Hjelp:Vise en formel

Denne siden handler om hvordan man skriver matematiske formler på Wikipedia. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du se på en:Help:Displaying a formula.

BasisRediger

Matematikkmarkup må være innenfor taggene <math> ... </math>.

TEX koden må skrives bokstavelig: MediaWiki-maler, forhåndsdefinerte maler og paramtere kan ikke brukes innenfor math-tagger: par av doble klammeparenteser ignoreres og "#" gir en feilmelding. Math-tagger virker imidlertid i then og else-delen av #if, etc.

LaTeX-kommandoerRediger

LaTeX-kommandoer skiller mellom store og små bokstaver, og tar ett av følgende to formater:

  • De starter med en backslash \ og deretter har et navn bestående av bare bokstaver. Kommandonavn avsluttes med et mellomrom, et tall eller et hvilket som helst annet tegn enn en bokstav.
  • De består av en backslash \ og eksakt ett tegn som ikke er en bokstav.

Noen kommandoer trenger et argument, som må gis mellom klammeparenteser { } etter kommandonavnet. Noen kommandoer støtter valgfrie parametere, som legges til etter kommandonavnet i hakeparenteser [ ]. Den generelle syntaksen er:

\commandname[option1,option2,...]{argument1}{argument2}...

SpesialtegnRediger

Følgende symboler er reserverte tegn som enten har en spesiell betydning i LaTeX eller er utilgjengelig i alle fonter. Hvis du skriver dem direkte i teksten, vil de normalt ikke vises, men snarere gjøre ting du ikke ønsker.

# $ % ^ & _ { } ~ \

Disse tegnene kan skrives ved å sette en backslash før dem:

\# \$ \% \textasciicircum{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash{}

De andre symbolene og mange flere kan vises med spesialkommandoer i matematiske formler eller som aksenter.

Backslashtegnet \ kan ikke skrives ved å legge til en annen backslash foran (\\); denne sekvensen brukes for linjeskift. For å introdusere en backslash i matematikkmodus, kan du bruke \backslash i stedet.

Kommandoen \~ gir en tilde som er plassert over neste bokstav. For eksempel gir \ñ resultatet ñ. For å skrive bare tegnet ~, bruk \~{} som plasserer en ~ over en tom boks. Alternativt gir \sim en stor sentrert ~ som kan være mer passende i noen situasjoner, men vises kanskje ikke riktig i enkle uttrykkk som konverteres til HTML.

På samme måte gir kommandoen \^ en hatt over neste karakter, for eksempel \^{o} gir ô. Hvis du vil vise tegnet ^ må du bruke \textasciicircum.

MellomromRediger

"Blanktegn" slik som mellomrom og tabulator, behandles likt som "mellomrom" av LaTeX. Mange blanktegn etter hverandre behandles som ett "mellomrom".

Formatering med TEXRediger

Funksjoner, symboler, spesialtegnRediger

Diakritiske tegnRediger

\dot{a}, \ddot{a}, \acute{a}, \grave{a}  
\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a}  
\hat{a}, \widehat{a}, \vec{a}  

Standard numeriske funksjonerRediger

\exp_a b = a^b, \exp b = e^b, 10^m  
\ln c, \lg d = \log e, \log_{10} f  
\sin a, \cos b, \tan c, \cot d, \sec e, \csc f  
\arcsin h, \arccos i, \arctan j  
\sinh k, \cosh l, \tanh m, \coth n  
\operatorname{sh}\,k, \operatorname{ch}\,l, \operatorname{th}\,m, \operatorname{coth}\,n  
\operatorname{argsh}\,o, \operatorname{argch}\,p, \operatorname{argth}\,q  
\sgn r, \left\vert s \right\vert  
\min(x,y), \max(x,y)  

GrenserRediger

\min x, \max y, \inf s, \sup t  
\lim u, \liminf v, \limsup w  
\dim p, \deg q, \det m, \ker\phi  

Differensialer og deriverteRediger

dt, \operatorname{d}\!t, \partial t, \nabla\psi  
dy/dx, \operatorname{d}\!y/\operatorname{d}\!x, {dy \over dx}, {\operatorname{d}\!y\over\operatorname{d}\!x}, {\partial^2\over\partial x_1\partial x_2}y  
\prime, \backprime, f^\prime, f', f'', f^{(3)}, \dot y, \ddot y  

