Grus

(Omdirigert fra «Grustak»)

Grus er et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64 mm i diameter. Størrelsen under dette kalles sand, og er fra 0,063 til 2 mm diameter. Kornstørrelsen som er større er morene, som er fra 64 til 256 mm. Grus deles inn understørrelser:

Grus (Største fragment er 4cm)
Grus lastes fra en lekter
Størrelse
(metrisk)
Nomenklatur
(Udden-Wentworth)
32–64 mm Småsten
16–32 mm Pukk
8–16 mm
4–8 mm Fin grus
2–4 mm Veldig fin grus

Geologisk dannelse rediger

Grus er et erosjonsprodukt, og finnes i Norge særlig i forbindelse med israndavsetninger fra siste istid. Grus avsettes også i store mengder langs elver og på strender. Grusavsetninger som overleires og begraves dypt vil etter hvert kunne bli sementert til en sedimentær bergart kalt konglomerat.

Grus- og sandtak rediger

Grus og sand blir ofte produsert fra samme naturlige forekomst og blir som oftest hentet ut fra ei morene. Derfor brukes ofte benevnelsene grustak og sandtak om hverandre. Det er store ressurser av sand og grus i Norge, men forekomstene er ofte «okkupert» av bebyggelser, jordbruk eller produserende skog. Et eksempel er Eggemoen i Ringerike kommune. Den enorme morenen inneholder ca. 298 millioner sand og grus, hvorav cirka 94 millioner m³ regnes som utnyttbart. Det skyldes blant annet produktiv skog og det faktum at det er anlagt en flyplass der – Hønefoss flyplass, Eggemoen, og tidligere vare det også en militærleir der – Eggemoen leir. Dette gjør eller kan gjøre ressurstilgangen begrenset. Grusproduksjon har miljømessige implikasjoner som støy og støv i de nære omgivelser.

Pukk er et beslektet produkt, men fremstilles fra berg som knuses. Slike knuseverk kalles gjerne pukkverk.

Kina var i 2008 verdens ledende grusprodusent, med USA på andreplass.[trenger referanse]