I Oppland var det pr. 1. januar 2007 til sammen 5 600 km offentlige veier, noe som utgjorde 6,03 % av landets samlede veilengde på 92 946 km. Av dette var 1 662 km riksveier/europaveier, 2 069 km fylkesveier og 1 869 km kommunale veier.[1]

Fylkets viktigste veier Rediger

 
Europavei 16 ved Kvamskleiva i Vang i Valdres.
Foto: John Erling Blad
 
Lunde bru på riksvei 251 i Etnedal.
Foto: John Erling Blad

Oppland har tre europaveier: E6, E16 og E 136. Europavei 6 går fra Mjøsbrua i sør, via Lillehammer og Gudbrandsdalen til Dovrefjell i nord. Dette er den viktigste veien mellom Oslo og Trondheim. Europavei 16 går gjennom Valdres til Filefjell, og er hovedforbindelsen mellom Oslo og Bergen. Europavei 136 går fra Dombås gjennom Lesja mot Romsdalen. Tre videre veier i fylket har status som riksvei. Riksvei 4 går fra Lunner via Gjøvik til Mjøsbrua. Riksvei 15 går fra Otta til Strynefjellet. Riksvei 35 går i den sørligste delen av fylket, gjennom Lunner og Jevnaker.

Andre viktige veier i Oppland er fylkesvei 33 fra Skreia via Gjøvik og Dokka til Bergo i Valdres, og fylkesvei 34 mellom Jaren og Svingvoll.

Nasjonale turistveier Rediger

To veier i Oppland har status som Nasjonal turistvei. Fylkesvei 55 fra Fossbergom i Lom over Sognefjellet til Gaupne i Luster utgjør Nasjonal turistvei Sognefjellet, mens fylkesvei 258 over Strynefjellet utgjør Nasjonal turistvei Gamle Strynefjellsvegen.

Bruer og tunneler Rediger

Opplands lengste veibruer
 1. Mjøsbrua, 1421 meter (delvis i Hedmark)
 2. Vingnesbrua, 816 meter
 3. Lillehammer bru, 543 meter
 4. Flubergbrua, 359 meter
Opplands lengste veitunneler
 1. Oppljostunnelen, 4537 meter (987 meter i Oppland)
 2. Lunnertunnelen, 3811 meter
 3. Gruatunnelen, 1390 meter
 4. Røstetunnelen, 1097 meter

Vingnesbrua er den lengste brua på en kommunal vei i Norge.

Viktige elvekryssinger og fjelloverganger Rediger

Elvekryssinger Rediger

Fylkets viktigste veiforbindelse over innsjø/elv er Mjøsbrua og Lillehammer bru. Begge bruene er del av europavei 6. Flere mindre bruer krysser også Gudbrandsdalslågen lenger nord.

 
Sognefjellet: Fylkesvei 55 ved Fantesteinen i Lom

Fjelloverganger Rediger

Opplands viktigste fjelloverganger er europavei 6 over Dovrefjell og europavei 16 over Filefjell. Også riksvei 15 over Strynefjellet er viktig, og fylkesvei 51 over Golsfjellet bør også nevnes. Fylkesvei 53 Tyin-Årdal var tidligere viktig for samferdselen i Årdal, men er i dag mindre viktig enn før, etter at denne veien ble forlenget vestover og med tunnel til Lærdal. Flere andre fjelloverganger i Oppland har større betydning som turistruter enn som viktige forbindelsesveier. Blant disse kan nevnes fylkesvei 55 over Sognefjellet (Norges høyestliggende skiltete vei, 1434 moh.), fylkesvei 51 over Valdresflya og fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet.

Se også Rediger

Referanser Rediger

 1. ^ Statistisk sentralbyrå: Tabell 416: Offentlige veier etter fylke 1. januar 2007 Arkivert 14. januar 2008 hos Wayback Machine.
  Merk: Tallene er medregnet gatenettet i byene. For kommunale veier er ikke alle kommunene oppdatert.