Et markeringsspråk (engelsk markup language) eller oppmerkingsspråk kombinerer tekst og ekstra informasjon om teksten (for eksempel kursiv, fet type, hyperlenke eller andre formateringer). Den ekstra informasjonen, for eksempel informasjonen om tekstens struktur og oppsett, blir uttrykt ved bruk av markering, som er innlemmet i hovedteksten. Det mest kjente markeringsspråket er Hypertext Markup Language (HTML), et av grunnlagene i World Wide Web.