Lengste skihopp i Norge

Oversikt over «norgesrekorder» i skihopping. Listene inkluderer også hopp med fall som er like lange eller lengre enn daværende rekord for stående hopp.

I listene er det ikke tatt hensyn til om rekorder er regnet som «offisielle», satt i konkurranse osv., bare om hoppene er stående eller med fall. Listene er basert på tilgjengelige opplysninger, hovedsakelig fra aviser.

Omtale av hopprenn, særlig i historisk tid, kan være mangelfull. Det er også bare unntaksvis at avisene har oppgitt nøyaktig hvilken rekkefølge hopp er gjort i, og i noen tilfeller har ulike aviser oppgitt motstridende opplysninger som kan være vanskelige å kontrollere i ettertid. Det vil derfor neppe noen gang bli mulig å få helt fullstendig oversikt over slike rekordlengder. Aller mest gjelder dette for «rekordhopp» med fall og for rekordhopp gjort av kvinner.

Forskjellene på rekordlengder for menn og kvinner skyldes i stor grad manglende muligheter for kvinnene til å delta i idretten. Rekordlengder for menn og kvinner kan i liten grad sammenlignes direkte, og bør sees i sammenheng med størrelsen på bakkene og omstendighetene hoppene er gjort under.

Angivelsen i listene av hvordan hoppene er gjort, er i noen tilfeller omtrentlig. «Ekstrahopp» er hopp som ble gjort i etterkant av eller mellom de to vanlige hoppomgangene, i konkurranse om damenes pokal eller om lengste stående hopp. Mange av rekordhoppene for kvinner er gjort som rene oppvisningshopp i forbindelse med renn for menn, der kvinnene ikke fikk lov til å delta i konkurransene.

Siden 1958 for menn og 2004 for kvinner er alle rekorder for lengste skihopp gjort i Norge satt i Vikersundbakken. Rekordhopp som var verdensrekord da de ble gjort er i listene merket med Verdensrekord.

