Liste over rettsområder

Rettsreglene deles gjerne inn i tre hovedgrupper: privatrett, offentlig rett og internasjonal rett:

PrivatrettRediger

Offentlig rettRediger

Internasjonal rettRediger