Cappelens upopulære skrifter

Norsk småskriftserie

Cappelens upopulære skrifter er en norsk bokserie utgitt siden 1948. Første rekke i serien utkom fra 1948 til 1972, og serien ble gjenopptatt i 1991. Serien har særlig presentert kulturfilosofiske essays og har hatt som mål å presentere europeisk intellektuell debatt for norske lesere. Tilsammen har 150 titler utkommet i serien, som nå forvaltes av Cappelen Damm Akademisk.

Cappelens forlegger Henrik Groth tok initiativ til serien på slutten av 1940-tallet.[1] Cappelens upopulære var relativt innflytelsesrik i offentlig debatt på 50- og 60-tallet og opplagene kunne nå opp i flere tusen eksemplar. Serien omfattet moderne kvalitetslitteratur, både skjønnlitteratur og sakprosatekster. I andre serie, er de fleste titlene oversatt fra tysk, fransk, italiensk eller russisk debattbøker på disse språkene er mindre tilgjengelig for norske lesere enn engelskspråklig litteratur.[2]

Serien har beholdt Cappelen-navnet, selv om dette selskapet er fusjonert til Cappelen Damm. Omslagsdesign fra serie 2 er av Aud Gloppen.[1]

Fra 2018 har det også blitt laget en podcastserie kalt Cappelens upopulære podcast.[3]

nr Forfatter Tittel utgitt lenker
81 Sara Ahmed Gledesdrepende essays 2021
80 Iris Murdoch Det godes suverenitet 2021
79 Theodor W. Adorno Aspekter ved den nye høyreradikalismen 2020
78 Antonio Gramsci Politisk teori 2020
77 Judith Butler Kjønn, performativitet og sårbarhet 2020
76 Stuart Hall Rase, etnisitet, nasjon - Et ulykksalig triangel 2020
75 Antonio Gramsci Utvalgte tekster 1916 - 1926 2019
74 Simon Critchley Uendelig krevende - Forpliktelsens etikk, motstandens politikk
73 Axel Honneth Tingliggjøring og anerkjennelse - Et nytt blikk på et gammelt begrep
72 David Graeber Revolusjoner i revers - Essay om politikk, vold og fantasi 2018
71 Richard Rorty Filosofi som poesi 2018
70 Hannah Arendt Makt og vold 2017
69 Noam Chomsky Det medfødte språket (originaltittel: Cartesian Linguistics) 2017
68  David Sloan Wilson  Finnes altruisme?: kultur, gener og andres velferd  2015  [4] [5]
67  Chantal Mouffe  Om det politiske  2015  
66  Jeffrey C. Alexander  Den sivile sfære  2015  
65  Jacques Rancière  Sanselighetens politikk  2012  
64  Seyla Benhabib  Et annet verdensborgerskap  2011  
63  Annie Le Brun  Virkelighetsoverdose  2011  
62  Niklas Luhmann  Økologisk kommunikasjon  2009  
61  Giuseppe Mazzotta  Cosmopoiesis: renessansens prosjekt  2009  
60  Friedrich Kittler  Mediefilosofi  2009  
59  Jurij Lotman  Kultursemiotikk  2008  
58  Erich Auerbach  Verdenslitteraturens filologi  2008  
57  Giorgio Agamben  Midler uten mål  2008  
56  Jean Baudrillard  Big Brother og andre virkelighetsillusjoner  2008  
55  Sigmund Freud  Bruddstykke av en hysterianalyse  2007  
54  Ernst Cassirer  Form og teknikk  2006  
53  Ludwig Wittgenstein  Om visshet  2005  
52  Aristoteles  Om diktekunsten  2004  
51  Marcus Aurelius  Til meg selv  2004  
