt 1. mai 2008 kl. 22:15 (CEST) En meget solid artikkel.

KommentarerRediger

FærøyskRediger

Stoffet i artikkelen er oversatt fra flere språk, for det meste engelsk, svensk og dansk. Artikkelen har blitt lang, (etter min mening) utfyllende (særlig til at den omhandler et så lite språk). Og ikke minst mener jeg at den er leservennlig. Språket mener jeg å være feilfritt. — Erik 29. apr 2008 kl. 19:17 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   ForErik 29. apr 2008 kl. 19:17 (CEST)
 2.   For --MHaugen 30. apr 2008 kl. 22:12 (CEST)
 3.   For Jon Harald Søby 1. mai 2008 kl. 20:01 (CEST)
 4.   For Bjoertvedt 5. mai 2008 kl. 03:51 (CEST) En veldig solid artikkel!
 5.   For Ctande 6. mai 2008 kl. 09:22 (CEST)
 6.   For Mvh. Mewasul (d) 6. mai 2008 kl. 09:35 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg er enig i at dette er meget godt. Skulle gjerne sett at det visuelt ble gjort noe i avsnittet "fonologi", det ser stusselig ut. Ctande 1. mai 2008 kl. 06:14 (CEST)

Kan være enig med deg der. Jeg er på utkikk etter et passende bilde som jeg kan fylle ut litt plass med der, så jeg tenker problemet skal være løst ganske snart  Erik, 2. mai 2008 kl. 17:51 (CEST)

Stemmer for, men har et par kommentarer for det:

 • Kan ikke bildene under overskriftene «Dialekter» og «Som skriftspråk» (under historie) likegjerne være venstrestilte? Begge kommer like under en overskrift, hvilket gjør det noe rotete.
 • Avsnitt om adjektiv og adverb er veldig korte – ingenting mer å si om det?
 • Det er litt ukonsekvent mht. tankestrek (–) og bindestrek (-). Er det noen steder bindestrek er valgt bevisst, av en eller annen grunn?

Mvh. Mewasul (d) 6. mai 2008 kl. 09:35 (CEST)

Jeg la noen av bildene til venstremargen for å gjøre det mer variert, men du (eller noen andre, for den saks skyld) må gjerne bytte plassering på dem for å gjøre det visuelt bedre. Jeg kan prøve å finne noe om regelrett bøyningsmønster for disse ordklassene (adverb, adjektiv) på en wiki jeg vet av. Hvis du finner malplasserte bindestreker, så er det fint om du endrer dem til tankestreker  Erik, 6. mai 2008 kl. 16:49 (CEST)
Jeg har nå fikset det med adjektiv og adverb, så nå er begge utvidet til å bli lange seksjoner med mye grammatikk  Erik, 6. mai 2008 kl. 17:43 (CEST)
Nå er også bildene fikset, og seksjonen om dialekter er oppdatert etter at jeg har snakket med en færøying og en svenske på fo-wp om emnet. Artikkelen er vesentlig forbedret siden de første stemte for at den skal få AA-status, men det er altså ingen grunn til å revurdere disse stemmene, etter min mening. — Erik, 6. mai 2008 kl. 19:06 (CEST)
Flott, flott. Jeg fikset det jeg så av tankestreker. Enda et par punkter:
 • det er 12 000 utenfor Færøyene som snakker færøysk (i følge artikkelen), er det noen spesielle grupper dette gjelder? (Om det går ann å fort finne ut noe om dette, er det fint med eget avsnitt om det, hvis ikke, blås i det.)
 • Kommentarer til grammatikkdelen, som du også kan vurdere og ta slik du synes:
  • Er det bedre å bruke tabell enn oppramsing, slik det er gjort?
  • Verb: Hvorfor bøyd i nåtid/fortid, og ikke presens/preteritum?
  • Sterke verb: Dette er neppe alle, hva med liten setning som tilsier dette?
Videre savner jeg å få vite om det er et SOV- eller et SVO-språk, samt kanskje plassering i språkfamilie, men dette kommer i stor grad frem i historie-delen. Det er forresten en flott artikkel, og språket (i tvetydig forstand) er nydelig.   Mvh. Mewasul (d) 6. mai 2008 kl. 19:12 (CEST)
SVO eller SOV är väl inte så noga,
när i dikt man nu slikt ändå orden kan foga!
Färöiskan är ett nordgermanskt språk, och delar med dessa egenskaperna att ha en rätt flexibel ordföljd, och att ha subjekt-verb-direkt objekt som en mycket vanlig ordning. Det gör att om man försöker klassificera färöiska i XYZ-termer, så ligger SVO närmast, precis som för norskan och svenskan. Egentligen är detta en rätt tveksam indelning; den kan vara litet till hjälp för att förstå skillnader mellan språk, men är ofta en stor förenkling. Nordgermanska språk har t. ex. ofta ordningen VSO i frågor; och väldigt blandade ordningar, när man vill framhålla en viss del av satsen.
Likafullt, jag lägger ln litet text om detta på Diskusjon:Færøysk, på svenska och engelska, och referenser; så kan ni som kan norska översätta det helt eller delvis, och lägga in det i artikeln.
Med vänlig hälsning, Jörgen B 7. mai 2008 kl. 22:29 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. H92 (d · b · @) 8. mai 2008 kl. 22:07 (CEST)


OklahomaRediger

Oversatt fra engelsk wikipedia der den er utmerket. Var med i WP:AK. Oversatt/skrevet av Bruker:Jannizz.

