Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er en norsk, partipolitisk uavhengig næringsorganisasjon og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter som driver eller administrerer lovlig godstransport i Norge og utlandet. Forbundets formål er å utvikle den lovlige godstransport på vei på en samfunnsmessig ansvarlig og miljømessig bærekraftig måte. Samtidig skal medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser ivaretas.

Norges Lastebileier-Forbund
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer955430336
Stiftet23. mars 1935[1]
LandNorge
HovedkontorOslo
Medlemmer4 000[2]
Nettstedwww.lastebil.no (nb)

Historie rediger

23. mars 1935 slo en rekke lokale lastebileierforeninger fra flere steder i Norge seg sammen og dannet landsforbundet Norges Lastebileier-Forbund, som i begynnelsen var en ren næringsorganiasjon. Rolf B. Børresen var første formann.[3] Den første tiden var medlemstallet 500 medlemmer med cirka 1 000 biler. En av forbundets viktigste kampsaker i begynnelsen var å få innført en generell bevillingsplikt for all ervervsmessig biltransport. I 1995 vedtok representantskapet at NLF også skulle bli en arbeidsgiverorganisasjon.[4]

Organisasjon rediger

NLF er medlem av International Road and Transport Union (IRU), Nordic Logistics Association (NLA) og Nordisk vägforum (NVF). NLF driver et aktivt næringspolitisk arbeid. Forbundet tilbyr sine medlemmer juridisk bistand, teknisk bistand, sikkerhetsrådgivning og miljørådgivning. I tillegg tilbys HMS-systemer for store og små bedrifter. NLF organiserer også Kollegahjelpen, et støtteapparat for sjåfører som har opplevd ulykker, nestenulykker, ran eller andre sjokkartede opplevelser i forbindelse med jobben. NLF gir ut NLF Magasinet, et medlemsblad med opplag på cirka 15 000.[5]

Administrerende direktør rediger

 • Geir A. Mo (2012-2023)
 • Jan-Terje Mentzoni (2011–2012)
 • Olav Slaatsveen (2008–2011)
 • Gunnar Apeland (1999–2007)
 • Gunnar Eigeland (1985–1998)
 • Karl J. Bjerklund (- 1985)

Styreleder rediger

 • Tore Velten (2016 - dd)
 • Per Madsen (2008-2016)
 • Edvin Bellsi (2006–2008)
 • Erik Hundhammer (2000–2006)
 • Kaare Hodnemyr (1992–2000)

Forbundet er organisert i fem ledd: Landsmøtet, Representantskapet, forbundsstyret, fylkes-/regionavdelingene/regionene og lokalavdelingene.

Landsmøtet rediger

Landsmøtet er forbundets høyeste besluttende myndighet og holdes hvert annet år innen junimåneds utgang. Representanter valgt av fylkesavdelingene/regionene er de eneste med stemmerett på landsmøtet.

Representantskapet

Representantskapet er forbundets nest høyeste organ og møtes hvert år innen utgangen av april måned.

Forbundsstyret rediger

Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets virksomhet mellom landsmøtene. Forbundstyret representerer forbundet i alle forhold og forplikter dette. Administrerende direktør ansettes av styret.

Styret består per 1.7.2023 av følgende personer:

 • Forbundsleder Tore Velten
 • Nestleder Anders Krog, region 1 (Østfold, Oslo og Akreshus)

Styremedlemmer:

 • Bjørn Ivar Gunhildgard, region 2
 • Hilde A.R. Natedal, region 3
 • Kjell Helge Haugland, region 4
 • Inge Råheim, region 5
 • Øyvind Lilleby, region 6
 • Rune Holmen, region 7

Regionene rediger

Norge er delt i syv regioner, som hver betjenes av en regionssjef

Medlemskap rediger

Norges Lastebileier-Forbund baserer seg på bedriftsmedlemskap. NLF representerer alene og gjennom Norsk Transportforum (NT) 3200 bedrifter som opererer ca 20 000 lastebiler/ vogntog og lettere nyttekjøretøyer. NLFs/NTs medlemsbedrifter har 25 000 sysselsatte og omsetter for ca 30 milliarder kroner.

Kollegahjelpen rediger

Kollegahjelpen ble startet av NLF i 1995. Det er en støtteordning som består av medlemmer i NLF som alle arbeider på frivillig basis. De utgjør et landsdekkende nettverk og tilbyr støtte og praktisk hjelp til yrkessjåfører som har vært i en ulykke i forbindelse med jobben. Kollegahjelpen organiseres av NLF. I 2003 fikk ordningen Jobb for livet-prisen av Rådet for psykisk helse.[6]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger

NLFs hjemmesider – www.lastebil.no

NLFs Facebookside - https://www.facebook.com/lastebil/