Grus (andre betydninger)

Wikipedia-pekerside

Grus kan sikte til:

  • Grus – et løst stykke av en bergart med en spesifikk kornstørrelse mellom 2 og 64mm i diameter
  • Grustennis - underlag i tennis.
  • Grus – ei gratis kulturavis som kommer ut i Tromsø
  • Grus er det latinske navnet på stjernebildet Tranen
  • Grus grus er det latinske navnet på fuglen Trane