Menn Rediger

Dato Hopper Lengde Sted Bakke Merknader/kilder
22. november 1808   Olaf Rye 009,4 m (15 alen)   Eidsberg Lekum gård [1][a]
8. mars 1868   Sondre Norheim 019,5 m   Brunkeberg Hauglibakken [2][3][b][a]
1881   Sveinung Svalastoga 022 m   Kristiania Kastellbakken
24. februar 1886   Olaf Bergland 025,5 m   Seljord Raukleiv I konkurranse[4]
24. februar 1886   Johannes Nordgaard 027 m Seljord Raukleiv Fall (i konkurranse)[4]
10. februar 1889   Richard Blichfeldt 025,5 m Kristiania Frognerseteren Fall (ekstrahopp)[5][6]
14. februar 1892   Ivar Svendsen 026 m Hvalstad Fjelkenbakken Ekstrahopp[7]
6. mars 1892   Aslaksen 028 m Trondhjem Blybergbakken Utenfor konkurranse[8]
6. mars 1892   Konrad Dahl 029 m Trondhjem Blybergbakken Fall (utenfor konkurranse)[8]
6. mars 1892   Gustav Bye 030 m Trondhjem Blybergbakken Fall (utenfor konkurranse)[9][8]
22. januar 1893   Asbjørn Nilssen 028 m Bærum Solbergbakken Ekstrahopp[10]
22. januar 1893   Alf Staver 030,5 m Bærum Solbergbakken Fall (ekstrahopp)[10]
10. februar 1895   Olaf Grilstad 029,5 m Trondhjem Blybergbakken Fall (utenfor konkurranse)[11]
10. februar 1895   Gustav Bye 029 m Trondhjem Blybergbakken Fall (i konkurranse)[11]
10. februar 1895   Aksel Refstad 029,5 m Hvalstad Fjelkenbakken Utenfor konkurranse[12][c]
2. februar 1896   Alf Staver 030 m Bærum Solbergbakken I konkurranse[13]
2. februar 1896   Alf Staver 031,5 m Bærum Solbergbakken Fall (ekstrahopp)[14]
25. januar 1897   Svein Sollid 031,5 m   Morgedal Donstadkleiva I konkurranse[15][16]
7. februar 1897   Cato Aall 031,5 m   Bærum Solbergbakken Utenfor konkurranse[17]
7. februar 1897   Asbjørn Nilssen 035 m Bærum Solbergbakken Fall (i konkurranse)[17]
22. januar 1899   Aksel Refstad 032,5 m Gjøvik Bjørnsvebakken Fall[18]
5. februar 1899   Asbjørn Nilssen 032,5 m   Bærum Solbergbakken Utenfor konkurranse[19]
5. februar 1899   Morten Hansen 032,5 m   Bærum Solbergbakken Utenfor konkurranse[19]
28. januar 1900   Thor Thorsen 034 m Trondhjem Graakalbakken Fall (ekstrahopp)[20]
11. februar 1900   Aksel Refstad 036 m Bærum Solbergbakken Fall (ekstrahopp)[21][22]
11. februar 1900   Olaf Tandberg 035,5 m   Bærum Solbergbakken Parhopp med Aksel Refstad[21][22]
11. februar 1900   Aksel Refstad 036 m Bærum Solbergbakken Fall, parhopp med Olaf Tandberg[21][22]
25. februar 1900   Aslak Solid 036 m Morgedal Donstadbakken Fall (treningshopp)[23]
27. januar 1901   Ole Mangseth 038 m Gjøvik Bjørnsvebakken Fall[24][25]
10. februar 1901   Aksel Refstad 036 m Konnerud Konnerudkollen Fall (ekstrahopp)[26]
10. februar 1901   Albert Wüller 036,5 m Konnerud Konnerudkollen Fall (ekstrahopp)[26]
9. februar 1902   Albert Wüller 036,5 m Bærum Solbergbakken Fall (ekstrahopp)[27][28]
9. februar 1902   Sigurd Brunæs 035,5 m   Geithus Gustadbakken Ekstrahopp[29]
9. februar 1902   Hans Hovde 036 m Geithus Gustadbakken Fall (ekstrahopp)[29]
16. februar 1902   Johan Hestnæs 039,5 m Brumunddal Frambakken Fall (ekstrahopp)[30]
23. februar 1902   Paul Næssjø 039,5 m Trondhjem Graakalbakken Fall (utenfor konkurranse)[31]
9. mars 1902   Nils Gjestvang 038 m   Geithus Gustadbakken [32]
9. mars 1902   Nils Gjestvang 041 m   Geithus Gustadbakken [32]
24. januar 1904   Hans Larsen 044,5 m Geithus Gustadbakken Fall (i konkurranse)[33]
10. februar 1907   Gunnar Johansen 041 m   Geithus Gustadbakken [34][35]
10. februar 1907   Jørgen Røed 041 m Geithus Gustadbakken Fall[35]
2. februar 1908   Anton Blomkvist 047 m Geithus Gustadbakken Fall[36][37]
16. februar 1908   Einar Jensen 045 m Brumunddal Frambakken Fall (ekstrahopp)[38][39]
14. februar 1909   Ola Brevik 041 m Brumunddal Frambakken [40]
14. februar 1909   Ola Brevik 043 m Brumunddal Frambakken Fall[40]
14. mars 1909   Svein Welhaven 041 m Geithus Gustadbakken I konkurranse[41]
14. mars 1909   Svein Welhaven 043 m Geithus Gustadbakken Fall (i konkurranse)[41]
14. mars 1909   Knut Holst 041 m Geithus Gustadbakken Ekstrahopp[41]
14. mars 1909   Olav Vold 042 m Geithus Gustadbakken Ekstrahopp[41]
14. mars 1909   Svein Welhaven 042 m Geithus Gustadbakken Ekstrahopp[41]
6. februar 1910   Sigurd Hansen 044,5 m Geithus Gustadbakken [42]
6. februar 1910   Gunnar Sundet 045,5 m Geithus Gustadbakken Fall[42]
27. februar 1910   Einar Jensen 046,5 m Brumunddal Frambakken Fall[43]
27. februar 1910   Sigurd Brevik 051 m Brumunddal Frambakken Fall[44][d]
5. februar 1911   Haakon Hansen 045 m Geithus Gustadbakken Fall (i konkurranse)[45]
5. februar 1911   Haakon Hansen 048 m Geithus Gustadbakken Fall (ekstrahopp)[45]
12. februar 1911   ikke oppgitt 047,5 m Brumunddal Frambakken Fall[46]
21. januar 1912   A. Iversen 045 m Lier Stoppenkolbakken Fall (i konkurranse)[47][48]
26. januar 1912   Trygve Skjelsbæk 045 m Geithus Gustadbakken [49]
4. februar 1912   Halvor Rismyhr 049,5 m Brumunddal Frambakken Fall[50]
18. februar 1912   Oscar Gundersen 045 m Geithus Gustadbakken Fall (utenfor konkurranse)[51]
18. februar 1912   Adolf Paulsberg 045 m Geithus Gustadbakken Fall (i konkurranse)[51]
18. februar 1912   Oscar Gundersen 050 m Geithus Gustadbakken Fall (utenfor konkurranse)[51]
18. februar 1912   Gunnar Andersen 047 m   Geithus Gustadbakken I konkurranse[52][51]
1. februar 1914   Carl Haave 049 m Geithus Gustadbakken Fall (i konkurranse)[53]
1. februar 1914   Josef Henriksen 048,5 m Geithus Gustadbakken I konkurranse[53]
1. februar 1914   Fridolf Aas 048,5 m Geithus Gustadbakken Ekstrahopp[53]
1. februar 1914   Carl Haave 050 m Geithus Gustadbakken Fall (ekstrahopp)[53]
1. februar 1914   H. Krefting 048,5 m Geithus Gustadbakken Fall (ekstrahopp)[53]
1. februar 1914   Joh. R. Henriksen 049 m Geithus Gustadbakken Fall (ekstrahopp)[53]
1. februar 1914   Josef Henriksen 052 m Geithus Gustadbakken Fall (ekstrahopp)[53]
7. februar 1915   Reidar Amble Ommundsen 054 m   Mjøndalen Vikkollen [54]
19. januar 1919   Otto Aasen 055 m Rjukan Ingolfslandbakken Fall (ekstrahopp)[55][56]
21. mars 1920   Peder Fjerdingen 055 m Harran Nesskollen Fall (ekstrahopp)[57]
5. februar 1922   Olav T. Kaasa 055 m Begnadalen Haugsrudbakken Fall (i konkurranse)[58]
5. februar 1922   Olav T. Kaasa 054 m Begnadalen Haugsrudbakken Fall (ekstrahopp)[58]
5. februar 1922   Olav T. Kaasa 055 m Begnadalen Haugsrudbakken Ekstrahopp[59][58]
11. februar 1923   Birger Solbakken 058 m Harstad Bjørklibakken Fall (i konkurranse)[60][61]
18. mars 1923   Viggo Christensen 055,5 m Begnadalen Haugsrudbakken Fall (ekstrahopp)[62]
13. april 1924   Herman Værnes 057 m Namsos Bjørumsbrauten Fall (utenfor konkurranse)[63][64]
29. mars 1925   Thoralf Strømstad 056 m Bleiken Kampenbakken Ekstrahopp[65][66][67]
29. mars 1925   Ola Moon 059,5 m Bleiken Kampenbakken Fall (ekstrahopp)[66][67]
29. mars 1925   Gerhard Heiberg 059 m Bleiken Kampenbakken Fall (ekstrahopp)[66][67]
29. mars 1925   Harald Willumsen 058,5 m Rognan Fløybakken I konkurranse[68][69][70]
29. mars 1925   Magne Brandt 061,5 m Rognan Fløybakken Fall (i konkurranse)[68][69][70]
29. mars 1925   Oskar Testad 059 m Rognan Fløybakken I konkurranse[65][68][69][70]
3. januar 1926   Ole Andersen 060 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[71]
13. januar 1926   Jacob Tullin Thams 060 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[72]
13. januar 1926   Jacob Tullin Thams 060 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[72]
13. januar 1926   Jacob Tullin Thams 063,5 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[72]
17. februar 1926   Thoralf Strømstad 068 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[73][74]
21. februar 1926   Torbjørn Pedersen 068,5 m Odnes Odnesbakken Ekstrahopp[75]
21. februar 1926   Sigmund Ruud 069 m Odnes Odnesbakken Fall (ekstrahopp)[75]