Bokstavlignende symboler eller konstanterRediger

\infty, \aleph, \complement, \backepsilon, \eth, \Finv, \hbar  
\Im, \imath, \jmath, \Bbbk, \ell, \mho, \wp, \Re, \circledS  

Modulær aritmetikkRediger

s_k \equiv 0 \pmod{m}  
a\,\bmod\,b  
\gcd(m, n), \operatorname{lcm}(m, n)  
\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid  

RottegnRediger

\surd, \sqrt{2}, \sqrt[n]{}, \sqrt[3]{x^3+y^3 \over 2}  

OperatorerRediger

+, -, \pm, \mp, \dotplus  
\times, \div, \divideontimes, /, \backslash  
\cdot, * \ast, \star, \circ, \bullet  
\boxplus, \boxminus, \boxtimes, \boxdot  
\oplus, \ominus, \otimes, \oslash, \odot  
\circleddash, \circledcirc, \circledast  
\bigoplus, \bigotimes, \bigodot  

MengderRediger

\{ \}, \O \empty \emptyset, \varnothing  
\in, \notin \not\in, \ni, \not\ni  
\cap, \Cap, \sqcap, \bigcap  
\cup, \Cup, \sqcup, \bigcup, \bigsqcup, \uplus, \biguplus  
\setminus, \smallsetminus, \times  
\subset, \Subset, \sqsubset  
\supset, \Supset, \sqsupset  
\subseteq, \nsubseteq, \subsetneq, \varsubsetneq, \sqsubseteq  
\supseteq, \nsupseteq, \supsetneq, \varsupsetneq, \sqsupseteq  
\subseteqq, \nsubseteqq, \subsetneqq, \varsubsetneqq  
\supseteqq, \nsupseteqq, \supsetneqq, \varsupsetneqq  

RelasjonerRediger

=, \ne, \neq, \equiv, \not\equiv  
\doteq, \doteqdot, \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}, :=  
\sim, \nsim, \backsim, \thicksim, \simeq, \backsimeq, \eqsim, \cong, \ncong  
\approx, \thickapprox, \approxeq, \asymp, \propto, \varpropto  
<, \nless, \ll, \not\ll, \lll, \not\lll, \lessdot  
>, \ngtr, \gg, \not\gg, \ggg, \not\ggg, \gtrdot  
\le \leq, \lneq, \leqq, \nleqq, \lneqq, \lvertneqq  
\ge \geq, \gneq, \geqq, \ngeqq, \gneqq, \gvertneqq  
\lessgtr \lesseqgtr \lesseqqgtr \gtrless \gtreqless \gtreqqless  
\leqslant, \nleqslant, \eqslantless  
\geqslant, \ngeqslant, \eqslantgtr  
\lesssim, \lnsim, \lessapprox, \lnapprox  
\gtrsim, \gnsim, \gtrapprox, \gnapprox  
\prec, \nprec, \preceq, \npreceq, \precneqq  
\succ, \nsucc, \succeq, \nsucceq, \succneqq  
\preccurlyeq, \curlyeqprec  
\succcurlyeq, \curlyeqsucc  
\precsim, \precnsim, \precapprox, \precnapprox  
\succsim, \succnsim, \succapprox, \succnapprox  

GeometriskRediger

\parallel, \nparallel, \shortparallel, \nshortparallel  
\perp, \angle, \sphericalangle, \measuredangle, 45^\circ  
\Box, \blacksquare, \diamond, \Diamond \lozenge, \blacklozenge, \bigstar  
\bigcirc, \triangle \bigtriangleup, \bigtriangledown  
\vartriangle, \triangledown  
\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright  

LogikkRediger

\forall, \exists, \nexists  
\therefore, \because, \And  
\or \lor \vee, \curlyvee, \bigvee  
\and \land \wedge, \curlywedge, \bigwedge  
\bar{q}, \bar{abc}, \overline{q}, \overline{abc},

\lnot \neg, \not\operatorname{R}, \bot, \top

 

 

\vdash \dashv, \vDash, \Vdash, \models  
\Vvdash \nvdash \nVdash \nvDash \nVDash  
\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner  