AnbefaltRediger

 1.   For Jon Salte (d) 16. apr 2008 kl. 12:05 (CEST).
 2.   For --MHaugen 16. apr 2008 kl. 19:01 (CEST)
 3.   For --Finn Bjørklid 17. apr 2008 kl. 12:21 (CEST)
 4.   For -- Bjoertvedt 19. apr 2008 kl. 15:21 (CEST)
 5.   For Grrahnbahr 20. apr 2008 kl. 21:52 (CEST)
 6.   For Lillingen 21. apr 2008 kl. 09:55 (CEST)
 7.   For Martin NH 21. apr 2008 kl. 18:26 (CEST).
 8.   For Ctande 28. apr 2008 kl. 12:29 (CEST)
 9.   ForErik 1. mai 2008 kl. 19:00 (CEST)
 1.   Nøytral slutte av oversette... Brisckerly (msg) 16. apr 2008 kl. 16:37 (CEST)
 1.   Imot --Kjetil_r 26. apr 2008 kl. 18:34 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Grrahnbahr 20. apr 2008 kl. 22:05 (CEST)
 2.   For Lillingen 21. apr 2008 kl. 09:55 (CEST)
 3.   For Jon Salte (d) 21. apr 2008 kl. 13:04 (CEST).
 4.   For Martin NH 21. apr 2008 kl. 18:26 (CEST).
 1.   NøytralErik 1. mai 2008 kl. 19:00 (CEST)
 1.   Imot --Kjetil_r 26. apr 2008 kl. 18:34 (CEST)
 2.   Imot -- Bjoertvedt 2. mai 2008 kl. 15:18 (CEST)

KommentarerRediger

Artikkelen har en irriterende tendens til å insistere på at Oklahoma er størst / best / mest variert / mest interessant. Det er antagelig en stor jobb å gjøre den nøytral i tonen. --MHaugen 16. apr 2008 kl. 19:01 (CEST)

Men hvor er dette mest tydelig? Bryter det med objektiviteten? Jon Salte (d) 16. apr 2008 kl. 21:22 (CEST).
Det er tydelig så mange steder at det er nytteløst å liste opp. (blant de ledende statene når det gjelder vekst i bruttonasjonalproduktet; har den høyeste åsen i verden; den eneste staten med mer en 10 økologiske distrikter; den største beskyttede høygress-prærien i verden; hadde det raskest voksende bruttonasjonalproduktet; blant de beste statene i USA når det gjelder førskoleutdanning; Oklahomas feiring av 100-årsjubileet sitt blir kalt topphendelsen i 2007 av American Bus Assosiation; en av de beste toppkunst-festivalene i landet).
Rent språklig finnes orddelinger som etter som, og bruk av vi-form; pussigheter som har formet statens kulturelle mottakelighet, mens dens innbyggere viser trekk av vennlighet og uselviskhet og katalogen for filantropi.
Saklig sett bryter det med objektivitet, men det er ikke en krenkende eller usaklig subjektivitet, mer å betrakte som en irriterende stiltone. Mvh MHaugen 17. apr 2008 kl. 15:08 (CEST)

Nominator skrev at den var oversatt fra enwiki, hvor den var utmerket. Den engelske artikkelen er på ca. 108 kb, den norske på ca. 50, dvs at det bare er halve artikkelen som er oversatt, referanser inkludert. Det er ikke nødvendigvis negativt, men kan være litt misvisende. Det er forøvrig gjort en god jobb med oversettelsen. Mangler eget avsnitt om politikk, ser det er flettet inn under avsnittet om myndigheter (slik som på den engelske versjonen). Og opprinnelsen om statens navn kunne med fordel blitt fjernet fra innledningen, da det blir gjentatt like etter i etymologidelen. Artikkelen er, slik jeg ser det, ihvertfall innenfor anbefalt med god margin. Grrahnbahr 20. apr 2008 kl. 22:04 (CEST)

Grunnen til at jeg har unnlatt å oversette alt, eller nesten alt er at den engelske versjonen bærer preg av statistikker i det uendelige, som for eksempel: "det sjette største selskapet, det 13 største BNP i USA". Noe slik informasjon er bra, men det må ikke bli for mye. Jeg har prøvd å inkludere det mest vesentlige. Godt du sa dette med statens navn og gjentakelse; jeg slettet nå det som stod i innledningen. Angående det som står under overskriften «Myndigheter» vil jeg tro det som står foreløpig er nok. Jeg vil vurdere å utvide dette avsnittet, men mener det som allerede står gir nok fakta og statistikk til "hvermann". Jon Salte (d) 21. apr 2008 kl. 11:06 (CEST).
Jeg tror jeg har berget problemet med "verdens høyeste ås" med noen presiseringer. Ctande 22. apr 2008 kl. 18:13 (CEST)

Referansene hopper imellom internasjonal datostandard (2006-09-11) og den dagligdagse norske skrivemåten (11. september 2006). Dessuten bruker artikkelen «stat» der det skulle ha vært «delstat» (jeg rettet dette i første halvdel av artikkelen, men orket ikke ta hele). Artikkelen bruker også den amerikanske skrivemåten «Fort Worth, Texas». Jeg synes også at artikkelen bruker referanser på trivialiteter, for eksempel er det ingenting oppsiktsvekkende i at «Den utøvende myndigheten består av guvernøren, hans stab og andre valgte embetsmenn». En tredjedel av referansene kan sikkert fjernes. Jeg synes også artikkelen er litt for dårlig oversatt. --Kjetil_r 26. apr 2008 kl. 18:34 (CEST)

Jeg er klar over problemet med referansene, og jeg skal ta meg av dette.
Angående oversettelsen av artikkelen, kan du gi noen konkrete eksempler på det som er dårlig? Jeg er klar over at artikkelen er noe kunstig, mange steder har jeg et rimelig kronglete og avansert språk med dårlige ord som bærer preg av direkte oversettelse. Jon Salte (d) 27. apr 2008 kl. 02:48 (CEST)
Eksempler på språk jeg synes halter eller er uklart: «Tidlig i 2007 hadde Oklahoma en sivil arbeiderstyrke på 1,7 millioner», «Denne fungerer som American Airlines hovedkvarter for det ingeniørfaglige og for vedlikehold», «Oklahoma er blant de beste statene i USA når det gjelder førskoleutdanning, og ble i 2004 kåret til staten med best standard og kvalitet på førskoleutdanningen i tillegg til at den var lett tilgjengelig», «Seks regjeringer har gjort krav på områder innen Oklahoma gjennom tidene», «har formet statens kulturelle mottakelighet», «dens innbyggere viser trekk av vennlighet og uselviskhet», «Katalogen for filantropi rangerer Oklahomas innbyggere for å være de 4. mest uselviske og gavmilde innbyggerne i USA», «Oklahomas statlige symboler og æresposisjoner er angitt i statens lover». --Kjetil_r 27. apr 2008 kl. 14:53 (CEST)
Kjetil, de er nyttige og gode kommentarer men jeg synes du bedømmer denne for strengt hva angår Anbefalt. Til tross for mange referanser og kanskje noe blandet språk i oversettelsen, er etter mitt syn det viktigste her at artikkelen ligger himmelvidt over hva vi har på andre delstater, at den etter mitt syn dekekr alle de feltene som skal være med, og at den er både lang og grundig. Jeg mener den er bedre enn en rekke andre anbefalte artikler, og bør få den statusen. Mvh Bjoertvedt 2. mai 2008 kl. 10:43 (CEST)