21. februar 1926   Jacob Tullin Thams 070 m Odnes Odnesbakken Ekstrahopp[75]
21. februar 1926   Sigmund Ruud 070,5 m Odnes Odnesbakken Ekstrahopp[75]
21. februar 1926   Erling Andersen 075 m Odnes Odnesbakken Fall[76]
14. februar 1927   Sigmund Ruud 072 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[77][78]
15. februar 1927   Sigmund Ruud 072 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[79][80]
18. mars 1928   Odd Karlsen 073 m Bærum Skuibakken Fall (ekstrahopp)[81]
17. januar 1931   Hans Beck 072 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[82]
17. januar 1931   Birger Ruud 072 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[82]
17. januar 1931   Hans Beck 073 m Odnes Odnesbakken Fall (treningshopp)[82]
17. januar 1931   Birger Ruud 073 m Odnes Odnesbakken Fall (treningshopp)[82]
18. januar 1931   Hans Beck 073 m Odnes Odnesbakken Fall (ekstrahopp)[83]
18. januar 1931   Sverre Kolterud 075,5 m Odnes Odnesbakken Fall (ekstrahopp)[83]
18. januar 1931   Birger Ruud 076,5 m   Odnes Odnesbakken Ekstrahopp[83]
18. januar 1931   Hans Beck 076,5 m Odnes Odnesbakken Fall (ekstrahopp)[83]
18. januar 1931   Birger Ruud 082 m Odnes Odnesbakken Fall (ekstrahopp)[83]
9. februar 1934   Reidar Andersen 076,5 m Odnes Odnesbakken Treningshopp[84]
9. februar 1934   Alf Andersen 078,5 m Odnes Odnesbakken Fall (treningshopp)[84]
18. mars 1935   Arnholdt Kongsgård 076,5 m Viggja Marikollen Treningshopp[85]
18. mars 1935   Johan Høiseth 083 m Viggja Marikollen Fall (treningshopp)[85]
18. mars 1935   Arnholdt Kongsgård 081 m Viggja Marikollen Fall (treningshopp)[85]
10. april 1935   Reidar Andersen 077 m Viggja Marikollen Treningshopp[86]
10. april 1935   Sverre Gjølmesli 079 m Viggja Marikollen Treningshopp[86]
10. april 1935   Reidar Andersen 082 m Viggja Marikollen Treningshopp[86]
12. april 1935   Reidar Andersen 083 m Viggja Marikollen Treningshopp[87]
12. april 1935   Reidar Andersen 090 m Viggja Marikollen Treningshopp[87]
12. januar 1936   Arnholdt Kongsgård 090,5 m Rena Renabakken I konkurranse[88]
8. februar 1936   Hilmar Myhra 092,5 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[89]
25. februar 1936   Alf Andersen 094 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[90]
12. mars 1936   Arnholdt Kongsgård 095 m Sauherad Narekollen Treningshopp[91]
12. mars 1936   Arnholdt Kongsgård 096,5 m Sauherad Narekollen Fall (treningshopp)[91]
18. februar 1951   Arne Hoel 098 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[92]
16. mars 1952   Olaf B. Bjørnstad 098,5 m Rena Renabakken Treningshopp[93]
17. februar 1957   Asbjørn Aursand 099 m Rena Renabakken I konkurranse[94]
17. februar 1957   Asbjørn Aursand 101 m Rena Renabakken I konkurranse[94]
10. mars 1957   Simon Slåttvik 103 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[95]
7. april 1957   Kjell Kopstad 103,5 m Voss Bavallsbakken I konkurranse[96]
15. mars 1958   Asbjørn Osnes 108,5 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[97]
25. mars 1960   Paavo Lukkariniemi 112 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[98]
25. mars 1960   Markku Maatela 115 m Vikersund Vikersundbakken Fall (treningshopp)[98]
27. mars 1960   Markku Maatela 115 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse, også oppgitt til 115,5 m[99][100]
27. mars 1960   Paavo Lukkariniemi 116,5 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[99][100]
8. mars 1963   Torgeir Brandtzæg 119,5 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp, også oppgitt til 117 m[99][101][102]
10. mars 1966   Hans Olav Sørensen 124 m Vikersund Vikersundbakken Fall (treningshopp)[103]
12. mars 1966   Bjørn Wirkola 138 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[104]
12. mars 1966   Bjørn Wirkola 145,5 m   Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[105]
13. mars 1966   Bjørn Wirkola 146 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[105]
12. mars 1967   Reinhold Bachler 154 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[106]
8. mars 1969   Ladislav Divila 156 m Vikersund Vikersundbakken Fall (i konkurranse, annullert omgang)[107]
23. februar 1975   Reinhold Bachler 154 m Vikersund Vikersundbakken Fall (i konkurranse)[108]
16. februar 1977   Dag Holmen Jensen 154 m Vikersund Vikersundbakken Fall (treningshopp)[109]
17. februar 1977   Walter Steiner 160 m Vikersund Vikersundbakken Fall (treningshopp), også oppgitt til 159 m[110][111]
20. februar 1977   František Novák 157 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[112]
27. februar 1980   Ivar Harry Nilsen 166 m Vikersund Vikersundbakken Fall (sporsetting)[113]
15. februar 1986   Piotr Fijas 163 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[114]
25. februar 1990   Andreas Felder 165 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[115]
25. februar 1990   Ole Gunnar Fidjestøl 167 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[115]
25. februar 1990   Matti Nykänen 171 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[115]
25. februar 1990   Dieter Thoma 171 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[115]
18. mars 1993   Espen Bredesen 184,5 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[116][117][118]
17. februar 1995   Takanobu Okabe 188 m Vikersund Vikersundbakken Treningshopp[119]
18. februar 1995   Takanobu Okabe 194 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell prøveomgang[120]
28. februar 1998   Takanobu Okabe 194 m Vikersund Vikersundbakken Kvalifisering[121]
5. februar 2000   Tom Aage Aarnes 196 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[122]
5. februar 2000   Terje Nyhus 198 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[122]
5. februar 2000   Tom Aage Aarnes 204 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[122]
9. februar 2000   Ole Østbakken 206 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[123]
9. februar 2000   Terje Nyhus 211 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[123][124]
13. februar 2000   Sven Hannawald 214 m Vikersund Vikersundbakken Fall (i konkurranse, annullert omgang)[125][126]
4. mars 2004   Jostein Smeby 211 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][128]
4. mars 2004   Kim-Roar Hansen 212 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][128]
5. mars 2004   Olav Magne Dønnem 214 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[127][129]
6. mars 2004   Roland Müller 219 m Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[127][130]
12. januar 2007   Martin Koch 220,5 m Vikersund Vikersundbakken Fall (offisiell trening)[131]
12. mars 2009   Børge Gellein Blikeng 220,5 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[132]
14. mars 2009   Gregor Schlierenzauer 224 m Vikersund Vikersundbakken Fall (i konkurranse)[133]
10. februar 2011   Andreas Vilberg 220,5 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[134]
11. februar 2011   Johan Remen Evensen 243 m   Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[135][136][137]
11. februar 2011   Johan Remen Evensen 246,5 m   Vikersund Vikersundbakken Kvalifisering[138][136][137]
14. februar 2015   Peter Prevc 250 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[139][140][141]
15. februar 2015   Dmitrij Vasiljev 254 m Vikersund Vikersundbakken Fall (kvalifisering)[142][143]
15. februar 2015   Anders Fannemel 251,5 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[144][140][145]
18. mars 2017   Robert Johansson 252 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[146][147]
18. mars 2017   Stefan Kraft 253,5 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[146][147]