PilerRediger

\Rrightarrow, \Lleftarrow  
\Rightarrow, \nRightarrow, \Longrightarrow \implies  
\Leftarrow, \nLeftarrow, \Longleftarrow  
\Leftrightarrow, \nLeftrightarrow, \Longleftrightarrow \iff  
\Uparrow, \Downarrow, \Updownarrow  
\rightarrow \to, \nrightarrow, \longrightarrow  
\leftarrow \gets, \nleftarrow, \longleftarrow  
\leftrightarrow, \nleftrightarrow, \longleftrightarrow  
\uparrow, \downarrow, \updownarrow  
\nearrow, \swarrow, \nwarrow, \searrow  
\mapsto, \longmapsto  
\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons  
\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \rightarrowtail \looparrowright  
\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \leftarrowtail \looparrowleft  
\hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow  

SpesialRediger

\amalg \P \S \% \dagger \ddagger \ldots \cdots  
\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright  
\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \Game, \flat, \natural, \sharp  

Usortert (nye greier)Rediger

\diagup \diagdown \centerdot \ltimes \rtimes \leftthreetimes \rightthreetimes  
\eqcirc \circeq \triangleq \bumpeq \Bumpeq \doteqdot \risingdotseq \fallingdotseq  
\intercal \barwedge \veebar \doublebarwedge \between \pitchfork  
\vartriangleleft \ntriangleleft \vartriangleright \ntriangleright  
\trianglelefteq \ntrianglelefteq \trianglerighteq \ntrianglerighteq  

Større uttrykkRediger

Senket skrift, hevet skrift, integralerRediger

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Hevet skrift a^2  
Senket skrift a_2  
Gruppering 10^{30} a^{2+2}  
a_{i,j} b_{f'}  
Kombinasjon av senket og hevet med og uten horisontal atskilling x_2^3  
{x_2}^3  
Hevet hevet 10^{10^{8}}  
Foregående og/eller tilleggs-senket og -hevet \sideset{_1^2}{_3^4}\prod_a^b  
{}_1^2\!\Omega_3^4  
"Stacking" \overset{\alpha}{\omega}  
\underset{\alpha}{\omega}  
\overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\omega}}  
\stackrel{\alpha}{\omega}  
Deriverte x', y'', f', f''  
x^\prime, y^{\prime\prime}  
Understreking, overstreking, vektorer \hat a \ \bar b \ \vec c  
\overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f}  
\overline{g h i} \ \underline{j k l}  
Bue (workaround) \overset{\frown} {AB}  
Piler A \xleftarrow{n+\mu-1} B \xrightarrow[T]{n\pm i-1} C  
Sum \sum_{k=1}^N k^2  
Sum (fremtving \textstyle) \textstyle \sum_{k=1}^N k^2  
Sum i en brøk (standard \textstyle) \frac{\sum_{k=1}^N k^2}{a}  
Sum i en brøk (fremtving \displaystyle) \frac{\displaystyle \sum_{k=1}^N k^2}{a}  
Produkt \prod_{i=1}^N x_i  
Produkt (fremtving \textstyle) \textstyle \prod_{i=1}^N x_i  
Koprodukt \coprod_{i=1}^N x_i  
Koprodukt (fremtving \textstyle) \textstyle \coprod_{i=1}^N x_i  
Grense \lim_{n \to \infty}x_n  
Grense (fremtving \textstyle) \textstyle \lim_{n \to \infty}x_n  
Integral \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx  
Integral (alternativ grensestil) \int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx  
Integral (fremtving \textstyle) \textstyle \int\limits_{-N}^{N} e^x\, dx  
Integral (fremtving \textstyle, alternativ grensestil) \textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx  
Dobbelt integral \iint\limits_D \, dx\,dy  
Trippelt integral \iiint\limits_E \, dx\,dy\,dz  
Kvadrupelt integral \iiiint\limits_F \, dx\,dy\,dz\,dt  
Snitt \bigcap_{i=_1}^n E_i  
Unioner \bigcup_{i=_1}^n E_i  