Religionsstatistikken i engelsk wikipedia, som vår artikkel skal bygge på, er nokså annerledes enn den vår artikkel har. Hva skyldes avviket? Ctande 27. apr 2008 kl. 18:08 (CEST)

Det er feil ja. Jeg skal endre det! Jon Salte (d) 27. apr 2008 kl. 18:34 (CEST).

Jeg oppdager også henvisning til en fordypningsartikkel som ikke eksisterer, og det er blitt noe kluss med en fotnote, nr. 26, tror jeg. Ctande 28. apr 2008 kl. 12:25 (CEST)

Jeg har nå rettet opp en masse språk, rettet mindre feil og lagt til utdypende informasjon i de første 2/3 artikkelen. Synes den nå er en helt klar kandidat til Anbefalt. Mvh Bjoertvedt 2. mai 2008 kl. 11:26 (CEST)

Jeg har nå foretatt en ny vurdering. Hovedproblemet, det dårlige språket, er nå mye mindre. Likevel stusser jeg over at en del av de andre tingene jeg har påpekt ikke har blitt gjort noe med. Det bør som et minimum være en smal sak å gå igjennom referanselisten og sette på utgiver + tittel på alle referanser (og navn på forfatter der det er naturlig), samt standardisere datoer. Jeg minner om at «hovedbidragsyter bør være innstilt på å bidra til å diskutere/utbedre mangler» (og nå er jo også hovedbidragsyter nominator!) --Kjetil_r 2. mai 2008 kl. 17:57 (CEST)

Har ordnet sånn noenlunde med referanseverket. Jon Salte (d) 5. mai 2008 kl. 15:09 (CEST).
Fint. Fikser du resten skal jeg trekke mot-stemmen på anbefalt. --Kjetil_r 5. mai 2008 kl. 15:14 (CEST)
Nå er de fiksa. ˙Jon Salte (d) 6. mai 2008 kl. 20:56 (CEST).

Yasir ArafatRediger

Oversettelse av det som i mine øyne er én av de beste artiklene på enwiki. Jobbet med i to og en halv måned. Ingen røde lenker; både stubber og mer utfyllende artikler er opprettet som en del av prosjektet. Alle tillatte bilder (2 falt utenfor) er flyttet til Commons. Jeg har også korrekturlest den engelske artikkelen i arbeidet, og dermed luket ut flere feil i tett samarbeid med våre engelskspråklige frender. Noen av avsnittene er omdisponert til det bedre, synes nå jeg. Jeg har fokusert mye på å unngå anglifiseringer denne gang. Jeg har også fjernet og lagt til informasjon der det var nødvendig, blant annet om Nobelprisen. Tpb 27. apr 2008 kl. 17:21 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Bjoertvedt 27. apr 2008 kl. 21:29 (CEST)
 2.   For--jskellj - The nice devil 28. apr 2008 kl. 07:38 (CEST)
 3.   For --Eivind (d) 28. apr 2008 kl. 23:55 (CEST)
 4.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 12:55 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For--jskellj - The nice devil 28. apr 2008 kl. 07:38 (CEST)
 2.   For --Eivind (d) 28. apr 2008 kl. 23:55 (CEST)
 1.   Imot Bjoertvedt 27. apr 2008 kl. 21:29 (CEST)

KommentarerRediger

Den ser meget bra ut. Men - hva er fødselsdatoen hans? Artikkelen har to datoer i august. Det er litt ymse også på andre språk. Ctande 27. apr 2008 kl. 18:40 (CEST)

Referanse er lagt til, nå stemmer det. Mvh Tpb 27. apr 2008 kl. 19:09 (CEST)

Dette er en meget god artikkel, men som vi ofte ser (etter mitt syn) på nowiki får vi også her en meget lang artikkel om en statsleder, hvor det er krevende å gripe hvilken betydning vedkommende har hatt. Jeg tror eneste løsnign er å enten oppsummere artikkelen i et "summary" innledningsvis, eller forsøke seg på "Arafats betydning" mot slutten. Uansett - selv om jeg innser at det ikke er lett - trengs det etter mitt syn noen konklusjoner også her om hva denne elderen betydde alt i alt. Var han viktig som person eller kunne andre gjort samme innsatsen? Lyktes han? Hvordan ble han sett på i samtiden og i ettertid? Var han omstridt? Bjoertvedt 27. apr 2008 kl. 21:32 (CEST)

Takk for innspillet. Jeg skal se hva jeg får til den kommende uken. Mvh Tpb 27. apr 2008 kl. 21:54 (CEST)

Fins det en grunn til at Yasir blir stava med én s og ikke to? Haakon K 28. apr 2008 kl. 06:58 (CEST)

Ikke som jeg vet. Jeg har forsøkt å finne ut hva som er riktig, og endte opp med dette. Både Caplex og SNL bruker den formen. Det blir også skrevet slik i mange aviser. Jeg har laget en god del omdirigeringer. Mvh Tpb 28. apr 2008 kl. 09:45 (CEST)
Jeg er ikke akkurat noen reser i arabisk, men hvis man ser på stavemåten på de andre språka virker det som om navnet skal uttales med kort a (som vi jo pleier å gjøre på norsk), og da bør det skrives med dobbel s på norsk, slik som de gjør i bl.a. den svenske og den danske artikkelen. Jeg vet ikke hvorfor norske oppslagsverk staver det med enkel s. Haakon K 29. apr 2008 kl. 04:37 (CEST)
Det Norske Nobelinstituttet skriver Yasser.--Harry Wad (HTM) 29. apr 2008 kl. 23:29 (CEST)
Språkrådet sier Yasir. Mvh Tpb 29. apr 2008 kl. 23:39 (CEST)

Denne setningen:

«Sent i 1957 reiste Abu Iyad med Arafat til Kuwait hvor Abu Jihad, som også jobbet som lærer, bodde fra før av.»

