En bruksrett er en særegen rett en person har til å benytte en gjenstand, en eiendom, eller en del av en eiendom. Bruksrett tilknyttet en eiendom kalles også for en servitutt. Bruksretten kan være tidsbegrenset eller evigvarende. Den trenger ikke være knyttet til en navngitt person, men kan for eksempel være eieren av et gårdsnummer. Man må vurdere bruksretten konkret for å vurdere om den kan overdras, gå i arv osv.

Autoritetsdata