Brøker, matriserRediger

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Brøker \frac{2}{4}=0.5 or {2 \over 4}=0.5  
Små brøker \tfrac{2}{4} = 0.5  
Store (normale) brøker \dfrac{2}{4} = 0.5 \qquad \dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a  
Store (nestede) brøker \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a  
Binomialkoeffisienter \binom{n}{k}  
Små binomialkoeffisienter \tbinom{n}{k}  
Store (normale) binomialkoeffisienter \dbinom{n}{k}  
Matriser
\begin{matrix}
 x & y \\
 z & v
\end{matrix}
 
\begin{vmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{vmatrix}
 
\begin{Vmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Vmatrix}
 
\begin{bmatrix}
 0 & \cdots & 0 \\
 \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & \cdots & 0
\end{bmatrix}
 
\begin{Bmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{Bmatrix}
 
\begin{pmatrix}
 x & y \\
 z & v
\end{pmatrix}
 
\bigl( \begin{smallmatrix}
 a&b\\ c&d
\end{smallmatrix} \bigr)
 

Parenteser rundt store uttrykkRediger

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Dårlig ( \frac{1}{2} )  
Bra \left ( \frac{1}{2} \right )  

Du kan bruke forskjellige avgrensningstegn med \left and \right:

Feature Syntaks Hvordan det ser ut
Parenteser \left ( \frac{a}{b} \right )  
Hakeparenteser \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad
\left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack
 
Klammeparenteser \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad
\left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace
 
Vinkelparenteser \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle  
"Bars and double bars" \left | \frac{a}{b} \right \vert \quad
\left \Vert \frac{c}{d} \right \|
 
Gulv- og takfunksjoner: \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \quad
\left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil
 
Skråstrek og backslash \left / \frac{a}{b} \right \backslash  
Opp, ned og opp ned-piler \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad
\left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad
\left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow
 
Avgrensningstegn kan blandes,
så lenge \left og \right stemmer overens
\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |
 
 
Bruk \left. og \right. hvis du
ikke vil ha et avgrensningstegn
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X  
Avgrensningstegnenes størrelse \big( \Big( \bigg( \Bigg( \dots \Bigg] \bigg] \Big] \big]  
\big\{ \Big\{ \bigg\{ \Bigg\{ \dots
\Bigg\rangle \bigg\rangle \Big\rangle \big\rangle
 
\big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| \dots \Bigg| \bigg| \Big| \big|  
\big\lfloor \Big\lfloor \bigg\lfloor \Bigg\lfloor \dots
\Bigg\rceil \bigg\rceil \Big\rceil \big\rceil
 
\big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow \Bigg\uparrow \dots
\Bigg\Downarrow \bigg\Downarrow \Big\Downarrow \big\Downarrow
 
\big\updownarrow \Big\updownarrow \bigg\updownarrow \Bigg\updownarrow \dots
\Bigg\Updownarrow \bigg\Updownarrow \Big\Updownarrow \big\Updownarrow
 
\big / \Big / \bigg / \Bigg / \dots
\Bigg\backslash \bigg\backslash \Big\backslash \big\backslash
 

Alfabeter og fonterRediger

Texvc kan ikke vise vilkårlige Unicode-tegn. Støttede tegn kan skrives ved hjelp av uttrykkene nedenfor. For andre, slik som Kyrillisk, kan de skrives som Unicode eller HTML-entiteter i løpende tekst, men kan ikke brukes i formler.

