En utopi er forestillingen om en lykketilstand, eller et perfekt sted. Ordet brukes også om romaner som skildrer slike samfunn.

Ordet er dannet fra de to greske ordene ou (ingen) og topos (sted), og ble først brukt i tittelen på briten Thomas Mores bok De Optimo Reipublicae Statu deque Nova Insula Utopia (ca. 1516), til daglig bare Utopia, og som navn på den idealstaten More beskriver i denne boken. Ludvig Holberg hadde uten tvil dette verket i tankene da han i 1741 skrev sin eneste roman Nils Klims underjordiske reise, hvor idealsamfunnet kalles «Potu» (Utopia skrevet baklengs).

I dagligtale brukes ordet utopi om en virkelighetsfjern ide, en ugjennomførlig ide eller en (f.eks. litterær) beskrivelse av en idealstat / en ideell tilværelse.

Det motsatte av en utopi er en dystopi, en skildring av et (framtids)samfunn preget av negative utviklingstrekk.

Både utopier og dystopier er vanlige sjangre innen science fiction.

Kjente litterære utopier rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

  • Utopi; fra Bibliotekarstudentens nettleksikon om litteratur og medier (pdf-fil)