50  Jon Bingen  Niccolò Machiavelli  2004  
47-49  Niccolò Machiavelli  Discorsi: en drøftelse av Titus Livius' ti første bøker: Bok 1-3  2004  
46  Marcel Mauss  Kropp og person - To essays  2004  
45  Hans-Georg Gadamer  Forståelsens filosofi: utvalgte hermeneutiske skrifter  2003  
44  Mikhail Bakhtin  Latter og dialog  2003  
43  Niccolò Machiavelli  Fyrsten  2003  
42  Michel Foucault  Forelesninger om regjering og styringskunst  2002  
41  Martin Heidegger  Brev om «humanismen»: til Jean Beaufret  2003  
40  Hans Blumenberg  Tenkning og metafor  2002  
39  Jacques Derrida  Adjø til Emmanuel Lévinas  2002  
38  Charles Percy Snow  De to kulturer  2001  
37  Zygmunt Bauman  Savnet fellesskap  2000  
36  Camille Paglia  Sex og vold, eller natur og kunst  2000  
35  Vigdis Songe-Møller  Den greske drømmen om kvinnens overflødighet: essays om myter og filosofi i antikkens Hellas  1999  
34  Peter Bürger  Om avantgarden  1999  
33  Charles Taylor  Autentisitetens etikk  1998  
32  Hans Jonas  Teknikk, medisin og etikk: ansvarsprinsippet i praksis  1997  
31  Mario Vegetti  Nytt lys på antikkens litteratur  1996  
30  E.M. Cioran  Tårer og hellighet  1996  nb
29  Roland Barthes  Litteraturens nullpunkt  1996  nb
28  Joakim Garff, Håkon Harket, Eivind Tjønneland, Poul Erik Tøjner  Innøvelse i Kierkegaard  1996  
27  Carsten Jensen  Fremtidsmuseum  1996  nb
26  Marcel Mauss  Gaven  1996  
25  Trond Berg Eriksen  Nordmenns nistepakke  1996  
24  Harold Bloom  Knus de hellige sannheter: en studie i tro og diktning  1995  
23  Ludwig Wittgenstein  Filosofi og kultur  1995  nb
22  Genevieve Lloyd  Mannlig og kvinnelig i Vestens filosofi  1995  nb
21  Egil Børre Johnsen  Den andre litteraturen: hva sakprosa er  1995  
20  Alain Finkielkraut  Tankens forræderi  1994  
19  Norbert Elias og Jürgen Habermas  Nasjonalisme og nasjonal identitet  1994  
18  Albert Camus  Myten om Sisyfos  1994  
17  Georg Henrik von Wright  Myten om fremskrittet: tanker 1987-1992: med en intellektuell selvbiografi  1994  
16  Jorge Luis Borges  Labyrinter  1993  
15  Octavio Paz  Avantgardens solnedgang  1993  
14  Hermann Broch  Kitsch og kunst: tre essays  1993  
13  Jean-Paul Sartre  Eksistensialisme er humanisme  1993  
12  Italo Calvino  Amerikanske forelesninger  1992  
11  Richard Sennett  Intimitetstyranniet  1992  
10  Martin Buber  Jeg og du  1992  
9  Sigmund Freud  Ubehaget i kulturen  1992  
8  Allan Bloom  Universitetets sørgelige historie: fra Sokrates' Apologi til Heideggers rektortale  1992  
7  Jean Starobinski  Fra kroppsfølelsens historie  1992  
6  Susan Sontag  Pornografien som forestillingsverden  1991  nb
5  György Konrád  Drømmen om Mellom-Europa  1991  nb
4  Hans-Georg Gadamer  Den europeiske arven  1991  nb
3  Theodor W. Adorno og Max Horkheimer  Kulturindustri  1991  
2  Jean Baudrillard  I skyggen av de tause majoriteter  1991  
1  Georg Henrik von Wright  Vitenskapen og fornuften  1991  

