Firda kaserne

Firda kaserne er en enkel militærkaserne liggenede i Mogrenda like utenfor Nordfjordeid i Eid kommune i Sogn og Fjordane. Firda kaserne ble bygget på 1970-tallet og kan i en utvidet begrepsbetydning kalles en åpen militærleir. Av Forsvaret er området og innholdet i Firda kaserne klassifisert til utdanningssenter. Det var Eid kommune som bygde Firda kaserne som et øvingssenter i bytte for den gamle ekserserplassen og militærleiren Plassen; også liggende i Eid kommune. Tidligere holdt HV-10Sogn og Fjordane heimevernsdistrikt til her inntil omleggingen av Heimevernet i 2005. Firda kaserne benyttes i dag primært av HV-11 Møre og Fjordane heimevernsdistrikt som en øvings- og øvelsesplass for sine mannskaper; blant annet holdes seleksjonsøvelser og opptak til innsatsstyrke Archery her. Firda kaserne har og vært benyttet til å avholde Heimevernungdommens landskonkurranse og Hærens egen rekruttskole for kvinner lå her. Firda kaserne leies også ut til andre offentlige etater m.m. og Sogn og Fjordane politidistrikt benytter dette som sitt faste kurssted.

Nordfjordeid som ekserserplass i gamle dagerRediger

Ekserserplassen på Nordfjordeid er første gang beskrevet i 1628 som ekserserplass for Nordfiorske Compagnie og gjør den til den eldste kjente ekserserplassen i landet. Ekserserplassen fikk på folkemunne navnet Plassen. I 1718 endret ekserserplassen status til bataljonssamlingsplass for Nordfjordeid bataljonsamlingsplass som en del av Nordre Bergenhusiske Regiment. Gården Osnes i Eid kommune ble i 1792 kjøpt som sjefsgård for Hærens aktivitet i Nordfjord og etappevis flyttet til Plassen. Plassen ble benyttet av Hærens Infanteriregiment 10 (IR 10) som hadde hovedsete på Plassen frem til 1930.

BygningerRediger

Foruten Firda kaserne hører også noen mindre bygninger og skytefeltet i Remmedalen til anlegget.

De eldste byggene på Plassen er to eldre lagerhus og utgjør i dag "Hærmuséet" og ble bygget i perioden 1791–1793. Under andre verdenskrig bygde okkupasjonsmakten store brakkebyer for opptil 1 000 mann og hadde egen underoffisersskole på Plassen. Plassen var og kommandoplass under Måløyraidet i 1941. Måløyraidet bar kodenavn "Archery" hos de allierte og er i dag navnet på HV-11 sin innsatsstyrke.

Militærvirksomhetens betydning for NordfjordeidRediger

Forsvaret og okkupasjonsmaktens virksomhet har dannet en stor del av grunnlaget for handelsvirksomheten, arbeidsplasser og bosetting på Nordfjordeid på 1900-tallet.