Liste over konklaver

Wikimedia-listeartikkel

Listen over konklaver er en oversikt over pavevalg, med basisinformasjon om de enkelte konklaver. Valg av motpaver er også tatt med, i kursiv.

Listen inneholder også valgene fra 1061 og frem til den første egentlige konklave i 1241, ettersom disse valgene ble foretatt etter samme regler bortsett fra at kardinalene ikke var innelåst.

Tall på antall deltagere med stemmerett er svært usikre for tidlige konklaver. På de tidligste var det antagelige bare kardinalbiskopene som stemte, og anslagene er basert på antallet kjente kardinalbiskoper.


1000-tallet rediger

Pavevalg Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1061 Alexander II 11? ?
1061 Motpave Honorius (II) ? ? Valgt av lombardiske biskoper og romersk adel.
1073 Gregor VII 6? ?
1080 Motpave Klemens (III) ? ? Valgt av tyske biskoper.
1086 Viktor III 4? ?
1088 Urban II 4? ?
1099 Paschal II 3? ?

1100-tallet rediger

Pavevalg Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1100 Motpave Theodoric ? 1 dag
1101 Motpave Adalbert ? ?
1105 Motpave Sylvester (IV) ? 1 dag
1118 Gelasius II 51 4 dager Første pavevalg hvor alle stemmeberettigede er kjent.
1118 Motpave Gregor (VIII) ? 1 dag
1119 Callistus II 6 5 dager
1124 Honorius II 52 3 dager
1130 Innocens II 16 1 dag
1130 Motpave Anacletus (II) 27 1 dag
1138 Motpave Viktor (IV) ? ?
1143 Celestin II 30 2 dager
1144 Lucius II 42 1 dag
1145 Eugenius III 43 1 dag
1153 Anastasius IV 39 1 dag
1154 Hadrian IV 33 2 dager
1159 Alexander III 33 5 dager
1159 Motpave Viktor (V) 8 1 dag
1164 Motpave Paschal (III) ? 1 dag
1168 Motpave Callistus (III) ? ?
1179 Motpave Innocent (III) ? 1 dag
1181 Lucius III 29 2 dager
1185 Urban III 27 1 dag
1187 Gregor VIII 23 1 dag
1187 Klemens III 22 3 dager
1191 Celestin III 30 Ca. 5 dager
1198 Innocent III 28 1 dag

1200-tallet rediger

Pavevalg/konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1216 Honorius III 27 3 dager
1227 Gregor IX 18 1 dag
1241 Celestin IV 13 (14) 35 dager Første egentlige konklave.
1243 Innocent IV 10 Uklart
1254 Alexander IV 9 5 dager
1261 Urban IV 7 3 mnd., 4 dager
1265 Klemens IV 18 Ca. 4 måneder
1271 Gregor X 16 1006 dager
1276 Innocent V 12 2 dager
1276 Hadrian V 12 10 dager
1276 Johannes XXI 9 21 dager
1277 Nikolas III 6 Ca. 6 måneder
1281 Martin IV 13 Ca. 5 måneder
1285 Honorius IV 15 5 dager
1288 Nikolas IV 10 Ca. 10 måneder
1292–1294 Celestin V 11 2 år, 2 måneder
1294 Bonifatius VIII 21 2 dager

1300-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1303 Benedikt XI 18 2 dager
1304-1305 Klemens V 15 Ca. 11 måneder
1314-1316 Johannes XXII 23 Ca. 2 år og 4 måneder
1334 Benedikt XII 24 8 dager
1342 Klemens VI 17 3
1352 Innocent VI 25 3 dager
1362 Urban V 20 Ca. halvannen måned
1370 Gregor XI 17 el. 18 2 dager
1378 Urban VI 16 3
1378 Motpave Klemens (VII) 13 1 dag
1389 Bonifatius IX 13 8 dager
1394 Motpave Benedikt (XIII) 21 3 dager

1400-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1404 Innocent VII 9 Ca. en uke
1406 Gregor XII 14 13 dager
1409 Motpave Alexander (V) 23 11 dager
1410 Motpave Johannes (XXIII) 17 4 dager
1417 Martin V 53 4 dager 30 deltagere var ikke kardinaler
1423 Motpave Klemens (VIII) 3 1 dag
1425 Motpave Benedikt (XIV) 1 1 dag
1431 Eugenius IV 13 2 dager
1439 Motpave Felix (V) 33 (hvorav én kardinal) 1 dag
1447 Nikolas V 18 3 dager
1455 Callistus III 15 5 dager
1458 Pius II 18 4 dager
1464 Paul II 19 4 dager
1471 Sixtus IV 18 4 dager
1484 Innocent VIII 25 4 dager
1492 Alexander VI 23 6 dager

1500-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1503 Pius III 37 7 dager
1503 Julius II 38 1 dag
1513 Leo X 25 5 dager
1522 Hadrian VI 39 14 dager
1523 Klemens VII 39 50 dager
1534 Paul III 33 3 dager
1550 Julius III 49 70 dager
1555 Marcellus II 55 5 dager
1555 Paul IV 56 9 dager
1559 Pius IV 44 111 dager
1566 Pius V 49 19 dager
1572 Gregor XIII 53 2 dager
1585 Sixtus V 42 4 dager
1590 Urban VII 54 9 dager
1590 Gregor XIV 53 58 dager
1591 Innocent IX 56 3 dager
1592 Klemens VIII 54 21 dager

1600-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1605 Leo XI
1605 Paul V
1621 Gregor XV
1623 Urban VIII
1644 Innocens X
1655 Alexander VII
1667 Klemens IX
1669–1670 Klemens X
1676 Innocens XI
1689 Alexander VIII
1691 Innocens XII

1700-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1700 Klemens XI
1721 Innocens XIII
1724 Benedikt XIII
1730 Klemens XII
1740 Benedikt XIV
1758 Klemens XIII
1769 Klemens XIV
1774–1775 Pius VI

1800-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1799–1800 Pius VII 34 3,5 måneder
1823 Leo XII 49 27 dager
1829 Pius VIII 50 36 dager
1830–1831 Gregor XVI 45 50 dager
1846 Pius IX 50 3 dager
1878 Leo XIII 61 3 dager

1900-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet Annet
1903 Pius X 62 4 dager
1914 Benedikt XV 57 3 dager
1922 Pius XI 53 5 dager
1939 Pius XII 62 2 dager
1958 Johannes XXIII 51 4 dager
1963 Paul VI 80 3 dager
1978 Johannes Paul I 111 2 dager
1978 Johannes Paul II 111 3 dager

2000-tallet rediger

Konklave Ny pave Ant. deltagere
m/ stemmerett
Varighet
2005 Benedikt XVI 115 2 dager
2013 Frans 115 2 dager
Autoritetsdata