National Institute of Standards and Technology

National Institute of Standards and Technology
NIST
National Institute of Standards and Technology
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeUSA
Etablert1901
HovedkontorMaryland
UnderlagtHandelsdepartementet
Nettsidenist.gov

National Institute of Standards and Technology (NIST) er en amerikansk offentlig etat som er underlagt Handelsdepartementet. NIST ble grunnlagt 3. mars 1901 under navnet National Bureau of Standards, hvilket ble endret til nåværende navn i 1988.

NISTs hovedanlegg, der noen tusen forskere (cirka to tredeler fast ansatte og resten gjesteforskere) arbeider innen vidt forskjellige fagdisipliner, ligger i Gaithersburg, Maryland, men noen avdelinger, blant annet den som har ansvaret for USAs referansetid, ligger i Boulder, Colorado.

En av NISTs forskere, William Daniel Phillips, fikk en delt Nobelpris i fysikk i 1997 for sitt arbeid med å avkjøle atomer ved hjelp av laserlys.

Laboratorier innen NISTRediger

Virksomheten er fordelt på et antall laboratorier:

  • Bygnings- og brannforskning
  • Kjemi og teknologi
  • Elektronikk og Elektrisitet
  • IT
  • Byggeteknikk
  • Materiallære
  • Fysikk
  • Teknologi

Laboratoriene er i sin tur oppdelt på divisjoner, og divisjonene er tilslutt inndelt i grupper.

Eksterne lenkerRediger