Gjeldsforhandling

Gjeldsforhandling (gjeldsmekling) vil være forhandling mellom skyldner og kreditor eller kreditorene for å få en endring av betalingsvilkårene. Formålet med forhandlingen kan være å oppnå gjeldssletting eller endring av (låne)vilkårene slik at gjelden kan nedbetales uten mislighold. Det normale er egenforhandling, men forhandling kan også skje via en fullmektig (se avtalelovens § 10) for eksempel en offentlig eller privat gjeldsrådgiver (uavhengig rådgiver). Gjeldsforhandling kan være utenrettslig (privat) gjeldsforhandling innenfor gjeldende rett eller offentlig gjeldsforhandling etter gjeldsordningsloven av 1992 eller konkursloven av 1984.

Se ogsåRediger