-mener jeg er overflødig, det samme står nevnt rett over, den bør sløyfes. 29. apr 2008 kl. 10:56 (CEST)

Fjernet. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Siste avsnitt i delen om tiden i Syria er ikke oversatt, virker sentralt og bør med, har føring for hvordan kontakten var med Syria under Assad. Ulf Larsen 29. apr 2008 kl. 11:20 (CEST)

Den har rett og slett gått bort i all teksten, men jeg har oversatt den nå. Takk for møysommelig fokus på detaljer, det hjelper stort. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Endret beskrivelsen av LNM til venstreradikal, det var nok mer en klassisk «folkefront» enn en kommunistisk organisasjon, se selve artikkelen om den på enwiki. mvh - Ulf Larsen 30. apr 2008 kl. 11:41 (CEST)

Også her er jeg enig. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Jeg synes kanskje det er vel mye Fatah/PLO for å være en artikkel om Arafat. Vel er han sentral i Fatah og det må helt klart med stoff om organisasjonen, men det er kanskje mulig å fjerne noe, flytte det over til historien om Fatah/PLO? Overlater til hovedbidragsyter å vurdere det. mvh - Ulf Larsen 30. apr 2008 kl. 17:11 (CEST) Det har du rett i, dog mener jeg at det er vanskelig å finne noe som erstatter dette, da det meste som er å si om ham har en viss tilknytning til Fatah/PLO. Mulig at jeg omdisponerer en gang, men det blir ikke nå. Mvh --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Under avsnitt om Oslo-avtalen, utilities er oversatt som hjelpesystemer, det er neppe korrekt, med utilities menes vel slikt som e-verk, VVS osv... Ulf Larsen 30. apr 2008 kl. 17:33 (CEST)

Er ikke hjelpesystemer en fellesbetegnelse for slikt? Det var det eneste dekkende ordet som dukket opp i hodet mitt da jeg oversatte, men mulig at jeg tar feil. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)
Infrastruktur??? hilsen GAD 5. mai 2008 kl. 23:26 (CEST)

Denne setningen:

«Etter at PNA ble erklært som palestinernes offisielle myndighet i juli, ble lovsamlingen «Basic Law» publisert i tre ulike versjoner av PLO.»

Det er jo spesielt at en lovsamling blir utgitt i tre ulike versjoner, men hva betyr det? Virker å henge litt i luften, og uklart hva det har med Arafat å gjøre. Om det var en manøver han sto bak for å sikre sin stilling, så virker det litt mer forståelig, men fremdeles merkelig... Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 08:27 (CEST)

Denne fikk jeg aldri helt taket på selv heller, det kommer ikke tydelig frem hva som menes med «tre versjoner». Jeg fjernet det like greit, da det ikke har noen avgjørende betydning i sammenhengen. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Under Andre fredsavtaler står dette:

«Beslutningen vakte stor oppsikt og medførte sterk kritikk, blant annet fra et medlem av hans eget forhandlingsutvalg og regjering, Nabil Amr.»

Man kan sikkert finne noen som kritiserte Arafats avvisning av tilbudet, men jeg vil anta at han hadde relativt stor støtte for det. En må huske at FNs resolusjon 242 krever tilbaketrekning til grensene før 1967, dvs at hele vestbredden og Gaza da vil komme under palestinsk kontroll, og Jerusalem vil være tilgjengelig under FN administrasjon. Å da godta noe vesentlig mindre enn det måtte for Arafat virke som både politisk og reelt selvmord. Setningen bør enten fjernes eller skrives om. Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 08:40 (CEST)

Greit nok å fjerne denne også. Artig at du går så dypt inn i teksten. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)
Når du har brukt så mye tid som du har på denne artikkelen så kan jeg ikke være noe dårligere når jeg først skal lese gjennom den. mvh - Ulf Larsen 2. mai 2008 kl. 15:20 (CEST)

Denne delen:

«, mye på grunn av sin politiske retning (Barak kom fra det venstreorienterte Arbeiderpartiet, mens Netanyahu kom fra høyreorienterte partiet Likud), men også etter Clintons oppfordring om et kompromiss»

-tok jeg ut da jeg ikke kan se at den har særlig interesse for omtalen av Arafat. Endret videre omtalen av forslaget fra Camp David 2000, det var uklart opprinnelig, se artikkelen om Camp David 2000 på enwiki. Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 08:57 (CEST) Ok. --Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Avsluttende kommentar: Bra artikkel og godt stykke arbeid at alle underartiklene er oversatt! Det er rimelig mye arbeide å både oversette selve artikkelen og alle underartikler og desto mer imponerende når noen tar seg tid til det. mvh - Ulf Larsen 1. mai 2008 kl. 12:55 (CEST)

Takker, fin tilbakemelding og hyggelig at du tok deg tid til korrektur! Med vennlig hilsen Tpb 1. mai 2008 kl. 15:48 (CEST)

Jeg forsøkte meg på et avsnitt om hans ettermæle. Den kan helt klart jobbes videre med, men jeg håper at det er en grei start og at andre vil bidra til å heve det noen hakk. Nå er artikkelen i hvert fall ikke mindre utfyllende enn den engelske. Mvh Tpb 2. mai 2008 kl. 14:49 (CEST)

Ser at denne artikkelen fremdeles står blokkert til utmerket, men den kan uansett bli anbefalt og jeg foreslår at vi da går for det. Igjen honnør til bruker Tpb for det arbeide han har lagt ned i denne artikkelen med tilstøtende artikler, et solid stykke arbeid. Ulf Larsen 5. mai 2008 kl. 23:04 (CEST)

Takk for det. Jeg tro vi lar denne passere til anbefalt. Jeg har dessverre ikke tid (eller særlig lyst) til å jobbe mer med artikkelen per dags dato. Om den har vesentlige mangler lengre er ikke opp til meg å bedømme, jeg har gjort et forsøk på å møte de kravene som har blitt stilt, uten at det har gitt resultater. Takk for fin korrektur og referansefiksing, alle sammen. Hilsen Tpb 5. mai 2008 kl. 23:42 (CEST)