Serie 1 (1948-1972)

rediger

At den siste boka i serien var Kulturindustri: opplysning som massebedrag, har blitt tolket som en protest fra redaktøren Per Glads side mot nedleggelsen.[1]

nr Forfatter Tittel utgitt nettutgave
Horkheimer, MaxMax Horkheimer, Theodor Adorno, Arne Sundland Kulturindustri: opplysning som massebedrag 1972
Arendt, HannahHannah Arendt Vold i vår tid 1971
Robbe-Grillet, AlainAlain Robbe-Grillet For en ny roman 1971
Galbraith, John KennethJohn Kenneth Galbraith Kontroll med det militære 1971
Sontag, SusanSusan Sontag Pornografien som forestillingsverden (orig: The pornographic imagination ) 1971 NB
Berlin, IsaiahIsaiah Berlin Den historiske nødvendighet 1971 NB
Sløk, JohannesJohannes Sløk Hva er idehistorie 1970
Kissinger, HenryHenry Kissinger Samfunnsstruktur og utenrikspolitikk 1970
Barthes, RolandRoland Barthes Litteraturens nullpunkt (orig: Le degré zéro de l'écriture) 1970 NB
Koestler, ArthurArthur Koestler, Lotte Holmboe Mahatma Gandhi: yogien og kommissæren 1970
Steiner, GeorgeGeorge Steiner Språkdyret 1970
Borges, Jorge LuisJorge Luis Borges, Ingenieros, DeliaDelia Ingenieros Den norrøne litteratur 1969
Sakharov, AndrejAndrej Sakharov Manifest: om fremskritt, sameksistens og åndsfrihet 1969 NB
Aron, RaymondRaymond Aron Studentrevolusjon, myte og virkelighet: tanker omkring mairevolusjonen (orig: La révolution introuvable : réflexions sur les événements de mai) 1969 NB
Jünger, ErnstErnst Jünger Verdensstaten 1969 NB
Trevor-Roper, HughHugh Trevor-Roper Om hekser og heksejakt 1968
Heidegger, MartinMartin Heidegger Brev om "humanismen" til Jan Beaufret, Paris 1968
Beauvoir, Simone deSimone de Beauvoir Eksistensialismen og den borgerlige snusfornuft 1968
Bronowski, J.J. Bronowski Menneskets identitet (orig: The identity of man ) 1967 NB
Buber, MartinMartin Buber Jeg og du 1967
Sartre, Jean-PaulJean-Paul Sartre, Evripides, Bernt Vestre Trojanerinnene 1967
Fromm, ErichErich Fromm Psykoanalyse og religion 1967
Butler, RegReg Butler Skapende utvikling 1967
Huxley, JulianJulian Huxley Menneskehetens krise 1967
Jung, C.G.C.G. Jung Nåtid og fremtid 1966
Freud, SigmundSigmund Freud Ubehaget i kulturen 1966
Sinjavskij, A.A. Sinjavskij Pasternaks poesi 1966
Ayer, A. J.A. J. Ayer Mennesket som videnskapelig studieobjekt 1966
Geyl, PieterPieter Geyl Bruk og misbruk av historien 1965
Weiss, PeterPeter Weiss Samtale mellom tre gående 1965
Huxley, AldousAldous Huxley Litteratur og vitenskap 1965
Mejerchol'd, V.E.V.E. Mejerchol'd Chaplin og chaplinismen 1964
Strachey, JohnJohn Strachey I reaksjonens tjeneste: Koestler - Orwell - Whittaker - Chambers - Pasternak 1964
Ionesco, EugèneEugène Ionesco Erfaringer om teater 1964
Wiener, NorbertNorbert Wiener Gud og Golem A/S: betraktninger over visse punkter hvor kybernetikken støter sammen med religionen 1964
Baldwin, JamesJames Baldwin Ilden neste gang 1964
Sartre, Jean-PaulJean-Paul Sartre Tanker om jødespørsmålet 1963
Clark, KennethKenneth Clark Klatten og diagrammet: om den moderne kunsts fremtid (orig: The blot and the diagram) 1963 NB
Schyberg, FrederikFrederik Schyberg Skuespillkunst 1963 NB
Guardini, RomanoRomano Guardini Den nyere tids undergang: et forsøk på orientering (orig: Das Ende der Neuzeit: ein Versuch zur Orientierung) 1963 NB
Hayter, WilliamWilliam Hayter Stormaktenes diplomati (orig: The diplomacy of the great powers ) 1962 NB
Stravinskij, IgorIgor Stravinskij, Robert Craft Samtaler med Stravinskij 1962 NB
Mailer, NormanNorman Mailer Den hvite neger 1961 NB
Miller, HenryHenry Miller, Lawrence Durrell, Alfred Perlès Kunst og provokasjon: en brevveksling om Henry Miller mellom Lawrence Durrell og Alfred Perlès 1961 NB
Born, MaxMax Born Fysikk og politikk 1961 NB
Maritain, JacquesJacques Maritain Kunstnerens ansvar (orig: The responsibility of the artist) 1961 NB
Berlin, IsaiahIsaiah Berlin Frihetens grenser 1961 NB
