Selskapsrett

lovverk som gjelder foretak, organisasjoner og andre virksomheter

Selskapsrett er rettsregler som omhandler selskapets rettsstilling, regler om selskapets formue, gjeld, organisasjon, selskapsmedlemmenes rettsstilling, eierskifte, endring og opphør av selskapsforholdet.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

Norsk lovverk rediger