Kinesisk kirkehistorie fra 1500 til 1644Rediger

Jeg tror denne artikkelen, som jeg har skrevet det meste av, holder mål til «utmerket». Ctande 25. apr 2008 kl. 09:27 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Ctande 25. apr 2008 kl. 09:27 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Ctande 25. apr 2008 kl. 09:27 (CEST)
 2.   For Brisckerly (msg) 25. apr 2008 kl. 14:59 (CEST)
 3.   For --MHaugen 26. apr 2008 kl. 09:07 (CEST)
 4.   For --Finn Bjørklid 26. apr 2008 kl. 18:25 (CEST)
 5.   For--PaulVIF 29. apr 2008 kl. 11:39 (CEST)
 6.   ForErik 29. apr 2008 kl. 19:18 (CEST)
 7.   For Johannes Kaasa 29. apr 2008 kl. 23:39 (CEST)

KommentarerRediger

Dette er en fantastisk artikkel, men jeg vil ikke stemme før jeg har tatt en sprogvask. Noen formuleringer er uklare, f.eks. «I kinesisk almen historie kalles den samme periode som med sene Ming-dynastiet».Johannes Kaasa 26. apr 2008 kl. 08:37 (CEST)

Det er ikke så mye å si, artikkelen er jo fenomenal! — Erik 29. apr 2008 kl. 19:18 (CEST)

Enig med Erik, dette er en fenomenal artikkel som helt klart er utmerket. Spennende og svært interessant å lese, uten interwiki-lenker - skrevet fra grunnen.Johannes Kaasa 29. apr 2008 kl. 23:42 (CEST)

Det står se også til de andre kirkeartiklene i bunnen av teksten, de er allerede referert til i starten av artikkelen. Det kan vel forsvares i forhold til artikkelens lengde, men da hadde jeg foretrukket det i en bunnmal (navigasjonsmal). Mvh Røed (d · en) 1. mai 2008 kl. 06:52 (CEST)

Det er mer bryderi med å lage og rette på en slik mal. Kan kanskje vente med det til hele serien er ferdig? Periodiseringen for tiden etter 1949 er litt usikker, også om det bør utskilles egne artikler om Taiwan, Hongkong og Macao. Ctande 3. mai 2008 kl. 08:06 (CEST)

LibyaRediger

Egennominasjon. Er i all hovedsak basert på oversettelser fra engelsk og svensk wikipedia. Grrahnbahr 20. apr 2008 kl. 19:47 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Grrahnbahr 20. apr 2008 kl. 19:47 (CEST)
 2.   For --MHaugen 21. apr 2008 kl. 00:20 (CEST)
 3.   For Jon Harald Søby 24. apr 2008 kl. 16:10 (CEST)
 4.   For Jon Salte (d) 27. apr 2008 kl. 22:52 (CEST).
 5.   ForErik, 1. mai 2008 kl. 19:06 (CEST)
 6.   For Haakon K 8. mai 2008 kl. 11:57 (CEST)
 1.   Nøytral Helge Høifødt 1. mai 2008 kl. 11:59 (CEST)

#  Nøytral Bjoertvedt 7. mai 2008 kl. 18:23 (CEST)

 1.   For Bjoertvedt 13. mai 2008 kl. 05:59 (CEST) Forklaring nederst.

UtmerketRediger

 1.   Nøytral Grrahnbahr 20. apr 2008 kl. 19:47 (CEST)
 2.   NøytralErik, 1. mai 2008 kl. 19:06 (CEST)
 1.   For Brisckerly (msg) 23. apr 2008 kl. 13:37 (CEST)
 2.   For --MHaugen 26. apr 2008 kl. 13:43 (CEST)
 3.   For Jon Harald Søby 27. apr 2008 kl. 15:30 (CEST)
 4.   For Jon Salte (d) 27. apr 2008 kl. 22:52 (CEST).
 1.   Imot Helge Høifødt 1. mai 2008 kl. 11:59 (CEST)
 2.   Imot Bjoertvedt 1. mai 2008 kl. 22:12 (CEST)
 3.   Imot SOA 8. mai 2008 kl. 09:34 (CEST) Vi kan sette høyere standard enn enwp
 4.   Imot Mangler flere emner (av dem som er nevnt) for å bli utmerka. Haakon K 8. mai 2008 kl. 11:57 (CEST)

KommentarerRediger

Artikkelen er anbefalt med meget god margin og Grrahnbahr fortjener ros for å lage grundige artikler om land som fortjener mer oppmerksomhet. Det er imidlertid noen huller i artikkelen som jeg kunne ønske at ble bredere dekket før jeg synes den er utvilsomt utmerket. Noen stikkord: organisasjonsliv, massemedier, rettsvesen, samferdsel, musikk. Kort sagt: flere glimt av det sivile samfunn, hvordan vanlige mennesker organiserer livene sine. At disposisjonen er en annen enn jeg foretrekker er en kjepphest som ikke trenger å sales hver gang, men kanskje man likevel kunne se på disposisjonen en gang til: flere tema blir gjemt bort i avsnittsoverskrifter som ikke virker umiddelbart logiske for meg.
Redigeringsteknisk kan noe mer i fotnotene oversettes, slik at f.eks. Herodot blir lenket.
En annen sak som jeg også er opptatt av i fht til utmerket-status: at eventuelle norske vinklinger og norsk litteratur blir inkludert når vi skriver på norsk. Det finnes lite litteratur på norsk om landet, men kanhende burde Germa Lionel-saken ha vært nevnt? Mvh --MHaugen 21. apr 2008 kl. 00:20 (CEST)

Skal se hva jeg kan gjøre med de nevnte punktene, men når det er sagt, så er Libya et totalitært regime, hvor organisasjonsliv i all vesentlighet er forbudt eller strengt statsstyrt. Det samme kan sies om massemediene. Disse er forsåvidt omtalt både under menneskerettigheter og under kultur. At USAs relasjoner er nevnt har vel så mye med USAs og EUs rolle i forhold til Libysk utenrikspolitikk, som at artikkelen er oversatt fra engelsk wikipedia. Skal prøve å få flettet inn Germa Lionel-saken. Grrahnbahr 21. apr 2008 kl. 00:55 (CEST)
Har lagt til et lite avsntt om Germa Lionel-saken. Det var vrient å finne noe i digitale arkiv, men det er selvsagt fritt fram for å redigere videre. Norge har visse oljeinteresser i landet, spesielt gjennom Statoil, men om det er mye å skrive hjem om, vet jeg ikke. Herodot-lenking er fikset. Grrahnbahr 23. apr 2008 kl. 22:44 (CEST)
Disposisjonen skjuler noen tema, men alt i alt er dette "Utmerket-nivå". Mvh --MHaugen 26. apr 2008 kl. 13:43 (CEST)

(...) i det 7. århundret e.Kr" står det i teksten. Skal det ikke være i ubestemt form: i det 7. århundre e.Kr. Jon Salte (d) 26. apr 2008 kl. 02:01 (CEST).