Kvinner Rediger

Dato Hopper Lengde Sted Bakke Merknader/kilder
Januar 1863   Ingrid Olsdatter Vestby Trysil Nordbybakken [148]
14. februar 1892   Nora Glende 005,5 m   Spydeberg I konkurranse[149]
12. mars 1895   Ragnhild Pløen 012,75 m   Lier Årkvisla [150]
26. januar 1902   Hilda Stang 014,5 m   Gjøvik Tranbergbakken [151][152][153][e]
1910   Hilda Stang 021 m   Gjøvik Tranbergbakken [153]
6. februar 1910   Hilda Stang 022 m   Bærum Solbergbakken [154][153][f]
3. mars 1929   Undis Blikken 022,5 m Flisa Konglebekkbakken Fall (i konkurranse)[155][156]
Mars 1929   Eva Sætersmoen 022 m Elverum Vindheia [157]
9. mars 1930   Hilda Braskerud 028 m Trevatn Klevbakken I konkurranse[158]
9. mars 1930   Johanne Kolstad 028 m Trevatn Klevbakken I konkurranse[158]
9. mars 1930   Hilda Braskerud 028 m Trevatn Klevbakken I konkurranse[158]
18. januar 1931   Johanne Kolstad 046,5 m   Odnes Odnesbakken [82][159]
17. februar 1931   Johanne Kolstad 049 m   Raufoss Lønnbergbakken Treningshopp[160]
29. januar 1939   Ingrid Veum 055 m Åmot Mehlumbakken [161]
17. mars 1971   Anita Wold 057 m Stjørdal Bjørkbakken [162]
13. januar 1973   Anita Wold 063 m Gausdal Bødalsbakken [163]
4. februar 1973   Anita Wold 063 m Vang Lierberget [164]
17. februar 1973   Anita Wold 072 m   Raufoss Lønnbergbakken Treningshopp[165]
22. mars 1973   Anita Wold 073 m   Meldal Kløvsteinbakken Prøvehopp[166][167]
1. april 1973   Anita Wold 073 m   Bærum Skuibakken [168]
3. februar 1974   Anita Wold 081 m   Meldal Kløvsteinbakken Prøvehopp[169]
3. februar 1974   Anita Wold 082,5 m   Meldal Kløvsteinbakken Prøvehopp[166][169][170]
6. mars 1974   Anita Wold 084 m   Odnes Odnesbakken Prøvehopp[171]
26. januar 1985   Merete Kristiansen 095 m Rena Renabakken Treningshopp[172]
16. mars 1985   Merete Kristiansen 102 m Bærum Skuibakken Treningshopp[173]
1. mars 1986   Merete Kristiansen 103 m Rena Renabakken I konkurranse[174][175][176]
14. februar 1987   Merete Kristiansen 105 m Fåberg Balbergbakken Utenfor konkurranse[177]
14. februar 1987   Merete Kristiansen 105 m Fåberg Balbergbakken Utenfor konkurranse[177]
14. februar 1987   Merete Kristiansen 106,5 m Fåberg Balbergbakken Utenfor konkurranse[177][178]
8. januar 1988   Merete Kristiansen 112 m   Fåberg Balbergbakken Treningshopp[179][180]
22. februar 1994   Eva Ganster 113,5 m   Lillehammer Lysgårdsbakken Prøvehopp[181][182]
26. februar 1998   Eva Ganster 130 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[183][184][g]
24. mars 2001   Henriette Smeby 133 m Lillehammer Lysgårdsbakken Prøvehopp[185]
16. februar 2003   Anette Sagen 136,5 m Lillehammer Lysgårdsbakken Prøvehopp[186]
5. mars 2004   Lindsey Van 166 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][187]
5. mars 2004   Anette Sagen 171 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][187]
6. mars 2004   Lindsey Van 171 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][188]
6. mars 2004   Anette Sagen 174,5 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][189]
7. mars 2004   Helena Olsson 174,5 m Vikersund Vikersundbakken Prøvehopp[127][190]
13. mars 2009   Anette Sagen 177 m Vikersund Vikersundbakken Fall (prøvehopp)[191]
18. mars 2023   Yūki Itō 182,5 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Alexandria Loutitt 186,5 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Silje Opseth 186,5 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Yūki Itō 191,5 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Maren Lundby 199 m Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Ema Klinec 203 m   Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Maren Lundby 212,5 m   Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
18. mars 2023   Alexandria Loutitt 222 m   Vikersund Vikersundbakken Offisiell trening[192]
19. mars 2023   Ema Klinec 226 m   Vikersund Vikersundbakken I konkurranse[193]