Greske alfabet
\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta  
\Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu  
\Nu \Xi \Pi \Rho \Sigma \Tau  
\Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega  
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta  
\eta \theta \iota \kappa \lambda \mu  
\nu \xi \pi \rho \sigma \tau  
\upsilon \phi \chi \psi \omega  
\varepsilon \digamma \varkappa \varpi  
\varrho \varsigma \vartheta \varphi  
Hebraiske symboler
\aleph \beth \gimel \daleth  
"Blackboard bold/scripts"
\mathbb{A} \mathbb{B} \mathbb{C} \mathbb{D} \mathbb{E} \mathbb{F} \mathbb{G}  
\mathbb{H} \mathbb{I} \mathbb{J} \mathbb{K} \mathbb{L} \mathbb{M}  
\mathbb{N} \mathbb{O} \mathbb{P} \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{S} \mathbb{T}  
\mathbb{U} \mathbb{V} \mathbb{W} \mathbb{X} \mathbb{Y} \mathbb{Z}  
"Boldface"
\mathbf{A} \mathbf{B} \mathbf{C} \mathbf{D} \mathbf{E} \mathbf{F} \mathbf{G}  
\mathbf{H} \mathbf{I} \mathbf{J} \mathbf{K} \mathbf{L} \mathbf{M}  
\mathbf{N} \mathbf{O} \mathbf{P} \mathbf{Q} \mathbf{R} \mathbf{S} \mathbf{T}  
\mathbf{U} \mathbf{V} \mathbf{W} \mathbf{X} \mathbf{Y} \mathbf{Z}  
\mathbf{a} \mathbf{b} \mathbf{c} \mathbf{d} \mathbf{e} \mathbf{f} \mathbf{g}  
\mathbf{h} \mathbf{i} \mathbf{j} \mathbf{k} \mathbf{l} \mathbf{m}  
\mathbf{n} \mathbf{o} \mathbf{p} \mathbf{q} \mathbf{r} \mathbf{s} \mathbf{t}  
\mathbf{u} \mathbf{v} \mathbf{w} \mathbf{x} \mathbf{y} \mathbf{z}  
\mathbf{0} \mathbf{1} \mathbf{2} \mathbf{3} \mathbf{4}  
\mathbf{5} \mathbf{6} \mathbf{7} \mathbf{8} \mathbf{9}  
"Boldface" (gresk)
\boldsymbol{\Alpha} \boldsymbol{\Beta} \boldsymbol{\Gamma} \boldsymbol{\Delta} \boldsymbol{\Epsilon} \boldsymbol{\Zeta}  
\boldsymbol{\Eta} \boldsymbol{\Theta} \boldsymbol{\Iota} \boldsymbol{\Kappa} code>\int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx\boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{\Mu}  
\boldsymbol{\Nu} \boldsymbol{\Xi} \boldsymbol{\Pi} \boldsymbol{\Rho} \boldsymbol{\Sigma} \boldsymbol{\Tau}  
\boldsymbol{\Upsilon} \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\Chi} \boldsymbol{\Psi} \boldsymbol{\Omega}  
\boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta} \boldsymbol{\gamma} \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\zeta}  
\boldsymbol{\eta} \boldsymbol{\theta} \boldsymbol{\iota} \boldsymbol{\kappa} \boldsymbol{\lambda} \boldsymbol{\mu}  
\boldsymbol{\nu} \boldsymbol{\xi} \boldsymbol{\pi} \boldsymbol{\rho} \boldsymbol{\sigma} \boldsymbol{\tau}  
\boldsymbol{\upsilon} \boldsymbol{\phi} \boldsymbol{\chi} \boldsymbol{\psi} \boldsymbol{\omega}  
\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\digamma} \boldsymbol{\varkappa} \boldsymbol{\varpi}  
\boldsymbol{\varrho} \boldsymbol{\varsigma} \boldsymbol{\vartheta} \boldsymbol{\varphi}  
Kursiv (standard latinsk alfabet)
\mathit{0} \mathit{1} \mathit{2} \mathit{3} \mathit{4}  
\mathit{5} \mathit{6} \mathit{7} \mathit{8} \mathit{9}  
Gresk kursiv (standard for små greske bokstaver)
\mathit{\Alpha} \mathit{\Beta} \mathit{\Gamma} \mathit{\Delta} \mathit{\Epsilon} \mathit{\Zeta}  