Det er vel valgfritt. For meg virker det mest naturlig med bestemt form (jf. «det store huset» vs «det store hus»). Haakon K 28. apr 2008 kl. 07:09 (CEST)

Det er ikke bra at det er røde lenker i innledningen.... Ctande 27. apr 2008 kl. 18:11 (CEST)

Jeg har to små ønsker. At det sies noe om at Nordafrika har blitt stadig tørrere siden steinalderen og frem til i dag; dette fordi det ellers kan være vanskelig å begripe at det kunne være grunnlag fo en såpass rik kultur her i antikken. For det annet kunne grensekonflikten med Tsjad om Aouzoustripen nevnes med en setning eller to. Ctande 27. apr 2008 kl. 18:25 (CEST)

I forbindelse med Libyas uavhengighet i 1951, flyktet de fleste av de gjenværende jødene landet. Etter Suezkrisen i 1956 flyktet resten så nær som ca. 100 jøder. Dette syntes jeg var utydelig. Jon Salte (d) 27. apr 2008 kl. 22:50 (CEST)

Har omformulert nevnte setninger. Så nær som er det samme som med unntak av. Grrahnbahr 28. apr 2008 kl. 01:39 (CEST)
Dette er en fin artikkel, med mye av det stoffet en venter å finne. Men det er også flere områder jeg regner som opplagt å finne i en landartikkel av utmerket kvalitet, som mangler (med forbehold om at jeg kan ha oversett noe):
 • rettsvesen, forsvar, helsestell,
 • finnes sosial ordninger som pensjoner og inntektserstatning ved arbeidsløshet, sykdom osv. (det sies under Økonomi at Libya har bygget et imponerende velferdstilbud)
 • under historie: hvordan var ørkenens utbredelse i de periodene som omtales (vi er mange som tror at den var langt mindre frem til tidlig antikk tid, det er interessant å vite)
 • under Økonomi: import og eksport, sysselsettingstall (yrkesdeltakelse, fordeling på offentlig og privat og på næringer), oljereserver og ranking blant oljenasjoner
 • under Geografi: høyeste fjell, største innsjø, dyreliv, fugleliv, fisk utenfor kysten
 • under historie: Gadafis unionsforsøk på 1970-tallet, militær involvering i Tsjad
 • under Demografi: aldersfordeling og spedbarndødelighet og hvordan disse er ift. andre afrikanske land og vesten, dødsårsaker

Mindre kommentarer:

 • under fønikerne står det 5. århundre e.Kr. – skal være minst tusen år tidligere?
 • i samme avsnitt: punerne blir introdusert uten forklaring – det burde sies eksplisitt at fønikerne ble til punerne?
 • Utenlandske relasjoner, Germa Lionel og HIV under Politikk er ren historie og burde høre til hovedoverskrift Historie?
 • Administrativ inndeling: er det virkelig 25 kommuner i betydningen primærkommuner, det vil si at det ikke finnes noen administrativ enhet mindre enn det (annet enn de 1500 valgkretsene som nevnes tidligere)? Når ble de mange hundre kommunene Store Norske oppgir, avskaffet?
 • under Økonomi: hva skal Konsumpriser i tabellen uttrykke, hvis det kommer et tall der? Og hva uttrykker tallene for Handelsbalanse og Betalingsbalanse, når vi ikke får vite om det er over- eller underskudd?

Jeg mener artikkelen mangler så pass sentrale temaer at den ikke er ferdig, og at nominering burde ha ventet. Flere temaer gjør artikkelen enda lenger, men det kan motvirkes ved å gjøre den fortellende stilen knappere i formen mange steder. Den kan opplagt bli utmerket når den er ferdig, så pass lett tilgjengelige kilder som (jeg tror) finnes. Helge Høifødt 1. mai 2008 kl. 11:59 (CEST)

Dersom innvendingene regnes for å blokkere for UA, ønsker jeg å ha artikkelen nominert en uke ekstra, så jeg rekker å gjøre noe med innvendingene, som må sies å ha kommet noe sent med tanke på muligheter for oppretting. Til Høifødt må jeg bare spørre, om du har sett gjennom de andre artiklene som omhandler land, og stilmanualen, før kommentar ble lagt til her? Hva bør absolutt være med i en hovedartikkel, og hva hører med til en evt utdypende artikkel? Blir artikkelen "straffet" for manglende utdypende artikler? Hva som er sentrale emner, kan helt sikkert diskuteres. Grrahnbahr 5. mai 2008 kl. 01:22 (CEST)
«Ekstra tid» er ikke noe problem. Ingen kandidatvurdering avsluttes mens artikkelforbedring pågår eller vurderingsdiskusjonen pågår med åpne spørsmål. Keep up the good work. Mvh --MHaugen 5. mai 2008 kl. 01:39 (CEST)
Er nå fikset:
 • Føniskerne har havnet i rett århundre.
 • Har gjort en mindre endring som gjør at det forstås at punerne oppsto fra fønikiske bosetninger.
 • Utenlandske relasjoner hører absolutt til under politikk, og ikke historie. Har lagt Germa Lionel og HIV som underavsnitt under utenlandske relasjoner, siden begge disse sakene hadde stor betydning for Libyas forhold til andre land.
 • Den administrative inndelingen har jeg ikke gjort så mye med. Det er mulig at betegnelsen kommune er noe misvisende, men det er gitt en henvisning til inndelingens arabiske navn, og er belagt med kilder fra libyas regjerings offisielle nettsted, som i denne sammenheng må antas å være pålitelig. Hvor store norske har hentet sine data fra, vet ikke jeg.
 • Under økonomi: Konsumpriser viser til vekst (eller fall, i sjeldne tilfeller) i et lands konsumpriser. Tallene er normalt oppgitt i lokal valuta, men kan også oppgis i dollar eller annen mer stabil valuta. Jeg har ikke satt inn tabellene, men synes de passer godt inn i hvert enkelt lands økonomidel. Et tall er positivt når det ikke står minus foran...

