EPCIS

Electronic Product Code Information System

EPCIS (Electronic Product Code Information System) er en standard for hendelsesregistrering knyttet til unike objekter som flyter i en verdikjede. Standarden ble utviklet av EPCGlobal (nå GS1) i 2007 for å skape en infrastruktur for deling av informasjon i en verdikjede med fokus på unike identer. Særlig RFID-teknologien (radiofrekvensidentifikasjon, det vil si å lagre og hente data ved hjelp av små enheter kalt RFID-brikker) har bidratt til å skape behovet for en slik standard.

StandardenRediger

Formålet med EPCIS-standarden er å forenkle utveksling av informasjon om status, lokalisering og bruk av spesifikke objekter. Disse objektene er vanligvis utstyrt med en unik, fysisk ID-merking. Informasjonen som innhentes kan sees på som tilstandsløs, og er per definisjon gyldig inntil en annen hendelse oppdaterer denne. Informasjonen blir gjerne innhentet via ulike datafangstteknologier som RFID eller strekkoder, men kan også komme fra GPS-enheter, IT-systemer og annet. Man kan se på et EPCIS-lager som en løsning for å samle opp alle sporene en unikt merket enhet legger fra seg i løpet av sin levetid eller forflytning gjennom en forsyningskjede.

EPCIS-standarden består kort oppsummert av to viktige XML-grensesnitt, samt en viktig og sterkt anbefalt semantisk standard kalt Core Business Vocabulary (CBV) som beskriver innholdet i meldingene som grensesnittene utveksler.

Capture InterfaceRediger

«Capture Interface» er betegnelsen som brukes om det inngående grensesnittet mot EPCIS. Det mottar meldinger med følgende prinsipielle innhold:

 • HVA: hvilken ID hadde objektet som hendelsen gjelder?
 • NÅR: når skjedde det som hendelsen gjelder?
 • HVORFOR: hva skjedde med objektet som det er viktig å rapportere som en hendelse?
 • HVOR: hvor skjedde hendelsen?

Følgende kildekode-sekvens i XML er en EPCIS-melding som rapporterer varemottak av en spesifikk RFID-merket plastpall i norsk daglivarehandel:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epcis:EPCISDocument xmlns:epcis="urn:epcglobal:epcis:xsd:1"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  creationDate="2011-03-14T07:18:53.859+01:00" schemaVersion="1.0">
  <EPCISBody>
    <EventList>
      <ObjectEvent>
        <eventTime>2011-03-14T07:07:57.560+01:00</eventTime>
        <eventTimeZoneOffset>+01:00</eventTimeZoneOffset>
        <epcList>
          <epc>urn:epc:id:grai:7072154.00101.1021345</epc>
        </epcList>
        <action>OBSERVE</action>
        <bizStep>urn:epcglobal:cbv:bizstep:receiving</bizStep>
        <disposition>urn:epcglobal:cbv:disposition:in_progress</disposition>
        <readPoint>
          <id>urn:epc:id:sgln:########.#</id>
        </readPoint>
        <bizLocation>
          <id>urn:epc:id:sgln:########</id>
        </bizLocation>
      </ObjectEvent>
    </EventList>
  </EPCISBody>
</epcis:EPCISDocument>

Capture Interface kan motta fire ulike hendelsestyper:

 • ObjectEvent - Den mest vanlige hendelsestype som benyttes til å rapportere en hendelse om et eller flere objekt.
 • AggregationEvent - En hendelsestype som oppretter en kobling mellom en "parent" og opptil flere "child" identiteter. Hendelsestypen kan opprette og fjerne koblinger for eksempel mellom en pall og denne sine kasser som står oppå. Knytting av en SSCC kode (kolliidentitet) og en lastbærerID gjøres også med en slik hendesestype.
 • TransactionEvent - En hendelsestype som knytter en ID til forretningstransaksjoner. Eksempelvis knytting av en pallID, kolliID eller andre ID-er til en spesifikk innkjøpsordre, fraktbrev med mer, kan gjøres ved hjelp av denne hendelsestypen.
 • QuantityEvent - En hendelsestype som benyttes når man ønsker å rapportere et antall uspesifiserte enheter og ikke har tilgang til, eller det ikke eksisterer en unik ID på disse.

Query InterfaceRediger

Query Interface benyttes for å gjøre spørringer («query») mot EPCIS. Typisk brukes dette for utveksling av informasjon mellom aktører i verdikjeden eller mellom EPCIS og aktuelle interne systemer.

