Konglomerat (geologi)

Konglomerat
Konglomerat (geologi)
Hovedmineral:
Gruppe: sedimentær
Tetthet i g/cm3:
Bruksområde:
Annet: {{{annet}}}
Liste over bergarter

Konglomerat er en sedimentær bergart. Konglomerat består av blokk, stein eller grus, og et matriks sand, silt og/eller leire som er forsteinet. Navnet kommer av latin og betyr blanding. Klastene eller bollene i konglomeratet er normalt rundede, i motsetning til de angulære som finnes i breksjer. Finnes blant annet i ett smalt belte på noen holmer utenfor ÅkrehamnKarmøy, Rogaland. Ryvingen er største holmen, med grei adkomst med båt fra øst.

Klassifisering rediger

I tillegg til det som beskrives under, klassifiseres konglomerater i forhold til kornstørrelsen på bollene, rundingsgrad, og sortering

Tekstur rediger

Parakonglomerater er matriks- (finmateriale) bårne bergarter som inneholder minst 15% sand eller mindre partikler.

Orthokonglomerater er klast-bårne bergarter med mindre enn 15% matriks bestående av sand og finere partikler.

Metamorfose endrer konglomerater til metakonglomerater som kan ha svært avlange og deformerte boller (klaster).

Klastenes sammensetning rediger

Konglomerater klassifiseres på grunnlag av klastenes litologi

  • Monomikt – klaster fra en enkelt bergart
  • Oligomikt – klaster bestående av kun to ulike bergarter
  • Polymikt – Klaster fra tre eller flere bergarter

Sedimentære miljø rediger

Konglomerater avsettes i en rekke ulike sedimentære miljø som kan observeres på jorden i dag.

Dyp marint rediger

Konglomerater kan avsettes dypmarint i forbindelse med massestrømmer.

Grunn marint rediger

Transgressive konglomerater er typisk tynne, og representerer en betydelig endring i miljøet.

Fluviale rediger

Konglomerater avsatt i elver og delta. Forgreinede elveløp vil ha en variasjon i strømingshastighet som vil kunne gi denne typen avsetninger.

Alluviale rediger

Konglomerater avsatt i som viftedelta og alluviale sletter.

Glasiale rediger

Morener kan, dersom de bevares, bli omdannet til konglomerater, kalt tillitt (forsteinet morene).

 
Smøla finnes en bolle-konglomerat. Her er den saget og med polert overflate.

Se også rediger