Karminprydvikler

sommerfuglart

Karminprydvikler (Celypha rufana) er en sommerfugl i gruppen av viklere (Tortricidae). Arten har tidligere vært plassert i slektene Olethreutes og Phiaris. Den er sjelden og truet i Norge.

Karminprydvikler
Nomenklatur
Celypha rufana (= Phiaris rufana)
(Scopoli, 1763)
Populærnavn
karminprydvikler[1]
Hører til
Olethreutinae,
viklere,
sommerfugler,
insekter
Miljøvern
Norsk rødliste:[2]
Regionalt utryddetRegionalt utryddet i vill tilstandKritisk truetSterkt truetSårbarNær truetLivskraftig

LC — Livskraftig

Økologi
Utbredelse: den palearktiske sone

Utseende

rediger

En middelsstor (vingespenn 16–19 millimeter), brunrød vikler. Forvingen er rustrød med tallrike små, lysgrå flekker som tenderer mot å gro sammen til tverrstriper eller nettmønster, særlig i vingens ytre del. Hos noen individer er den røde fargen lite fremtredende og de virker nærmest grå. Bakvingen er brungrå.

Levevis

rediger

Arten forekommer på åpne, tørre steder som skrinne elvebredder, sandstrender og skrotemark. Larvene utvikler seg på røttene av planter i kurvplantefamilien, for eksempel reinfann, burot, åkerdylle og ryllik. De voksne sommerfuglene flyr om ettermiddagen og kvelden i juni-juli. I Norge er arten bare kjent fra en håndfull lokaliteter, og flere av disse regnes som truet av menneskelige aktiviteter og også av flom.

Utbredelse

rediger

Den er utbredt over hele Europa unntatt de aller vestligste delene, og i det nordlige Asia. I Norge er arten registrert fra det sørlige Østlandet, Vest-Agder og Sør-Trøndelag.

Rødlistevurdering

rediger

Karminprydvikler utvikler seg i røttene av ulike kurvplanter. Biotopen er tørre, sandete steder der bakken bare delvis er dekket med vegetasjon. Den kan finnes ved veikanter, elvebredder, grustak, og også skrotemark.

Arten er funnet særdeles spredt i Norge. Det er 42 lokaliteter fra Farsund, Agder i sør til Verdal i Trøndelag i nord. I senere år er arten funnet på mange nye lokaliteter. Det kan virke som den har god spredningsevne, og at den er i stand til å finne nye levesteder når gamle habitater blir uegnet. Trusselen mot arten er først og fremst gjengroing av de åpne områdene den er avhengig av.

Arten ble vurdert til sårbar VU i 2010, men blir i 2021 ikke rødlistet.[2]

Systematisk inndeling

rediger
Treliste

Referanser

rediger
  1. ^ «Artsdatabankens artsopplysninger». Artsdatabanken. 17. februar 2022. Besøkt 17. februar 2022. 
  2. ^ a b Elven H, Aarvik L og Berggren K (24. november 2021). «Sommerfugler. Vurdering av karminprydvikler Celypha rufana som VU→LC for Norge» . Norsk rødliste for arter 2021. Artsdatabanken. Besøkt 30. mars 2023. 

Kilder

rediger
  • Aarvik, L., Berggren, K. og Hansen, L.O. (2000) Catalogus Lepidopterorum Norvegiae. Lepidopterologisk Arbeidsgruppe, Norsk entomologisk forening/Norsk Institutt for Skogforskning. 192 sider.ISBN 82-995095-1-3
  • [1] Norske sommerfugler – karminprydvikler
  • Nettsiden Svenska Fjärilar, med bildegalleri: [2]
  • Celypha rufana på UK Moths: [3]
  • Fauna Europaea, utbredelsesdatabase for europeiske dyr: [4]

Eksterne lenker

rediger