Norsk bruk av EPCISRediger

EPCIS benyttes i dag[når?] i utstrakt grad i mange innovative løsninger spredt i mange bransjer og til mange ulike formål. Felles er at de har en datafangst knyttet til objekter som beveger seg i en forsyningskjede eller livsløp. Disse objektene genererer så på ulike måter hendelser som sendes inn til EPCIS, for lagring, bruk og eventuelt deling med aktører i verdikjeden.

Eksempel: Norsk LastbærerpoolRediger

Norsk Lastbærerpool (NLP) eier[når?] alle paller og stadig flere av kassene som benyttes i daglivarebransjen i Norge. NLPs lastbærere av plast har alle en unik ID som er lagret i opptil fire RFID-brikker på hver pall/kasse. NLP benytter EPCIS til å samle inn alle forflytninger av paller mellom NLPs kunder, slik at NLP kan sende faktura for leie av lastbæreren, til riktig kunde til enhver tid.

NLPs kunder benytter EPCIS som infrastruktur for flere innovative tjenester hvor RFID i lastbæreren spiller en viktig rolle. Et eksempel er helautomatisk varemottak som benyttes blant annet hos Coop.[1] Når en dagligvarebutikk mottar en RFID-merket pall blir den helautomatiske SSCC-koden som pallens RFID-brikke er koblet mot, sendt til [SAP] for varemottaksregistrering.

Eksempel: MesterbakerenRediger

Mesterbakeren benytter EPCIS som kjernen i sin løsning for [temperatursporing] av sin distribusjon av avkjølte varer som sushi, bløtkaker, påsmurt mat osv. Det benyttes en RFID brikke i hver enkelt kjølekontainer, som logger temperaturen underveis i distribusjonen, og tømmes inn i EPCIS i forbindelse med vask og lagring hos Mesterbakeren. Underveis i distribusjonen benytter Mesterbakeren systemet qrLogistic til å registrere GPS posisjoner og tidspunkter for levering av ulike produkter hos sine mange kunder (butikker). Disse hendelsene knyttet til kjølecontaineren sendes også inn i EPCIS og danner grunnlaget for dokumentasjon som viser hvor, når og temperaturhistorikken til hver enkel kjølecontainer som benyttes.

Eksempel: ReinertsenRediger

Reinertsen er den fjerde største entreprenøren i Norge, og har stor virksomhet innen Offshore service segmentet også. Reinertsen begynte i 2009 å merke alt av utstyr for rask, effektiv og sikker datafangst knyttet til utstyret sitt. Alt fra powertools via trillebårer og opp til gravemaskinskuffer merkes av Reinertsen. EPCIS bidrar med å holde kontroll med alle bevegelser inn og ut av ulike prosjekter og lager, samt ellers prosesser som utstyret inngår i. EPCIS er her integrert med Agresso som er Reinertsen sitt forretningssystem.

EPCIS-løsningerRediger

Siden EPCIS er kun en standard som beskriver hvordan informasjon skal utveksles mellom aktører i verdikjeden, er det utviklet mange ulike løsninger der denne standarden benyttes.

Eksempel: EPCIS as a Service - Enlight ASRediger

EPCIS as a Service er en kommersiell løsning basert på programvare som tjeneste (SaaS). Løsningen er komplett i forhold til EPCIS 1.1-standarden, og inneholder i tillegg til den påkrevde funksjonaliteten blant annet ekstra sikkerhetsmekanismer, grafisk brukergrensesnitt (GUI) og rapporteringsmuligheter. EPCIS as a Service er utviklet av foretaket Enlight og benyttes blant annet av Norsk Lastbærerpool AS, Tine SA, Reinertsen AS og GS1, for å samle og utveksle hendelsesorientert informasjon fra verdikjeden.

Eksempel: Fosstrak EPCIS Repository - Open SourceRediger

Fosstrak EPCIS Repository er en Open Source-løsning programmert i Java. Den er laget som en del av ulike forskningsprosjekter blant annet ved ETH Zürich, og brukes av mange i forbindelse med piloter. Når løsningene kommer i drift, velger de fleste kommersielle løsninger.

Eksempel: IBM Infosphere Traceability ServerRediger

Dette er et EPCIS-produkt fra IBM som senere ble solgt til firmaet Frequentz i California.

Eksempel: SAP AutoID Infrastructure (AII)Rediger

Denne EPCIS-løsningen er utviklet av SAP, som er den største leverandøren av «enterprise resolution planning» (ERP).

ReferanserRediger