Støpsel er betegnelsen på den elektriske pluggen eller kontakten som settes inn i en stikkontakt. I Norge benyttes denne typen kontakter på ledninger til elektrisk utstyr som krever tilkobling til 230 V spenning.

Kontinentaleuropeisk 230 V hannstøpsel med to stifter og jording.

Lavspenningsplugger finnes i mange varianter. Den vanligste benevnelsen for slike forbindelser er hannplugg om den delen som stikkes inn i enten en hunnplugg på en skjøteledning/overgang, eller i en hunnkontakt i veggen på en boks eller et apparat. Hannkontakter brukes for eksempel på utsiden av en campingvogn for å få 220 V inn i vogna, eller på en bil for å få lysnettforsyning til en motorvarmer.

Det er viktig at kabelen som går inn i en plugg, ikke blir utsatt for mye bevegelse. En gummiskjerm på et par cm kan stive opp den innerste delen av kabelen, slik at bøyingen skjer over et litt lengre parti av kabelen.