Kværner stasjon

Kværner stasjon var en jernbanestasjon på Oslos østkant. Stasjonen ble opprettet i 1957 og nedlagt i 1977, og lå mellom Oslo Ø og Tøyen. Den betjente godssporet Loenga-Alnabrulinjen i tillegg til Gjøvikbanen. På stasjonen sto et lite stasjonsbygg som ble solgt til Urskog-Hølandsbanen, og i 1973 flyttet til Bingsfoss stasjon, der det har blitt brukt som blant annet billettbod og kiosk.

Kværner stasjon
LandNorge Norge
StedKværner
KommuneOslo
Opprettet4. desember 1958
Åpnet1957
Nedlagt1977
Tjenester
Linje(r)Gjøvikbanen
Posisjonskart
Kværner stasjon ligger i Oslo
Kværner stasjon
Kværner stasjon
Kværner stasjon (Oslo)

Kværner stasjon
59°54′27″N 10°47′42″Ø

Kværner stasjon ble opprettet i forbindelse med bygging av dobbeltspor på Gjøvikbanen. Status var togstopp, det vil si at stasjonen var betjent for ekspedering av tog, men ikke for passasjerer eller gods. Fra 1963 ble stasjonen fjernstyrt fra stillverket på Oslo Ø.

Nye Kværner stasjonRediger

Miljøbyen Gamle Oslo (et nedlagt samarbeidsprosjekt mellom staten og bydel Gamle Oslo, med blant annet aktører som Gustav Nielsen og Aud Tenøy, begge senere ansatt ved Transportøkonomisk institutt), gikk i år 2000 inn for en ny jernbanestasjon ved Kværner:

 Etablering av ny stasjon for lokaltog ... ved Kværner/Enebakkveien, slik at boliger og arbeidsplasser på Kværner-området og i Arnljot Gellines vei kan få et høystandard kollektivtilbud ...[1] 

Forslaget om jernbanestasjon på Kværner ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget Gamle Oslo i 2005.[2] Bydel Gamle Oslos ti vel- og interesseforeninger foreslo i sitt trafikkplanarbeid fra 2008 å legge en jernbanestasjon på Kværner i tilknytning til jernbaneundergangen mellom Kværnerbyen og Enebakkveien.[3] Siden den gang er det kommet en jernbaneovergang (gangbru) mellom Arnljot Gellines vei (Nygårdskollen) og Etterstadsletta (Etterstad), et alternativt stasjonsområde.

Det ligger flere jernbanespor i tilknytning til Kværner. Nederst mot Kværnerbyen ligger godssporet Loenga-Alnabrulinjen. Ovenfor ligger Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen. I forbindelse med utbygging av Follobanen skal det tilrettelegges for en avgrening fra Follobanen til Alnabruterminalen, med tanke på en fremtidig godsforbindelse til Bryn. Dersom denne såkalte Bryndiagonalen bygges, vil det fjerne godstrafikken delvis eller helt fra godssporet Loenga-Alnabru. I så fall åpnes muligheten for persontrafikk over godssporet.

Fremtidig kollektivknutepunkt?Rediger

Ruter har flere ganger foreslått at dagens Kværnerbybuss (32) legges ned i øst (blir matebuss i vest). Mye taler for at Kværnerbyen betjenes av de gjennomgående busslinjene som likevel passerer. Det er rimeligere og gir bedre kollektivdekning.

  • Oslo sporveier (i dag Ruter) har tidligere foreslått buss over Dalehaugen – Enebakkveien forbi Kværnerbyen. Forslaget ble blant annet luftet i forbindelse med argumentasjonen for bygging av Galgebergforbindelsen (åpnet 2001). En slik linje vil kunne betjene Kværnerbyen (og Kværner stasjon) fra nord.
  • I 2005 gjorde Gamle Oslos bydelsutvalg enstemmig vedtak om å legge en kollektiv tverrforbindelse over Lodalen — mellom Galgeberg og Ekebergskrenten.[4] Tverrforbindelsen ble tatt videre av bydel Gamle Oslos ti vel og interesseforeninger i 2008.[5] Tverrforbindelse vil betjene Kværnerbyen (og Kværner stasjon) fra vest.

Neppe aktuelt med trikkRediger

Av utredninger går det frem at trikk til Kværnerbyen blir dyrt sett i sammenheng med passasjergrunnlaget.[6] Dette aktualiserer jernbanestasjon på Kværner.

LinjekartRediger

Sporplan over området Bryn – Galgeberg.

Tegnforklaring
   Hovedbanen fra Alna holdeplass
    Loenga–Alnabrulinjen fra Alnabru
      Bryndiagonalen til Follobanen, prosjektert
   
   
  Adolf Hedins vei
    Bryn stasjon
   
     Østensjøveien
       Lambertseter-, Østensjø- og Furusetbanen
   
    
     Alna (ca. 15 m)
    
      Gardermobanen fra Lillestrøm
      Etterstad Gjøvikbanen fra Tøyen
     Kværner nye (foreslått)
     Enebakkveien (ca. 20 m)
     
     Kværner gamle stasjon
        Lodalsbruene (ca. 40 m)
     Enebakkveien
      Galgeberg
      Kværnerveien (ca. 90 m)
         St. Halvards gate
     Loenga–Alnabrulinjen til Loenga
    Gjøvikbanen/Gardermobanen til Oslo S
    Hovedbanen til Oslo S
Forrige stasjon     Nedlagt stasjon   Neste stasjon
Gjøvikbanen

ReferanserRediger

  1. ^ Miljøbyen Gamle Oslo, Miljøby. Bærekraftig byutvikling og bedre levekår i Gamle Oslo. Strategier og tiltak., 2000
  2. ^ BU-sak 64/2005 av 31/5 2005
  3. ^ Bydel Gamle Oslos ti vel- og interesseforeninger: Rammeverk for helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo, 10. oktober 2008
  4. ^ BU-sak 64/2005, punkt 2, siste strekpunkt
  5. ^ Rammerverk for helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo
  6. ^ Nordconsult: Alternativer for trikk og kombibane i Lodalen, Loenga og Lohavn

LitteraturRediger