Liste over medlemmer av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en fullstendig oversikt over nåværende og tidligere medlemmer i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur:

Nåværende medlemmerRediger

Navn Periode Bakgrunn
Christine Amadou 2018– Dr.art., førsteamanuensis i idéhistorie
Nils August Andresen 2016– Økonomisk historiker, redaktør
John Ole Askedal 1994– Professor i germanistikk
Bodil Aurstad 2010– Leksikograf
Kjetil Bang-Hansen 1999– Skuespiller, regissør
Trond Berg Eriksen 2012– Professor i idéhistorie
Liv Bliksrud 1990– Professor i nordisk litteratur
Tor Bomann-Larsen 2000– Forfatter, tegner
Bentein Baardson 1987– Skuespiller, regissør
Lars Saabye Christensen 2003– Forfatter
Helge Dyvik 2019 - Professor i allmenn lingvistikk
Øystein Eek 2018– Forlagsleder, cand. philol.
Thor Falkanger 1984– Professor i rettsvitenskap
Ivo de Figueiredo 2009– Historiker, forfatter
Lise Fjeldstad 1993– Skuespiller
Dagfinn Føllesdal 1987– Professor i filosofi
Cathrine Grøndahl 2015– Lyriker og jurist
Karin Gundersen 2004– Professor i fransk litteratur
Tor Guttu 1977– Leksikograf, tidl. førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Erik Fosnes Hansen 1999– Forfatter
Håkon Harket 2005– Forlegger
Anders Heger 2019 - Forlagsvirksomhet, faglitterær forfatter
Per Egil Hegge 1994– Redaktør, forfatter
Nils Heyerdahl 1988– Mag.art. i idéhistorie, tidl. teatersjef NRK
Inger Merete Hobbelstad 2018– Journalist, forfatter
Roy Jacobsen 2006– Forfatter
Christian Janss 2005– Dr.art., germanist, edisjonsfilolog
Anine Kierulf 2011– Advokat, forsker
Egil Kraggerud 2001– Professor em. i klassisk filologi
Sissel Lange-Nielsen 1984– Forfatter, litteraturkritiker
Hanne Lauvstad 2017- Leksikograf, edisjonsfilolog
Mari Lending 2013– Professor i arkitekturhistorie
Tom Lotherington 2016 - Forfatter, oversetter
Jørn Lund 2005– Direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, korresponderende medlem
Carina Nilstun 2017- Leksikograf
William Nygaard 1996– Tidl. forlegger
Kjell Arild Pollestad 1997– Forfatter, teolog
Per Qvale 2007– Oversetter, forfatter
Arthur O. Sandved 1990– Professor em. i engelsk litteratur
Hilde Sejersted 1998– Tidl. lektor, forfatter
Ole Michael Selberg 1982– Tidl. amanuensis i polsk språk og litteratur, oversetter
Rune Slagstad 1995– Professor em. i sosiologi
Arild Stubhaug 2016 - Forfatter
Henrik Syse 2008– Forsker
Helene Uri 2008– Forfatter, tidl. førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap
Trond Vernegg 2011– Advokat, forfatter
Finn-Erik Vinje 2005– Professor em. i nordisk språkvitenskap
Egil A. Wyller 1984– Professor em. i filosofi
Peter Normann Waage 2014– Forfatter, statsstipendiat
Knut Ødegård 2015– Forfatter, oversetter

