Hjelp:Wikipedia – Den manglende manualen/Kapittel 9: Underprosjekter og andre dugnader

Wikipedia – Den manglende manualen


Innholdet så langt i denne boken har omtalt den enkelte bidragsyter, hvordan man arbeider med artikler. Men selv om man som bidragsyter til Wikipedia ofte arbeider alene så er det også endel arbeide i grupper, både formelle og uformelle. Fordeler ved gruppearbeide er ofte at den enkelte bidragsyter kan få bedre motivasjon og store oppgaver kan deles opp så de er overkommelige.

De som bidrar på Wikipedia gjør det innen områder de kjenner, som idrett og fotball. Dersom det er mange bidragsytere om et emne kan det av flere grunner være gunstig å danne en prosjektgruppe for emnet. Prosjektgrupper kan også dannes på basis av bestemte redigeringstema, som innlegging av kategorier og patruljering av Siste endringer.

I tillegg til slike prosjektgrupper for emner eller områder så er det også andre måter som brukes for å organisere bidragsytere. En gruppe kan for eksempel bestemme seg for å arbeide med å bringe frem en eller flere artikler til anbefalt. Konkurranser er også en form for samarbeide og dugnad.

Dette avsnittet vil følge strukturen til den engelske originalteksten og siden det er langt flere bidragsytere på engelskspråklig Wikipedia så er det også tilsvarende flere ulike grupper der. Om du som leser dette kan tenke deg å arbeide sammen med andre i å bidra til Wikipedia så kan det være at dere ser flere muligheter etter å ha lest dette avsnittet.

WikiprosjekterRediger

Det er to grunntyper av prosjektgrupper på Wikipedia. Den ene typen dekker emner, som sjøfartsprosjektet med bidragsytere som skriver om sjøfart og/eller har kunnskap om det. Den andre typen går mer på struktur i artikler, eksempel på slike prosjekt er kategoriprosjekt og infobokser.

Emnerelaterte prosjekterRediger

Wikiprosjekter som dekker emner er ganske utbredt på engelskspråklig Wikipedia, på Wikipedia på bokmål/riksmål er det ikke mange slike grupper. Eksempler på prosjekter (fra engelskspråklig Wikipedia) er:

Det er hundrevis av ulike prosjekter på engelskspråklig Wikipedia og de oppstår når noen bidragsytere finner at de vil arbeide sammen for å utvikle et område, fra oversiktssiden over prosjekter på engelskspråklig Wikipedia kan du finne den type prosjekt du kan ha interesse av.

Strukturrelaterte prosjekterRediger

På engelskspråklig Wikipedia er det en rekke prosjekter hvor deltakerne arbeider med ulike deler av strukturen i prosjektet, som katalogsystemet, bekjempelse av vandalisme osv. Det er over 100 ulike slike prosjekter.

Wikipedia på bokmål/riksmål har for tiden få slike prosjekter, blant de kan regnes arbeidet med å få artikler frem til status som anbefalt eller utmerket. Dette arbeidet har en egen side, kandidatsider, hvor artikler som er fremmet mottar kommentarer og hvor det stemmes over om de tilfredsstiller kravene som er vedtatt.

Wikiprosjekter er overaltRediger

En undersøkelse på engelskspråklig Wikipedia i august 2007 viste at av 100 tilfeldig valgte artikler så hadde over halvparten merking for et wikiprosjekt på artikkelens diskusjonsside. Tretten av disse artiklenes diskusjonsside hadde to eller tre tilknyttede wikiprosjekter. Den gode nyheten er at wikiprosjekter er viktige og nyttige, mer enn halvparten av artiklene på engelskspråklig Wikipedia hadde støtte fra minst et wikiprosjekt som arbeidet for å forbedre dem. Den dårlige nyheten er altså at nesten halvparten av artiklene på engelskspråklig Wikipedia enten ikke er oppdaget av et wikiprosjekt eller faller utenfor rammene for de eksisterende wikiprosjektene.