Riksvei 15

riksvei i Innlandet, Vestland og Møre og Romsdal fylker i Norge
(Omdirigert fra «Rv15»)

Riksvei 15 (Rv15) går mellom Måløy i Kinn og Otta i Sel. Veiens lengde er 280,3 km, hvorav 144,5 km i Vestland, 2,8 km i Møre og Romsdal og 135,8 km i Innlandet. Mellom Nordfjordeid og Kjøs bru følger veien samme trasé som E39 29,7 km.

Riksvei 15
Strekning
Måløy, KinnOtta, Sel
Riksvei 15
Data
Lengde280,3 km
Statusriksvei
Trafikkmengde4700 (Måløybrua)
1750 (Vindfylletunnelen)
1000 (Oppljostunnelen)
6500 (Otta bru) (2019)[1]
Høyeste punkt943 moh
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Kolonnekjøring
om vinteren
Strynefjellet
Nattestengning
om vinteren
Strynefjellet

Den tar av fra E6 i Otta og følger Ottadalen vestover forbi Lalm, Vågåmo, Lom og Bismo til Grotli. Videre vestover langs sørsiden av Strynsvatnet, gjennom Stryn sentrum, fra Innvikfjorden over til Hornindalsvatnet, langs sørsiden av dette videre vestover til Nordfjordeid, langs nordsiden av Nordfjord til Måløy.

Gjennomsnittlig benytter hvert døgn 800 kjøretøy RV 15 gjennom Breidalen, av dette er 25 prosent tungtrafikk.[2] Veien Stryn-Otta er del av en av de korteste rutene mellom Bergen og Trondheim. Ekspressbussene bruker denne ruten.[3]

Historikk

rediger

Mellom Nordfjordeid og Haus var veien ferdig i 1928. Opprinnelig var det fergeforbindelse videre til Maurstad, veiforbindelsen til Maurstad ble gjennombrutt i 1938.

Dagens vei fra Grotli om Breidalen til Ospeli bru, med tre tunneler,Oppljostunnelen gjennom Oppljoseggen, Grasdalstunnelen gjennom Sætreskardfjellet og Ospelitunnelen gjennom ospelifjellet ble åpnet 11. oktober 1977. Den gamle hovedveien som går over Strynefjellet ble turistvei og utgjør i dag riksvei 258. Begge veistrekningene er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.[4] Veien mellom Stryn og Grotli kostet 177 millioner kroner da den var ferdig i 1977. Den ga fergefri helårsforbindelse mellom Nordfjord og Østlandet.[5] Før det gikk trafikken fra Nordfjord til Østlandet vinterstid via Åndalsnes.

Strekningen mellom Stryn og Nordfjordeid med tilhørende tunneler ble åpnet i 1992[klargjør] etter at veiarbeidet ble påbegynt i 1966. Første delstrekning var mellom Nordfjordeid og Hjelle.[trenger referanse]Hornindalsvatnet gikk det rutebåt til 1972.[6]

Ny vei vestover fra Nordfjordeid med riksveistandard og to tunneler ble åpnet på slutten av 1990-tallet, den ene tunnelen, Erviktunnelen, har fortau for at skolebarn fra Ervik skal kunne gå trygt til skolen i Kjølsdalen.

Før forvaltningsreformen trådte i kraft den 1. januar 2010 hadde veien status som stamvei.

Under den uventede flommen 14. oktober 2018 truet vannmassene i Otta med å rive med seg flere broer på riksvei 15, blant annet Vollungsbro.[7]

Parsellen Langevatn - Breidablikk på riksvei 15 gjennom Breidalen fikk i 1988 "Vakre vegers pris"[8]

Trafikk

rediger

I årene 2015–2018 var trafikken over Strynefjellet målte ved Ospelitunnelen omkring 900 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt, av dette var 24 % tungtrafikk. I månedene desember til februar var trafikken under 500 i døgnet. I juli var trafikken mellom 2000 og 2500 kjøretøy med en økning fra tidligere år der trafikken var rundt 2000.[9] Etter åpningen av Eiksundsambandet (2008) og Kvivsvegen (2012) var det ventet økt trafikk, særlig av tungtrafikk, fra sørlige Sunnmøre over Strynefjellet fordi Eiksundsambandet og Kvivsvegen ga en kortere og ferjefri forbindelse mellom Ulsteinvik, Ørsta og Østlandet. Den ventede økningen har uteblitt noe som forklares blant annet med at tunnelene på Strynefjellet har for lav standard. Mange transportselskaper velger i stedet E136 via Åndalsnes.[10][11][12]