Fromm, ErichErich Fromm Sigmund Freuds budskap: en analyse av hans personlighet og innflytelse 1960 NB
Snow, C.P.C.P. Snow De to kulturer (orig: Science and government) 1960 NB
Sarraute, NathalieNathalie Sarraute Tropismer 1960
Woolf, VirginiaVirginia Woolf Romankunstens faser 1959
Beckett, SamuelSamuel Beckett Sluttspill: skuespill i én akt 1959
Whitehead, Alfred NorthAlfred North Whitehead Naturen og livet 1959
Brecht, BertoltBertolt Brecht Vår tids teater 1959
(8 forfattere) Litteraturen og livet: 8 forfatter-intervjuer 1958
Marcel, GabrielGabriel Marcel Eksistens og erkjennelse: betraktninger over det ontologiske mysterium 1958
Fitch, Robert ElliotRobert Elliot Fitch Sex på retur: med noen frimodige digresjoner om de sanne kjærlighet 1958
Kafka, FranzFranz Kafka Brevet til faren 1957
Russell, BertrandBertrand Russell En samtale om Guds eksistens 1957
van der Post, LaurensLaurens van der Post Skyggen av et gitter 1956
Lewis, WyndhamWyndham Lewis Fremskrittets demon i kunsten 1956
Thomas, DylanDylan Thomas Milk Wood: et spill for stemmer 1956
Huxley, AldousAldous Huxley Erkjennelsens porter 1955
Oppenheimer, RobertRobert Oppenheimer Vitenskapen og mennesketanken (orig: Science and the common understanding) 1954 NB
Jerrold, DouglasDouglas Jerrold Løgnen om vesten: et svar på professor Toynbees utfordring 1954
Conant, James BryantJames Bryant Conant Naturvitenskapen og mennesket i dag 1953 NB
Toynbee, Arnold J.Arnold J. Toynbee Verden og Vesten 1953 NB
Trilling, LionelLionel Trilling Kunst og nevrose 1953 NB
Camus, AlbertAlbert Camus Myten om Sisyfos 1953, 1967
Erenburg, IljaIlja Erenburg Om forfatterens arbeid 1953 NB
Jaspers, KarlKarl Jaspers Fornuft og antifornuft i vår tid (orig: Vernunft und Widervernunft in unserer Zeit ) 1952 NB
Mann, ThomasThomas Mann Nietzsche i lys av vår tid 1952, 1963
Mounier, EmmanuelEmmanuel Mounier Maskinen på anklagebenken: om anti-maskinismen og dens psyko-sosiale opprinnelse 1951 NB
Miller, HenryHenry Miller Åpent brev til surrealister i alle land (orig: An open letter to surrealists everywhere) 1950 NB
Boleslavsky, RichardRichard Boleslavsky Skuespillkunst: de første seks leksjoner (orig: Acting : the first six lessons) 1950 NB
Croce, BenedettoBenedetto Croce Essays 1950 NB
Maritain, JacquesJacques Maritain Kristendom og demokrati (orig: Christianisme et démocratie ) 1949 NB
Huxley, JulianJulian Huxley Evolusjon og etikk 1949, 1967 NB
Giraudoux, JeanJean Giraudoux Amfitryon 38: komedie i tre akter 1949 NB
Ortega y Gasset, JoséJosé Ortega y Gasset Kunsten bort fra det menneskelige (orig: La deshumanizacion del arte) 1949 NB
Waugh, EvelynEvelyn Waugh Elsket og savnet: en anglo-amerikansk tragedie 1949 NB
Stravinskij, IgorIgor Stravinskij Musikalsk poetikk (orig: Poétique musicale) 1949 NB
Gide, AndréAndré Gide Tesevs 1948, 1963 NB
Eliot, T.S.T.S. Eliot Fremmede guder: en elementarbok i moderne kjetteri (orig: After strange gods) 1948 NB
Valéry, PaulPaul Valéry Europas åndelige krise (orig: La crise de l'esprit ) 1948 NB
Toynbee, PhilipPhilip Toynbee Te hos fru Goodman 1948
Sartre, Jean-PaulJean-Paul Sartre Eksistensialisme er humanisme (orig: L'existentialisme est un humanisme) 1948, 1964 NB
Huxley, AldousAldous Huxley  Det vulgære i litteraturen 1948 NB

Referanser

rediger
  1. ^ a b c voxpublica.no 50 år med upopulære skrifter av Katinka Lønne Christiansen 1.12.2016
  2. ^ Cappelens upopulære skrifter – en utfordring både for oversettere og lesere Arkivert 6. august 2013 hos Wayback Machine. 08.03.2012
  3. ^ «Cappelens upopulære podkast». SoundCloud (engelsk). Besøkt 12. november 2018. 
  4. ^ Hannah Monsrud Sandvik (28. januar 2016). «Evolusjonsteori for en bedre verden». Minerva. Arkivert fra originalen 6. april 2016. Besøkt 8. mai 2016. 
  5. ^ Nina Witoszek (29. september 2015). «Den eneste mulige realpolitikk Er altruisme lønnsomt? Et kultur-evolusjonært perspektiv». Morgenbladet. 

Eksterne lenker

rediger