Bransjestandard

En bransjestandard – i noen sammenhenger kalt industristandard – er en standard som vanligvis er utviklet innen en industrigren, men som også kan stamme fra før masseproduksjonens tid. F.eks. fikk de første lokomotivdrevne jernbaner i England tidlig på 1800-tallet en sporvidde på 1435 mm. Dette tilsvarte omtrent hjulavstanden på datidens hestevogner, som i sin tur var tilpasset bredden på veiene sammen med et ønske om at to voksne skulle kunne sitte ved siden av hverandre. Da denne sporvidden først var valgt, ble den funnet hensiktsmessig blant andre produsenter av rullende materiell, og andre som bygget jernbaner. På den måten ble de første jernbanene utviklet til et landsomfattende og senere verdensomspennende nett, hvor materiell fra forskjellige leverandører – iallfall i prinsippet – kunne brukes overalt. Noe lignende gjelder for stikkontakter, strømnettet, sokler for lyspærer, paller, avstanden mellom bjelkene i et hus – og en rekke bransjestandarder innen IKT som IBM-kompatible datamaskiner og USB.

Hvordan etableres en bransjestandard?Rediger

En bransjestandard kan etableres ved sedvane, ved at den fastsettes av en dominerende aktør innen bransjen, ved at den vedtas av en samling dominerende aktører, og/eller ved at den påbys ved lov. Eksempler:

  • I de fleste land er høyrekjøring på veiene påbudt ved lov (Trafikkreglene), mens plasseringen av førersetet i en bil – og følgelig også rattet, pedaler, girkasse osv. – styres av hva som er hensiktsmessig gitt et slikt påbud.
  • For å utvikle en bransjestandard for bekjempelse av potetål/potetcystenematode (PCN) nedsatte potetbransjen selv en arbeidsgruppe. Bransjestandarden «representerer en viktig milepæl i målsettingen om å bevisstgjøre næringen om eget ansvar for å hindre spredning av PCN.»[1]
  • En bransjestandard for varelevering (BVL) ble i 2011 lansert av LUKS (Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter), NLF (Norges Lastebileier-Forbund) og NHO-LT (NHO Logistikk og Transport). Den var ment som et bidrag for bl.a. å unngå usunne holdninger overfor sjåførenes arbeidsmiljø, hvor «håndtering av avvik i forhold til regelverket er tilfeldig.» [2]

Bransjestandarden som hemskoRediger

Noen ganger kan den teknologiske utvikling, høyere krav eller andre faktorer gjøre at en bransjestandard etter hvert fungerer som en hemsko. Eksempler:

  • Operativsystemet MS-DOS var populært blant PC-brukere lenge etter at det var teknisk foreldet og ikke utnyttet de nye PC-enes stadig mer avanserte egenskaper.
  • Vanlige 10- og 16 ampere sikringer fungerer utmerket for de fleste elektriske apparater i husholdningene, men er utilstrekkelige for f.eks. hurtiglading av elbiler, som krever svært mye strøm.
  • Gamle standarder for dimensjonering av stikkrenner og sidedrenering under eller ved siden av veier og jernbaner har vist seg utilstrekkelig når global oppvarming har ført til større nedbørmengder og mer intens nedbør. Både sommeren 2011 og senere har dette ført dette til at mange veier og jernbanestrekninger ble stengt pga. ras og oversvømmelser.[3].

ReferanserRediger

  1. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/aktuelt/nyheter/2011/des-11/ny-bransjestandard-for-potetcystenematod.html?id=666204
  2. ^ «Arkivert kopi» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 13. januar 2018. Besøkt 12. januar 2018. 
  3. ^ Jernbaneverkets arbeid med klimatilpasning og vannhåndtering. Tiltak for håndtering av flom fra sideterreng.http://www.rif.no/media/5664/rif-kurs-jbv-smy_komprimert.pdf