Hjelp:Wikipedia – Den manglende manualen/Kapittel 8: Kommunikasjon med andre

Wikipedia – Den manglende manualen


Som bidragsyter til Wikipedia, bør du vite hvordan du bruker de sidene hvor artikkelforfatterne diskuterer og samarbeider med hverandre. Selv om du ønsker å ha fokus på å skrive og forbedre artikler, vil du oppdage at å diskutere disse forbedringene med andre bidragsytere før, under og etter ditt faktiske arbeid med artikkelen i stor grad vil bidra til å sørge for at endringene du gjør er korrekte og ikke trenger å bli endret eller tilbakestilt senere.

Behandling av vandalisme (Kapittel 7: Rydde etter vandalisering og forsøpling) og strid om innholdet (Kapittel 10: Løse konflikter om innhold) krever også at du bruker artikkelens og brukernes diskusjonssider. Som bidragsyter til Wikipedia kan du kommunisere med andre forfattere på artiklenes diskusjonssider og brukernes diskusjonssider, inkludert din egen. Du kan også, om du ønsker å kommunisere direkte med andre forfattere, bruke e-post og prateprogram.

Alle disse kommunikasjonsmetodene innebærer standardiserte prosedyrer og normer for oppførsel. Om du ikke følger dem, vil andre forfattere trolig overse det du sier, uansett hvor verdifullt det måtte være. Dette kapittelet forteller om disse prosessene og normene, slik at du kan uttrykke dine meninger med klarhet og letthet.

Identifisere deg selvRediger

Når du legger igjen en kommentar på en diskusjonsside, må du alltid signere den. Andre forfattere og bidragsytere har behov for å vite hvem som skrev den aktuelle kommentaren, og når, slik at de kan følge tråden i samtalen, skrive svar og ikke minst vurdere hvem de ønsker å svare (en kommentar som er mer enn en måned gammel, antas å ha bare historisk verdi, med mindre den er del av en pågående diskusjon).

På Wikipedia har signering av diskusjoner to deler: din signatur, som består av en eller flere lenker (til din brukerside, din diskusjonsside og ev. bidragene dine), i tillegg til klokkeslettet og datoen da du lagret din kommentar. Her er et eksempel på hvordan en signering av en kommentar kan se ut: BrukernavnetDittHer 20. feb 2009 kl. 20:54 (CET). Når du klikker på et brukernavn, vil det være en lenke som fører til denne brukerens side. Noen brukere har også en lenke til diskusjonssiden sin i signaturen.

 
Signér diskusjons-innleggene dine med denne knappen

Å signere en kommentar er enkelt: I redigeringsvinduet vil du se en rekke redigeringsknapper øverst. Den tiende knappen fra venstre er merket med «håndskrift», og når du klikker på denne, vil det bli plassert fire tilder etter hverandre, slik: ~~~~. Dette gir automatisk din signatur når du lagrer redigeringen din. (Sørg for at markøren står på riktig sted før du trykker – knappen er ikke smart nok til vite det selv.) Du kan også sette inn disse tildene for hånd fra tastaturet. På norske tastaturer finner du tegnet på tasten mellom «Å» og «Enter». Om du setter inn kun tre tilder ved en feil, vil koden fortsatt virke, men datoen vil ikke komme med. Om du legger igjen fem tilder ved en feil vil datoen komme med, men ikke ditt brukernavn. Dette kan også være nyttig i noen tilfeller.

Ikke lag ny linje eller nytt avsnitt for å signere din kommentar. Ved slutten av teksten du har skrevet, setter du et mellomrom og en strek eller to, og deretter din signatur med fire tilder.

Når et innlegg mangler signatur, må en annen bidragsyter sjekke sidens historikk og deretter legge inn koden: {{usignert|Brukernavn}}. Det er noe av det mest irriterende en annen må gjøre. Disse fadesene er lettere å tilgi om ikke det finnes instruksjoner om hvordan man skal gjøre det, men Wikipedia har slike instruksjoner – og du som leser dette vil ikke ha unnskyldninger for å glemme å signere.

Om du selv trenger å legge en annen signatur på side (Kapittel 5: Hvem gjorde hva – sidehistorikk og tilbakestilling (særlig delen om Automatisk identifisering av en tekstforfatter) gir all den informasjonen du trenger for å finne bidragsyterens navn (eller IP-adresse) og tid og dato for redigeringen. Merk og kopier dette til datamaskinens minne, gå tilbake til siden som trenger signaturen og sett inn informasjonen med følgende kode: {{subst:usignert|brukernavn og dato}}

Artiklenes diskusjonssiderRediger

Wikipedia-artikler som eksempelvis den om Norge har en tilsvarende diskusjonsside: Diskusjon:Norge. På denne og tilsvarende sider diskuterer skribentene forbedringer av artikkelen, inkludert meninger om innholdet.

