Erstatningsrett

Erstatningsrett tar utgangspunkt i at det er voldt en skade eller et tap, og omhandler vilkårene for erstatningsplikt og reglene om utmåling av erstatningsansvar og erstatningskrav (erstatningsutmåling).[1]

Hensyn bak erstatningsrettenRediger

Hovedhensynet bak denne grenen av privatretten er at skadelidte skal stilles som om skaden ikke har skjedd.[2] Dette hensynet kalles ofte reparasjonshensynet. Et annet hensyn bak erstatningsretten er prevensjonshensynet. Det at en eventuell skadevolder vil stå økonomisk ansvarlig for sine handlinger, har en forebyggende effekt ved at folk handler mer aktsomt enn de ellers ville ha gjort.

ReferanserRediger

Se ogsåRediger