Åpne hovedmenyen

Newton (enhet)

SI-enhet for måling av kraft
Visualisering av en kraft på 1 N.

Newton (symbol N) er SI-enheten for måling av kraft. Enheten har fått navn etter Isaac Newton på grunn av hans viktige bidrag til klassisk mekanikk. Den ble tatt opp av Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) i 1960.

DefinisjonRediger

En newton er definert som

 

En kraft på 1 N er med andre ord den kraften som trengs for å akselerere en masse på ett kilogram en meter per kvadratsekund (endre massens bevegelseshastighet med 1 m/s i løpet av ett sekund).

EksempelRediger

En person med masse 70 kg har en tyngde på 70kg * 9,81 m/s2 = 686,7 N ≈ 0,70 kN.

På månen vil samme person ha en tyngde på 70kg * 1,62 m/s2 = 113,4 N ≈ 0,11 kN fordi månen har mindre masse, og derfor lavere tyngdeakselerasjon (tyngdekraft).

Kraften som trekker et legeme med masse 1 kg nedover vil være på ca. 9,81 newton fordi tyngdens akselerasjon ved fritt fall på jorden er ca. 9,81 m/s2.