Måleenhet

(Omdirigert fra Lengdeenhet)

Måleenhet eller målenhet er en grunnenhet, det vil si en fast verdi eller gitt størrelse, til bruk ved måling. Når de samme enhetene blir brukt ved måling av samme slags størrelser, blir det mulig å sammenlikne ulike mengder. Da kan en også beregne og måle noe nøyaktig og uttrykke dette i tallverdier. Det er forskjellige enhetssystemer, blant annet SI-systemet (det metriske enhetssystemet), CGS-systemet og britiske og amerikanske enheter.

Innen naturvitenskap, for eksempel fysikk, men også innen handel og andre målbare fag, er en måleenhet (ofte bare kalt enhet) den faktoren eller betegnelsen en skriver etter et tall når en skal anføre verdien av en fysisk størrelse. Alle alminnelige enheter har nøyaktig definerte verdier og standardiserte navn. Enkelte har også egne symboler.

Før innføringen av metersystemet ble påbegynt i Norge i 1875, fantes det en rekke ulike norske måleenheter. Det finnes også mange uoffisielle måleenheter. Eksempelvis gamle nordiske lengdemål brukes fortsatt i dagliglivet, skjønt flere av dem mangler en nøyaktig definisjon.

SI-systemet og omregningerRediger

Internasjonalt har SI-systemet definert et sett med enheter man kan regne med uten å måtte bruke omregninger mellom forskjellige enheter for samme fysiske type verdi. Eksempler på måleenheter er meter (m), sekund (s) og ampere (A) som brukes til å måle henholdsvis lengde, tid og elektrisk strøm.

Ved en del fysiske utregninger vil oppsett av enhetene i formelen gi en god kontroll om svaret har riktig og forventet enhet.

 
Et standard kilogram hos NIST i USA

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger

OmregningRediger

Gamle måleenheterRediger