Se også Rediger

Noter Rediger

 1. ^ a b Sjekket omregning og eventuelt korrigert lengde. Se tabell over gamle norske enheter for lengde.
 2. ^ Tim Ashburner forteller i boka The history of ski jumping (ISBN 1-904057-15-2, s. 14) at Norheims lengste hopp i rundløypa i Hauglibakken skal ha blitt målt til 50 alen (31,5 meter om en regner alenet til 62,75 cm), men at avisene i Christiania oppga at lengden «med en viss overdrivelse» skulle ha vært 30 alen (19 meter). 19,5 meter, som de fleste nåtidige lister over verdensrekorder oppgir, tilsvarer 31 alen.
 3. ^ Usikkert om hoppet var stående eller fall.
 4. ^ Ulike kilder oppgir 50 og 51 meter som lengde på Sigurd Breviks hopp. Blant annet oppgir Morgenbladet 28. februar 1910 lengden til 50 meter, mens Oplandenes Avis 2. mars 1910 oppgir at hoppet målte 51 meter.
 5. ^ Gudbrandsdølen 30. januar 1902 oppgir lengden til 15 1/2 meter, men alle andre kilder sier 14 1/2 meter.
 6. ^ Ifølge et leserinnlegg i Dagbladet av Ole Grimsby i 1931 hoppet Hilda Stang 23, 24 og 25 meter i Solbergbakken i 1907. Kilde: Dagbladet: Satte Lauritz Bergendahl eller Ola Grimsby bakkerekord i Holmenkollen? (s. 8, 15. april 1931, digitalisert av Nasjonalbiblioteket). Opplysningen ser imidlertid ikke ut til å være bekreftet av andre kilder.
 7. ^ Flere treningshopp på ca. 130 meter. Nøyaktig lengde er ukjent.