Ettersom en diskusjonsside er en samtale, er dens oppbygging og organisering annerledes enn hvordan en artikkel er oppbygget og organisert. En artikkel kan mer sammenlignes med en fagtekst. Den underliggende tekstformateringen er dog lik – Wikipedias markeringsspråk med overskrifter, mellomoverskrifter, halvfet skrift, kursiv skrift og lignende – men reglene for bruk er svært forskjellig. Eksempelvis setter man ikke ord i en artikkel i kursiv for å fremheve dem, da dette kan ødelegge den nøytrale synsvinkelen. Likevel kan det være gode grunner til å bruke kursiv i en artikkeltekst, som ved boktitler. Men i motsetning er det svært vanlig å sette tekst i kursiv på en diskusjonsside, ettersom dette vil gjøre det lettere for andre forfattere å forstå hva som blir framhevet. Tilsvarende er signaturer absolutt forbudt på en artikkelside, men de er absolutt påbudt på en diskusjonsside.

Merk:
Informasjonen i denne delen refererer til artiklenes diskusjonssider. Men den gjelder også andre samtalesider, som «Wikipedia-diskusjon», «Maldiskusjon», «Hjelpdiskusjon», «Kategoridiskusjon» og så videre. Wikipedia kaller disse for standardiserte diskusjonssider. Informasjonen her er også relevant for å skrive innlegg på andre diskusjonssider, som Wikipedia:Tinget (snarvei: WP:T), som benyttes til formelle diskusjoner om Wikipedia, og Wikipedia:Torget (snarvei: WP:TO) som benyttes for mer generelle spørsmål og diskusjoner. (Brukersidenes diskusjonssider er noe annerledes, og disse blir tatt opp i en annen del av denne manualen, se innholdsfortegnelsen).


Retningslinjer for innleggRediger

I tillegg til å signere dine meldinger, er det noen få andre retningslinjer du bør kjenne til for å virke som en erfaren, kunnskapsrik bidragsyter på Wikipedia fra første tastetrykk. Foruten punktene på denne listen, legg merke til hva andre bidragsytere gjør på diskusjonssider. Les nøye hva andre skriver før du svarer. Jo mer du unngår å irritere eller forvirre andre bidragsytere, jo mer seriøs vil du virke for andre.

  • Når andre skriver «denne siden» på en artikkels diskusjonsside, referer de vanligvis til artikkelsiden i seg selv. Om du ønsker å referere til diskusjonsiden i seg selv (eksempelvis ved spørsmål om arkivering), skriv da «denne diskusjonssiden», ikke «denne siden».
  • Unngå å skrive med STORE BOKSTAVER, det oppfattes som om man ROPER. Tilsvarende bruker diskusjonssider nesten aldri tekst i halvfet skrift. Bruk kursiv, men moderat, om noe skal utheves. Du kan også bruke understreking (skriv en <u>-tagg ved begynnelsen og en </u>-tagg til slutt), men igjen, bruk virkemidler i små mengder.
  • Skriv fullt ut i hele ord, ikke bruk forkortelser, og ikke et slurvete, eller skjødesløst SMS-språk og andre sære forkortelser. LOL? Grammatikalsk feil og vanlige skrivefeil blir tilgitt, men ikke skjødesløst språk som å ikke begynne setningen med stor bokstav. Imidlertid kan man bruke forkortelser hvis de utgjør en lenke videre, der noe blir forklart videre. Dette er en mye brukt måte å spare tid på for bidragsyterne.
  • Diskusjonssider har ikke seksjoner på bunnen av siden for referanser, fotnoter og interne og eksterne lenker videre, slik Wikipedia-artiklene har. Om du ønsker å diskutere en kilde, legg ved URL-en (Internett-adressen) til den (med hakeparenteser, slik at den er klikkbar) i innleggsteksten din.


Skrive et innlegg på en ny diskusjonssideRediger

Hver eneste artikkel har en tilsvarende diskusjonsside, selv om lenken til artikkelens diskusjonsside på toppen fortsatt er rød, og ikke blå, kan du klikke på den og skrive en melding eller et innlegg. Diskusjonssiden blir skapt straks du lagrer din melding. Ikke vær redd for å være den som «åpner» diskusjonssiden ved å gjøre den røde lenken blå.

Når du oppretter en artikkels diskusjonsside ved å klikke på den røde lenken, bør du legge til en ny seksjon før innlegget ditt, det vil si at du lager en overskrift til ditt innlegg ved å skrive likhetstegn på hver side av overskriften, slik: == Overskrift ==. Hvis det allerede er tekst på diskusjonssiden, men ingen overskrift, kan du lage en overskrift for denne teksten. Det kan være så enkelt som == Gamle kommentarer fra desember 2006 ==.

Når du har laget en overskrift og skrevet din kommentar, legg til din signatur ved slutten av innlegget (fire tilder eller knapp nummer ti fra venstre i redigeringsmodus), trykk på Forhåndsvisning (knapp nederst i skjermbildet), noe du alltid bør gjøre, og trykk på Lagre siden om alt ser bra ut.

Skrive et innlegg på en eksisterende diskusjonssideRediger

Om artikkelens diskusjonsside allerede eksisterer, er det du skal gjøre avhengig av om du vil svare på kommentarer og diskusjoner eller om du skal starte en ny diskusjonstråd. Før du bestemmer deg, husk å se etter om ditt emne allerede er under diskusjon. Da er det bedre å fortsette diskusjonen under den første tråden enn å opprette en ny. Forsøk holde diskusjoner og tråder samlet, det gjør det mye lettere å finne tilbake til dem ved en senere anledning.