Kommuner og knutepunkter

rediger

  Vestland fylke

rediger

Kinn
 
Måløybrua og Måløy
Måløy

Gate 1

 •  
617 Gate 1 fra Måløy mot Fv5716 Raudeberg
  →   Hurtigruten, biler kan tas med.
  616 Måløy–Oldeide614 i Bremanger

Televegen
Gate 2

 •  
Fv5715 Uten navn fra Måløy til Oppedal (9,5 km)

Veg 5180

Nordfjordvegen

 •  
Fv5718 Ulvesundvegen fra Deknepollen til Osmundsvåg (9,5 km)
 •  
618 Seljevegen fra Eldevik mot Fv5752 Selje i Stad
 •   Myklevatn
 •  
Allmenningen

Stad
Bryggja
 •  
61 Maurstadeidet fra Maurstad mot   Solevågseid i Sula
 •   Åsneset

Nordfjordvegen

 •   Midthjellkrossen
 •  
Ervik
 •  
Kv Daltunvegen fra Kjølsdalen til Haugane (2,1 km)
 •  
Fv5747 Orheimsvegen fra Ytre Rød mot Haugen
 •  
614 Nordfjordvegen mot   Stårheim–Isane  Grov i Kinn
 •   Stårheim bru (Stårheimselva, 23 m)
 •  
Fv5747 Stårheimsdalen fra Stårheim mot Ytre Rød, og mot Haugen
 •   Hafsåsneset
 •  
Kv Naustdalsvegen fra Naustdalstranda til Rysta (1,9 km)
 •  
Naustdal
 •  
Kv Naustdalsvegen fra Rysta til Naustdalstranda
 •   Bjørhovde bru (Hjalma, 39 m)
 •  
Fv5747 Hjalmavegen fra Haugen mot Stårheim, og mot Ytre Rød
Nordfjordeid
 •  
Kv Sjukehusvegen fra Nordfjordeid til   Nordfjord sjukehus
 •  
Operahuset Nordfjord
  Lotevegen mot   Lote–Anda  Skei i Sunnfjord, felles trasé til Kjøs bru i Volda
 •  
Kv Skulevegen til Sjukehusvegen (0,9 km)
Kv Rådhusvegen til   Fv5746 Stad rådhus (0,6 km)
 •  
Kv Myrane til Stokkenes gravplass (0,4 km)
 •  
  Stigedalsvegen fra Hjelle bru mot   Folkestad–Volda i Volda  Volda sentrum (rv 15 svinger i krysset)
Mogrenda
 •  
Kv Leivdalsvegen fra Mona til Fv5744 Trollestøa (2,4 km)
 •  
Firda kaserne
 •  
Fv5744 Heggjabygda fra Fossebakken til Navelsaker
 •   Nor bru
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Nor til   Skipenes (5,3 km)
 •   Fureneset

Volda

Nordfjordvegen

 •  
  Kjøsastranda fra Kjøs bru mot   Volda sentrum
 •   Kjøs bru
 
Stryn
 •   Øyebakken bru (Storelva, 27 m)
 
Jostedalsbreen nasjonalparksenter
 •  
Markane

Stryn

Nordfjordvegen

 •  
Kv Maursetvegen fra Markane til Nord-Markane (2,8 km)
 •  
Kv Nord-Markane mot Ullsheim skianlegg (1,4 km)
 •  
Fv5742 Panoramavegen fra Bleksvingen til   Lote i Stad (38,7 km)
 •  
Fv5721 Faleidsvegen fra Svarstad til Faleide (1,3 km)
 •   Grønvik
Stryn
 •  
Kv Setrevegen til Lidene (4,7 km)
 •  
Stryn videregående skole
 •  
Tonning skole
 •  
60 Visnesvegen fra Stryn mot   Byrkjelo i Gloppen (rv 15 svinger i krysset)