Grrahnbahr 6. mai 2008 kl. 22:40 (CEST)

 • Det er lagt til et avsnitt om konflikten mellom Libya og Tsjad under utenlandske relasjoner.Grrahnbahr 6. mai 2008 kl. 23:36 (CEST)
Konsumprisutviklingen er ikke oppgitt av FN, verdensbanken elelr andre - det betyr normalt at det ikke finnes pålitelige målinger og kilder. Jeg har laget "økonomi-tabellene" for alle verdens land og jeg har tatt med en del felles rubrikker under hvert land (sammenlikning...) selv om det ikke finnes tall for det enkelte landet. Dette for å muliggjøre senere innsetting av tall dersom de blir tilgjengelige. Handels- og betalingsbalanse er positiv når det ikke står minus foran, altså har landet et betydelig handelsoverskudd (olje...) og et litt mindre betalingsoverskudd (altså negativ finansbalanse med utlandet, vanligvis pga enten gjeldsavdrag eller investeringer i utlandet). Mvh Bjoertvedt 7. mai 2008 kl. 18:10 (CEST)
Økonomi bør begrense seg til makroøkonomien. Artikkelen bør ha et avsnitt om næringsliv. Oljeindustrien er meget aktuell og bør omtales grundigere. Norges forhold til Libya er viktig spesielt på grunn av oljeindustrien men er ikke nevnt. Politiske forhold spesielt i relasjoner til landene i Midt-Østen er meget viktig. --SOA 7. mai 2008 kl. 18:17 (CEST)
For å stemme for Utmerket, må artikkelen i alle fall ha den minste omtale av natur, flora og fauna. Når dette overhode ikke er nevnt er til og med Anbefalt utenfor rekkevidde. Finn også navnet på i det minste det ledende av de ialt ni universitetene under "Utdanning". Mvh Bjoertvedt 7. mai 2008 kl. 18:22 (CEST)

Jeg endrer til Anbefalt etter å ha tatt inn klima, flora og fauna fra tysk wikipedia. Tysk wikipedia er normalt meget god på land, så også i Libyas tilfelle. En del kapitler i vår artikkel kan nok enda forbedres noe ved å skjele litt til den tyske. Bjoertvedt 13. mai 2008 kl. 03:49 (CEST)

De aller fleste av invendingene er helt eller delvis imøtegått eller utbedret, noen med bjortvedts hjelp. Mesteparten var flisespikkeri. Artikkelen er, etter hva jeg kan se, betraktelig bedre enn de fleste andre utmerkede artikler om land. Det er ingen som har trekt frem mangelen på underartikler som en direkte grunn til sin motstemme. Jeg håper resten av motstemmene kan revurderes. Grrahnbahr 14. mai 2008 kl. 17:44 (CEST)

Ikke enig, det er fortsatt for mye skrivefeil, stort sett bestående av f.eks ord som står to ganger, "utsalg" i stedet for "utslag" (har rettet det), osv. Har ikke kunnet gå igjennom alt, men siden selv Anbefalte artikler skal være språklig feilfrie, anbefaler jeg forfatteren nå å gå igjennom språket en gang til. Bjoertvedt 14. mai 2008 kl. 18:19 (CEST)

MatriarkatRediger

Jeg synes dette er en viktig artikkel, og godt som et faglig utgangspunkt for å skrive og styrke tilgrensende artikler. Ctande 7. mai 2008 kl. 16:05 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Ctande 7. mai 2008 kl. 16:05 (CEST)
 2.   For Bjoertvedt 7. mai 2008 kl. 18:17 (CEST)
 3.   For --MHaugen 12. mai 2008 kl. 00:44 (CEST) Den vokser for hver lesning
 4.   For --Eivind (d) 12. mai 2008 kl. 17:38 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg syntes den har en litt tung introduksjon, og litt mange røde lenker. Eksterne lenker bør beskrives, og oversettes der det allerede er. — Kagee 7. mai 2008 kl. 16:33 (CEST)

Jeg synes egentlig introduksjonen er grei, men... Og når det gjelder de røde lenkene, så er de aller fleste til forskere av forskjellig slag, bare noen få til sentrale begreper. Egentlig synes jeg det er greit å tolerere røde personlenker (så lenge de ikke er innledningsvis) fordi de sjelden forringer forståelsen av et emne, derimot kunne man kanskje fylt ut enkelte av de "røde" fagbegrepene. Ctande 7. mai 2008 kl. 16:56 (CEST)

Heter det matrilokal samfunn eller matrilokalt samfunn? --Eivind (d) 12. mai 2008 kl. 17:42 (CEST)

BeijingRediger

Jeg tror den holder godt til utmerket nå. Det er blitt mange flere og bedre underatikler. Nesten ingen røde lenker, og ingen av de få som er, er vesentlige for forståelsen av artikkelen. Ctande 31. jul 2008 kl. 15:27 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Ctande 31. jul 2008 kl. 15:27 (CEST)
 2.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 18:53 (CEST)
 3.   For Spesielt avsnittet Geologi er svært bra. SOA 1. aug 2008 kl. 19:00 (CEST)
 4.   For PaulVIF 2. aug 2008 kl. 12:04 (CEST)
 5.   For Hadde gjerne sett flere av påstandene i artikkelen dokumentert med referanser. Tror knapt vi har noen bedre byartikler for tiden, dette var bra :) Grrahnbahr 2. aug 2008 kl. 22:44 (CEST)
 6.   For Jeg ville foretrukket mer om næringslivet og den økonomiske veksten og transformsajonen i byen. Men stemmer likevel for - med denne oppfordringen.Bjoertvedt 2. aug 2008 kl. 18:07 (CEST)
 7.   For Med god margin. Lillingen 3. aug 2008 kl. 00:22 (CEST)
 8.   For Haakon K 6. aug 2008 kl. 23:55 (CEST)

