Heteroneura eller Frenata er en stor delgruppe av sommerfuglene, som ikke har fått noe norsk navn. Gruppen omfatter størstedelen av sommerfuglartene, med unntak av noen mindre møllgrupper (bl.a. kjevesommerfugler og rotetere).

Heteroneura
Neslesommerfugl (Ditrysia)
Nomenklatur
Heteroneura,
Frenata
Tillyard, 1918
Populærnavn
Klassifikasjon
RikeDyreriket
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
OrdenSommerfugler
UnderordenGlossata
Økologi
Antall arter: 170 000
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: alle verdensdeler unntatt Antarktis
Inndelt i

Gruppens to vitenskapelige navn henviser til avledete særtrekk («evolusjonære nyvinninger»):

  • Måten for- og bakvingen er festet til hverandre på, er endret. I sommerfuglenes stamart, skjer dette ved at en liten «lapp» (jugum) på forvingen blir «låst» i en børstegruppe på bakvingen. Denne tilstanden er også bevart i de sommerfuglgruppene som ikke hører til Frenata, som derfor sammenfattes til (den parafyletiske gruppen) «Jugata». Hos Frenata er «lappen» gått tapt og blitt erstattet med en krok på forvingen (retinaculum), som fester seg til bakvingens børstegruppe, kalt frenulum. (Om den sistnevnte er homolog med børstegruppen hos «Jugata», er usikkert.)
  • I sommerfuglenes stamart var for- og bakvingen omtrent like i størrelse, struktur og antall av årer. Denne tilstanden er også bevart i de sommerfuglgruppene som ikke hører til Frenata, som derfor også omtales som «Homoneura» (= «likedan-årer»). Hos Heteroneura er årene i bakvingen blitt betraktelig redusert. Forvingen er altså tydelig forskjellig fra bakvingen (Hetero-neura = «ulik-årer»).

Inndeling rediger

Slektskapsforholdene mellom mange av møllgruppene er fremdeles usikre. Dette går også frem av den følgende oversikten i hierarkisk skrivemåte:

Eksterne lenker rediger