Tidligere medlemmerRediger

Navn Periode Bakgrunn
Anne-Lisa Amadou 1991–2002 Professor i fransk litteratur
Leiv Amundsen 1953–1987 Professor i klassisk filologi
Knut Bergsland 1980–1998 Professor i finsk-ugrisk språk
Frederik J.Billeskov Jansen 2000–2002 Professor i dansk litteratur, korresp.medlem
André Bjerke 1956–1985 Forfatter
Else Bjørnson 1980–1988 Konservator
Ragnvald Blix 1953–1958 Tegner
Johan Borgen 1965–1979 Forfatter
Carl Hj. Borgstrøm 1963–1986 Professor i sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap
Emil Boyson 1961–1979 Forfatter
Aasmund Brynildsen 1968–1974 Forfatter
Sjur Brækhus 1976-2009 Professor i rettsvitenskap
Trygve Braatøy 1953–1953 Psykiater
Francis Bull 1953–1974 Professor i nordisk litteratur
Fredrik V. Bull-Hansen 1996-2018 General, tidl. forsvarssjef
Gorgus Coward 1963–1994 Rektor, cand. philol.
Thorleif Dahl 1963–1967 Direktør, cand.philol.
Ingerid Dal 1958–1985 Professor i germansk filologi
Liv Dommersnes 1979–2014 Skuespiller
Erik Egeland 1977-1996 Journalist, forfatter, billedkunstner
Odd Eidem 1980–1988 Forfatter, journalist
Arnold Eidslott 1985-2018 Lyriker
Carl Fr. Engelstad 1982–1996 Forfatter, journalist
Harry Fett 1953–1962 Riksantikvar
Claes Gill 1961–1973 Skuespiller, regissør, forfatter
C. J. Hambro 1953–1964 Forfatter, politiker
Knut M. Hansson 1980–1994 Skuespiller
Sigurd Hoel 1953–1960 Forfatter
Trygve J.B. Hoff 1980–1982 Redaktør, økonom
Carsten Hopstock 1980–2014 Konservator, kunsthistoriker
Daniel Haakonsen 1961–1989 Professor i nordisk litteraturhistorie
Helge Ingstad 1969–2001 Forfatter
Rolf Jacobsen 1975–1994 Forfatter
Geir Kjetsaa 1992–2008 Professor i russisk litteratur
Knut Kleve 1985-2017 Professor i klassisk filologi
Erik Krag 1959–1987 Professor i europeisk litteraturhistorie
Fredrik Lange-Nielsen 1953–1980 Direktør, aktuar
Hans Petter L'Orange 1953–1983 Professor i klassisk arkeologi
Lars Roar Langslet 1964-2016 Mag.art., forfatter, tidl. kulturminister
Aksel Lydersen 1973-1995 Professor i kjemiteknikk
Georg Morgenstierne 1954–1978 Professor i indisk språk og litteratur
Henning Mørland 1973-1989 Professor i klassisk filologi
Helge Nordahl 1984-2018 Professor i romansk filologi
Magnus Olsen 1953–1963 Professor i norrøn filologi
Øistein Parmann 1972–1999 Kunsthistoriker, forfatter, forlegger
Gerda Ring 1953–1999 Skuespiller, regissør
Cora Sandel 1953–1974 Forfatter
Mentz Schulerud 1979–2003 Forfatter, journalist
Elisabeth Schweigaard Selmer 1973-2009 Høyesterettsdommer, tidl. justisminister
Francis Sejersted 1985-2015 Professor i historie
Kristian Smidt 1980–2013 Professor i engelsk litteratur
Terje Stigen 1976–2010 Forfatter
Tor Stokke 1985–2003 Skuespiller
Eilif Straume 1979–2012 Journalist
Jan Jakob Tønseth 1991-2018 Lyriker, forfatter
Hans Vatne 1974–1985 Redaktør
Bernt Vestre 1979–2002 Filosof og forfatter
Helene Cecilie Vogt 1980-2011 Lektor, oversetter
Hans Vogt 1970-1986 Professor i allmenn språkvitenskap
Gunnar Christie Wasberg 1980–2015 Historiker, universitetsbibliotekar
Knut Wigert 1975-2006 Skuespiller
Andreas Hofgaard Winsnes 1953–1972 Professor i europeisk litteratur og idéhistorie
Jacob S. Worm-Müller 1953–1963 Professor i historie, politiker
Vigdis Ystad 1991 - 2019 Professor em. i nordisk litteratur
Arnulf Øverland 1953–1968 Lyriker, forfatter
Margrete Aamot Øverland 1972–1978 Redaktør
Asbjørn Aarnes 1961–2013 Professor i europeisk litteraturhistorie