Referanser Rediger

 1. ^ NRK: Minnes verdens første skihopprekord (12. november 2008, besøkt 30. juni 2021)
 2. ^ Nordlands Avis: Luftseilas på ski (s. 4, 1. april 1952, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 3. ^ Lengst gjennom lufta, s. 371
 4. ^ a b Christiania Nyheds- og Avertissements-Blad: Skirend (s. 2, 13. mars 1886, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 5. ^ Aftenposten: Skiklubben "Ulls" Præmieskirend (s. 2, 11. februar 1889, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 6. ^ Nordre Trondhjems Amtstidende: Skirendet i Trondhjem (s. 2, 23. februar 1889, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 7. ^ Christiania Nyheds- og Avertissements-Blad: Idræt (s. 2, 17. februar 1892, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 8. ^ a b c Romsdals Budstikke: (Notis) (s. 3, 16. mars 1892, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 9. ^ Trondhjems Adresseavis: Præmieskirendet (s. 2, 7. mars 1892, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 10. ^ a b Landsbladet: Bærums Skiklub (s. 3, 23. januar 1893, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 11. ^ a b Trønderen (Dagsposten): Skiklubbens hoprend (s. 3, 12. februar 1895, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 12. ^ Morgenbladet: Skirend i Asker (s. 1, 12. februar 1895, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 13. ^ Eidsvold: Bærum Skiklubs Landsrend (s. 2, 3. februar 1896)
 14. ^ Ørebladet: Bærums Skiklub (s. 2, 3. februar 1896, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 15. ^ Trondhjems Adresseavis: Fra Skiløbets Hjembygd (s. 2, 30. januar 1897, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 16. ^ Kjetil Steinsholt, Knut Høihjelle: Sondre Nordheim fra Morgedal. Tapir, Trondheim 1993. ISBN 82-519-1144-3 (s. 75, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 17. ^ a b Morgenbladet: Bærums Skiklubs (s. 2, 8. februar 1897, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 18. ^ Norsk Idrætsblad: Landsskirendet paa Gjövik (s. 54, 2. februar 1899, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 19. ^ a b Morgenbladet: Idræt (s. 1, 6. februar 1899, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 20. ^ Trondhjems Adresseavis: Landsskirendet (s. 2, 29. januar 1900, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 21. ^ a b c Bergens Aftenblad: Bærums Skiklub (s. 2, 17. februar 1900, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 22. ^ a b c Morgenbladet: Solbergrendet (s. 1, 12. februar 1900, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 23. ^ Den 17de Mai: Morgedølarne (s. 2, 28. februar 1900, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 24. ^ Gudbrandsdølen: Landsskirendet paa Gjøvik (s. 2, 29. januar 1901, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 25. ^ Oplandenes Avis: (notis) (s. 2, 30. januar 1901, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 26. ^ a b Skandinaven: Norsk Skisport (s. 7, 1. mars 1901, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 27. ^ Social-Demokraten: Solbergrendet (s. 3, 10. februar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 28. ^ Buskeruds Blad: Skirend i Bærum (s. 2, 11. februar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 29. ^ a b Buskeruds Blad: Modums Skiklub (s. 1, 16. februar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 30. ^ Oplandenes Avis: Landsskirendet i Brumunddalen (s. 2, 19. februar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 31. ^ Nordre Trondhjems Amtstidende: Landsskirend (s. 3, 26. februar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 32. ^ a b Social-Demokraten: Staaende hop paa 41 meter (s. 1, 11. mars 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 33. ^ Buskeruds Blad: Modums Skiklubs Præmierend (s. 3, 26. januar 1904, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 34. ^ Ringerikes Blad: Gustadrendet paa Modum (s. 2, 12. februar 1907, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 35. ^ a b Buskeruds Blad: Modums Skiklub (s. 2, 12. februar 1907, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 36. ^ Buskeruds Blad: Hopløbet (s. 1, 4. februar 1908, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 37. ^ Buskeruds Amtstidende: Gustadrendene (s. 2, 3. februar 1908, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 38. ^ Gudbrandsdølen: Landsskirendet i Brumunddalen (s. 2, 18. februar 1908, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 39. ^ Annonce-Tidende: Theater, Musik og Skirend (s. 1, 22. februar 1908, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 40. ^ a b Solungen: Stiftsskirend (s. 2, 16. februar 1909, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 41. ^ a b c d e Lister og Mandals Amtstidende og Adresseavis: Fra Modum (s. 1-2, 10. april 1909, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 42. ^ a b Hedemarkens Amtstidende: Et 44 1/2 Meters staaende Hop (s. 2, 9. februar 1910, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 43. ^ Morgenbladet: Hop paa 50 Meter (s. 1, 28. februar 1910, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 44. ^ Oplandenes Avis: Verdensrekorden i Hop (s. 1-2, 2. mars 1910, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 45. ^ a b Luren - Buskeruds Amtstidende: Gustadrendene (s. 2, 6. februar 1911, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 46. ^ Annonce-Tidende: Oplandske Skistevne (s. 1, 18. februar 1911, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 47. ^ Luren - Buskeruds Amtstidende: Stoppenkolrendene (s. 2, 22. januar 1912, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 48. ^ Social-Demokraten: Skiløp (s. 3, 22. januar 1912, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 49. ^ Fremtiden: Et staaende hop (s. 4, 27. januar 1912, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 50. ^ Fjeld-Ljom: Et vældig hop (s. 2, 9. februar 1912, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 51. ^ a b c d Fremtiden: Gustadrendene (s. 2, 19. februar 1912, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 52. ^ Bygdeposten: Verdens største hoppbakke (s. 23, 21. februar 1998, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 53. ^ a b c d e f g Drammens Tidende: Gustadrendet (s. 4, 2. februar 1914, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 54. ^ Aftenposten: Ny verdensrekord i hop paa ski (8. februar 1915, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 55. ^ Eidsiva: Et hop paa 55 meter (s. 2, 21. januar 1919, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 56. ^ Dagens Nyt: Bratsberg Amtsskirend. Otto Aasen hopper 55 Meter (s. 3, 21. januar 1919, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 57. ^ Nordtrønderen: Harran skilag (s. 1, 26. mars 1920, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 58. ^ a b c Valdres: Haugsrudrendet (s. 1, 11. februar 1922, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 59. ^ Aftenposten: Ny norsk hoprekord (s. 7, 6. februar 1922, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 60. ^ Harstad Tidende: Brages skirend (s. 2, 12. februar 1923, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 61. ^ Glommendalens Social-Demokrat: Vældige skihop (s. 3, 20. februar 1923, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 62. ^ Valdres: Skirennet i Haugsrudbakken (s. 2, 22. mars 1923, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 63. ^ Arbeider-Avisen: Rekordhopp i Namsos (s. 3, 15. april 1924, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 64. ^ Namdalen: Et hop paa 57 meter (s. 2, 15. april 1924, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 65. ^ a b Jarlsberg og Larviks Amtstidende: Ny hoperkord for Norge (s. 4, 2. april 1925, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 66. ^ a b c Hadeland: Th. Strømstad hopper 56 m. staaende i Kampenbakken (s. 2, 31. mars 1925, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 67. ^ a b c Opland Arbeiderblad: Kampenrennet (s. 3, 30. mars 1925, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 68. ^ a b c Nordlandsposten: Fra Nord-Norges Chamonix (s. 4, 2. april 1925, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 69. ^ a b c Skandinaven: Da der hoppedes 59 1/2 Meter (s. 9, 3. mai 1925, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 70. ^ a b c Bodø Tidende: Skirend paa Rognan (s. 4, 2. april 1925, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 71. ^ Hadeland: De lange hoplængder (s. 2, 5. januar 1926, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 72. ^ a b c Østfold Dagblad: Tullin Thams hoppet 63 1/2 meter i Odnesbakken igår (s. 3, 14. januar 1926, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 73. ^ Aftenposten: Thoralf Strømstad hoppet igaar 68 meter i Flubergbakken (s. 6, 18. februar 1926, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 74. ^ Vestopland: Et hop paa 68 meter (s. 2, 18. februar 1926, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 75. ^ a b c d Aftenposten: Flubergrendet (s. 7, 22. februar 1926, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 76. ^ Kongsberg Tidende: Litt av hvert (s. 1, 25. februar 1926, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 77. ^ Aftenposten: Sigmund Ruud hoppet 72 meter (s. 6, 15. februar 1927, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 78. ^ Nationen: Det var i Odnesbakken (s. 3, 18. februar 1927, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 79. ^ Vestopland: Odnesbakken (s. 5, 16. februar 1927, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 80. ^ Laagendalsposten: Sportens verden (s. 4, 18. februar 1927, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 81. ^ Asker og Bærums Budstikke: En vellykket indvielse av Skuibakken igaar (s. 3, 19. mars 1928, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 82. ^ a b c d e Porsgrunns Dagblad: Kjempe-hopp i Flubergbakken (s. 2, 19. januar 1931, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 83. ^ a b c d e Opland Arbeiderblad: Verdens lengste skihopp i Fluberg (s. 1, 19. januar 1931, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 84. ^ a b Opland Arbeiderblad: Nye kjempehopp igår (s. 2, 10. februar 1934, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 85. ^ a b c Nidaros: Arnholt Kongsgård gjorde rekordhopp (s. 1 og 8, 19. mars 1935, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 86. ^ a b c Tidens Tegn: Reidar Andersen 82 meter i Marikollen (s. 9, 11. april 1935, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 87. ^ a b Nidaros: 90 meter av Reidar i Viggja (s. 1 og 12, 13. april 1935, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 88. ^ Porsgrunns Dagblad: Arnold Kongsgård, Kongsberg, hoppet 90,5 meter (s. 6, 13. januar 1936, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 89. ^ Opland Arbeiderblad: 92,5 meter i Vikersundbakken (s. 1, 10. februar 1936, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 90. ^ Indre Akershus Blad: Alf Andersen 94 m. i Vikersundbakken (s. 4, 29. februar 1936, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 91. ^ a b Telemark Arbeiderblad: Et hopp på 95 m. i Narekollen (s. 2, 13. mars 1936, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 92. ^ Arbeiderbladet: Arne Hoel flyttet "Norgesrekorden" til 98 meter (s. 9, 19. februar 1951, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 93. ^ Østlendingen: Treningshopp på 98,5 m i Renabakken (s. 6, 17. mars 1952, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 94. ^ a b Østlendingen: Asbjørn Aursand 101 meter i Renabakken (s. 1 og 7, 18. februar 1957, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 95. ^ Arbeiderbladet: Festlig skiflyving i Vikersund, men nivået lavt (s. 15, 11. mars 1957, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 96. ^ Arbeiderbladet: Tre mann hoppet over 100 m i Bavallen (s. 19, 8. april 1957, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 97. ^ Drammens Tidende: Osnes "norsk rekord" med 108.5 meter og fullklaff i Vikersundbakken lørdag (s. 7, 17. mars 1958, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 98. ^ a b Drammens Tidende: Falt på 115 m i Vikersundbakken (s. 12, 26. mars 1960, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 99. ^ a b c Thure Lund, Nils Drolsum, Odd Flattum: Klang har navnet... Vikersund Idrettsforening 1894-1994. Vikersund Idrettsforening 1994. ISBN 82-993278-0-6 (s. 47, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 100. ^ a b Arbeiderbladet: Det lengste hoppet som er gjort i Norge (s. 15, 28. mars 1960, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 101. ^ Fredriksstad Blad: Brandtzæg 119.5 meter i Vikersund (s. 6, 9. mars 1963, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 102. ^ Ringerikes Blad: Brandtzæg 117 meter i Vikersundbakken i går (s. 1 og 3, 9. mars 1963, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 103. ^ Ringerikes Blad: «Bjørn Wirkola er lysten på å hoppe langt og strekker seg nok mot 140 m» (s. 3, 11. mars 1966, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 104. ^ Troms Folkeblad: Wirkola med verdens lengste i hoppbakken (s. 6, 14. mars 1966, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 105. ^ a b Ringerikes Blad: Verdens lengste hopp på 146 m i Vikersundbakken (s. 1, 14. mars 1966, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 106. ^ Rjukan Arbeiderblad: Ny verdensrekord på 154 meter i Vikersundbakken (s. 1, 13. mars 1967, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 107. ^ Ringerikes Blad: Skiflyvningen i Vikersund ble en strålende skifest (s. 5, 10. mars 1969, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 108. ^ Ringerikes Blad: 18 000 tilskuere og økonomisk suksess for Vikersund (s. 4, 24. februar 1975, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 109. ^ Oppland Arbeiderblad: Dag Holmen Jensen 154 med fall i går (s. 12, 17. februar 1977, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 110. ^ Drammens Tidende og Buskeruds Blad: Steiner hoppet 159 m fra nederste avsats (s. 1, 17. februar 1977, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 111. ^ Ringerikes Blad: Steiner hoppet Vikersundbakken ned! (s. 4, 18. februar 1977, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 112. ^ Drammens Tidende og Buskeruds Blad: Førsteomgangen ble et minne for livet (s. 11, 21. februar 1977, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 113. ^ Rjukan Arbeiderblad: 166 meter av Ivar Harry Nilsen i Vikersundbakken (s. 8, 28. februar 1980, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 114. ^ Drammens Tidende og Buskeruds Blad: «Problemfri landing» (s. 17, 17. februar 1986, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 115. ^ a b c d Bygdeposten: Sjefen som ble avsatt! (s. 8, 27. februar 1990, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 116. ^ Tønsbergs Blad: Vestfolding på 185 meter-merket (s. 12, 20. mars 1993, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 117. ^ Ringerikes Blad: Kom, hoppet og forsvant! (s. 6, 19. mars 1993, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 118. ^ Bygdeposten: Drømmesvevet (s. 11, 20. mars 1993, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 119. ^ Oppland Arbeiderblad: Mangler frykt - hoppet 148 meter (s. 33, 18. februar 1995, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 120. ^ Ringerikes Blad: Men bakkerekorden er 194! (s. 6, 20. februar 1995, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 121. ^ Dagsavisen Arbeiderbladet: Trippelseier (s. 26, 2. mars 1998, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 122. ^ a b c Dagsavisen: Først over 200 meter i Norge (s. 36, 6. februar 2000, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 123. ^ a b Bygdeposten: Sjette lengst i verden (s. 8, 10. februar 2000, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 124. ^ Drammens Tidende: 211 meter av hobbyhopper (s. 26, 10. februar 2000, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 125. ^ Dagsavisen: Klovnene stjal rampelyset fra artistene (s. 23, 14. februar 2000, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 126. ^ Drammens Tidende: «Systemet pill råttent» (s. 13, 14. februar 2000, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 127. ^ a b c d e f g h i Vikersund IF: Hopplengder for prøvehoppere og deltakere 4.-7. mars 2004 (besøkt 2. juli 2021)
