Konklave er en betegnelse på forsamlingen av kardinaler som velger den nye pave, ved den forrige paves bortgang. Betegnelsen kan også brukes på stedet hvor forsamlingen finner sted (Siden 1878 har alle konklaver vært holdt i Det sixtinske kapell).

Det sixtinske kapell.

Ordet konklave kommer fra latin con + clave, «med nøkkel», på grunn av tradisjonen om at man isolerer kardinalene fra omverdenen inntil de har valgt en pave. Den første gangen dette skjedde, i 1241 skal kardinalene bokstavelig talt ha blitt låst inne i Det sixtinske kapell av den romerske senatoren Matteo Rosso Orsini; de brukte lang tid på å bestemme seg, og til slutt ble de låst inne med beskjed om at de ikke fikk slippe ut før de hadde valgt en ny pave. Man regner allikevel konklavenes historie tilbake til 1061, da det ved valget av Aleksander II for første gang var bare kardinalene som hadde stemmerett; selv om det ikke var snakk om innlåsing frem til 1241 var reglene rundt valget i all hovedsak de samme fra 1061.

Se også rediger