Tonningsgata

 •  
Pv Skulevegen til Stryn ungdomsskole

Strynevegen

 •  
Fv5722 Flovegen fra Sunde til Flo (10,3 km)
 •   Tunoldshaugen
 •   Ananiasplassen
 •   Tunold
 •   Nibba
 •  
Fv5720 Hjellevegen fra Erdal til Hjelleøyane (3,9 km)
 •  
Fv5720 Hjellevegen fra Hjelleøyane til Erdal
  Strynfjellet
 
Jøl bru inngår i en hårnålsving i den bratte stigningen mellom dalbunnen og Ospelitunnelen/Videsæter.
 •   Jøl bru
 •   Napen
 •   Øvstefoss
 •  
258 Gamle Strynefjellsvegen fra Ospeli bru til Grotli i Skjåk (27,0 km)
 
Alle 6 tunnelåpningene
 •   Skjeringsdalen
 •   Grasdal rasoverbygg (201 m)
 •   strekningens høyeste punkt (943 moh., inne i tunnelen)
 
En dag i mai 2015 på vei over Strynefjellet

Skjåk
 
Vakre vegers pris fra 1988, plassert på rasteplass ved Langvatnet, rett ved avkjørsel til Geiranger (fylkesvei 63)
 
Bismo

Skjåkvegen

 •  
63 Uten navn fra Langevatn mot   Sogge bru i Rauma
 •   Langvatnet
 •   Langevatn–Vuluvatnet (19 km)
 •   Legervatn
 •   Hamseviken
 
Hamseviken i Breiddalsvatnet på Strynefjellet
 •   Grotli
 •  
258 Strynsfjellvegen   Gamle Strynefjellsvegen fra Grotli til Ospeli bru i Stryn
 •   Mosebakken
 •  
 •   Vulu bru (Vulu, 49 m)
 •   Tora bru (Torda, 78 m)
 •   Storøye
 •   Pollfoss
 •   Pollvatnet
 •   Nedre Heggebotten
 •   Heggebottvatnet
 •  
Fv2650 Nordberg solside fra Dønfoss bru til Skamsar bru (9,7 km)
 •   Dønfoss bru (Otta, 50 m)
 •  
Fv2652 Bråtåvegen fra Dønfoss bru til Tuva (13,9 km)
 •  
Kv Bukkodden bru fra Flekkøy til Fv2650 Hyrve
 •  
Fv2648 Lundavegen fra Skamsar bru til Vollungs bru (5,8 km)
 •   Skamsar bru (Otta, 46 m)
 •  
Fv2650 Nordberg solside fra Skamsar bru til Dønfoss bru
 
Riksveg 15 gjennom Bismo
 •  
Fv2646 Skjåk solside fra Vollungs bru mot Staurust i Lom
 •   Nye Vollungs bru (Otta, 81 m)
 •  
Fv2648 Lundavegen fra Vollungs bru til Skamsar bru
 •  
Fv2646 Marlosgjeilen fra Ånstad mot Vollungs bru
 
Ulstad bru og Prestfossen

Lom

Ottadalsvegen

 
Gjennom Lom sentrum vestover.
Fossbergom
 •  
Furulund

Bergomsvegen

 •  
Fv2638 Solsidevegen fra Lom prestegard til 55 Flå bru (9,0 km)
 •  
55 Sognefjellsvegen fra Fossbergom mot     Stedje i Sogndal
 •  
Fv2640 Liavegen fra Fossbergom til Fv2630 Vågåmo (31,7 km)

Ottadalsvegen

 •  
Kv Kollavegen fra Kjæstad via   Liabrui (ca. 240 m) til Fv2640 Honn (2,0 km)
 •  
Pv   Meadalsvegen fra Grafferhaugen til Fossætren (16.4 km)
 • 15,4 km 
Soleggen
 •  
Garmo
 •  
Kv Kyrkjevegen til   Garmo kirke
 •   Byre
 
Langs Vågåvatnet østover.