KommentarerRediger

Artikkelen har ikke infoboks for oversikt men eldre type tabell, bør oppdateres. Ulf Larsen 31. jul 2008 kl. 21:20 (CEST)

Den som vil og kan må gjerne gjøre det. For min del: "If it aint broke, don't fix it". Ctande 1. aug 2008 kl. 13:58 (CEST)
Er dels enig i at man ikke bør fikse noe som fungerer, men... Artikler blir brukt som maler og spesielt artikler som går til utmerket mener jeg bør være «hel ved», også med underliggende «kodetekst», så det hadde vært fint om noen kunne påta seg dette, jeg skal prøve å sjekke med noen av våre kvikke kodesnekrere. Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 14:51 (CEST)

Det er et helt avsnitt i introen om OL, det bør nevnes, men et helt avsnitt synes jeg er i overkant, det må vel sies å være en middels hendelse i historien til en så stor og viktig by. Ulf Larsen 31. jul 2008 kl. 21:36 (CEST)

Enig. Dempet betraktelig. Ctande 1. aug 2008 kl. 13:58 (CEST)

Denne setningen:

«Fjellene i nord, nordvest og vest skjermer byen og det nordkinesiske jordbruksområde mot ørkenteppene på den andre siden.»

-endret ørkenteppene til ørkensteppene, antar det er korrekt. Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 12:25 (CEST)

Denne setningen:

«Hvis man rettet ut alle de gjenværende reststykkene ville dette bli en snorrett mur med den lengde som tilsvarer avstanden fra New York til Los Angeles, og dersom man hadde nedbygd den fra sin egentlige høyde og gjort den til en mur på fem meters høyde og en meters bredde isteden, ville den være lenger enn jordens omkrets.»

Det er sikkert korrekt, men det er mye som hadde vært annerledes, hvis det var annerledes, hvis Norge lå i Afrika så var vi alle farget osv. - syns det enten bør fjernes eller skjæres ned. Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 14:51 (CEST)

Fjernet seksjonen Se også, lenkene der ligger allerede i den løpende teksten og da bør det ikke være en egen seksjon. mvh - Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 17:48 (CEST)

Avsluttende kommentar: Mye bra her og en solid jobb av Ctande. Et par punkter, hva med å ta litt fra tilsvarende artikkel på dewiki, er blant annet en seksjon der om parker i byen som vel kunne gjort seg her. Noe litteratur på norsk om byen hadde også vært fint, om det finnes, og noen flere eksterne lenker, igjen hvis mulig. Men igjen - nok en gedigen artikkel fra Ctande! mvh - Ulf Larsen 1. aug 2008 kl. 18:52 (CEST)

Vi bør være konsekvente med bruken av Beijing og Běijīng. I innledninga brukes disse to skrivemåtene om hverandre. På norsk skrives det Beijing, så det er vel det korrekte å bruke. Haakon K 6. aug 2008 kl. 23:55 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. MHaugen 18. aug 2008 kl. 10:18 (CEST)


MariaRediger

Maria er sannsynligvis det mest brukte kvinnenavnet den vestlige verden. Har utvidet artikkelen til noe som kanskje holder til anbefalt-nivå? Mollerup 14. mai 2008 kl. 17:43 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Mollerup 14. mai 2008 kl. 17:43 (CEST)
 2.   For Jon Harald Søby 18. mai 2008 kl. 22:57 (CEST)
 3.   For Eivind (d) 19. mai 2008 kl. 09:36 (CEST)
 4.   For Bjoertvedt 20. mai 2008 kl. 17:50 (CEST)
 5.   For Ctande 22. mai 2008 kl. 18:23 (CEST)
 6.   For Haakon K 23. mai 2008 kl. 20:45 (CEST)
 7.   For --MHaugen 24. mai 2008 kl. 09:13 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg stemmer ikke mot fordi jeg ikke vil ha nett de neste dagene og revurdere det, men så vidt jeg vet er grunnen til at det er så vanlig navn at dobbelt navn er svært vanlig i katolske land (og må være noe bibelsk med det). Derfor heter mange nn Maria. Har ikke kilder til det, men det bør bedre fram. (statistikk på Maria i enkelt vs. dobbeltnavn?) Mvh Røed (d · en) 19. mai 2008 kl. 00:14 (CEST)

Jeg har nå lagt til et kapittel med noe om dette: Maria#Maria_som_andrenavn. --Mollerup 19. mai 2008 kl. 09:23 (CEST)

Bare Spania og Chile er nevnt av spansktalende land i artikkelen. Jeg føler at det er rimelig mange som heter María også i andre land i Latin-Amerika, blant annet her i Mexico. Hva er grunnen til at andre land ikke er nevnt, er det fordi statistikk kun er tilgjengelig fra Spania og Chile, eller er det virkelig en større andel kvinner som heter Maria på Island og i USA (Mary) enn i alle de latinamerikanske landa som ikke nevnes? Hvis det første er tilfellet bør det nok komme bedre fram i artikkelen. Haakon K 21. mai 2008 kl. 03:15 (CEST)

Godt poeng. Jeg la til følgende setning: «Selv om statistikk for dette ikke er tilgjengelig, så er María sannsynligvis også svært mye brukt i andre spansktalende land, Mary i andre engelsktalende land og Marie i andre fransktalende land.» --Mollerup 21. mai 2008 kl. 07:49 (CEST)

Meget ryddig og velorganisert, ros til Mollerup for denne! Men jeg har et lite spørsmål: I artiklene Mary, Marie, Mari og Miriam står det at Miriam er et arameisk navn, men her i denne artikkelen står det at Miriam er et hebraisk navn. Det bør vel samordnes? Mvh --MHaugen 24. mai 2008 kl. 09:13 (CEST)

Det er litt uklart hva som er det opprinnelige navnet, da kildene spriker. Bør vel nevne begge i alle artiklene. --Mollerup 24. mai 2008 kl. 14:59 (CEST)