Potlatch er en tradisjonell fest med gaveutveksling hos amerikanske urfolk og stammefolk eller indianere i det nordvestre USA og Canada (Seattle og nordover inn i Britisk Columbia),[1] hvor det fungerte som det økonomiske system.[2] Sosial status ble manifestert gjennom gaver av verdifull eiendom. Potlatch-ritualet er en sentral del i disse folkegruppenes kultur, og har vært gjenstand for studier blant mange sosialantropologer.

Akvarell av James G. Swan som viser klallamfolket med høvding Chetzemoka ved Port Townsend, og hvor en av Chetzemokas hustruer distribuerer potlatch

Betegnelsen «Potlatch» kommer fra sjargong i chinookansk språk i betydningen «å gi bort» eller «en gave», opprinnelige fra ordet paɬaˑč i nuu-chah-nulth-språket, å gi en seremoniell gave i en potlatch.[1]

«Potlatch» var også tittel på et tidsskrift utgitt av de franske lettristene1950-tallet, der man refererte til denne typen gaveøkonomi som et utopisk ideal for hele samfunnet.

ReferanserRediger

  1. ^ a b Harkin, Michael E. (2001): «Potlatch in Anthropology» i: Smelser, Neil J.; Baltes, Paul B., red.: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, 17, Oxford: Pergamon Press, s. 11885-11889
  2. ^ Jonaitis, Aldona (1991): Chiefly Feasts: The Enduring Kwakiutl Potlatch. University of Washington Press. ISBN 978-0-295-97114-8.

Eksterne lenkerRediger