Vågå

Ottadalsvegen

 •   Storrvik
 •   Tessa bru (Tessa, 25 m)
 •   Kvithammeren
 •  
51 Fjellvegen fra Randen mot   Hesla i Gol
 •   Nordpå Strond
Vågåmo
 •  
Fv2616 Sjårdalsvegen fra Sundodden til Lalm, og mot Fv2600 Otta i Sel
 •  
Fv2630 Vågåvegen fra Sundbrua ved Vågåmo til Sandbu (2,7 km)
 •   Finnoset bru (Finna, 48 m)
 •  
Fv2630 Vågåvegen fra Sandbu til Sundbrua
 •  
Fv2620 Rustvegen («Vågårusti») fra Haugen til Fv2614 Ødegarden
 •   Bjørgen
 •   Svenstadhølen
 •   Bjørnstad
 •   Enge, Flomstøtte og Ekra
Lalm
 •  
Fv2616 Sjårdalsvegen fra Lalm mot Åsår i Sel, og til Sundodden
 •   Grinden
 
Otta

Sel

Ottadalsvegen

 •  
Fv2616 Arm Åsåren bru fra Åsår mot Fv2600 Ottabrua, og mot Lalm i Vågå
Otta
 •  
Fv2600 Sjoavegen fra Otta mot 257 Åmotet (11,1 km)
 •  
Fv2614 Selsvegen fra Otta mot   Nord-Sel (14,2 km), og mot   Selsverket
 •  
Kv Skansen mot Øya (2,2 km)
Kv Mullersgate mot Skulegata (0,4 km)
 •  
  Gudbrandsdalsvegen fra Otta mot   Dombås
  Gudbrandsdalsvegen mot Lillehammer og   Sandvoll i Gjøvik

Referanser

rediger
 1. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 2. ^ http://www.vegvesen.no/Fag/Trafikk/Trafikkdata/Trafikkregistreringer
 3. ^ «Entur – nasjonal reiseplanlegger». Arkivert fra originalen 9. juni 2020. Besøkt 7. mai 2021. 
 4. ^ Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner Arkivert 31. oktober 2007 hos Wayback Machine. (se avsnitt om Strynefjellet vegmiljø)
 5. ^ Røed, Javan (red.) (1978). Norwegian Pictorial Review. Oslo: Faktum. s. 408. 
 6. ^ Frislid, Ragnar (2000). Med båt bak alle blåner. [Oslo]: Landbruksforl. ISBN 8252924611. 
 7. ^ «Vegvesenet jobber på spreng for berge utsatte broer». VG (norsk). 14. oktober 2018. Besøkt 14. oktober 2018. 
 8. ^ «Vakre vegers pris - tidligere vinnere». Arkivert fra originalen 20. oktober 2018. Besøkt 20. oktober 2018. 
 9. ^ «Trafikkregistreringer». Statens vegvesen. 19. april 2020. Besøkt 19. april 2020. «Rapport (PDF) for Sogn og Fjordane.» 
 10. ^ Sandvik, Petter (28. februar 2015). «Vel bort Strynefjellet». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 19. april 2020. «Tunnelane er for låge og smale i høve til høgda på dagens trailerar. Store vogntog må køyre sentrisk, og mange stader er det vanskeleg å møtast, noko som skaper trafikkfarlege situasjonar. Vegtrafikk i dagen mellom tunnelane ligg i tillegg rasutsett til.» 
 11. ^ Tomasgard, Anne-Mari (2. mars 2015). «- Tunnelane forklarer ikkje alt». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 19. april 2020. «Skodje-ordførar Terje Vadset meiner transportlogistikken forklarer nedgangen i tungtrafikken på Strynefjellet. Alle hovudterminalane ligg i Ålesunds-området og då er det naturleg at bilane køyrer Romsdalen både til og frå Sunnmøre.» 
 12. ^ «E39 Kvivsvegen». Bygg.no - Byggeindustrien. 2. oktober 2012. Besøkt 19. april 2020. «Med åpningen av E39 Kvivsvegen knyttes både bo- og arbeidsmarkedsregionen i Nordfjord og på Søre Sunnmøre tettere sammen. Veien åpner også for et raskere øst-vestsamband via fylkesvei 15 over Strynefjellet.» 

Eksterne lenker

rediger


Autoritetsdata