Panterett er reglene om pant, en særrett til å søke dekning i visse formuesgoder som tilhører skyldneren. Forholdet for Norge beskrives i flere lover, som både i obligasjonsretten og lov om Pant og Thinglesing av 12. oktober 1857 med senere revisjoner. (Knophs oversikt over Norges rett: kapitlene om disse, kalt Obligasjonsretten og Panteretten)

Se også rediger