\mathit{\Eta} \mathit{\Theta} \mathit{\Iota} \mathit{\Kappa} \mathit{\Lambda} \mathit{\Mu}  
\mathit{\Nu} \mathit{\Xi} \mathit{\Pi} \mathit{\Rho} \mathit{\Sigma} \mathit{\Tau}  
\mathit{\Upsilon} \mathit{\Phi} \mathit{\Chi} \mathit{\Psi} \mathit{\Omega}  
"Roman typeface"
\mathrm{A} \mathrm{B} \mathrm{C} \mathrm{D} \mathrm{E} \mathrm{F} \mathrm{G}  
\mathrm{H} \mathrm{I} \mathrm{J} \mathrm{K} \mathrm{L} \mathrm{M}  
\mathrm{N} \mathrm{O} \mathrm{P} \mathrm{Q} \mathrm{R} \mathrm{S} \mathrm{T}  
\mathrm{U} \mathrm{V} \mathrm{W} \mathrm{X} \mathrm{Y} \mathrm{Z}  
\mathrm{a} \mathrm{b} \mathrm{c} \mathrm{d} \mathrm{e} \mathrm{f} \mathrm{g}  
\mathrm{h} \mathrm{i} \mathrm{j} \mathrm{k} \mathrm{l} \mathrm{m}  
\mathrm{n} \mathrm{o} \mathrm{p} \mathrm{q} \mathrm{r} \mathrm{s} \mathrm{t}  
\mathrm{u} \mathrm{v} \mathrm{w} \mathrm{x} \mathrm{y} \mathrm{z}  
\mathrm{0} \mathrm{1} \mathrm{2} \mathrm{3} \mathrm{4}  
\mathrm{5} \mathrm{6} \mathrm{7} \mathrm{8} \mathrm{9}  
Sans serif
\mathsf{A} \mathsf{B} \mathsf{C} \mathsf{D} \mathsf{E} \mathsf{F} \mathsf{G}  
\mathsf{H} \mathsf{I} \mathsf{J} \mathsf{K} \mathsf{L} \mathsf{M}  
\mathsf{N} \mathsf{O} \mathsf{P} \mathsf{Q} \mathsf{R} \mathsf{S} \mathsf{T}  
\mathsf{U} \mathsf{V} \mathsf{W} \mathsf{X} \mathsf{Y} \mathsf{Z}  
\mathsf{a} \mathsf{b} \mathsf{c} \mathsf{d} \mathsf{e} \mathsf{f} \mathsf{g}  
\mathsf{h} \mathsf{i} \mathsf{j} \mathsf{k} \mathsf{l} \mathsf{m}  
\mathsf{n} \mathsf{o} \mathsf{p} \mathsf{q} \mathsf{r} \mathsf{s} \mathsf{t}  
\mathsf{u} \mathsf{v} \mathsf{w} \mathsf{x} \mathsf{y} \mathsf{z}  
\mathsf{0} \mathsf{1} \mathsf{2} \mathsf{3} \mathsf{4}  
\mathsf{5} \mathsf{6} \mathsf{7} \mathsf{8} \mathsf{9}  
Sans serif gresk (bare store bokstaver)
\mathsf{\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta}  
\mathsf{\Eta \Theta \Iota \Kappa \Lambda \Mu}  
\mathsf{\Nu \Xi \Pi \Rho \Sigma \Tau}  
\mathsf{\Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega}  
Kalligrafi/script
\mathcal{A} \mathcal{B} \mathcal{C} \mathcal{D} \mathcal{E} \mathcal{F} \mathcal{G}  
\mathcal{H} \mathcal{I} \mathcal{J} \mathcal{K} \mathcal{L} \mathcal{M}  
\mathcal{N} \mathcal{O} \mathcal{P} \mathcal{Q} \mathcal{R} \mathcal{S} \mathcal{T}  
\mathcal{U} \mathcal{V} \mathcal{W} \mathcal{X} \mathcal{Y} \mathcal{Z}  
"Fraktur typeface"
\mathfrak{A} \mathfrak{B} \mathfrak{C} \mathfrak{D} \mathfrak{E} \mathfrak{F} \mathfrak{G}  
\mathfrak{H} \mathfrak{I} \mathfrak{J} \mathfrak{K} \mathfrak{L} \mathfrak{M}  
\mathfrak{N} \mathfrak{O} \mathfrak{P} \mathfrak{Q} \mathfrak{R} \mathfrak{S} \mathfrak{T}  
\mathfrak{U} \mathfrak{V} \mathfrak{W} \mathfrak{X} \mathfrak{Y} \mathfrak{Z}  
\mathfrak{a} \mathfrak{b} \mathfrak{c} \mathfrak{d} \mathfrak{e} \mathfrak{f} \mathfrak{g}  
\mathfrak{h} \mathfrak{i} \mathfrak{j} \mathfrak{k} \mathfrak{l} \mathfrak{m}  
\mathfrak{n} \mathfrak{o} \mathfrak{p} \mathfrak{q} \mathfrak{r} \mathfrak{s} \mathfrak{t}  
\mathfrak{u} \mathfrak{v} \mathfrak{w} \mathfrak{x} \mathfrak{y} \mathfrak{z}  
\mathfrak{0} \mathfrak{1} \mathfrak{2} \mathfrak{3} \mathfrak{4}  
\mathfrak{5} \mathfrak{6} \mathfrak{7} \mathfrak{8} \mathfrak{9}