 128. ^ a b Drammens Tidende: Lange hopp og høy fart (s. 32, 5. mars 2004, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 129. ^ Bygdeposten: Dønnem: Kan hoppes lengre (s. 13, 6. mars 2004, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 130. ^ Dagsavisen: Ny bakkerekord (s. 35, 7. mars 2004, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 131. ^ Dagsavisen: Fikk følelsen av å fly (s. 24, 13. januar 2007, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 132. ^ Dagsavisen: Hopp (s. 22, 13. mars 2009, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 133. ^ FIS: Resultater Vikersund 14.03.2009 (besøkt 2. juli 2021)
 134. ^ Aftenposten: Lengst i Norge (10. februar 2011, oppdatert 12. oktober 2011, besøkt 2. juli 2021)
 135. ^ FIS: Resultater trening Vikersund 11.02.2011 (besøkt 2. juli 2021)
 136. ^ a b Dagsavisen: Tidenes råeste hopp (s. 61, 12. februar 2011, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 137. ^ a b NRK: Evensen hoppet 243 og 246,5 meter (11. februar 2011, besøkt 2. juli 2021)
 138. ^ FIS: Resultater kvalifisering Vikersund 11.02.2011 (besøkt 2. juli 2021)
 139. ^ FIS: Resultater Vikersund 14.02.2015 (besøkt 2. juli 2021)
 140. ^ a b Fremtiden: Inn for landing (s. 22, 16. februar 2015, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 141. ^ NRK: Prevc satte verdensrekord: 250 meter i Vikersund (14. februar 2015, besøkt 2. juli 2021)
 142. ^ FIS: Resultater kvalifisering Vikersund 15.02.2015 (besøkt 2. juli 2021)
 143. ^ NRK: Vassiliev hoppet 254 meter - falt (15. februar 2015, besøkt 2. juli 2021)
 144. ^ FIS: Resultater Vikersund 15.02.2015 (besøkt 2. juli 2021)
 145. ^ NRK: Stöckl om Fannemels rekordhopp: - Eg er rørt (15. februar 2015, besøkt 2. juli 2021)
 146. ^ a b FIS: Resultater 18.03.2017 (besøkt 2. juli 2021)
 147. ^ a b NRK: Johansson hadde verdensrekord i en halvtime – så banket Kraft til (18. mars 2017, besøkt 2. juli 2021)
 148. ^ Karin Berg: Hopp, jenter, hopp!: Historien om Johanne Kolstad og Hilda Braskerud – et annerledes skieventyr. Schibsted, Oslo 1998. ISBN 82-516-1720-0 (s. 11-12, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 149. ^ Sandefjords Tidende: Flink liden Skiløberske (s. 2, 18. februar 1892, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 150. ^ Bergens Aftenblad: Flink Skiløberske (s. 2, 13. mars 1895, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 151. ^ Kongsberg Blad: En flink Jente (s. 3, 29. januar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 152. ^ Gudbrandsdølen: Flink Smaajente (s. 1, 30. januar 1902, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 153. ^ a b c Hopp, jenter, hopp!, s. 17-18
 154. ^ Nordre Bergenhus Amtstidende: En kvinde hopper 22 m (s. 1, 12. februar 1910, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 155. ^ Indlandsposten: Krets- og klubbrennet i Åsnes igår (s. 2, 4. mars 1929, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 156. ^ Kongsvinger Arbeiderblad: Guttekretsrennet i Åsnes (s. 3, 4. mars 1929, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 157. ^ Laagen: En skolepike hopper 22 meter (s. 1, 9. mars 1929, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 158. ^ a b c Vestopland: Trevann-rennet blev meget vellykket (s. 5, 10. mars 1930, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 159. ^ Opland Arbeiderblad: Strålende omtale i Oslopressen av Nordre Lands kvinnelige skiløpere (s. 4, 20. januar 1931, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 160. ^ Porsgrunns Dagblad: Johanne hoppet 49 meter (s. 4, 18. februar 1931, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 161. ^ Porsgrunns Dagblad: Ingrid Veum hoppet 55 meter (s. 4, 31. januar 1939, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 162. ^ Trønder-Avisa: Bjørn Wirkola best i Bjørkbakk-rennet (s. 7, 19. mars 1971, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 163. ^ Drammens Tidende og Buskeruds Blad: Anita Wold satte ny verdensrekord (s. 8, 15. januar 1973, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 164. ^ Tidens Krav: Prydz og Grini delte hoppernes NM-tittel (s. 8, 5. februar 1973, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 165. ^ Adresseavisen: Anita Wold satte «ubemerket» rekord (s. 11, 19. februar 1973, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 166. ^ a b «Orklahopp: Kløvsteinbakkens historie». Arkivert fra originalen 12. august 2020. Besøkt 28. juni 2021. 
 167. ^ Adresseavisen: Verdensrekord av Anita - 73 meter (s. 1, 23. mars 1973, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 168. ^ Drammens Tidende og Buskeruds Blad: Skui-renn med fin stigning (s. 9, 2. april 1973, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 169. ^ a b Arbeiderbladet: -Send'a til Falun! (s. 1, 4. februar 1974, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 170. ^ Oppland Arbeiderblad: Hurdal klar for årets NM på ski for junior (s. 15, 7. februar 1974, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 171. ^ Oppland Arbeiderblad: Verdensrekord av Anita Wold (s. 13, 7. mars 1974, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 172. ^ Hamar Arbeiderblad: Merete hoppet 95 meter (s. 18, 28. januar 1985, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 173. ^ Aftenposten: Halvor Persson i en klasse for seg (s. 11, 18. mars 1985, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 174. ^ Hamar Arbeiderblad: Avlyst etter en omgang lørdag (s. 15, 3. mars 1986, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 175. ^ VG: Merete mot verdensrekord (s. 30, 28. januar 1987, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 176. ^ Thor Gotaas: Før og etter Wirkola. Gyldendahl, Oslo 2017. ISBN 978-82-05-50546-9 (s. 352)
 177. ^ a b c Trønderbladet: Merete hoppet 106,5 m (s. 1, 17. februar 1987, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 178. ^ Arbeiderbladet: Hurra for Merete (som hoppet 106,5 m på ski) (s. 40, 17. februar 1987, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 179. ^ Arbeiderbladet: Verdens lengste skihopp! (s. 28, 9. januar 1988, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 180. ^ Glåmdalen: Metere hoppet 112 meter! (s. 21, 9. januar 1988, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 181. ^ Byron Rempel: Women's Ski Jumping Takes Aim at the Winter Olympics, i Skiing Heritage Journal, mars 2009, s. 19 (forhåndsvist på Google Books)
 182. ^ Gazeta Wyborcza: Dalej niż Harada (24. februar 1994, besøkt 28. juni 2021)
 183. ^ Aftenposten: Jente var prøvehopper i Vikersund i '98 (17. februar 2004. oppdatert 19. oktober 2011, besøkt 28. juni 2021)
 184. ^ Bygdeposten: Her «flyr» Eva i 1998 (s. 11, 12. februar 2004, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 185. ^ Gudbrandsdølen Dagningen: 133 m av Henriette (s. 23, 26. mars 2001, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 186. ^ Halden Arbeiderblad: Vil over 200 meter (s. 19, 17. februar 2003, digitalisert av Nasjonalbiblioteket)
 187. ^ a b NRK: Sagen hoppet 171 meter i Vikersund (4. mars 2004, oppdatert 5. mars 2004, besøkt 28. juni 2021)
 188. ^ NRK: Fløy til ny rekord (6. mars 2004, oppdatert 22. mars 2004, besøkt 28. juni 2021)
 189. ^ NRK: Satte ny norsk kvinnerekord (6. mars 2004, besøkt 28. juni 2021)
 190. ^ VG: Svenske stjal showet fra Sagen (7. mars 2004, besøkt 28. juni 2021)
 191. ^ NRK: Sagen til sykehus (13. mars 2009, oppdatert 14. mars 2009, besøkt 28. juni 2021)
 192. ^ a b c d e f g h FIS: Resultater trening 18. mars 2023 (besøkt 18. mars 2023)
 193. ^ FIS: Resultater 19. mars 2023 (besøkt 19. mars 2023)