Standard

sett av regler, retningslinjer eller kjennetegn for hvordan noe skal lages eller gjennomføres, som er fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent standardiseringsorgan

Standard er en teknisk spesifikasjon som beskriver hvordan ulike objekter skal kunne defineres på en entydig måte, for eksempel mål og vekt, eller som beskriver arbeidsmetoder, for eksempel kvalitetsstyring i en bedrift. Standarder blir vanligvis utviklet og vedlikeholdt av en standardiseringsorganisasjon på nasjonalt, europeisk eller globalt plan.

Standard er også en betegnelse på standardiserte, «alminnelige», bestemmelser for kontraktsinngåelse og kontrakter, særlig Norsk Standard forkortet til NS.

Juridisk brukes også standard eller «rettslig standard» som betegnelse på skjønnmessige regler, slik som plikten til å overholde god forretningsskikk og lignende.

En forvaltningsstandard er standard gitt av en relevant myndighet om at en bestemt standard skal legges til grunn for hele eller større deler av offentlig forvaltning.[1]

Forskjellige typer standarder rediger

  • Mål og vekt, se eks. SI-systemet
  • Fysiske standarder, papir- konvoluttformater, trelastdimensjonsstandarder, Standarder for elektriske komponenter. Standarder for skruegjenger, bolt og mutter utforming, fastnøkkeldimensjoner, skrubitsstandarder.
  • Industristandarder, innarbeidet fordi et produkt er blitt utbredt og enten mangler patent, eller patent er frigitt, eksempler er Compact lydkassett og VHS videokassett.
  • Kvalitetsstandarder som har framgangsmåter for å sikre at arbeidsutførelse, produksjon m.v. holder en bestemt kvalitet
  • Offentlige krav til produkter som trenger godkjenning / typegodkjenning for at salg skal være lovlig, eller utformingskrav for en eventuell registrering.
  • Hygienekrav for omsetning av næringsmidler / Frambud av næringsmidler til servering.
  • Alminnelige bestemmelser om kontraktsinngåelse og kontrakter framforhandlet som «agreed documents» av bransjeorganisasjoner og vedtatt som Norsk Standard
  • Standarder for informasjonsutveksling, se eks. EDI, EPCIS, eFaktura

Jf. bransjestandard.

Nyttige standarder rediger

I dagliglivet er vi vant til å bruke mange produkter som kan brukes fordi de har en utforming som gjør at produkter fra forskjellige produsenter kan brukes om hverandre.

Ett godt eksempel er utforming av kontakt og støpsel for 230 V husholdningselektrisitet. Alle vanlige elektriske produkter som bruker 230 V som selges i ett land, har støpsel som passer i de kontaktene som er vanlige i landet.

For radioer og musikkelektronikk er det standarder for hodetelefonkontakter, høyttalerkontakter, CD-spillere og andre kilder for elektronisk lyd med definert fysisk utførelse og spenning / impedanse. Dette gir stor valgfrihet ved bruk av høyttalere, hodetelefoner og mange former for lydkilder med mange kombinasjons- og valgmuligheter for brukeren.

I helsevesenet i Norge brukes sprøyter, sprøytespisser og infusjonsutstyr med standardisert utforming på tilkoblingen, kalt "Luerlock". En annen standard kalles "Record". Med Luerlock-koblingen på alt utstyr er det enkelt å bruke sprøyter, spisser, infusjonssett etc. om hverandre selv om utstyret kommer fra forskjellige leverandører.

Manglende standarder rediger

Mobiltelefoner og handsfree anlegg for disse har et stort antall forskjellige utforminger både for elektrisk tilkobling og for mekanisk feste for telefonen i handsfreeholderen.

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger