Gave er noe, særlig gjenstander eller tjenester, som en gir eller får uten gjenytelser eller betaling. I vestlige land og i den kristne kulturkrets er julegavene det vanligste eksemplet på skikken å gi gaver.

Japansk pengegave i tradisjonell konvolutt.
En rød julegave

Å gi gaver finnes innen mange kulturer, og styres ofte av uskrevne regler om hvem som skal gi hva til hvem, hvor dyre gavene skal være og hva mottaker forventes å gjøre som takk for gaven. Den franske sosiologen Marcel Mauss beskrev fenomenet i 1924 i artikkelen «Gaven». I artikkelen viser han til gavetradisjoner i «primitive kulturer» og argumenterer for at en gave aldri er gratis, men inngår i et system for å bygge relasjoner innen en gruppe.

Mauss bygger bl.a. arbeidene til Franz Boas om indianerfolket kwakiutl på USAs nordøstkyst, samt på boken Argonauts of the Western Pacific av Bronislaw Malinowski. Boas beskriver rivaliserende gavebytte, såkalt potlatch. Malinowski beskriver hvordan høvdinger på Trobrianderøyene utenfor Ny-Guinea inngikk i bytterelasjoner med hverandre, der de byttet prestisjegjenstander som armringer og halsbånd. Dette ble kalt kula-handel.

Gaveutveksling har også vært studert i forbindelse med antikken og middelalderen.

Juridisk sett er det vanlig å definere en gave som "en vederlagsfri formuesoverføring med den hensikt å berike mottageren", og begrepet har betydning blant annet i arveretten.

Tanstaafl-prinsippet er en benevnelse som ble brukt litterært av sciencefictionforfatteren Robert Heinlein for å beskrive nettverk av større og mindre gjensidige forpliktelser som fulgte med «gratisytelser». På amerikansk folkemunne finnes oppfordringen om ikke å se for nøye på tannsettet til en «giborthest».

Litteratur

rediger
  • Marcel Mauss. Gaven : utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Cappelen, 1995. ISBN 978-82-456-0039-1. (Cappelens upopulære skrifter). Opprinnelig utgitt på fransk som Essai sur le don* - forme et raison de l'echange dans les sociétés archaïgues, 1925
  • Lewis Hyde: The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, 1983 (ISBN 0-394-71519-5), especially part I, "A Theory of Gifts", part of which was originally published as "The Gift Must Always Move" in Co-Evolution Quarterly No. 35, Fall 1982.
  • Fredrik Barth: "Political leadership among Swat Pathans", 1959.
  • Bronislaw Malinowski: "Argonauts of the Western Pacific", 1922.
  • Marshall Sahlins: "Stone age economics", 1972.
  • F.G.Bailey: "Stratagems and spoils. A social anthropology of politics", 1969.
  • Sverre Bagge: Society and politics in Snorri Stuluson's Heimskringla. University of California Press, 1991.
  • Jørgen Christian Meyer: "Antikkens historie", 1997.